หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 423 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2548 ป่าชุมชนบ้านบางพาน
    ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพักทัน
    พักทัน (หมู่ 3) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองตาด-หนองไผ่ดง
    หนองตาด (หมู่ 9), หนองไผ่ดง (หมู่ 13) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
359-1-45
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อยช้าง
    หนองอ้อยช้าง (หมู่ 8) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
536-0-39
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 5) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
268-1-5
2548 ป่าชุมชนบ้านย่างโปร่งสะเดา
    ยางโปร่งสะเดา (หมู่ 1) ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
834-2-18
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านตราด
    ตราด (หมู่ 5) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 7) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านทัพกระบือใหม่
    ทัพกระบือใหม่ (หมู่ 15) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดีแท้
    ดีแท้ (หมู่ 12) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านกะลันทะ
    กะลันทะ (หมู่ 11) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านตะคร้อ
    ตะคร้อ (หมู่ 9) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านประสิทธิ์ธนู
    ประสิทธิ์ธนู (หมู่ 6) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทัพกระบือ
    ทัพกระบือ (หมู่ 2) ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-1-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านมาบใหญ่
    มาบใหญ่ (หมู่ 5) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนกลุ่ม
    ดอนกลุ่ม (หมู่ 3) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านท่าข้าม
    ท่าข้าม (หมู่ 1) ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองตะขบ
    คลองตะขบ (หมู่ 14) ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
208-2-20
2548 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
189-0-40
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อยจอมสวรรค์
    เขาน้อยจอมสวรรค์ (หมู่ 7) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-1-66
2548 ป่าชุมชนป่าสาธารณะโคกดินแดง
    หินกอง (หมู่ 11) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-1-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 12) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-39
2548 ป่าชุมชนบ้านจิกน้อย แปลงที่ 1-2
    จิกน้อย (หมู่ 4) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเค็ง จ.บุรีรัมย์
881-3-0
2548 ป่าชุมชนบ้านจิกใหญ่
    จิกใหญ่ (หมู่ 3) ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-3-0
2548 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านหนองบัวแดง
    หนองบัวแดง (หมู่ 6) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-2-11
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 14) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-38
2548 โครงการป่าชุมชนวัดป่าบ้านโนนป่าเลา
    โนนป่าเลา (หมู่ 6) ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2548 โครงการป่าชุมชน วัดบ้านหนองครก
    หนองครก (หมู่ 11) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนที่ทำเลี้ยงสัตว์บ้านศรีทอง
    ศรีทอง (หมู่ 7) ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-2-32
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างหอม (ป่าช้าป่าดอนปู่ตา) (แปลงที่ 1-2)
    สร้างหอม (หมู่ 7) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 2)
    โป่งยอ (หมู่ 11) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 1)
    โป่งยอ (หมู่ 11) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    คำบาก (หมู่ 6) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    โนนค้อ (หมู่ 1) ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านโนนบาก
    โนนบาก (หมู่ 11) ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยปอ (หมู่ 7) ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์-ป่าช้าบ้านเล้า (แปลงที่ 2)
    เล้า (หมู่ 4) ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่โคกหนองแสง บ้านบ่อคุณ ม.7 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล
    บ่อคุณ (หมู่ 7) ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนโคกป่าหองไห
    น้ำคำ (หมู่ 4) ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
183-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าคำเดือยไก่ บ้านใหม่เจริญ หมู่ 7 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
    ใหม่เจริญ (หมู่ 7) ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนบักหนา
    ดอนงัว (หมู่ 4) ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าคำห้วยบง
    พัฒนา (หมู่ 8) ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    นาห้วยแดง (หมู่ 5) ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    ตากแดด (หมู่ 4) ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
186-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูดิน
    ม่วง (หมู่ 8) ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
305-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนที่ทำเลเลี้ยงสัตว์
    กุง (หมู่ 5) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
165-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปูตาบ้านทม (แปลงที่ 2)
    ทม (หมู่ 5) ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปูตาบ้านทม (แปลงที่ 1)
    ทม (หมู่ 5) ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์-ป่าช้าบ้านเล้า (แปลงที่ 1)
    เล้า (หมู่ 4) ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    พระโรจน์ (หมู่ 5) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงปอ
    ดอนติ้ว (หมู่ 11) ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
527-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงหนองบัว - ป่าดงหนองเมือง (แปลงที่ 1-2)
    หนองเมือง (หมู่ 4) ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
270-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าโคกกลาง - ป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ (แปลงที่ 2)
    หนองคู (หมู่ 3) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าโคกกลาง - ป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ (แปลงที่ 1)
    หนองคู (หมู่ 3) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    บุ่งคำ (หมู่ 4) ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
293-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าโคกบากดินแดง
    เดื่อโดม (หมู่ 5) ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
573-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปู่ตาบ้านม่วงโคน (แปลงที่ 1-2)
    ม่วงโคน (หมู่ 1) ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านเชียงแก้ว ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม
    เชียงแก้ว (หมู่ 4) ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปู่ตาบ้านคำหว้า (แปลงที่ 1-2)
    คำหว้า (หมู่ 1) ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงอีงอน
    จอมปลวกสูง (หมู่ 8) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าภูเขาเงิน
    สร้างกุง (หมู่ 4) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
800-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ บ้านหว้าน
    หว้าน (หมู่ 2) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
161-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงหนองแคน
    ใหม่แสนสุข (หมู่ 12) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
453-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าภูดินและป่าดอนเจ้าปู่ (แปลงที่ 1)
    แดง (หมู่ 2) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
279-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    ท่าเมืองเหนือ (หมู่ 9) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    ยางกระเดา (หมู่ 2) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนดงหนองแวง
    โนนสว่าง (หมู่ 6) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านนาดี (แปลงที่ 1-2)
    นาดี (หมู่ 4) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์และป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    หนองหิน (หมู่ 9) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าภูกระจีน
    นาพะเนียงออ (หมู่ 5) ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
910-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านพันธ์เจริญ
    พันธุ์เจริญ (หมู่ 12) ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านภูดินทอง
    ภูดินทอง (หมู่ 15) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,317-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 13) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,610-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 7) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
630-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 18) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านประดู่
    ประดู่ (หมู่ 3) ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
180-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านเขว้า
    เขว้า (หมู่ 7) ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านยาง บ้านหนองตะคองใหญ่ บ้านโนนยอ
    ตะคองใหญ่ (หมู่ 5), โนนยอ (หมู่ 8), ยาง (หมู่ 2) ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2548 ป่าชุมชนป่ามะค่าคุก (แปลงที่ 1-2)
    มะค่าคุก (หมู่ 1) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
813-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าประดู่งาม
    ห้วยน้ำเค็ม (หมู่ 8) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
1,713-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านแก
    แก (หมู่ 6) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสนุก หมู่ที่ 14
    สมสนุก (หมู่ 14) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-3-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนข่า
    โนนข่า (หมู่ 7) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
227-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านวังไฮ หมู่ที่ 5
    วังไฮ (หมู่ 5) ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2548 ส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนข่า หมู่ที่ 5
    ดอนข่า (หมู่ 5) ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านค่ายสว่าง
    ค่ายสว่าง (หมู่ 6) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
219-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 1) ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-1-20
2548 ป่าชุมชนโคกหนองแร้ง บ้านโนนเรือง
    โนนเรือง (หมู่ 18) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
177-2-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าหนองนกเขียน บ้านโคกสี
    โคกสี (หมู่ 16) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-50
2548 ป่าชุมชนหนองนาไร่เดียว บ้านค้อ
    ค้อ (หมู่ 3) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-2-3
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านหนองหญ้าแพรก
    หนองหญ้าแพรก (หมู่ 5) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-88
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านเหล่าพัฒนา
    เหล่าพัฒนา (หมู่ 12) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-88
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 12) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแต้
    หนองแต้ (หมู่ 6) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-8
2548 ป่าชุมชนทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ บ้านหัน
    หัน (หมู่ 14) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-1-25
2548 ป่าชุมชนโคกหนองขี้เห็น บ้านโพนเพ็ก
    โพนเพ็ก (หมู่ 8) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-3-43
2548 ป่าชุมชนโคกป่าชาติ บ้านหนองเต่า
    หนองเต่า (หมู่ 5) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
138-1-13
2548 ป่าชุมชนบ้านนาเยีย
    นาเยีย (หมู่ 6) ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-23
2548 ป่าชุมชนบ้านผักกาดย่า
    ผักกาดย่า (หมู่ 7) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดอนเหมือดแก้ว
    ดอนเหมือดแก้ว (หมู่ 13) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
111-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 6) ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านยางชุม
    ยางชุม (หมู่ 13) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านจุ้ม
    จุ้ม (หมู่ 6) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านถิ่น
    ถิ่น (หมู่ 5) ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านถ่อนคำหวด
    ถ่อนคำหวด (หมู่ 3) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปากดงเหนือ
    ปากดงเหนือ (หมู่ 11) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนประเสริฐ
    โนนประเสริฐ (หมู่ 12) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    นาคำใหญ่ (หมู่ 2) ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าหนองหว้า-หนองสระคู
    บก (หมู่ 1), หนองแคน (หมู่ 16), หนองแคนใหญ่ (หมู่ 12) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-2-0
2548 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
    ทุ่งสว่าง (หมู่ 18), ไผ่ (หมู่ 7), หนองหว้า (หมู่ 11), ฮ่องคำ (หมู่ 20) ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านป่าโนนใหญ่
    น้อยดงเมือง (หมู่ 9), โนน (หมู่ 12), แป๊ะ (หมู่ 4), เสียว (หมู่ 1), เสียว (หมู่ 2), หนองขุนศรี (หมู่ 16), หนองโน (หมู่ 3), หนองมโนรมย์ (หมู่ 15), หนองหนัก (หมู่ 6), หนองฮู (หมู่ 3), อีเซ (หมู่ 5), อีเซใต้ (หมู่ 7) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
186-2-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านนาโป่งโพน
    นาโป่งโพน (หมู่ 7) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูโหล่นบ้านป่ากุงใหญ่
    ป่ากุงใหญ่ (หมู่ 4) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูโหล่น
    ฟ้าห่วนเหนือ (หมู่ 13) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
348-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูโหล่น
    คำหมาใน (หมู่ 3) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 3)
    หัวทุ่ง (หมู่ 2) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 2)
    หัวทุ่ง (หมู่ 2) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1)
    หัวทุ่ง (หมู่ 2) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าเก่า บ้านนาซาว หมู่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
    นาซาว (หมู่ 2) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนศรีสำราญ
    โนนศรีสำราญ (หมู่ 12) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-70
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 1) ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกศรี
    โคกศรี (หมู่ 3) ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
256-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกอไร่ใหญ่
    บ้านกอไร่ใหญ่ (หมู่ 1) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านลาดค้อ
    บ้านลาดค้อ (หมู่ 1) ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยลวงไซ
    ห้วยลวงไซ (หมู่ 2) ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังแคน
    บ้านวังแคน (หมู่ 7) ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโพนสะอาด
    บ้านโพนสะอาด (หมู่ 7) ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
80-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปากหมาก
    ปากหมาก (หมู่ 7) ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
1,260-0-40
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    บ้านโนนศิลา (หมู่ 4) ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านท่ามะนาว
    บ้านท่ามะนาว (หมู่ 7) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    บ้านขามป้อม (หมู่ 9) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
84-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแก่งแล่น
    บ้านแก่งเล่น (หมู่ 6) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงแก้ว
    บ้านโนนแสงแก้ว (หมู่ 10) ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองอีเก้ง
    บ้านหนองอีเก้ง (หมู่ 7) ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 5) ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย
681-3-84
2548 ป่าชุมชนบ้นเลยตาวตาด
    บ้านเลยตาวตาด (หมู่ 2) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสวนปอ
    บ้านสวนปอ (หมู่ 7) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหลวงและป่าภูหอ จ.เลย
2,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองขอนแก่น
    บ้านหนองขอนแก่น (หมู่ 8) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
2,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาดินดำ
    บ้านนาดินดำ (หมู่ 5) ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูค้อและป่าภูกระแต จ.เลย
2,500-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 4
    บอน (หมู่ 4) ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 16
    ยูงทอง (หมู่ 16) ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 6
    เหล่า (หมู่ 6) ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านพวก หมู่ที่ 5
    พวก (หมู่ 5) ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-50
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงเวร หมู่ที่ 5
    ดงเวร (หมู่ 5) ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 บ้านป่างิ้ว
    ป่างิ้ว (หมู่ 2) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-63
2548 บ้านน้ำแพร่
    น้ำแพร่ (หมู่ 4) ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-2-16
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านดงห้วยเย็น
    ดงห้วยเย็น (หมู่ 14) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
762-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านสันตับเต่า
    สันตับเต่า (หมู่ 17) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
725-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยแทงใต้
    ห้วยแทงใต้ (หมู่ 15) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านป่าป๋วย
    ป่าป๋วย (หมู่ 3) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
735-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยแพ่ง
    ห้วยแพ่ง (หมู่ 12) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,165-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยห้า
    ห้วยห้า (หมู่ 7) ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยกองเลาะ
    ห้วยกองเลาะ (หมู่ 9) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,750-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านเกาะทุ่งม่าน
    เกาะทุ่งม่าน (หมู่ 12) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,175-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่หาด
    แม่หาด (หมู่ 6) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยโทก
    ห้วยโทก (หมู่ 11) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,275-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านดอยโตน
    ดอยโตน (หมู่ 10) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาเวียง (แปลงที่1-2)
    นาเวียง (หมู่ 5) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสบปุง (แปลงที่1-2)
    สบปุง (หมู่ 3) ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 3) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองยอง
    หนองยอง (หมู่ 4) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 6) ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโสกบง
    โสกบง (หมู่ 5) ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-2-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนบก หมู่ที่ 10
    ดอนบก (หมู่ 10) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านตาลชุม หมู่ที่ 3
    ตาลสุม (หมู่ 3) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านรัตนวาปี หมู่ที่ 11
    รัตนวาปี (หมู่ 11) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาชุมช้าง หมู่ที่ 5
    นาชุมช้าง (หมู่ 5) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-16
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนดู่เหนือ หมู่ที่ 9
    โนนดู่เหนือ (หมู่ 9) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนภูทอง หมู่ที่ 7
    โนนภูทอง (หมู่ 7) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-3-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาทับไฮ หมู่ที่ 1
    นาทับไฮ (หมู่ 1) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 2
    นาสิงห์ (หมู่ 2) ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2548 ป่าชุมชนหนองโนสาธารณประโยชน์
    หนองโน (หมู่ 11) ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-98
2548 ป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    กุดแคน (หมู่ 8) ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านก่อสาธารณประโยชน์
    ก่อ (หมู่ 10) ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทับครัว
    ทับครัว (หมู่ 9) ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนวัดเก่า
    หนองบาก (หมู่ 10) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ฝายใหญ่ (หมู่ 4) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    เหล่าป่าแคน (หมู่ 11) ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โคกหนองสิม
    จานใต้ (หมู่ 9) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาบ้านข่าน้อย
    ข่าน้อย (หมู่ 8) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองผาย
    โคกก่อง (หมู่ 5) ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนหนองดูน
    ดูน (หมู่ 9) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
310-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนสนามม้าและดอนปู่ตา
    หัวช้าง (หมู่ 6) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านบักตู้
    บักตู้ (หมู่ 2) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ยางโนนฝ้าย
    โนน (หมู่ 7) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองส้มโฮง
    ส้มโฮง (หมู่ 5) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    เขวาทุ่ง (หมู่ 8) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนท่อนสระบัว
    โนนท่อน (หมู่ 11) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์โนนวัดเก่า
    เขวาพัฒนา (หมู่ 17) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองแซงแพง
    ดอนดู่ (หมู่ 5) ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองสวนม่อน
    โนนจาน (หมู่ 7) ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านนาแค
    นาแค (หมู่ 7) ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าสี
    ท่าสี (หมู่ 3) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
289-0-0
2548 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองสำราญ
    หนองสำราญ (หมู่ 13) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
289-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 9) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
289-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าบ้านแคน
    ยางเลิง (หมู่ 12) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ค้อ (หมู่ 10) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนป่าเป้า
    ไร่ (หมู่ 2) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
88-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนคุโพธิ์
    ดอกไม้ (หมู่ 1) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ยางเลิง (หมู่ 14) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    โคกทับเก่า (หมู่ 7) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงบ้านแคน
    ยางเลิง (หมู่ 6) ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนอีตู่
    ดงหัวเรือ (หมู่ 8) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหัวสวน
    ป่าม่วง (หมู่ 10) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงแสนน
    นาน้อย (หมู่ 2) ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งหนองแซง
    ตัดเค้า (หมู่ 6) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
315-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ส้มโฮงเหนือ (หมู่ 11) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่
    ส้มโฮง (หมู่ 7) ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองสิม (หมู่ 5) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองจอกสาธารณประโยชน์
    หนองอีควาย (หมู่ 1) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-2-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ดงเมือง (หมู่ 7) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยางเครือ
    ยางเครือ (หมู่ 2) ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
365-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    โคก (หมู่ 4) ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    ขี้เหล็กเหนือ (หมู่ 11) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดงหนองกระยอม
    บ้านคำแม่แส่ง (หมู่ 5) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์หนองนาน้อย
    ขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-99
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองแล้ง (หมู่ 1) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตา
    หนองแวง (หมู่ 4) ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ทำเลดอนใหญ่
    หนองบั่ว (หมู่ 5) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,062-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์คำบอล
    ขี้กา (หมู่ 4) ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านตาโอ่ง
    ตาโอ่ง (หมู่ 5) ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
210-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านสำโรง ม.3
    สำโรง (หมู่ 3) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-0-40
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกลาง ม.4
    ดอนกลาง (หมู่ 4) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-83
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อใต้
    ค้อใต้ (หมู่ 2) ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-3-23
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    คำเม็ก (หมู่ 10) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    คำเม็ก (หมู่ 5) ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหิน
    กุดหิน (หมู่ 4) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหิน
    กุดหิน (หมู่ 4) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนประทาย
    โนนประทาย (หมู่ 5) ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 5) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย หมู่ 9
    บ้านเหล่าฝ้าย (หมู่ 9) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-1-34
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งแป้น
    แหล่งแป้น (หมู่ 10) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
202-3-9
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านแหล่งแป้น
    แหล่งแป้น (หมู่ 10) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    โนนยาง (หมู่ 6) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    โนนยาง (หมู่ 6) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเขือง
    ดอนเขือง (หมู่ 8) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านโซง
    โซง (หมู่ 8) ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแปน ม.8
    หนองแปน (หมู่ 8) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,131-1-94
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านผักบุ้ง หมู่ 6
    บ้านผักบุ้ง ม.6 (หมู่ 6) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-31
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแคนใหญ่ ม.4
    บ้านดงแคนใหญ่ ม.4 (หมู่ 4) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
55-1-55
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกบ ม.8
    หนองกบ (หมู่ 8) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-2-51
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกบ หมู่ 4
    บ้านหนองกบ ม.4 (หมู่ 4) ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
376-2-1
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านชาตะยานนท์ ม.3
    ชาตะยานนท์ (หมู่ 3) ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
196-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเลิง
    หนองเลิง (หมู่ 3) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
52-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเดือยไก่ ม.4
    ดอยเดือยไก่ (หมู่ 4) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-46
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านแคนน้อย หมู่ 2
    แคนน้อย (หมู่ 2) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-2-23
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าฝ้าย ม.15
    เหล่าฝ้าย (หมู่ 15) ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
125-2-78
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านคำกลาง
    คำกลาง (หมู่ 9) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
236-3-6
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแข้
    หนองแข้ (หมู่ 13) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแข้ ม.5
    หนองแข้ (หมู่ 5) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-2-23
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนผึ้ง
    ดอนผึ้ง (หมู่ 8) ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2548 ป่าชุมชนภูกะต่า
    นายายชี (หมู่ 12), โหล่น (หมู่ 6), ชีบน (หมู่ 15), ดอนเขาเขียว (หมู่ 20), ห้วยสามคลอง (หมู่ 21) ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-0-0
2548 ป่าชุมชนภูน้อย
    ท่าแจ้ง (หมู่ 15), ห้วยหว้า (หมู่ 6), นาเจริญ (หมู่ 9) ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
470-0-0
2548 ป่าชุมชนโนนหินขาว
    นาเจริญใต้ (หมู่ 18) ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2548 ป่าชุมชนวัดสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
    หนองกองแก้ว (หมู่ 4) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองงูเหลือม
    คลองงูเหลือม (หมู่ 8) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-0
2548 ป่าชุมชนเขาหม้อเขาห้วยไฮ
    แจ้งใหญ่ (หมู่ 6) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,000-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาแหลม
    ห้วยแย้ (หมู่ 9) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาหัวโล้น
    โคกยาว (หมู่ 14) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2548 ป่าชุมชนวัดบ้านห้วยแย้
    ห้วยแย้ (หมู่ 13) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาบ้านโนนสมบูรณ์
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
277-1-0
2548 ป่าชุมชนเขาแหลม
    ห้วยแย้ (หมู่ 9) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนน้ำตกเหวน้ำโตน
    ซับหวาย (หมู่ 7), ห้วยยางกลาง (หมู่ 11) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
8,000-0-0
2548 ป่าชุมชนเขาฟ้าผ่า
    ห้วยไฮ (หมู่ 3) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
3,000-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 2) ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-2-0
2548 ป่าชุมชนภูฮัง
    หนองทุ่ม (หมู่ 9) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (สามพาด,ถนนกลาง)
    สามพาด (หมู่ 5), ถนนกลาง (หมู่ 7) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
94-1-37
2548 ป่าชุมชนหนองฝายใหม่
    หนองไผ่ (หมู่ 2) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (นาน้อย)
    นาน้อย (หมู่ 6) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกผสมสัตว์
    นายม (หมู่ 8) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (สระพัง)
    สระพัง (หมู่ 1) ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2548 โคกหนองหิน (ฝายสามล้าน) (เหล่าเกษตร)
    เหล่าเกษตร (หมู่ 6) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
158-3-69
2548 ป่าชุมชนโคกโป่งแจ้ง (แปลงที่1-2)
    โนนดินหอม (หมู่ 8) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-3-0
2548 ป่าชุมชนโคกหนองหิน(ฝายสามล้าน) โนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 4) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-31
2548 ป่าชุมชนป่าช้าดอนปู่ตา
    หลุบคา (หมู่ 1), ห้วยหวาย (หมู่ 10) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-1-41
2548 ป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ (เหล่ากาดย่า)
    เหล่ากาดย่า (หมู่ 9) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-3-0
2548 ป่าชุมชนสาธารณประโยชน์ (โสกหว้า)
    โสกหว้า (หมู่ 7) ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
204-2-29
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกค่าย
    ป่าชุมชนบ้านโคกค่าย (หมู่ 5) ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    ป่าชุมชนบ้านเชือก (หมู่ 4) ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาวัง
    ป่าชุมชนบ้านนาวัง (หมู่ 3) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดงสวาง
    ป่าชุมชนบ้านดงสวาง (หมู่ 10) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำคำ
    ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำคำ (หมู่ 12) ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์ (หมู่ 3) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    ป่าชุมชนบ้านนาหว้า (หมู่ 5) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาห้วยยาง
    ป่าชุมชนบ้านนาห้วยยาง (หมู่ 1) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศิลา
    ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศิลา (หมู่ 11) ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง
    ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง (หมู่ 1) ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง
    ป่าชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง (หมู่ 10) ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกุดปลาดุก
    ป่าชุมชนบ้านกุดปลาดุก (หมู่ 1) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
401-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยร่องคำ
    ป่าชุมชนบ้านห้วยร่องคำ (หมู่ 10) ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านก่อ
    ป่าชุมชนบ้านก่อ (หมู่ 2) ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาอุดม
    ป่าชุมชนบ้านนาอุดม (หมู่ 7) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเลิง
    ป่าชุมชนบ้านเหล่าเลิง (หมู่ 2) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ขี
    ป่าชุมชนบ้านไร่ขี (หมู่ 5) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน
    ป่าชุมชนบ้านฟ้าห่วน (หมู่ 9) ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านดู่ใต้
    ดู่ใต้ (หมู่ 2) ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านดงสิงห์
    ดงสิงห์ (หมู่ 15) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่สาธารณประโยชน์ดอนปู่ตาดงสิงห์
    ดงสิงห์ (หมู่ 1) ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านนางอย
    บ้านนางอย (หมู่ 4) ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-0-0
2548 บ้านนาคล้าย
    นาคล้าย (หมู่ 1) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
575-0-59
2548 บ้านน้ำทวน
    น้ำทวน (หมู่ 6) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
440-2-14
2548 บ้านนาจาน
    นาจาน (หมู่ 5) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
347-0-87
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านป่าคาย
    ป่าคาย (หมู่ 2) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
176-1-42
2548 บ้านทุ่งน้อย
    ทุ่งน้อย (หมู่ 8) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
354-2-72
2548 บ้านเนินสะอาด
    เนินสะอาด (หมู่ 2) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
513-1-26
2548 บ้านซำเตย
    บ้านซำเตย (หมู่ 2) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
922-3-34
2548 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 8) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 1) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยโปร่ง (2 แปลง)
    บ้านห้วยโปร่ง (หมู่ 6) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
135-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยภูนก
    บ้านห้วยภูนก (หมู่ 2) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
1,250-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยปอบ
    บ้านห้วยปอบ (หมู่ 8) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ จ.อุตรดิตถ์
600-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 2) ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านวังผาชัน
    บ้านวังผาชัน (หมู่ 6) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
625-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 14) ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3,000-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านไร่อุดม
    ไร่อุดม (หมู่ 3) ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
3,278-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านซับสมบูรณ์
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 1) ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านลำพาด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ลำพาด (หมู่ 10) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
1,599-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านวังเจริญรัตน์
    วังเจริญรัตน์ (หมู่ 8) ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านกะปง
    กะปง (หมู่ 2) ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-1-30
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านท่านา
    ท่านา (หมู่ 1) ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านในหนด
    ในหนด (หมู่ 4) ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-2-25
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านปลายวา
    ปลายวา (หมู่ 2) ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหน่วยอึ้ง ป่าเขาเหมาะน้อย และป่าเขาพ่อตา จ.พังงา
195-1-96
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านนกฮูก
    นกฮูก (หมู่ 1) ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาศก จ.พังงา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านย่านสะบ้า
    ย่านสะบ้า (หมู่ 4) ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางใหญ่
    บางใหญ่ (หมู่ 4) ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-1-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางเหรียง
    บางเหรียง (หมู่ 2) ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางกรักใน
    บางกรักใน (หมู่ 9) ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-0-25
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางกรักนอก
    บางกรักนอก (หมู่ 1) ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-3-33
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านบางกรักกลาง
    บางกรักกลาง (หมู่ 7) ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-1-20
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก(แปลงที่2)
    ป่าคลอก (หมู่ 2) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
374-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าคลอก(แปลงที่1)
    ป่าคลอก (หมู่ 2) ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางโรง จ.ภูเก็ต
400-0-0
2548 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านบางนอนนอก
    บางนอนนอก (หมู่ 3) ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายท่า
    ฝ่ายท่า (หมู่ 3) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาปรือ
    นาปรือ (หมู่ 9) ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหินราง
    หินราง (หมู่ 12) ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองสูบ
    คลองสูบ (หมู่ 1) ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-3-58
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองผาก
    หนองผาก (หมู่ 5) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาเลี้ยว
    เขาเลี้ยว (หมู่ 1) ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านยางโทน แปลงที่ 1
    ยางโทน (หมู่ 3) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง-แจงเตี้ย
    ทุ่งโป่ง (หมู่ 17) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
453-0-0
2548 บ้านห้วยผาก72 พรรษามหาราชินี (แปลง 1-3)
    ห้วยผาก (หมู่ 19) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
718-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเดช
    หนองตาเดช (หมู่ 14) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดาวดึงส์(ป่าห้า-สันลมเจย)
    ดาวดึงส์ (หมู่ 11), ป่าห้า (หมู่ 1), สันต้นขาม (หมู่ 16) ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 3) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านศรีป่าซาง
    ศรีป่าซาง (หมู่ 9) ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
    แม่ข้าวต้มท่าสุด (หมู่ 3) ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2548 ป่าชุมชนหนองขอนแก่น
    ม่วงชุม (หมู่ 7) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2548 ป่าชุมชนห้วยลึก
    หลวง (หมู่ 4) ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสบคำ
    สบคำ (หมู่ 5) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านปงน้อยใต้
    ปงน้อยใต้ (หมู่ 10) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าตึง (แปลงที่1-2)
    ป่าตึง(แปลงที่ 1) (หมู่ 5) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2548 ป่าชุมชนตำบลบ้านแซว
    หัวกว้าน (หมู่ 15) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
218-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแซวกลาง
    บ้านแซวกลาง (หมู่ 14) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,829-0-60
2548 ป่าชุมชนห้วยน้ำเย็น
    ห้วยน้ำเย็น (หมู่ 13) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านสันทรายกองงาม
    สันทรายกองงาม (หมู่ 10) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2548 ป่าชุมชนห้วยกว๊าน
    ห้วยกว๊าน (หมู่ 9) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
245-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเกาะผาคำ (แปลงที่1-2)
    เกาะผาดำ(แปลงที่ 1) (หมู่ 6) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
290-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าไร่หลวง(บ้านห้วยเดื่อ)
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 4) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
985-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแซว
    แซว (หมู่ 1) ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,520-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่างเหนือ
    แม่ห่างเหนือ (หมู่ 10) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแม่ห่าง (แ่ม่ห่างใต้)
    แม่ห่าง (หมู่ 6) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าส้าน
    ป่าส้าน (หมู่ 5) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์ขุนเปา(บ้านแม่เปาเหนือ)
    แม่เปาเหนือ (หมู่ 12) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์ดอยโตน
    สันติคีรี (หมู่ 6) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าอนุรักษ์บ้านแม่เปาหลวง
    แม่เปาหลวง (หมู่ 3) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2548 ป่าชุมชนร่มฟ้าผาหม่น
    ร่มฟ้าผาหม่น (หมู่ 15) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2548 ป่าชุมชนร่มฟ้าหลวง
    ร่มฟ้าหลวง (หมู่ 12) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-0
2548 ป่าชุมชนปอกลาง (บ้านปอกลาง) แปลง 1-2
    ปอ (หมู่ 5) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-1-25
2548 ป่าชุมชนบ้านดอน
    ดอน (หมู่ 3) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
530-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแพะ
    แพะ (หมู่ 9) ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
530-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดงมะเฟือง
    ดงมะเฟือง (หมู่ 9) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านท่ามะโอ
    ท่ามะโอ (หมู่ 8) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองคึก
    หนองคึก (หมู่ 8) ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2548 ป่าชุมชนดอยป่าเปา(บ้านร่มแก้ว)
    ร่มแก้ว (หมู่ 9) ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,082-3-53
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ใหญ่
    ไร่ใหญ่ (หมู่ 3) ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไสหรก
    ไสหรก (หมู่ 10) ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านป่าห้าม
    ป่าห้าม (หมู่ 9) ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านแหลมจองถนน
    แหลมจองถนน (หมู่ 1) ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาอ้อ
    เขาอ้อ (หมู่ 3) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองโหล๊ะ
    หนองโหล๊ะ (หมู่ 1) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านชุมพล
    ชุมพล (หมู่ 5) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านควนจวง
    ควนจวง (หมู่ 5) ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะหนุน
    โหล๊ะหนุน (หมู่ 4) ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
    บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ 4) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,113-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านบ่อตะกั่ว
    บ่อตะกั่ว (หมู่ 3) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดงห้วยหลวง
    ดงห้วยหลวง (หมู่ 6) ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านละหานใหญ่
    ละหานใหญ่ (หมู่ 5) ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ถิ่นน้อย
    ไร่ถิ่นน้อย (หมู่ 6) ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-0-28
2548 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    โป่ง (หมู่ 4) ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-3-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด
    โป่งสลอด (หมู่ 6) ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
1,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกวย
    กวย (หมู่ 2) ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่โคก
    ไร่โคก (หมู่ 1) ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-2-5
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 3) ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดอนตะโก
    ดอนตะโก (หมู่ 5) ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุตูม
    พุตูม (หมู่ 5) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุบอน
    พุบอน (หมู่ 14) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2548 ปาชุมชนบ้านแม่คะเมย
    แม่คะเมย (หมู่ 5) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่
    ห้วยสัตว์ใหญ่ (หมู่ 7) ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทางหวาย
    ทางหวาย (หมู่ 3) ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-1-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ยุบ
    ไร่ยุบ (หมู่ 15) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านย่านซื่อ
    ย่านซื่อ (หมู่ 9) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาห้วย
    นาห้วย (หมู่ 3) ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า
    หนองมะค่า (หมู่ 10) ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านนานอก
    ถาวร (หมู่ 8), นานอก (หมู่ 4) ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านกาโห่
    กาโห่ (หมู่ 5) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-2-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านคลองนุ้ย
    คลองนุ้ย (หมู่ 5) ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านบางยาง
    บางยาง (หมู่ 1) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
34-2-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    หนองยาง (หมู่ 4) ต.โคกยาง อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-3-62
2548 ป่าชุมชนบ้านโคกยาง
    โคกยาง (หมู่ 2) ต.โคกยาง อ.กันตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-72
2548 ป่าชุมชนบ้านทุ่งควน
    ทุ่งควน (หมู่ 6) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 2) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านคลองโตน
    คลองโตน (หมู่ 11) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านลาไม
    ลาไม (หมู่ 5) ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไอร์สาเมาะ
    ไอร์สาเมาะ (หมู่ 4) ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเปราะห์
    เปราะห์ (หมู่ 7) ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบาลา จ.นราธิวาส
5-0-0
2548 ป่าชุมชนสะโก
    สะโก (หมู่ 5) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลูโบีะลาเซาะ จ.นราธิวาส
5-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านเขาสามสิบ
    เขาสามสิบ (หมู่ 6) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านบาลา
    บาลา (หมู่ 5) ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
 
รวม
130,674-0-80 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :