หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 323 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2554 ป่าชุมชนบ้านปรางค์น้อย
    บ้านปรางค์น้อย (หมู่ 1) ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า :
218-1-39
2554 ป่าชุมชนบ้านเหวตาบัว
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
3,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองช้างหล่ม
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี
1,800-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 6) ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
1,442-1-60
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไข่เน่า
    บ้านหนองไข่เน่า (หมู่ 1) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 2) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-1-92
2554 โคงการป่าชุมชนบ้านบึงต้นชัน หมู่ที่ 4
    ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านตะขบ หมู่ที่ 5
    ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จ.ระยอง
829-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาฆ้อง
    ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
735-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อชะอม
    ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
69-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาพลู
    บ้านเขาพลู (หมู่ 8) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่ากุ่ม และป่าห้วยแร้ง จ.ตราด
5,181-1-70
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเกลือ
    บ้านนาเกลือ (หมู่ 2) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-58
2554 ป่าชุมชนบ้านนายาว
    นายาว (หมู่ 15) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
4,198-1-13
2554 ป่าชุมชนบ้านคลองเตย
    บ้านคลองเตย (หมู่ 21) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
1,101-1-13
2554 ป่าชุมชนบ้านอ่างเสือดำ
    ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
127-3-44
2554 ป่าชุมชนบ้านท่ามะนาว
    ท่ามะนาว (หมู่ 23) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-2-83
2554 ป่าชุมชนบ้านดงมะเขือ แปลงที่ 1-2
    ดงมะเขือ (หมู่ 10) ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
264-2-18
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะเข้
    ห้วยตะเข้ (หมู่ 4) ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-2-35
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าสบก
    ท่าสบก (หมู่ 2) ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-1-21
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านผาสุก
    บ้านผาสุก (หมู่ 7) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
617-0-46
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบก (แปลงที่ 1)
    บ้านบก (หมู่ 3) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-39
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบก (แปลงที่ 2)
    บ้านบก (หมู่ 3) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบก (แปลงที่ 2)
    ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนน้อย (แปลงที่ 3)
    บ้านนาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-3-86
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนน้อย (แปลงที่ 1)
    บ้านนาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนน้อย (แปลงที่ 2)
    บ้านนาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-2-99
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนเหนือ
    บ้านนาโหนนเหนือ (หมู่ 2) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
536-0-30
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนน
    บ้านโนน (หมู่ 1) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
249-2-66
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอย
    บ้านท่างอย (หมู่ 6) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
420-3-59
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านวังกางฮุง
    ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
275-3-86
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหว้าใต้
    บ้านนาหว้าใต้ (หมู่ 3) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,914-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำคำ
    ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
905-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำจ้าว
    บ้านคำจ้าว (หมู่ 3) ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
692-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง (แปลงที่ 2)
    บ้านบุ่ง (หมู่ 4) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-2-40
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเปือย
    บ้านเปือย (หมู่ 3) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-0-25
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง (แปลงที่ 1)
    บ้านบุ่ง (หมู่ 4) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-1-67
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองพลวง
    บ้านหนองพลวง (หมู่ 3) ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
247-1-51
2554 บ้านบุตะเภา
    ทับสวาย (หมู่ 6) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
46-1-91
2554 บ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 6) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-2-3
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง-ห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 7), หนองม่วง (หมู่ 12) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
152-1-64
2554 บ้านตะคร้อเหนือ-ตะคร้อใต้
    ตะคร้อเหนือ (หมู่ 2), ตะคร้อใต้ (หมู่ 9) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำลำฉมวก จ.นครราชสีมา
503-2-12
2554 ป่าชุมชนอุดมทรัพย์พัฒนา
    ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากช่องและป่าหมูสี จ.นครราชสีมา
155-0-76
2554 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    คำบอน (หมู่ 8) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเสียว จ.ขอนแก่น
649-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 6) ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
2,300-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    บ้านนาดี (หมู่ 1) ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-3-18
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำพ่อปลา (แปลงที่ 2)
    บ้านคำพ่อปลา (หมู่ 9) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-6
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำพ่อปลา (แปลงที่ 1)
    บ้านคำพ่อปลา (หมู่ 9) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-6
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    บ้านขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-3-66
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านจานเขื่อง
    บ้านจานเขื่อง (หมู่ 8) ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
244-1-65
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    บ้านหนองหล่ม (หมู่ 9) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
67-0-33
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคูขาด
    บ้านคูขาด (หมู่ 2) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
584-0-18
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำหมี
    บ้านคำหมี (หมู่ 8) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
132-1-68
2554 ป่าชุมชนบ้านทองสาย
    ทองสาย (หมู่ 4) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-40
2554 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    โพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-2-8
2554 ป่าชุมชนบ้านนาสววรค์
    นาสวรรค์ (หมู่ 1) ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
296-3-8
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวป่าห้า
    บ้านหัวป่าห้า (หมู่ 2) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าห้า
    บ้านป่าห้า (หมู่ 9) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
326-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    บ้านป่าแงะ (หมู่ 4) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
100-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    บ้านป่าเหียง (หมู่ 1) ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
142-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    บ้านโป่ง (หมู่ 2) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
440-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกองลม
    บ้านกองลม (หมู่ 2) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
436-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านมหาธาตุ
    บ้านมหาธาตุ (หมู่ 4) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
750-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสันดวงดี
    บ้านสันดวงดี (หมู่ 1) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
752-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสามปู
    บ้านสามปู (หมู่ 2) ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
292-0-19
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกเหนือ
    บ้านแม่ป้อกเหนือ (หมู่ 5) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
2,181-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านใหม่สุขสันต์
    บ้านใหม่สุขสันต์ (แปลง1-2) (หมู่ 8) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
664-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    บ้านห้วยบง (แปลง 1-2 ) (หมู่ 3) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
657-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่อีไฮ
    บ้านแม่อีไฮ (หมู่ 2) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
1,285-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน
    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
1,811-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านปาง
    ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต จ.ลำพูน
1,240-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    บ้านป่าเหียง (แปลง1-6) (หมู่ 13) ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
274-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดอยเวียง
    ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
453-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านฮ่องลี่
    บ้านฮ่องลี่ (หมู่ 5) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 3) ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-0-4
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    โนนเค็ง (หมู่ 9) ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-3-64
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนสะแบง
    โนนสะแบง (หมู่ 2) ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-2-68
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองแซง
    ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านบึงสามัคคี
    ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
349-0-0
2554 ป่าชุุมชนบ้านหนองบึง
    ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองเรือ
    ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 6) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
430-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 8) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-1-48
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนเจริญ
    โนนเจริญ (หมู่ 14) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
702-1-9
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 9) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
726-3-69
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่ 1
    กำแมด (หมู่ 1) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
119-0-50
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านกำแมด หมู่ 16
    กำแมด (หมู่ 16) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร
101-0-3
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านทรายทอง ม.9
    ทรายทอง (หมู่ 9) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,650-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ 1
    ศรีแก้ว (หมู่ 1) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
224-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสว่าง
    ศรีสว่าง (หมู่ 4) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,146-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสว่าง
    ศรีสว่าง (หมู่ 4) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,606-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีอุดม
    ศรีอุดม (หมู่ 10) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
130-0-0
2554 ป่าชุมชนเขาสามพันตา
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 3), หินลาด (หมู่ 4), สงแคน (หมู่ 6), ใหม่หนองแดง (หมู่ 9), หนองกระทุ่ม (หมู่ 11) ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,212-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนกเจ่า
    นกเจ่า (หมู่ 2) ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
760-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 9) ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
450-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโสกเชือก
    โสกเชือก (หมู่ 3) ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกโป่งขาม
    บัว (หมู่ ), หัวขัว (หมู่ 2) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกโป่งขาม
    บัว (หมู่ 1), หัวขัว (หมู่ 2), เก่าน้อย (หมู่ 3) ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
333-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนข่า
    บ้านโนนข่า (หมู่ 6) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
471-0-0
2554 ป่าชุมชนภูตะเภา
    โนนข่า (หมู่ 3), โจด (หมู่ 6), โจดใต้ (หมู่ 13) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
2,100-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 12) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
1,730-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านตาดภูทอง
    ตาดภูทอง (หมู่ 12) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
850-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    โคกสะอาด (หมู่ 8) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,216-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ หมู่ 7
    ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-1-46
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ หมู่11
    ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-2-46
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านภูเขาขาม
    ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-3-90
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าหนาด
    ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-22
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน หมู่ 4
    ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
138-0-25
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งกฐิน หมู่ 5
    ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
202-0-64
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาใกล้ หมู่ 3
    ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-1-8
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวตะกล้า
    หัวตระกล้า (หมู่ 8), หัวตะกล้า (หมู่ 8) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
695-0-0
2554 บ้านทุ่งขาม
    บ้านทุ่งขาม (หมู่ 8) ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-0
2554 บ้านบวกแรด
    บ้านบวกแรด (หมู่ 5) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
336-0-0
2554 บ้านห้วยบง
    บ้านห้วยบง (หมู่ 6) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-0-0
2554 บ้านนาหวายใหม่
    บ้านนาหวายใหม่ (หมู่ 5) ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,148-0-0
2554 บ้านแต
    บ้านแต (หมู่ 2) ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
651-2-84
2554 บ้านทุ่งมลคล
    บ้านทุ่งมงคล (หมู่ 6) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2554 บ้านทุ่งใหม่
    บ้านทุ่งใหม่ (หมู่ 11) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2554 บ้านห้วยไฮ
    บ้านห้วยไฮ (หมู่ 14) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,192-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    โพธิ์ไทร (หมู่ 2) ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านขาม
    บ้านขาม (หมู่ 3) ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาเรือง
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
253-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกเลาะ
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านขมิ้น
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
-
2554 ป่าชุมชนบ้านพาน
    ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านพังขว้างใต้
    ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
421-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านซ่งเต่า
    ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกุดแฮด
    ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
632-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองค้า
    ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสว่าง
    ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
86-2-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกอย
    ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
564-0-80
2554 ป่าชุมชนบ้านนาตากาง
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสร้างหิน
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-3-83
2554 ป่าชุมชนบ้านผาอินทร์
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านบะหัวเมย
    ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสายร่องข่า
    ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกุดน้ำขุ่น
    ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
93-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านถ่อน
    ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาล้อม
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนขมิ้น
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-3-0
2554 ป่าชุมชนบ้านขัวขอนแคน
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาถ่อน
    ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดอนแดงน้อย
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านร่มเย็นพัฒนา
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแก้ง
    ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแพงน้อย หมู่ที่1
    ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านลาดค้อ
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่น้อย
    ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
167-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโนนน้ำคำ
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกนาดี
    ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านวังปลาเซือม
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาจาน
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกระบอก
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาแก้วสามัคคี
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่หนองผือ
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกแก้ว
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเทพนิมิต
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเดื่อ
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเดื่อน้อย
    ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านปุ่งใหญ่
    ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านปุ่งน้อย
    ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาตงใหญ่
    ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
    ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
606-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนางเติ่งสามัคคี
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกภูใหม่
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกภูเก่า
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
55-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาโดน หมู่ที่4
    นาโดน (หมู่ 4) ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
117-0-89
2554 ป่าชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 5
    กอก (หมู่ 5), กอก (หมู่ 5) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-2-86
2554 ป่าชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 1
    นางาม (หมู่ 1) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-0-78
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 11
    หนองบัวคำ (หมู่ 11) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-97
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8
    หนองบัวคำ (หมู่ 8), หนองบัวคำ (หมู่ 8) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
217-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7
    โพนสว่าง (หมู่ 7) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-1-24
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9
    นางิ้ว (หมู่ 9) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-2-91
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5
    หนองแสง (หมู่ 5) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-83
2554 ป่าชุมชนบ้านนามะเขือ หมู่ที่ 1
    นามะเขือ (หมู่ 1), นามะเขือ (หมู่ 1) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-1-46
2554 ป่าชุมชนบ้านนามะเขือ หมู่ที่ 2
    นามะเขือ (หมู่ 2), นามะเขือ (หมู่ 2) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-51
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเตย หมู่ที่ 7
    คำเตย (หมู่ 7), คำเตย (หมู่ 7), คำเตย (หมู่ 7) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-3-39
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11
    ท่าแต้ (หมู่ 11), ท่าแต้ (หมู่ 11), ท่าแต้ (หมู่ 11) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-2-98
2554 ป่าชุมชนบ้านโพนค้อ หมู่ที่ 4
    โพนค้อ (หมู่ 4), โพนค้อ (หมู่ 4) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
495-0-72
2554 ป่าชุมชนบ้านยางงอย หมู่ที่ 3,10
    ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 10), ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 10), ยางงอย (หมู่ 10), ยางงอย (หมู่ 10) ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,927-1-68
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4
    โคกก่อง (หมู่ 4), โคกก่อง (หมู่ 4), โคกก่อง (หมู่ 4) ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
147-1-90
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองนางเลิง หมู่ที่ 8
    หนองนางเลิง (หมู่ 8), หนองนางเลิง (หมู่ 8) ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,051-3-48
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4
    หนองผักตบ (หมู่ 4) ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม
31-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5
    หนองแสง (หมู่ 5) ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม
25-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3
    นาขมิ้น (หมู่ 3), นาขมิ้น (หมู่ 3) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
270-2-87
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7
    ทุ่งน้อย (หมู่ 5), ทุ่งน้อย (หมู่ 5), ทุ่งน้อย (หมู่ 5) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
255-2-28
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6
    โคกนาดี (หมู่ 6), โคกนาดี (หมู่ 6) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
411-0-82
2554 ป่าชุมชนบ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ 11
    วังหมากเห็บ (หมู่ 11), วังหมากเห็บ (หมู่ 11) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-56
2554 ป่าชุมชนบ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5
    ขามเตี้ยน้อย (หมู่ 5), ขามเตี้ยน้อย (หมู่ 5) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-3-36
2554 ป่าชุมชมบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 14
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 14) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
823-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10
    ท่าศาลา (หมู่ 10) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
330-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดงหมู่ที่ 8
    ดง (หมู่ 8), ดง (หมู่ 8), ดง (หมู่ 8) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
916-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 9
    โพนพัฒนา (หมู่ 9) ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-66
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าบะดา หมู่ที่ 5
    เหล่าบะดา (หมู่ 5) ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-81
2554 ป่าชุมชนบ้านวังโน หมู่ที่ 2
    วังโน (หมู่ 2) ต.วังยาง อ. วังยาง จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยก หมู่ที่ 6
    สามแยก (หมู่ 6), สามแยก (หมู่ 6), สามแยก (หมู่ 6) ต.วังยาง อ. วังยาง จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
159-2-94
2554 ป่าชุมชนบ้านนาถ่อนน้อย
    บ้านนาถ่อนน้อย (หมู่ 10) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
458-3-34
2554 ป่าชุมชนบ้านนาโด่น้อย
    บ้านนาโด่น้อย (หมู่ 12) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
2,181-2-11
2554 ป่าชุมชนบ้านคอนสาย
    บ้านคอนสาย (หมู่ 5) ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.นครพนม
54-2-56
2554 ป่าชุมชนบ้านจอมมณีเหนือ
    บ้านจอมมมณีเหนือ (หมู่ 6) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
624-3-58
2554 ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำใส
    บ้านคลองน้ำใส (หมู่ 2) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
383-2-34
2554 ป่าชุมชนบ้านศรีถาวรพนา
    บ้านศรีถาวรพนา (หมู่ 12) ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,733-0-62
2554 ป่าชุมชนตำบลแม่ตาว
    ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,161-0-26
2554 ป่าชุมชนบ้านปางส้าน
    ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
243-3-29
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระใต้
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
291-3-28
2554 ป่าชุมชนบ้านพบพระทรายงาม
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
188-0-88
2554 ป่าชุมชนบ้านผากะเจ้อ
    ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
304-1-69
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์เหนือ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
803-1-73
2554 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-1-97
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์ใต้
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
208-3-3
2554 ป่าชุมชนบ้านยะพอ
    ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
728-2-72
2554 ป่าชุมชนบ้านทหารผ่านศึก
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
452-2-93
2554 ป่าชุมชนบ้านพะดี
    ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-69
2554 ป่าชุมชนบ้านแปโดทะ
    แปโดทะ (หมู่ 2) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
370-2-68
2554 ป่าชุมชนบ้านใหม่ท่าแพ
    ใหม่ท่าแพ (หมู่ 6) ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,335-2-38
2554 ป่าชุมชนบ้านเซอทะ
    เซอทะ (หมู่ 2) ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
233-2-88
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    หนองหลวง (หมู่ 1) ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,679-0-98
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู (แปลงที่ 1)
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
112-1-64
2554 ป่าชุมชนบ้านตะเป่อพู
    ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
1,994-1-94
2554 ป่าชุมชนบ้านปรอผาโด้
    โมโกร (หมู่ 1) ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
2,101-3-51
2554 ป่าชุมชนบ้านกล้อทอ
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-3-91
2554 ป่าชุมชนบ้านนุเซะโปล้
    ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
383-3-18
2554 ป่าชุมชนบ้านปะละทะ (แปลงที่ 1-2)
    ปะละทะ (หมู่ 1) ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
5,613-3-79
2554 ป่าชุมชนบ้านเซปะหละ (แปลงที่ 1-2)
    เซปะหละ (หมู่ 2) ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
904-2-67
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กลอง
    แม่กลอง (หมู่ 4) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
262-1-13
2554 ป่าชุมชนบ้านใหม่ป่าคา
    ใหม่ป่าคา (หมู่ 3) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง จ.ตาก
4,584-1-40
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กลองเก่า (แปลงที่ 1-2)
    แม่กลองเก่า (หมู่ 2) ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,021-0-70
2554 ป่าชุมชนบ้านวังส้มป่อย
    บ้านวังส้มป่อย (หมู่ 6) ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านลานกระบือ
    บ้านลานกระบือ (หมู่ 4) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเขาปูน
    บ้านเขาปูน (หมู่ 2) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
437-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสะพานยาว
    บ้านสะพานยาว (หมู่ 10) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
228-0-0
2554 บ้านนาปลากั้ง (แปลงที่ 2)
    บ้านนาปลากั้ง (หมู่ 9) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า :
289-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสุเม่น
    บ้านสุเม่น (หมู่ 1) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2554 ป่าชุนบ่้านดงพริกแจว
    บ้านดงพริกแจว (หมู่ 24) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสุเม่น จ.สุโขทัย
73-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านวังทอง
    บ้านวังทอง (หมู่ 23) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-1-76
2554 ป่าชุมชนบ้านนาปลากั้ง (แปลงที่1)
    บ้านนาปลากั้ง (หมู่ 9) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
626-3-18
2554 บ้านห้วยค้อ
    บ้านห้วยค้อ (หมู่ 10) ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
246-0-0
2554 บ้านน้ำไคร้ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านน้ำไคร้ (หมู่ 1) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนากล่ำ หม่ที่ 2
    บ้านนากล่ำ (หมู่ 2) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
412-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเหนือ
    ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาดิน
    บ้านเขาดิน (หมู่ 2) ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
219-2-68
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านวังข่อย
    บ้านวังข่อย (หมู่ 1) ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
105-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านประจันตคีรี (แปลงที่ 1-3)
    ประจันตคีรี (หมู่ 6) ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,672-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไม้แดง (ต่ออายุ)
    บ้านหนองไม้แดง (หมู่ 1) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
302-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสระสวัสดิ์ (แปลงที่ 1-2) (ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    สระสวัสดิ์ (หมู่ 5) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
206-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมตาบง (ม.6 ต่ออายุ ครั้งที่ 1)
    ชุมตาบง (หมู่ 6) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
113-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวเขานาค
    ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเขาขี้ฝอย
    ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
474-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านคอดยาง
    บ้านคอดยาง (หมู่ 13) ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,324-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน
    บ้านโป่งน้ำร้อน (หมู่ 1) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
40-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านกะเหรี่ยงน้ำตก
    (หมู่ ), บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก (หมู่ 18) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
70-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านสวนส้ม
    บ้านสวนส้ม (หมู่ 2) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
230-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านมอตะแบก
    มอตะแบก (หมู่ 14) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงค์ จ.กำแพงเพชร
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านมอแสงทอง
    มอแสงทอง (หมู่ 17) ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านแกลมือโจ๊ะ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-1-39
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งถ้ำ
    ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-20
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย
    หนองแพงพวย (หมู่ 9) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
414-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองยายจู
    หนองยายจู (หมู่ 10) ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
151-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านในยวนไทย
    ในยวนไทย (หมู่ 3) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-3-92
2554 ป่าชุมชนบ้านเขากลม(หนองพูด)
    เขากลม(หนองพูด) (หมู่ 2) ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า :
27-2-24
2554 ป่าชุมชนบ้านเกาะเคี่ยมใต้
    ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,059-3-52
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่
    ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,007-0-72
2554 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,156-3-13
2554 ป่าชุมชนบ้านทับเหวน(แปลงที่2)
    ทับเหวน (หมู่ 3) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากะทะคว่ำ จ.พังงา
83-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าสนุก
    ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนโครงการทับปุด จ.พังงา
1,694-2-98
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสุขสันต์
    ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบนนา
    บ้านบนนา (หมู่ 7) ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาใหม่
    บ้านนาใหม่ (หมู่ 8) ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองรี
    บ้านหนองรี (หมู่ 9) ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,042-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านคลองหินแท่น
    คลองหินแท่น (หมู่ 4) ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองน้ำเฒ่า จ.สุราษฎร์ธานี
70-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหาดส้มแป้น
    บ้านหาดส้มแป้น (หมู่ 3) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
84-2-46
2554 ป่าชุมชนบ้านยี่ลาน
    บ้านยี่ลาน (หมู่ 7) ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
173-1-91
2554 ป่าชุมชนบ้านดอนเจริญ
    ดอนเจริญ (หมู่ 4) ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่ายาง
    ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
1,600-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้อนหนองลังกา(2แปลง)
    บ้านหนองลังกา (หมู่ 3) ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,737-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ
    พุเกตุ (หมู่ 4) ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน จ.ราชบุรี
1,980-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองโป่ง
    หนองโป่ง (หมู่ 4) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
311-2-44
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 5) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-3-55
2554 ป่าชุมชนบ้านแม่กาโทกหวาก
    แม่กาโทกหวาก (หมู่ 4) ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์
    บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ (หมู่ 13) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,630-2-75
2554 ป่าชุมชนบ้านไคร้
    บ้านไคร้ (หมู่ 3) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,503-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านไคร้
    บ้านไคร้ (หมู่ 3) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,503-1-0
2554 ป่าชุมชนบ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 10) ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
280-3-0
2554 ป่าชุมชนบ้านฮ่างต่ำ
    บ้านฮ้างต่ำ (หมู่ 3) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-0
2554 ป่าชุมชนห้วยสักเหนือ
    บ้านห้วยสักเหนือ (หมู่ 15) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,299-3-4
2554 ป่าชุมชนบ้านเวียงซางคำ
    บ้านเวียงซางคำ (หมู่ 12) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งกาน
    ห้วยโป่งกาน (หมู่ 6), ห้วยโป่งกาน (ต่ออายุโครงการ) (หมู่ 6), ห้วยโป่งกาน (ต่ออายุโครงการ) (หมู่ 6), ห้วยโป่งกาน (ต่ออายุโครงการ) (หมู่ 6) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,875-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    บ้านหนองยาง (หมู่ 3) ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-1-62
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะไทร
    บ้านเกาะไทร (หมู่ 1) ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-2-25
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
    บ้านทุ่งนาตาปิ่น (หมู่ 3) ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
852-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านชัฏหนองยาว
    บ้านชัฏหนองยาว (หมู่ 2) ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,579-0-0
2554 ป่าชุมชนเขาพุชี
    บุ่งยาง (หมู่ 6), หนองยายเงิน (หมู่ 2), ทุ่งกว้าง (หมู่ 5), เขาโล้น (หมู่ 9) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านวังหน่อไม้ แปลง 1-2
    วังหน่อไม้ (หมู่ 5) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
279-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองปลากระดี่
    บ้านหนองปลากระดี่ (หมู่ 2) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,542-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านจร้าใหม่ แปลง2
    ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
51-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งดินดำ
    บ้านทุ่งดินดำ (หมู่ 4) ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,643-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านจร้าใหม่ แปลง1
    ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,965-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าตะคร้อเหนือ
    ท่าตะคร้อเหนือ (หมู่ 8) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
217-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเทพราช
    บ้านเทพราช (หมู่ 3) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแก
    บ้านหนองสะแก (หมู่ 5) ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
155-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านควนเงิน
    บ้านควนเงิน (หมู่ 2) ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
532-1-38
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านปราบ
    บ้านปราบ (หมู่ 6) ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหัวช้าง จ.นครศรีธรรมราช
57-2-50
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำนิ่ง
    บ้านน้ำนิ่ง (หมู่ 5) ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-1-20
2554 ป่าชุมชนบ้านอ่าวน้ำเมา
    อ่าวน้ำเมา (หมู่ 5) ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-37
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
    ทุ่งหยีเพ็ง (หมู่ 4) ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่
1,955-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเพหลาใต้
    เพหลาใต้ (หมู่ 1) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
526-1-12
2554 ป่าชุมชนบ้านอ่าวลึกใต้
    อ่าวลึกใต้ (หมู่ 2) ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากลาว และป่าคลองบากัน จ.กระบี่
639-2-43
2554 บ้านช่องเขา
    บ้านช่องเขา (หมู่ 9) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง จ.สงขลา
347-0-44
2554 ป่าชุมชนบ้านหัวถนน
    ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-64
2554 บ้านห้วยหาดสวนหลวง
    ห้วยหาดสวนหลวง (หมู่ 1) ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเขาวัง ป่าคลองต่อ และป่าเทือกเขาแก้ว จ.สงขลา
279-1-75
2554 บ้านทุ่งไหม้
    บ้านทุ่งไหม้ (หมู่ 1) ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-2-63
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสามซอย
    บ้านสามซอย (หมู่ 10) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-1-62
 
รวม
187,439-3-57 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :