หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 371 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2559 ป่าชุมชนบ้านซับผาสุข
    ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-1-87
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองมะนาว
    ต.เขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-1-37
2559 ป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว
    ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,027-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพักทัน
    พักทัน (หมู่ 2) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองหมูสี
    คลองหมูสี (หมู่ 1) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพักทัน
    พักทัน (หมู่ 5) ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว
    บ้านโคกพร้าว (หมู่ 4) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม
    บ้านสี่เหลี่ยม (หมู่ 1) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านกะดีแดง
    กะดีแดง (หมู่ 2) ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
46-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านก้านเหลือง
    ก้านเหลือง (หมู่ 5) ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
430-3-5
2559 ป่าชุมชนบ้านไผ่
    บ้านไผ่ (หมู่ 4) ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
336-3-23
2559 ป่าชุมชนบ้านเสม็ด
    เสม็ต (หมู่ 7) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
479-0-86
2559 ป่าชุมชนบ้านมะระ
    มะระ (หมู่ 12) ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
337-0-95
2559 ป่าชุมชนบ้านตะคร้อ
    ตะคร้อ (หมู่ 6) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
313-3-48
2559 ป่าชุมชนบ้านกาบอัก
    กาบอัก (หมู่ 11) ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
347-1-85
2559 ป่าชุมชนบ้านป่ายาง
    ป่ายาง (หมู่ 8) ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี จ.บุรีรัมย์
1,945-1-21
2559 ป่าชุมชนบ้านเกรียด
    เกรียด (หมู่ 2) ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
127-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านจลง
    ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
259-2-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านปรีง
    ปรีง (หมู่ 15) ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
1,292-1-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 18) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า :
385-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกตะแบง
    โคกตะแบง (หมู่ 8) ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
370-1-0
2559 ป่าชุมชนบ้านตะเพรา
    บ้านตะเพรา (หมู่ 8) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
173-1-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพยุงสุข
    บ้านพยุงสุข (หมู่ 6) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-2-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองฉนาก
    บ้านหนองฉนาก (หมู่ 9) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหินดาด
    ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-0-40
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยมะเฟือง
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
81-3-35
2559 ป่าชุมชนบ้านวังล่าง
    ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
26-3-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาระฆัง
    ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
76-0-88
2559 ป่าชุมชนบ้านเครือหวาย
    ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองคต
    ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,140-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองยายไท
    ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2559 บ้านหินดาษ
    บ้านหินดาษ (หมู่ 1) ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเจ็กแบ้
    บ้านเจ็กแบ้ (หมู่ 3) ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
211-2-72
2559 ป่าชุมชนบ้านเจ๊กแบ๊
    บ้านเจ๊กแบ๊ (หมู่ 3) ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
211-2-72
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่าย
    ทุ่งส่าย (หมู่ 12) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
104-1-76
2559 ป่าชุมชนบ้านสามพราน
    ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า :
32-0-3
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองจรเข้
    หนองจรเข้ (หมู่ 9) ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-88
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี
    ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
85-1-75
2559 ป่าชุมชนบ้านแห่
    ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-3-96
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-2-61
2559 ป่าชุมชนบ้านบุกล้วย
    ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
-
2559 ป่าชุมชนบ้านปากร่วม
    ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-40
2559 ป่าชุมชนบ้านคลองแก้มช้ำ
    คลองแก้มช้ำ (หมู่ 13) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า :
35-3-25
2559 ป่าชุมชนบ้านเกาะยาง
    เกาะยาง (หมู่ 9) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-3-1
2559 ป่าชุนบ้านท่าเเยก
    ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
22-1-82
2559 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำ
    น้ำคำ (หมู่ 1) ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
42-2-75
2559 ป่าชุนบ้านหนองติม
    บ้านหนองติม (หมู่ 3) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
388-3-20
2559 ป่าชุมชนบ้านตะลุมพุก
    ตะลุมพุก (หมู่ 2) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า :
76-0-71
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 3) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-3-10
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
141-3-65
2559 ป่าชุมชนป่ากลางเขาน้อย
    หนองติม (หมู่ 1), ตะลุมพุก (หมู่ 2) ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา จ.สระแก้ว
388-3-20
2559 ป่าชุมชนบ้านช่องกุ่มน้อย
    ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จ.สระแก้ว
735-1-77
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    โคกไม้งาม (หมู่ 8) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
181-1-95
2559 ป่าชุมชนบ้านสี่แยกหนองหัวช้าง
    สี่แยกหนองหัวช้าง (หมู่ 4) ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-88
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกแซร์ออ
    โคกแซร์ออ (หมู่ 3) ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
22-1-35
2559 ป่าชุมชนบ้านเขาสำพุง
    เขาสำพุง (หมู่ 12) ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
49-1-72
2559 ป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติฯ
    บ้านไผ่ (หมู่ 4), บ้านไผ่ (หมู่ 6) ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,180-1-67
2559 ป่าชุมชนบ้านหินลับ
    หินลับ (หมู่ 12) ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
397-1-34
2559 ป่าชุมชนบ้านซับสะเดา
    ซับสะเดา (หมู่ 11), ซับหญ้าคา (หมู่ 14) ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
592-0-78
2559 ป่าชุมชนบ้านบางโฉมศรี
    ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2559 ป่าชุมชนคนสะพานหิน
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-88
2559 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    ป่าชุมชนบ้านนาดี (หมู่ 2), ป่าชุมชนบ้านนาดี (หมู่ 2) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโป่ง และป่าเขาถ้ำเสือ จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-3-6
2559 ป่าชุมชนโคกบึงปรือ
    หลุง (หมู่ 1), โนนโบสถ์ (หมู่ 7), ไทรทอง (หมู่ 12) ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,712-3-47
2559 บ้านบุหัวช้าง
    บุหัวช้าง (หมู่ 9) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-2-47
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้เสียบ
    โคกสำราญ (หมู่ 10), สุขศรีงาม (หมู่ 13), สวนพัฒนา (หมู่ 22) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
1,568-0-95
2559 ป่าชุมชนบ้านสุขศรีงาม
    บ้านสุขศรีงาม (หมู่ 13) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
64-0-41
2559 ป่าชุมชนภูหลวง
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 2), บ้านปอแดง (หมู่ 4), บ้านหนองกก (หมู่ 7), บ้านหนองหว้า (หมู่ 8), บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 9), บ้านโนนแดง (หมู่ 1), บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 10), บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 3), บ้านหลุมเงิน (หมู่ 5), บ้านหลุมหิน (หมู่ 6) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,718-1-78
2559 ป่าชุมชนบ้านสวนพัฒนา
    บ้านสวนพัฒนา (หมู่ 22) ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
84-1-57
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านส้มป่อย
    บ้านส้มป่อย (หมู่ 2) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
1,022-2-50
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาด่าน
    บ้านนาด่าน (หมู่ 1) ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
467-3-67
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงฮาย
    บ้านเชียงฮาย (หมู่ 3) ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
662-0-80
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนป่าหว่าน
    ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
1,323-3-75
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ 5
    บ้านโคกนาเหล่า (หมู่ 5) ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
943-1-68
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกนาเหล่า หมู่ที่ 2
    ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
944-0-68
2559 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
    พังทุย (หมู่ 11) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-93
2559 ป่าชุมชนบ้านนาขาม
    นาขาม (หมู่ 6) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
136-3-95
2559 ป่าชุมชนบ้านขามเรียน
    ขามเรียน (หมู่ 3) ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
441-1-73
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วงน้อย
    หนองม่วงน้อย (หมู่ 7) ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า :
116-0-92
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 1) ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า :
152-0-46
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 6) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-64
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
    ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,000-0-28
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโปร่ง
    นาโปร่ง (หมู่ 7) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-2-44
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกลอย
    ดอนกลอย (หมู่ 1) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี
101-0-78
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกลอยศรีวิไล
    ดอนกลอยศรีวิไล (หมู่ 7) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี
311-0-9
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปูน
    บ้านนาปูน (หมู่ 3) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,467-1-62
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวด่าน
    บ้านหัวด่าน (หมู่ 2) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,698-1-60
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนามาลา
    บ้านนามาลา (หมู่ 1) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
3,035-2-2
2559 ป่าชุมชนบ้านนาจันทร์
    นาจันทร์ (หมู่ 8) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคันแท
    บ้านคันแท (หมู่ 4) ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-1-86
2559 ป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บ้านบุ่ง (หมู่ 4) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-0-28
2559 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านนาตะแบง (หมู่ 7) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-34
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่มิงค์
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-55
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ปาน
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
935-2-32
2559 ป่าชุมชนบ้านบนนา
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,487-3-47
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,188-0-72
2559 ป่าชุมชนบ้านกองกาย
    ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
1,578-2-52
2559 ป่าชุมชนบ้านค้อกลาง
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
633-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านป่านอต
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
646-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
1,003-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดอนชัย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
567-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทาม่อน
    ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
513-1-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยยางพัฒนา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยยางพัฒนา (หมู่ 14) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
2,256-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง
    บ้านห้วยยาง (หมู่ 6) ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
1,782-0-0
2559 ป่าชุมชนตำบลบุญนาคพัฒนา
    บ้านวังกาชัย (หมู่ 6), บ้านหมาก (หมู่ 3), บ้านม่อนพญาแก้ว (หมู่ 17) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ จ.ลำปาง
1,503-0-25
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่เกี๋ยง
    บ้านแม่เกี๋ยง (หมู่ 7) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,511-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสมัยเสรี
    บ้านสมัยเสรี (หมู่ 11) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
72-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาแก้วตะวันออก
    ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
475-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่เลียง
    บ้านแม่เลียง (หมู่ 7) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
400-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหลวง
    บ้านปงหลวง (หมู่ 1) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
1,202-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ห้อม
    บ้านแม่ห้อม (หมู่ 10) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
6,109-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่เลียงพัฒนา
    บ้านแม่เลียงพัฒนา (หมู่ 6) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,269-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ผึ้ง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ผึ้ง (หมู่ 5) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
17,109-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงแล้ง
    ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
3,698-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหัวทุ่ง
    บ้านปงหัวทุ่ง (หมู่ 8) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,604-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงประดู่ (แปลงที่ 1-2)
    ปงประดู่ (หมู่ 11) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
9,370-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงป่าป๋อ
    บ้านปงป่าป๋อ (หมู่ 3) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
5,401-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    บ้านโป่ง (หมู่ 4) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
500-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโป่งแก้ว
    โป่งแก้ว (หมู่ 5) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,508-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    บ้านนาแก (หมู่ 3) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
1,000-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองเหียง
    บ้านหนองเหียง (หมู่ 2) ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
652-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแป้นโป่งชัย
    บ้านแป้นโป่งชัย (หมู่ 9) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
382-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสาแพะเหนือ
    บ้านสาแพะเหนือ (หมู่ 7) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย จ.ลำปาง
3,134-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแป้นพัฒนา
    บ้านแป้นพัฒนา (หมู่ 8) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
290-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสามัคคีเหนือ
    บ้านสามัคคีเหนือ (หมู่ 10) ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ป้าย จ.ลำปาง
1,583-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งฝูง
    ทุ่งฝูง (หมู่ 4) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,767-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแสนตอ
    แสนตอ (หมู่ 11) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
459-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านวังนิมิตร
    บ้านวังนิมิตร (หมู่ 17) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 3 จ.ลำปาง
215-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสบลืน
    สบลืน (หมู่ 7) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 1 จ.ลำปาง
1,400-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางกุ่ม
    บ้านปางกุ่ม (หมู่ 4) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
1,147-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกว๋นเหนือ
    บา้นท่ามะเกว๋นเหนือ (หมู่ 10) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
6,188-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าผา
    บ้านท่าผา (หมู่ 5) ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
3,035-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสะพานหินพัฒนา
    บ้านสะพานหินพัฒนา (หมู่ 10) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,560-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยเตาปูน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยเตาปูน (หมู่ 11) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,130-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านชัยชมภู
    บ้านชัยชมภู (หมู่ 10) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
2,116-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    บ้านหนองหอย (หมู่ 8) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
3,536-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเวียงทอง
    บ้านเวียงทอง (หมู่ 12) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
1,493-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าเกวียน
    บ้านท่าเกวียน (หมู่ 7) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
2,000-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 7) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเชียงเครือ
    ท่าเชียงเครือ (หมู่ 2) ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดงเกษม
    ดงเกษม (หมู่ 2) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาทรายเจริญสุข
    นาทรายเจริญสุข (หมู่ 6) ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
204-3-27
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดงดาล
    ดงดาล (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
431-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
199-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
139-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโพนทราย
    ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2559 ป่าชุมชนป่าหนองคู-นาดู (บ้านโคกล่าม)
    ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
292-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกน้อย
    โคกน้อย (หมู่ 6) ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุโมงและป่าหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด
885-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหน่อง
    บ้านหนอ่ง (หมู่ 6), บ้านหนอง (หมู่ 12) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
267-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนยาง
    บ้านโนนยาง (หมู่ 1), บ้านโนนยาง (หมู่ 10) ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
432-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 11) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
285-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี จ.ยโสธร
265-0-34
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกนาโก
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
158-1-3
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี จ.ยโสธร
202-3-56
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกนาโก
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
196-0-57
2559 ป่าชุมชนบ้านดงสวาง
    ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
152-1-80
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงดำ
    ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
783-3-35
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลวง
    ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
1,154-1-84
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองตาไก้
    บ้านหนองตาไก้ (หมู่ 6) ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
400-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2
    เวียงเหนือ (หมู่ 2), เวียงเหนือ (หมู่ 02) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
290-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาฝาย
    นาฝาย (หมู่ 8), นาฝาย (หมู่ 08) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
450-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงใต้
    เวียงใต้ (หมู่ 3), เวียงใต้ (หมู่ 03) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
580-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 14
    เวียงเหนือ (หมู่ 14), เวียงเหนือ (หมู่ 14) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
360-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาแก
    นาแก (หมู่ 3) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาสาร
    นาสาร (หมู่ 1), นาสาร (หมู่ 01) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลานและป่าแม่กาง จ.แพร่
1,770-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเหล่าป่าม่วง
    เหล่าป่าม่วง (หมู่ 5), เหล่าป่าม่วง (หมู่ 05) ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
370-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโค่นป่าหิน
    โคนป่าหิน (หมู่ 04) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
2,990-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ปานนอก
    แม่ปานนอก (หมู่ 02) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
3,920-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแก่งหลวง
    แก่งหลวง (หมู่ 5), แก่งหลวง (หมู่ 05) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
2,010-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหัวหาด
    ปงหัวหาด (หมู่ 3), ปงหัวหาด (หมู่ 03) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
250-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงหาดเจริญ
    ปงหาดเจริญ (หมู่ 6), ปงหาดเจริญ (หมู่ 06) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
540-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปงท่าข้าม
    ปงท่าข้าม (หมู่ 5), ปงท่าข้าม (หมู่ 05) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
230-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหาดเจริญ
    หาดเจริญ (หมู่ 4), หาดเจริญ (หมู่ 04) ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
330-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปากปาน หมู่ที่ 9
    ปากปาน (หมู่ 9), ปากปาน (หมู่ 09) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปาน จ.แพร่
2,010-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 8
    สวนหลวง (หมู่ 08) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
1,250-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง
    สวนหลวง (หมู่ 2), สวนหลวง (หมู่ 02) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
1,170-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ยุ้น หมู่ที่ 9
    แม่ยุ้น (หมู่ 9), แม่ยุ้น (หมู่ 09) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
390-0-0
2559 ป่าชุมชนแม่ยุ้น หมู่ที่ 3
    แม่ยุ้น (หมู่ 3), แม่ยุ้น (หมู่ 03) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
160-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 3
    ห้วยขอน (หมู่ 3), ห้วยขอน (หมู่ 03) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
1,680-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 14
    ห้วยขอน (หมู่ 14), ห้วยขอน (หมู่ 14) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
1,930-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น
    ปางงุ้น (หมู่ 6), ปางงุ้น (หมู่ 06) ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนาด
    หนาด (หมู่ 8) ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
1,225-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    หนองหล่ม (หมู่ 8) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
895-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านซองแมว
    ซองแมว (หมู่ 7) ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหนองกล้า จ.ร้อยเอ็ด
725-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 7
    บ้านลาด (หมู่ 7) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
135-2-55
2559 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 13
    บ้านลาด (หมู่ 13) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-3-66
2559 ป่าชุมชนบ้านกกมะค่า
    บ้านกกมะค่า (หมู่ 6) ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนเสียว
    บ้านโนนเสียว (หมู่ 6) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนามน จ.กาฬสินธุ์
340-1-31
2559 ป่าชุมชนบ้านคำไผ่
    บ้านคำไผ่ (หมู่ 14) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนามน จ.กาฬสินธุ์
297-0-87
2559 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 11) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
370-0-50
2559 ปาชุมชนบ้านห้วยแดง หมู่ที่ 10
    บ้านห้วยแดง (หมู่ 10) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงด่านแย้ จ.กาฬสินธุ์
611-3-60
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟประชาพัฒนา
    ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนกกยาง
    ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านอีกุด
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-4
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-7
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหอม
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
251-1-7
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2559 โตรงการป่าชุมชนบ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6
    ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-0-14
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
33-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเมืองน้อย
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
26-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตาไก้
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเมืองใหญ่
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
26-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนายอ
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง
    ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
15-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนางอย
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-3-10
2559 ป่าชุมชนบ้านเต่างอยเหนือ
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-3
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกงอย
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า :
19-1-85
2559 ป่าชุมชนบ้านโพนปลาโหล
    ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-3-68
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านบึงทวาย
    ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-82
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านบึงน้อย
    ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
104-0-12
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคำข่า
    ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านอ่างคำ
    ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-2-84
2559 ป่าชุมชนบ้านบึงสา
    ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านคำฮาก หมู่ที่ 10
    คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
180-3-36
2559 ป่าชุมชนบ้านตาล หมู่ที่ 2
    ตาล (หมู่ 2) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
451-2-49
2559 ป่าชุมชนบ้านกะเสริม หมู่ที่ 6
    กะเสริม (หมู่ 6) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
546-3-54
2559 ป่าชุมชนบ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11
    น้อยทวย (หมู่ 11), น้อยทวย (หมู่ 11) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
239-2-92
2559 ป่าชุมชนบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7
    กุดสะกอย (หมู่ 7), กุดสะกอย (หมู่ 7), กุดสะกอย (หมู่ 7) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
236-3-18
2559 ป่าชุมชนบ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ 5
    กุดกุ่มใหญ่ (หมู่ 5), กุดกุ่มใหญ่ (หมู่ 5) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
89-1-10
2559 ป่าชุมชนบ้านนาฝักปอด หมู่ที่ 3
    นาฝักปอด (หมู่ 3), นาฝักปอด (หมู่ 3) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-71
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6
    ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6), ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6), ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-1-54
2559 ป่าชุมชนบ้านคำพอก หมู่ที่ 4
    คำพอก (หมู่ 4) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพะทาย หมู่ที่ 3
    พะทาย (หมู่ 3) ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
278-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพะทาย หมู่ที่ 6
    พะทาย (หมู่ 6), พะทาย (หมู่ 6) ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-0-43
2559 ป่าชุมชนบ้านโสกแมว หมู่ที่ 2
    โสกแมว (หมู่ 2) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ 8
    นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
66-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 1
    อุ่มเหม้า (หมู่ 1) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
194-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 3
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม หมู่ที่ 5
    โนนงาม (หมู่ 5), โนนงาม (หมู่ 5) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
24-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านตาล หมู่ที่ 9
    ตาล (หมู่ 9), ตาล (หมู่ 9) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-3-64
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนางัว หมู่ที่ 1
    นางัว (หมู่ 1), นางัว (หมู่ 1) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
951-1-37
2559 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหมี
    บ้านเหล่าหมี (หมู่ 2) ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
319-0-89
2559 ป่าชุมชนบา้นแก้งช้างเนียม
    บ้านแก้งช้างเนียม (หมู่ 10) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
108-3-59
2559 ป่าชุมชนบ้านด่านช้าง
    บ้านด่านช้าง (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
893-0-71
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ตาวใหม่
    แม่ตาวใหม่ (หมู่ 3) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก
401-0-16
2559 ป่าชุมชนตำบลพระธาตุผาแดง
    เอื้องดอย (หมู่ 7), ค้างภิบาล (หมู่ 1) ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
446-0-57
2559 บ้านทองหลาง
    บ้านทองหลาง (หมู่ 1) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-91
2559 บ้านแหลมซ่าน (วุ้งไพร)
    วุ้งไพร (หมู่ 8) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-3-7
2559 บ้านบางยางพัฒนา
    บางยางพัฒนา (หมู่ 16) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,720-2-27
2559 บ้านกกกะบาก
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,039-0-63
2559 บ้านบุ่งปลาฝา
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
556-0-94
2559 บ้านยางโกลน
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
385-0-76
2559 บ้านโนนมะค่า
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-3-79
2559 ป่าชุมชนบ้านกกมะโมง
    กกมะโมง (หมู่ 3) ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,126-0-52
2559 บ้านน้ำพริก
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,490-3-48
2559 บ้านฟากน้ำ
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,947-0-38
2559 บ้านบุ่งตารอด
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
445-1-0
2559 บ้านนาซำหวาย
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
555-2-22
2559 บ้านกกม่วง
    ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
479-3-16
2559 ป่าชุมชนบ้านป่ารวก
    ป่ารวก (หมู่ 3) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
124-2-63
2559 บ้านน้อยใน
    บ้านน้อยใน (หมู่ 3) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
312-2-4
2559 บ้านโป่งแค
    ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
6,781-0-29
2559 บ้านน้ำโจน
    ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,069-3-91
2559 บ้านหนองกระบาก
    ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
9,972-0-83
2559 บ้านป่าขนุน
    บ้านป่าขนุน (หมู่ 14) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
2,608-0-44
2559 บ้านทรัพย์คลองกลาง
    ทรัพย์คลองกลาง (หมู่ 18) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
76-0-98
2559 บ้านไพรงาม
    บ้านไพรงาม (หมู่ 23) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
973-2-34
2559 บ้านห้วยไผ่
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
4,523-2-4
2559 ป่าชุมชนบ้านดงพลับ
    ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินพวง
    เนินพวง (หมู่ 11) ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม จ.พิจิตร
685-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าสามัคคี
    บ้านท่าสามัคคี (หมู่ 11) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
2,158-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านสบเติน
    บ้านสบเติน (หมู่ 6) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
5,195-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่ถอด
    บ้านแม่ถอด (หมู่ 2) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,371-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่แก่ง
    บ้านแม่แก่ง (หมู่ 4) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
4,814-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าใหม่
    ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,320-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางยาว
    ปางยาว (หมู่ 8) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
16,870-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่กัวะพัฒนา
    ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
6,533-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่กัวะ
    แม่กัวะ (หมู่ 4) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
6,831-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือ
    บ้านเวียงเหนือ (หมู่ 1) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จ.ลำปาง
188-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านปางดะ
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
431-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านขอเหนือ
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,116-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    บ้านหนอง (หมู่ 5) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
700-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส้าน (แปลงที่ 1-2)
    ทุ่งส้าน (หมู่ 1) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
753-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสะแกง
    บ้านทุ่งสะแกง (หมู่ 2) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
772-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งบอม (แปลงที่ 1-2)
    ทุ่งบอม (หมู่ 11) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
620-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแล้ง
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
600-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่กองปิน
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
1,982-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านป่าเหว
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
1,020-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านวังฆ้อง (แปลงที่ 1-2)
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,408-0-0
2559 บ้านปากทับ
    บ้านปากทับ (หมู่ 7) ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
700-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
    บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 8) ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
415-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านตลาดวัว
    บ้านตลาดวัว (หมู่ 11) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
445-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาบ่อเหล็ก
    บ้านเขาบ่อเหล็ก (หมู่ 4) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตามา
    บ้านวังตามา (หมู่ 4) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
305-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองก้านเหลือง
    บ้านหนองก้านเหลือง (หมู่ 9) ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
217-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม
    ประดู่งาม (หมู่ 17) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
394-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย(แปลงที่ 1-2)
    บ้านคลองห้วยหวาย (หมู่ 21) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
2,421-1-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจิกทรายมูล
    บ้านหนองจิกทรายมูล (หมู่ 1) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-2-76
2559 ป่าชุมชนบ้านนา
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,285-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนานอก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านนานอก (หมู่ 3) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
315-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านลานทอง
    บ้านลานทอง (หมู่ 7) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
530-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านลานยาง
    ลานยาง (หมู่ 10) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-63
2559 ป่าชุมชนบ้านชบา
    ชบา (หมู่ 2) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
84-2-82
2559 ป่าชุมชนบ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะลื่น
    ไผ่สีซอ (หมู่ 4) ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
763-0-65
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองชะลาบ
    หนองชะลาบ (หมู่ 1) ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,344-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    วังผา (หมู่ 4) ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
182-2-51
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่จวาง
    ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
891-1-66
2559 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 1) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-1-19
2559 ป่าชุมชนบ้านลำร้อง
    ลำร้อง (หมู่ 2) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-1-70
2559 ป่าชุมชนบ้านแม่สลิดน้อย
    แม่สลิดน้อย (หมู่ 3) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
242-3-77
2559 บ้านห้วยนกกก
    ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,927-2-17
2559 ป่าชุมชนบ้านซอแขระกา
    ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
523-0-55
2559 บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านประชาสุขสันต์ (หมู่ 7) ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
68-2-62
2559 บ้านเล่ากี่ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    เล่ากี่ (หมู่ 5) ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
214-2-43
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาอุ้มลูก
    เขาอุ้มลูก (หมู่ 7) ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่ จ.สุราษฎร์ธานี
120-3-10
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำถาวร
    ถ้ำถาวร (หมู่ 9) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
245-0-46
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 12) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
470-1-69
2559 ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร
    บ้านวังศิลาดิเรกสาร (หมู่ 3) ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
912-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านร้านตัดผม
    บ้านร้านตัดผม (หมู่ 4) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
240-3-17
2559 ป่าชุมชนบ้านบอน
    บอน (หมู่ 7) ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
424-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่าโมง
    หนองมะค่าโมง (หมู่ 1) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
400-3-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทับกระดาษ
    บ้านทับกระดาษ (หมู่ 1) ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น ป่าพุน้ำร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
734-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 1) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
162-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพวน
    พวน (หมู่ 13) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย จ.สุพรรณบุรี
544-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์พุทองห้วยคู้
    ทรัพย์พุทองห้วยคู้ (หมู่ 5) ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทุ่งดินดำ และป่าเขาตาเก้า จ.สุพรรณบุรี
1,368-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์
    เขาวงศ์ (หมู่ 13) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า :
209-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง
    หนองการ้อง (หมู่ 11) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,152-2-0
2559 ป่าชุมชนบ้านลิ้นช้าง
    บ้านลิ้นช้าง (หมู่ 3) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
600-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกษม
    บ้านห้วยเกษม (หมู่ 2) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
321-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพุหวาย
    ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
285-2-75
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวกล่าง
    ท่าไม้รวกล่าง (หมู่ 8) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
139-2-19
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวก
    ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
960-2-47
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองเขาอ่อน
    บ้านหนองเขาอ่อน (หมู่ 4) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
976-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบ่อประหัง
    ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
473-3-48
2559 ป่าชุมชนบ้านเขากระปุก
    ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
112-3-9
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองโรงล่าง
    บ้านหนองโรงล่าง (หมู่ 12) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
757-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์
    บ้านน้ำทรัพย์ (หมู่ 9) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,700-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโป่งตาเพชร
    โป่งตาเพชร (หมู่ 4) ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
353-3-29
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกอก
    ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนากรวย
    บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 5) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
162-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบ้านพุไทร
    บ้านพุไทร (หมู่ 3) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 6) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
280-0-0
2559 ป่าชุมชนป่าเขาวัง บ้านสายเงิน
    บ้านสายเงิน (หมู่ 2) ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
1,440-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านมะขาม
    บ้านมะขาม (หมู่ 1) ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
31-3-11
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าชะมวง(หัวหิน)
    ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า :
1,875-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านกาแบง
    ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 จ.สตูล
89-1-92
2559 ป่าชุมชนบ้านวังตง
    ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 จ.สตูล
1,690-0-0
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-1-17
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-0-34
2559 บ้านแค่
    บ้านแค่ (หมู่ 1) ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
    ประเภทป่า :
71-0-34
2559 บ้านธรรมเจริญ
    ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
51-2-36
2559 สายเอก
    ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
487-2-91
2559 บ้านสายเอก
    บ้านสายเอก (หมู่ 6) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
487-2-91
2559 บ้านน้ำตก
    ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
258-1-85
2559 บ้านวังน้ำเย็น
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
327-0-0
2559 ธรรมเจริญ
    ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-2-36
2559 ป่าชุมชนบ้านบุ่งแสง
    บุ่งแสง (หมู่ 7) ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
67-0-98
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ
    หนองดินดำ (หมู่ 6) ต.หนองเข็ง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-99
 
รวม
345,580-0-25 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :