หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 589 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านร่มเกล้าพัฒนา หมู่ที่ 12
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านวังตาอินทร์ หมู่ที่ 10
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านน้อยรุ่งเจริญ หมู่ที่ 9
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 4
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 5
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านเขาราบ หมู่ที่ 7
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านหัวเขา หมู่ที่ 6
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านวังวัด หมู่ที่ 8
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านยางรากน้อย หมู่ที่ 3
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านยางรากน้อย หมู่ที่ 2
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านวังตาอินทร์ หมู่ที่ 1
    ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
5,052-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าสามัคคี
    ป่าสามัคคี (หมู่ 4) ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
21-1-11
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองกราด
    หนองกราด (หมู่ 5) ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกเขาพัฒนา
    โคกเขาพัฒนา (หมู่ 10) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
94-1-54
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาย้อยพัฒนา
    เขาย้อยพัฒนา (หมู่ 16) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
15-1-89
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกเขาหญ้าคา
    โคกเขาหญ้าคา (หมู่ 6) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
43-3-17
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกมะม่วง
    โคกมะม่วง (หมู่ 3) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
120-1-27
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกวัด
    โคกวัด (หมู่ 12) ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
81-1-37
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองต้อพัฒนา
    หนองต้อพัฒนา (หมู่ 18) ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-1-80
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองต้อ
    หนองต้อ (หมู่ 9) ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,071-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดัจสันตุจ
    สระ (หมู่ 18), ดัจสันตุจ (หมู่ 12), โคลด (หมู่ 6), สวายซอ (หมู่ 13) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
271-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านจรูกแขวะ
    จรูกแขวะ (หมู่ 8) ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
131-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านจีกแดก
    จีกแดก (หมู่ 7) ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านพลวง
    โคกเพชร (หมู่ 11), ตาโสร์ (หมู่ 10), กุมพะเนียง (หมู่ 12), พลวงใต้ (หมู่ 2), พลวงเหนือ (หมู่ 1), หนองพลวง (หมู่ 14) ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
269-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านถนนชัย
    ถนนชัย (หมู่ 8) ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโสน
    โสน (หมู่ 7) ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
681-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์
    ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-1-93
2549 ป่าชุมชนบ้านธรรมรัตน์
    ธรรมรัตน์ (หมู่ 1) ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
444-2-75
2549 ป่าชุมชนบ้านยายดา
    ยายดา (หมู่ 14) ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหงส์
    หนองหงส์ (หมู่ 10) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
120-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตะพุนทอง
    ตะพุนทอง (หมู่ 6) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านธงหงส์
    ธงหงส์ (หมู่ 1) ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง จ.ระยอง
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาโบสถ์
    เขาโบสถ์ (หมู่ 7) ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชุมนุมสูง
    ชุมนุมสูง (หมู่ 7) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาจุก
    เขาจุก (หมู่ 8) ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ
    บ้านมะเดื่อ (หมู่ 2) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สะแหน่
    ทรัพย์สะแหน่ (หมู่ 1) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตะขบ
    ตะขบ (หมู่ 5) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองยาง
    คลองยาง (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    เขาน้อย (หมู่ 3) ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านช่องกะพัด
    ช่องกะพัด (หมู่ 2) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านแสงทอง
    แสงทอง (หมู่ 13) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านวังตาเมือง
    วังตาเมือง (หมู่ 11) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
11-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านตาหน่อง
    ตาหน่อง (หมู่ 1) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
23-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านคลองใหม่
    คลองใหม่ (หมู่ 15) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสุขใจ
    สุขใจ (หมู่ 7) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหางแมว
    หางแมว (หมู่ 4) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหินดาด
    หินดาด (หมู่ 8) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 8) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
185-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านบ่อโบกปูน
    บ่อโบกปูน (หมู่ 6) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
141-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองม่วง
    คลองม่วง (หมู่ 9) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
215-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกราด แปลงที่ 1-2
    ทุ่งกราด (หมู่ 8) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
311-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวงษ์พัฒนา
    บ้านวงษ์พัฒนา (หมู่ 4) ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทับมะกอก
    ทับมะกอก (หมู่ 5) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,426-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทางกลาง
    ทางกลาง (หมู่ 4) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,386-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม 01
    ทับทิมสยาม 01 (หมู่ 7) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
195-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาขาด
    บ้านเขาขาด (หมู่ 2) ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
650-3-29
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหียง
    ทุ่งเหียง (หมู่ 18) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-2-49
2549 ป่าชุมชนบ้านชมพู
    ชมพู (หมู่ 17) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
149-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านฝั่งคลอง
    ฝั่งคลอง (หมู่ 21) ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
74-0-15
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาถ้ำ
    บ้านเขาถ้ำ (หมู่ 10) ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
293-2-99
2549 ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายป่อง
    บ้านวังอ้ายป่อง (หมู่ 3) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
122-1-41
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาสิงโต
    เขาสิงโต (หมู่ 9) ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-3-45
2549 ป่าหมู่บ้านเขาหนองน้ำใส
    ตลุกรัง (หมู่ 10) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-1-17
2549 ป่าหมู่บ้านเขาหลัก (บ้านน้ำพุ)
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
545-0-0
2549 บ้านหนองกะทะ (ป่าหมู่บ้านดงเพกา)
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
566-3-48
2549 ป่าหมู่บ้านเขาหลัก (บ้านพุน้อย)
    พุน้อย (หมู่ 5) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลม ป่าเขาหลัก จ.ชัยนาท
307-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง
    ท่ามะปราง (หมู่ 1) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
461-1-81
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งมงคล
    โป่งมงคล (หมู่ 3) ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-0-60
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าเสา
    ท่าเสา (หมู่ 13) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
52-3-76
2549 ป่าชุมชนบ้านยุบใหญ่
    ยุบใหญ่ (หมู่ 8) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี
194-1-30
2549 ป่าชุมชนบ้านเสริมสุขพัฒนา
    เสริมสุขพัฒนา (หมู่ 20) ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
75-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงขุมคำ
    นกเขียน (หมู่ 12) ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4,697-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงกระบาก-ดงหนองยาง (แปลงที่ 2)
    หนองไข่นก (หมู่ 1) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงกระบาก-ดงหนองยาง (แปลงที่ 1)
    หนองไข่นก (หมู่ 1) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
338-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนโคกทำเล
    นาขาม (หมู่ 4) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,897-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูทุ่งวง
    นาห้าง (หมู่ 2) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,605-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูหลักดิน
    ร่องคันแยง (หมู่ 6) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
866-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านทุ่งหนองใหญ่
    ทุ่งหนองใหญ่ (หมู่ 8) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-0-0
2549 โครงการป่าภูสุวรรณ
    ห้วยน้ำใส (หมู่ 7) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,014-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าเลา (แปลงที่ 1-2)
    ป่าเลา (หมู่ 6) ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านห้วยเดื่อ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 7) ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าศาลปู่ตา-วัดถ้ำค้อ
    อ่างประดู่ (หมู่ 6) ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
697-0-0
2549 ป่าชุมชนเขาแดนลาว
    บ้านหินเพิง (หมู่ 9), บ้านภูผาทอง (หมู่ 10), บ้านไทยสงบ (หมู่ 13), บ้านซับไทร (หมู่ 16), บ้านวังไทรงาม (หมู่ 18) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
2,147-0-0
2549 ป่าชุมชนภูพนา
    มอสุวรรณ (หมู่ 22) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
460-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านป่าช้าหนองข่า
    หนองข่า (หมู่ 8) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสองห้อง
    สองห้อง (หมู่ 9) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 4) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย
    หนองแวงน้อย (หมู่ 12) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนดู่
    โนนดู่ (หมู่ 3) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 7) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
630-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 16) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนหาด
    โนนหาด (หมู่ 6) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
430-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกม่วง
    โสกม่วง (หมู่ 3) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
86-3-29
2549 ป่าชุมชนบ้านบะยาว
    บะยาว (หมู่ 6) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-3-85
2549 ป่าชุมชนบ้านคำหัวช้าง
    คำหัวช้าง (หมู่ 3) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-32
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกงาม
    โคกงาม (หมู่ 4) ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
67-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบึงสว่าง
    บึงสว่าง (หมู่ 11) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
153-0-2
2549 ป่าหมู่บ้านกุดเลา
    กุดเลา (หมู่ 3) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,556-2-32
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-1-76
2549 ป่าหมู่บ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 5) ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยฝาง
    ปากห้วยฝาง (หมู่ 3) ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-3-36
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น
    โคกจั๊กจั่น (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
213-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข
    เจริญสุข (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
269-1-54
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีอุบล
    ศรีอุบล (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-2-75
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกส้มกบ
    โสกส้มกบ (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
982-1-41
2549 ป่าหมู่บ้านป่าปอ
    ป่าปอ (หมู่ 1) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
391-1-78
2549 ป่าหมู่บ้านเสือเฒ่า
    เสือเฒ่า (หมู่ 5) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-73
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองดู่
    หนองดู่ (หมู่ 9), โนนม่วง (หมู่ 7), ดงเค็ง (หมู่ 8) ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
898-2-54
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวละเลิง
    หัวละเลิง (หมู่ 6) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
515-1-44
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 10) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
73-1-36
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโพนน้อย
    หนองโพนน้อย (หมู่ 7) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองนกเขียน จ.ขอนแก่น
132-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    นาแพง (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
540-1-24
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองอ่าง จ.ขอนแก่น
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวห้วย
    หัวห้วย (หมู่ 12) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-8
2549 ป่าชุมชนตำบลคำม่วง
    โคกสว่าง (หมู่ 8) ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
351-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังผาดำ
    วังผาดำ (หมู่ 2) ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
    ทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน จ.ขอนแก่น
102-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงไพรวัลย์
    ดงไพรวัลย์ (หมู่ 8) ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
766-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหัวดงยาง
    หัวดงยาง (หมู่ 5) ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดอนขี้เหล็ก
    ดอนขี้เหล็ก (หมู่ 12) ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะโน
    มะโน (หมู่ 3) ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
568-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกปืด
    โคกปืด (หมู่ 9) ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์
    โพธิ์ (หมู่ 5) ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
481-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาโต๊ะ
    นาโต๊ะ (หมู่ 4) ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหลักชัย
    หลักชัย (หมู่ 14) ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาสนวนพัฒนา
    นาสนวนพัฒนา (หมู่ 9) ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
306-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง
    โคกยาว (หมู่ 2), โคกกลาง (หมู่ 1), โคกกลาง (หมู่ 11) ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกแสลง
    โคกแสลง (หมู่ 7) ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนมะยาง
    โนนมะยาง (หมู่ 6) ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
87-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเตาแดก
    เตาแดก (แปลงที่ 1-2) (หมู่ 6) ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้อย
    น้อย (หมู่ 7) ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านฉลีก
    ฉลีก (หมู่ 5) ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-2-0
2549 ป่าชุมชนตำบลหนองหมี
    งามเจริญ (หมู่ 14), ดงงาม (หมู่ 13), ดอนปู่ตา (หมู่ 18), ดอนไม้งาม (หมู่ 6), ดอนไม้งาม (หมู่ 9), ดอนหาด (หมู่ 16), นาเจริญ (หมู่ 12), โนนเจริญ (หมู่ 17), แสนแก้ว (หมู่ 3), หนองก่าม (หมู่ 5), หนองนาคู (หมู่ 7), หนองหมี (หมู่ 1), หนองหมี (หมู่ 8), หนองหมี (หมู่ 15), หัวดง (หมู่ 2), หัวดง (หมู่ 10), เห็ดผึ้ง (หมู่ 4), เห็ดผึ้งน้อย (หมู่ 11) ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
61-0-0
2549 ป่าชุมชนป่าบ้านพระ-บ้านจมะ
    จมะ (หมู่ 10), พระ (หมู่ 2) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
267-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห่องเปลือย-บ้านแสง-บ้านอรุณรังษี
    แสง (หมู่ 1), ห่องเปลือย (หมู่ 8), อรุณรังษี (หมู่ 11) ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-1-0
2549 โครงการป่าชุมชนบะเตเม
    สระคำ (หมู่ 6) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูพระแก้ว
    นาหว้า (หมู่ 2) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,816-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าช้า-ดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    นาบะหว้า (หมู่ 13) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูใหญ่
    ห้วยยาง (หมู่ 10) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,967-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงขุมคำ
    แก้งอะฮวน (ม.6,9) (หมู่ ) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,199-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูน้อย ป่าช้า-ดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    นาเลิน (หมู่ 1) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
214-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนโคกทำเลเลี้ยงสัตว์
    สวาสดิ์ (หมู่ 5) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,403-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 1) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,137-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าภูขาม
    ร่องเข (หมู่ 4) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,744-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงพัฒนา
    ดงพัฒนา (หมู่ 5) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
1,280-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงต้อง
    ดงต้อง (หมู่ 4) ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาเมืองไทย
    นาเมืองไทย (หมู่ 10) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
350-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาเมืองไทย
    นาเมืองไทย (หมู่ 7) ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านจำปาทอง
    จำปาทอง (หมู่ 7) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
640-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่น
    หนองน้ำขุ่น (หมู่ 6) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
251-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านน้ำปู่
    น้ำปู่ (หมู่ 5) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหยวก
    หยวก (หมู่ 1) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนสูงใหม่
    โนนสูงใหม่ (หมู่ 15) ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
222-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านศรีวิลัย
    ศรีวิลัย (หมู่ 8) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยเจริญ
    ห้วยเจริญ (หมู่ 7) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
380-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโชคอำนวย
    โชคอำนวย (หมู่ 6) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนามงคล
    นามงคล (หมู่ 3) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโพธิ์ชัย
    โพธิ์ชัย (หมู่ 9) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกลาง แปลงที่ 1
    บ้านกลาง (หมู่ 2) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,950-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยนา
    บ้านห้วยนา (หมู่ 5) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 3) ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อซืน
    บ้านห้วยบ่อซืน (หมู่ 4) ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม จ.เลย
1,300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสุริโย
    บ้านสุริโย (หมู่ 6) ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกองกาน
    กองกาน (หมู่ 7) ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,168-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งกุ่ม
    โป่งกุ่ม (หมู่ 4) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,175-0-0
2549 ป่าชุมชนโป่งสามัคคี
    โป่งสามัคคี (หมู่ 6) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เลิม
    แม่เลิม (หมู่ 2) ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,480-1-89
2549 ป่าชุมชนบ้านแพะห้วยบง
    แพะห้วยบง (หมู่ 8) ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ป่าขาง(ปางไม้ตะเคียน)
    แม่ป่าขาง(ปางไม้ตะเคียน) (หมู่ 10) ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 6
    สหกรณ์ 6 (หมู่ 6) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
577-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่คูหา
    แม่คูหา (หมู่ 7) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
644-2-13
2549 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์ 3
    สหกรณ์ 3 (หมู่ 3) ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
734-1-50
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาดิน
    แม่เตาดิน (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,685-3-25
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ห้วยแก้ว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,014-0-2
2549 ป่าชุมชนบ้านสวนป่าแม่จาง
    สวนป่าแม่จาง (หมู่ 1) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสบป้าด
    สบป้าด (หมู่ 1) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยส้ม
    ห้วยส้ม (หมู่ 9) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
1,052-0-0
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6
    หนองแสง (หมู่ 6) ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
117-0-24
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเทาใต้ หมู่ที่ 3
    เทาใต้ (หมู่ 3) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
83-2-32
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7
    ฟ้าประทาน (หมู่ 7) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
32-3-28
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 1
    ศรีสว่างพัฒนา (หมู่ 1) ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2
    หนองเค็ม (หมู่ 2) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-0
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนเรียง หมู่ที่ 3
    โนนเรียง (หมู่ 3) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองคู
    หนองคู (หมู่ 3) ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
596-0-39
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    บ้านโนนสำราญ (หมู่ 4) ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
257-2-63
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 15) ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
257-1-14
2549 ป่าชุมชบ้านโนนดินแดง
    โนนดินแดง (หมู่ 13) ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
259-1-75
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนศรีชัยสว่าง
    โนนศรีชัยสว่าง (หมู่ 11) ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
154-0-27
2549 ป่าชุมชนป่ากุดรัง
    โนนทัน (หมู่ 9) ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่พัฒนา
    ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-2-37
2549 ป่าชุมชนบ้านวังปลาโด
    วังปลาโด (หมู่ 7) ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-2-45
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองสิมใหญ่
    หนองสิมใหญ่ (หมู่ 1) ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
593-0-26
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวหนองสามัคคี
    หัวหนองสามัคคี (หมู่ 9) ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
701-1-48
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวโสก
    หัวโสก (หมู่ 4) ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
205-3-98
2549 ป่าชุมชนป่าหนองคู-นาดูน
    โคกล่าม (หมู่ 9) ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
94-0-0
2549 ป่าชุมชน บ้านศาลา
    ศาลา (หมู่ 10) ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
216-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ทองหลาง (หมู่ 17) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคน
    หนองหัวคน (หมู่ 6) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
422-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน
    หนองหมื่นถ่าน (หมู่ 13) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
329-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวคน
    หนองหัวคน (หมู่ 15) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
422-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านแขม
    แขม (หมู่ 12) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    หนองยาง (หมู่ 4) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
574-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน
    หนองหมื่นถ่าน (หมู่ 5) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
329-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกระจาย
    กระจาย (หมู่ 9) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
375-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกระจาย
    กระจาย (หมู่ 16) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
351-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหล่าสูง
    เหล่าสูง (หมู่ 8) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
115-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    ทองหลาง (หมู่ 7) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    มะกอก (หมู่ 10) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแขม
    แขม (หมู่ 11) ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
150-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ 1
    น้ำคำใหญ่ (หมู่ 1) ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านขั้นไดใหญ่และป่าบ้านเชียงหวาง จ.ยโสธร
20-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านผือฮี หมู่ 6
    ผือฮี (หมู่ 6) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านผือฮี หมู่ 6
    ผือฮี (หมู่ 6) ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านยางเดี่ยว หมู่ 5
    ยางเดี่ยว (หมู่ 5) ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-3-62
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาทม หมู่ 2
    นาทม (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาทม หมู่ 2
    นาทม (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านนาทม หมู่ 2
    นาทม (หมู่ 2) ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านหนองเมืองกลาง หมู่ 10
    หนองเมืองกลาง (หมู่ 10) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโนนยาง หมู่ 11
    โนนยาง (หมู่ 11) ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยแสนลึกและป่าหนองหิน จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านหนองหว้า หมู่ 10
    หนองหว้า (หมู่ 10) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านแดง หมู่ 7
    แดง (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2549 โครงการบ้านหนองชุม หมู่ 6
    บ้านหนองชุม (หมู่ 6) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,047-2-15
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านใหม่ชัยพร หมู่ 14
    ใหม่ชัยพร (หมู่ 14) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
604-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโคกกลาง หมู่ 2
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโคกกลาง หมู่ 2
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโคกกลาง หมู่ 2
    โคกกลาง (หมู่ 2) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านพืชคาม หมู่ 5
    พืชคาม (หมู่ 5) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-2-25
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านโชคชัยพร หมู่ 9
    โชคชัยพร (หมู่ 9) ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านสามแยกภูกอย หมู่ 4
    สามแยกภูกอย (หมู่ 4) ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2549 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านสามแยกภูกอย หมู่ 4
    สามแยกภูกอย (หมู่ 4) ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแจ้งวังทอง
    แจ้งวังทอง (หมู่ 12) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
320-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังตะเฆ่
    วังตะเฆ่ (หมู่ 1) ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    ภูเขาทอง (หมู่ 9) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,750-0-0
2549 ป่าชุมชนดอนกอก
    ดอนกอก (หมู่ 7) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
30-0-0
2549 ป่าชุมชนหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 6) ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
345-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศิลาทอง
    ศิลาทอง (หมู่ 6) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
210-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสะพานยาว
    สะพานยาว (หมู่ 5) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบุ่งเวียน
    บุ่งเวียน (หมู่ 4) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งขุนเพชร
    โป่งขุนเพชร (หมู่ 3) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 2) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งนก
    โป่งนก (หมู่ 1) ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
600-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำปอแก้ว
    บ้านคำปอแก้ว (หมู่ 5) ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกก่ง
    บ้านโคกก่ง (หมู่ 1) ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองแมงดา
    บ้านหนองแมงดา (หมู่ 3) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไฮน้อย
    บ้านหนองไฮน้อย (หมู่ 9) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไฮน้อย
    บ้านหนองไฮน้อย (หมู่ 6) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 8) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหัวลิง
    บ้านหนองหัวลิง (หมู่ 15) ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนหวาง
    บ้านโนนหวาง (หมู่ 2) ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    บ้านหัวตะพาน (หมู่ 8) ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    บ้านหัวตะพาน (หมู่ 7) ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
79-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวตะพาน
    บ้านหัวตะพาน (หมู่ 1) ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 บ้านหนอง
    หนอง (หมู่ 10) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
210-0-0
2549 บ้านหนองเต่า
    หนองเต่า (หมู่ 5) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
229-0-0
2549 บ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 7) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองผำ
    หนองผำ (หมู่ 13) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีสะเกษ
    ศรีษะเกษ (หมู่ 11) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศาลา
    ศาลา (หมู่ 1) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไร่น้ำหิน
    ไร่น้ำหิน (หมู่ 5) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหล่ายหนอง
    หล่ายหนอง (หมู่ 9) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร
    ใหม่จัดสรร (หมู่ 11) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสถาน
    สถาน (หมู่ 2) ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 4) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้า
    ป่าเป้า (หมู่ 6) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง
    ทุ่งรวงทอง (หมู่ 12) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,027-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำเรือง
    คำเรือง (หมู่ 1) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไก่เถื่อน
    ไก่เถื่อน (หมู่ 2) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมะกอก
    มะกอก (หมู่ 14) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    เป้า (หมู่ 7) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
175-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองยางน้อย
    หนองยางน้อย (หมู่ 12) ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง จ.ร้อยเอ็ด
332-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 15) ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านกุงเก่า
    บ้านกุงเก่า (หมู่ 8) ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10,425-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านยางอุ้ม
    บ้านยางอุ้ม (หมู่ 1) ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
775-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านไทยเจริญ
    บ้านไทยเจริญ (หมู่ 9) ต.ยางอู้ม อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแสนสุข
    แสนสุข (หมู่ 7) ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,950-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาคำน้อย
    บ้านนาคำน้อย (หมู่ 6) ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองชุมแสง
    บ้านหนองชุมแสง (หมู่ 5) ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านภูฮัง
    บ้านภูฮัง (หมู่ 8) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 6) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง
    บ้านโคกกลาง (หมู่ 4) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองแข้
    บ้านหนองแข้ (หมู่ 2) ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองหิน
    บ้านหนองหิน (หมู่ 1) ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 8) ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
225-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านตูม
    ตูม (หมู่ 1), ตูม (หมู่ 2) ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพนยางคำ
    โพนยางคำ (หมู่ 10) ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนเปลือย
    ดอนเปลือย (หมู่ 6) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอีเลิศ
    อีเลิศ (หมู่ 3) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกลาย
    โคกลาย (หมู่ 8) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
171-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่วงลาย
    ม่วงลาย (หมู่ 7) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองห้าง
    หนองห้าง (หมู่ 4) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 2) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาลาย
    นาลาย (หมู่ 1) ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวทอง
    หนองบัวทอง (หมู่ 11) ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    โนนสูง (หมู่ 13) ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 9) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังปลาป้อม
    วังปลาป้อม (หมู่ 3) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    หนองแวง (หมู่ 11) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้อยนวลจำนงค์
    น้อยนวลจำนงค์ (หมู่ 10) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกชุมพร
    โคกชุมพร (หมู่ 8) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะทอง
    บะทอง (หมู่ 5) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาหัวช้าง
    นาหัวช้าง (หมู่ 4) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพอกน้อยพัฒนา
    พอกน้อยพัฒนา (หมู่ 8) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาหัวบ่อ
    นาหัวบ่อ (หมู่ 1) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบัวห้วยทราย
    บัวห้วยทราย (หมู่ 4) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านภูเพ็ก
    ภูเพ็ก (หมู่ 12) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 8) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 6) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตอเรือ
    ตอเรือ (หมู่ 5) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนเรือ
    โนนเรือ (หมู่ 3) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองดินดำ
    หนองดินดำ (หมู่ 2) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนอุดม
    โนนอุดม (หมู่ 9) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม จ.สกลนคร, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,681-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำแหว
    คำแหว (หมู่ 3) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
154-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่น
    หนองเดิ่น (หมู่ 2) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 10) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนคำ
    โนนคำ (หมู่ 7) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านช้างมิ่ง
    ช้างมิ่ง (หมู่ 1) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 14) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีวงศ์ทอง
    ศรีวงศ์ทอง (หมู่ 13) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านช้างมิ่งพัฒนา
    ช้างมิ่งพัฒนา (หมู่ 12) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนธาตุ
    โนนธาตุ (หมู่ 11) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอุ่มไผ่
    อุ่มไผ่ (หมู่ 5) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
109-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโดก
    หนองโดก (หมู่ 4) ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยบุ่น
    ห้วยบุ่น (หมู่ 3) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอูนดง
    อูนดง (หมู่ 1) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
43-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาใน
    นาใน (หมู่ 5) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะฮี
    บะฮี (หมู่ 10) ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะฮีเหนือ
    บะฮีเหนือ (หมู่ 8) ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
173-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าสองคอน
    ท่าสองคอน (หมู่ 1) ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองไฮน้อย
    หนองไฮน้อย (หมู่ 7) ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่6
    อุ่มเหม้า (หมู่ 6) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่15
    อุ่มเหม้า (หมู่ 15) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านภูเงิน
    ภูเงิน (หมู่ 13) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเบ็น
    หนองเบ็น (หมู่ 5) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกด
    หนองนกกด (หมู่ 10) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    โพธิ์ชัย (หมู่ 14) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
    ดงสวรรค์ (หมู่ 11) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
196-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าลาด
    ท่าลาด (หมู่ 9) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโจด
    หนองโจด (หมู่ 3) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    โนนสะอาด (หมู่ 9) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา
    ต้นผึ้งใหม่พัฒนา (หมู่ 12) ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง
    วังม่วง (หมู่ 8) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะยาวน้อย
    บะยาวน้อย (หมู่ 5) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเม่นน้อย
    เม่นน้อย (หมู่ 4) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
133-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสี่แยกสมบูรณ์
    สี่แยกสมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะยาวใหญ่
    บะยาวใหญ่ (หมู่ 3) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
118-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า
    บะหว้า (หมู่ 2) ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
254-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชมภูพานเหนือ
    ชมภูพานเหนือ (หมู่ 16) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
55-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนแคน
    ดอนแคน (หมู่ 11) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
13-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนายอ
    นายอ (หมู่ 4) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 7) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสร้างค้อ
    สร้างค้อ (หมู่ 1) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหล่ม
    หล่ม (หมู่ 5) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
218-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านนางเติ้ง
    นางเติ้ง (หมู่ 4) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
57-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองส่าน
    หนองส่าน (หมู่ 11) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
63-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านยางโล้น หมู่ที่ 3
    ยางโล้น (หมู่ 3) ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภู และป่านาม่อง จ.สกลนคร
47-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองครอง
    หนองครอง (หมู่ 3) ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกกโด่
    กกโด่ (หมู่ 4) ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
80-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังตามัว หมู่ที่ 9
    วังตามัว (หมู่ 9), วังตามัว (หมู่ 9) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จ.นครพนม
440-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำสว่างน้อย หมู่ที่ 5
    คำสว่างน้อย (หมู่ 5) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
1,300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพนตูม หมู่ที่ 6
    โพนตูม (หมู่ 6) ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหนองหอย
    หนองหอย (หมู่ 11) ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-1-86
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนบุปผา
    บ้านโนนบุปผา (หมู่ 13) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
1,215-1-58
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 7) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำเขือง
    บ้านคำเขือง (หมู่ 3) ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไร่
    บ้านไร่ (หมู่ 9) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,200-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยน
    บ้านหนองเอี่ยน (หมู่ 2) ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
    บ้านม่วงไข่ (หมู่ 2) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 3) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองลำดวน
    บ้านหนองลำดวน (หมู่ 9) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแสงสว่าง
    บ้านแสงสว่าง (หมู่ 5) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
232-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
375-3-2
2549 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 8) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
261-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านแมด ม.5
    แมด (หมู่ 5) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
328-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านโพน
    โพน (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
386-0-48
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว
    บ้านหนองปลาซิว (หมู่ 9) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
261-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแพง
    บ้านแพง (หมู่ 6) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
334-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแมด
    แมด (หมู่ 10) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
318-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 1) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
262-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแฝก
    บ้านแฝก (หมู่ 10) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
1,438-0-0
2549 ป่าชุมชนศรีวิชัย
    แม่กุเหนือ (หมู่ 8) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
146-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพะวอ
    พะวอ (หมู่ 1), แม่ระเมา (หมู่ 2) ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
    ม่อนหินเหล็กไฟ (หมู่ 3) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์โค๊ะ
    เจดีย์โค๊ะ (หมู่ 6) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน จ.ตาก
730-0-53
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยพลู
    ห้วยพลู (หมู่ 3) ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,560-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านภูหีบ
    ภูหีบ (หมู่ 5) ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
534-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังไทร
    วังไทร (หมู่ 2) ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
76-0-0
2549 บ้านบุ่งสีเสียด
    บุ่งสีเสียด (หมู่ 2) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
352-3-22
2549 บ้านซำนกเหลือง
    ซำนกเหลือง (หมู่ 14) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
40-2-21
2549 บ้านตอเรือ
    ตอเรือ (หมู่ 13) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
76-0-86
2549 บ้านไผ่ใหญ่
    ไผ่ใหญ่ (หมู่ 10) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
143-3-40
2549 บ้านดินทอง
    ดินทอง (หมู่ 3) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
703-1-25
2549 บ้านเขาหนองกบ
    เขาหนองกบ (หมู่ 10) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
200-1-56
2549 บ้านมุงเหนือ
    มุงเหนือ (หมู่ 1) ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
97-0-60
2549 ป่าชุมชนบ้านผาแมว
    ผาแมว (หมู่ 8) ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
18,464-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านขอใต้
    ขอใต้ (หมู่ 4) ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
1,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดินดำ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านดินดำ (หมู่ 3) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุกและป่าแม่สอย จ.ลำปาง
743-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยปอบ
    ห้วยปอบ (หมู่ 8) ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านปางขนุน
    ปางขนุน (หมู่ 8) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบุ่งผักหนาม
    บุ่งผักหนาม (หมู่ 25) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านคลองแบ่ง
    คลองแบ่ง (หมู่ 4) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านมอ 1 2 3
    มอ 1 2 3 (หมู่ 10) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
59-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านแม่กะสี
    แม่กะสี (หมู่ 9) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
2,291-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาผาลาด(เพชรกาฬสินธุ์)
    เพชรกาฬสินธุ์ (หมู่ 14) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
733-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาผาลาด(บ่อพระ)
    บ่อพระ (หมู่ 11) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
733-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาผาลาด(เกาะกลาง)
    เกาะกลาง (หมู่ 10), บ่อพระ (หมู่ 11), เพชรกาฬสินธุ์ (หมู่ 14) ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
734-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านป่ากล้วยแปลงที่ 1-2
    ป่ากล้วย (หมู่ 2) ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหนองขาม
    หนองขาม (หมู่ 11) ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเขาไม้นวล
    เขาไม้นวล (หมู่ 18) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านบึงเจริญ
    บึงเจริญ (หมู่ 9) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,360-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองลัน
    หนองลัน (หมู่ 4) ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 7) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
180-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหินโหง่น
    หินโหง่น (หมู่ 2) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
850-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหลังเขา
    หลังเขา (หมู่ 5) ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
325-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 7) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
190-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีสวัสดิ์
    ศรีสวัสดิ์ (หมู่ 15) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
51-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว
    เขาแก้ว (หมู่ 11) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านชัยพฤกษ์
    ชัยพฤกษ์ (หมู่ 3), มอสมบัติ (หมู่ 4), คลองใหญ่ (หมู่ 7), มอมะนาว (หมู่ 13), ทุ่งเอื้อง (หมู่ 17) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดงดำ
    ดงดำ (หมู่ 10) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
61-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านมอสูง
    มอสูง (หมู่ 1) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเตาขนมจีน
    เตาขนมจีน (หมู่ 16) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปางช่างยม
    ปางช่างยม (หมู่ 14) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพิณทอง
    พิณทอง (หมู่ 12) ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสามไร่
    สามไร่ (หมู่ 8) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
6,818-1-18
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแค
    โป่งแค (หมู่ 7) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-1-6
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคา
    หนองเชียงคา (หมู่ 6) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,450-0-0
2549 ป่าชุมชนป่าผาต้อน
    แม่ระวาน (หมู่ 5), สองแคว (หมู่ 4), หนองเชียงคา (หมู่ 6), หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,850-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงคาใต้ แปลงที่ 1-3
    หนองเชียงคาใต้ (หมู่ 11) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,441-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ระวาน
    แม่ระวาน (หมู่ 5) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสองแคว
    สองแคว (หมู่ 4) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,230-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 10) ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยผักกูด
    ห้วยผักกูด (หมู่ 10) ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเขาขาด
    เขาขาด (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านคลองแปด
    คลองแปด (หมู่ 9) ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,875-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเขาถ้ำโถ
    เขาถ้ำโถ (หมู่ 7) ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,570-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านปากตก
    ปากตก (หมู่ 8) ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่วังตะเคียน
    ใหม่วังตะเคียน (หมู่ 10) ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านน้ำอ้อม
    น้ำอ้อม (หมู่ 3) ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,125-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านวังหิน
    วังหิน (หมู่ 1) ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองเต่าดำ
    หนองเต่าดำ (หมู่ 13) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
    วังน้ำเขียว (หมู่ 2) ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองหวายเล็ก
    คลองหวายเล็ก (หมู่ 6) ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
559-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางเตยกลาง
    บางเตยกลาง (หมู่ 2) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาทอย และป่านางหงษ์ จ.พังงา
73-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหินเพลิง
    หินเพลิง (หมู่ 1) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
83-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสองแพรก
    สองแพรก (หมู่ 2) ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
44-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านตีนเขา
    ตีนเขา (หมู่ 3) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
132-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทับเหรียง
    ทับเหรียง (หมู่ 5) ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
259-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านในวัง
    ในวัง (หมู่ 4) ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
87-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านถ้ำทองหลาง
    ถ้ำทองหลาง (หมู่ 2) ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา
73-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งต่อเรือ
    ทุ่งต่อเรือ (หมู่ 2) ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนมะรุ่ย จ.พังงา
222-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านดอนจันทร์
    ดอนจันทร์ (หมู่ 6) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลักลำแก่น จ.พังงา
35-3-0
2549 ป่าชุมชนบ้านไสขาม
    ไสขาม (หมู่ 2) ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านคำสน
    กำสน (หมู่ 5) ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแค
    เขาแค (หมู่ 12) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยเสียด
    ห้วยเสียด (หมู่ 9) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านเลียบ
    เลียบ (หมู่ 5) ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านควนทอง
    ควนทอง (หมู่ 5) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางขนุน
    บางขนุน (หมู่ 2) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
30-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแสงอรุณ
    แสงอรุณ (หมู่ 6) ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
23-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหมอลำ
    หมอลำ (หมู่ 3) ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเนินทอง
    เนินทอง (หมู่ 2) ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบุรีรัมย์
    บุรีรัมย์ (หมู่ 1) ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทับเหนือ
    ทับเหนือ (หมู่ 3) ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง, อื่น ๆ
300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 1) ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า :
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านวังช้าง
    วังช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-17
2549 ป่าหมู่บ้านช่องรอ
    ช่องรอ (หมู่ 11) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาล้าน
    เขาล้าน (หมู่ 8) ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านลำพระ
    ลำพระ (หมู่ 4) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 3) ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเล็ก
    หนองตาเล็ก (หมู่ 8) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสรีธรรม
    เสรีธรรม (แปลงที่ 1-4) (หมู่ 8) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
2,522-2-10
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านสามัคคีธรรม
    สามัคคีธรรม (หมู่ 5) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
954-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านพุน้อย
    พุน้อย (หมู่ 7) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
434-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพุเตย
    พุเตย (หมู่ 8), พุราด (หมู่ 11) ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-2-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระทะทอง (วังน้ำเขียว)
    ห้วยกระทะทอง (วังน้ำเขียว) (หมู่ 5) ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
687-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านยางโทน แปลงที่ 2
    บ้านยางโทน (หมู่ 3) ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,347-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหม่องกระแทะ
    หม่องกระแทะ (หมู่ 5) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
319-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านช่องกลิ้ง-ช่องกรด
    ช่องกลิ้ง-ช่องกรด (หมู่ 8) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,523-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเขาสน
    เขาสน (หมู่ 15) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,214-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์
    เขาวงษ์ทรัพย์ (หมู่ 20) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
846-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านห้วยหวาย
    ห้วยหวาย (หมู่ 3) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,030-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหนองกร่าง
    หนองกร่าง (หมู่ 9) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเทพมงคล
    เทพมงคล (แปลงที่ 1-3) (หมู่ 12) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,536-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศิวิไล
    ศิวิไล (หมู่ 14) ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
283-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยสา
    ห้วยสา (หมู่ 14) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า :
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านผาฮาว
    ผาฮาว (หมู่ 3) ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,075-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
    เหล่าพัฒนา (หมู่ 10) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าฟ้าใต้
    ท่าฟ้าใต้ (หมู่ 2) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,194-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้ำแป้ง (แปลงที่ 1-6)
    น้ำแป้ง (หมู่ 2) ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
949-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านปางลาว
    ปางลาว (หมู่ 10) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านต้นลุง
    ต้นลุง (หมู่ 11) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
35-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านโป่งพระบาท
    โป่งพระบาท (หมู่ 6) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 13) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยขมใน
    ห้วยขมใน (หมู่ 1) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 16) ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
157-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหัวดอย
    หัวดอย (หมู่ 6), หัวดอยสันติ (หมู่ 12) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเนินสยาม
    เนินสยาม (หมู่ 10) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
305-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่มงคล
    ใหม่มงคล (หมู่ 11) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
117-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 3) ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านสักใต้
    สักใต้ (หมู่ 10) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่ใต้ (ม่อนผ้าขาว)
    ใหม่ใต้ (หมู่ 6) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านชัยมงคล
    ชัยมงคล (หมู่ 17) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 3) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านศรีรุ่งเรือง
    ศรีรุ่งเรือง (หมู่ 15) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,018-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านศรีดอนชัย
    ศรีดอนชัย (หมู่ 14) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
62-1-59
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยลึก
    ห้วยลึก (หมู่ 10) ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาล้อม
    นาล้อม (หมู่ 9) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดอยต่อ
    ดอยต่อ (หมู่ 3) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
240-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญ
    บ้านใหม่เจริญ (หมู่ 18) ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
97-1-13
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยส้าน
    ห้วยส้าน (หมู่ 6) ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านปางอ้อย
    ปางอ้อย (หมู่ 9) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่ผักแหละ
    แม่ผักแหละ (หมู่ 11) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทุ่งพร้าว
    ทุ่งพร้าว (หมู่ 8) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทุ่งพร้าว
    ทุ่งพร้าว (หมู่ 7) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านปางกิ้ว
    ปางกิ้ว (หมู่ 2) ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
750-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองเขียว
    หนองเขียว (หมู่ 10) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านขุนเมืองงาม
    ขุนเมืองงาม (หมู่ 11) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (หมู่ 7) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 10) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเมืองน้อย
    เมืองน้อย (หมู่ 8) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านแม่เปาใต้
    แม่เปาใต้ (หมู่ 16) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 11) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสันหลวง
    สันหลวง (หมู่ 8) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสันเจริญ
    สันเจริญ (หมู่ 1) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสบเปาใหม่
    บ้านสบเปาใหม่ (หมู่ 14) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
993-2-16
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองบัวคำ
    หนองบัวคำ (หมู่ 7) ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองเสา
    หนองเสา (หมู่ 6) ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 4) ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยลึก
    ห้วยลึก (หมู่ 4) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านยายเหนือ
    ยายเหนือ (หมู่ 2) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปางหัด
    ปางหัด (หมู่ 2) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
42-0-60
2549 ป่าหมู่บ้านผาแล
    ผาแล (หมู่ 6) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,600-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหนองเตา
    หนองเตา (หมู่ 4) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งคำ
    ทุ่งคำ (หมู่ 2) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านขวากใต้
    ขวากใต้ (หมู่ 4) ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านอนุรักษ์ป่ากาดผี (ห้วยเคียนใต้)
    ห้วยเคียนใต้ (หมู่ 10) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านประชาร่วมใจ
    บ้านประชาร่วมใจ (หมู่ 10) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,137-2-27
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยหมอปลา
    นาเจริญ (หมู่ 9) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองกล้วย
    หนองกล้วย (หมู่ 4) ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่สุยะใหม่
    แม่สุยะใหม่ (หมู่ 6) ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,425-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพะนอคี แปลงที่ 1-2
    พะนอคี (หมู่ 9) ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,890-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านม่อนตะแลง
    ม่อนตะแลง (หมู่ 11) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๊อบเหนือ
    แม่ต๊อบเหนือ (หมู่ 7) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวง
    ห้วยหลวง (หมู่ 6) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๊อบใต้
    แม่ต๊อบใต้ (หมู่ 5) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,700-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย แปลงที่ 1-2
    ป่ากล้วย (หมู่ 8) ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,900-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่อุมลองน้อย
    แม่อุมลองน้อย (หมู่ 2) ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,665-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านแม่อุมลองหลวง
    แม่อุมลองหลวง (หมู่ 1) ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,970-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านผาผ่า
    ผาผ่า (หมู่ 1) ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,800-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านท่าโพธิ์
    ท่าโพธิ์ (หมู่ 7) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโหล๊ะบ้า
    โหล๊ะบ้า (หมู่ 4) ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเหมืองตะกั่ว
    เหมืองตะกั่ว (หมู่ 1) ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านควนออก
    ควนออก (หมู่ 5) ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองถิน
    หนองถิน (หมู่ 12) ต.เกาะเต่า อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านสวนโหมด
    สวนโหมด (หมู่ 8) ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองหมวย
    คลองหมวย (หมู่ 1) ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 7) ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านป่าสัก
    บ้านป่าสัก (หมู่ 12) ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านน้ำตกไทรทอง
    น้ำตกไทรทอง (หมู่ 7) ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านดงรัง
    ดงรัง (หมู่ 4) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองอุโลก
    บ้านหนองอุโลก (หมู่ 3) ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
362-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านละว้าวังควาย
    บ้านละว้าวังควาย (หมู่ 4) ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,200-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านม่วงฆะ
    ม่วงฆะ (หมู่ 7) ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านน้ำตกไทรทอง
    บ้านน้ำตกไทรทอง (หมู่ 7) ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,000-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังข้าวสาร
    วังข้าวสาร (หมู่ 10) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,365-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านลำตะเคียน
    ลำตะเคียน (หมู่ 4) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,655-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหุบไผ่
    หุบไผ่ (หมู่ 6) ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งยาว
    ทุ่งยาว (แปลงที่ 1-2) (หมู่ 14) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
399-2-0
2549 ป่าหมู่บ้านย่านซื่อ
    ย่านซื่อ (หมู่ 12) ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
31-3-0
2549 ป่าหมู่บ้านทุ่งตาแก้ว
    ทุ่งตาแก้ว (หมู่ 10) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านหัวเขา
    หัวเขา (หมู่ 10) ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
17-1-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านไสขนุน
    ไสขนุน (หมู่ 11) ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านถ้ำพระหอ
    ถ้ำพระหอ (หมู่ 6) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
183-1-0
2549 บ้านเขาเหล็ก
    เขาเหล็ก (หมู่ 2) ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
24-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปลายคลอง
    ปลายคลอง (หมู่ 6) ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้และป่าควนสิเหรง จ.สงขลา
22-0-24
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองเขาล้อน
    คลองเขาล้อน (หมู่ 8) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,080-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคลองกั่ว
    คลองกั่ว (หมู่ 7) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว จ.สงขลา
339-3-36
2549 ป่าชุมชนบ้านวังพา
    วังพา (หมู่ 9) ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,280-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านนาปริก
    บ้านนาปริก (หมู่ 9) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-0-47
2549 ป่าชุมชนบูเก็ตยามู
    ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางแป้น
    บางแป้น (หมู่ 12) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส้าน
    ทุ่งส้าน (หมู่ 9) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
385-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 11) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
331-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบางสมบูรณ์
    บางสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านช่องลม
    ช่องลม (หมู่ 6) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
    จุฬาภรณ์พัฒนา 5 (หมู่ 9) ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะลุบี จ.นราธิวาส
15-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านไอร์บลือแก
    ไอร์บลือแก (หมู่ 9) ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่น้ำสายบุรีแปลงที่1 จ.นราธิวาส
8-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านสะกูปา
    สะกูปา (หมู่ 8) ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่น้ำสายบุรีแปลงที่1 จ.นราธิวาส
10-0-0
 
รวม
416,289-1-79 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :