หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 564 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองประดู่ตอ
    ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
115-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกพร้าว
    โคกพร้าว (หมู่ 5) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวงิ้ว
    หัวงิ้ว (หมู่ 4) ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านละเมาะยุบ
    บ้านละเมายุบ (หมู่ 4) ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
22-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านประโมง
    ประโมง (หมู่ 1) ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตะโก
    ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
191-3-94
2560 ป่าชุมชนบ้านอ่างผักหนาม
    อ่างผักหนาม (หมู่ 6) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5-0-4
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองมะนาว
    บ้านหนองมะนาว (หมู่ 10) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า :
10-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านยายจั่น
    บ้านยายจั่น (หมู่ 2) ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองปลาไหล (หมู่ 2) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
    ประเภทป่า :
22-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านจางวาง
    บ้านจางวาง (หมู่ 2) ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า :
453-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบึงชนังบน (แปลงที่ 1-4)
    บ้านบึงชนังบน (หมู่ 6) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
930-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขามะปริง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขามะปริง (หมู่ 5) ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านด่านเนินสูง
    ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด จ.ตราด
376-2-91
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านมะม่วง
    บ้านมะม่วง (หมู่ 3) ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
113-2-70
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งตอง
    ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
51-3-15
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองคอก
    บ้านหนองคอก (หมู่ 2) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-1-75
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกป่าแพง
    บ้านโคกป่าแพง (หมู่ 7) ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
62-2-95
2560 ป่าชุมชนบ้านทด
    บ้านทด (หมู่ 5) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
377-0-50
2560 ป่าชุมชนบ้านโปร่งศรีเจริญ
    บ้านโปร่งศรีเจริญ (หมู่ 8) ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-1-98
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม
    ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,125-3-87
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านชัฏปลาไหล
    ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
1,870-1-53
2560 ป่าชุมชนบ้านบุ่งฝาง
    บุ่งฝาง (หมู่ 10) ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
780-3-4
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง แปลงที่ 1 (หมู่ 6), หนองสองห้อง แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-2-91
2560 ป่าชุมชนบ้านหมาก
    หมาก (หมู่ 1) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-2-55
2560 ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนู
    โคกโสกขี้หนู (หมู่ 1), กุดน้ำใส (หมู่ 10), ใหม่ทะเมนชัย (หมู่ 6) ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,240-2-83
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำยืน
    บ้านน้ำยืน (หมู่ 6) ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-89
2560 ป่าชุมชนบ้านสร้างหอม
    บ้านสร้างหอม (หมู่ 22) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,245-2-47
2560 ป่าชุมชนบ้านบัวยาง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบัวยาง (หมู่ 8) ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-3-41
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก (แปลงที่ 1-9)
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 2) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
663-3-94
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนขวาว (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโนนขวาว (หมู่ 4) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
44-3-84
2560 ป่าชุมชนบ้านนาสะแบง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านนาสะแบง (หมู่ 4) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านถ้ำตาลาว
    บ้านถ้ำตาลาว (หมู่ 14) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-2-46
2560 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 8) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสร้างถ่อ (หมู่ 5) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
535-3-26
2560 ป่าชุมชนพลสงคราม
    บ้านหนองหัวแรด (หมู่ 6), บ้านมะรุม (หมู่ 7), บ้านหญ้าคา (หมู่ 5) ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-2-80
2560 ป่าชุมชนบ้านดอนช้าง - ป่าเหลื่อม
    ดอนช้าง (หมู่ 1), ป่าเหลื่อม (หมู่ 2) ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า :
146-3-85
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 7) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
227-1-66
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนรัง
    โนนรัง (หมู่ 10) ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
94-0-74
2560 ป่าชุมชนบ้านศรีภูธร
    ศรีภูธร (หมู่ 7) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
271-0-64
2560 ป่าชุมชนบ้านนาวิลัย
    นาวิลัย (หมู่ 11) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
369-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 5) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
85-1-82
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแซง
    หนองแซง (หมู่ 1), หนองแซง (หมู่ 7) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
400-1-12
2560 ป่าชุมชนบ้านดอนนางคำ
    ดอนนางคำ (หมู่ 1) ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผท และป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี
23-2-33
2560 ป่าชุมชนบ้านนาสร้าง
    นาสร้าง (หมู่ 6) ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
92-2-13
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสวัสดิ์
    สมสวัสดิ์ (หมู่ 15) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโพนงอย
    บ้านโพนงอย (หมู่ 9) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
101-3-10
2560 ป่าชุมชนบ้านเปือย
    บ้านเปือย (หมู่ 6) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
441-0-84
2560 ป่าชุมชนบ้านดงเปือย
    บ้านดงเปือย (หมู่ 4) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
258-2-61
2560 ป่าชุมชนบ้านเปือยใหม่
    บ้านเปือยใหม่ (หมู่ 10) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนทราย
    บ้านโนนทราย (หมู่ 8) ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
63-2-44
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองก่าน
    บ้านหนองก่าน (หมู่ 12) ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-3-41
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนารายณ์
    นารายณ์ (หมู่ 2) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า :
110-2-75
2560 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 3) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
296-2-99
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
    หนองบ่อ (หมู่ 10) ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-0-45
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเพิ่ม
    บ้านเพิ่ม (หมู่ 7) ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และป่าน้ำโสม จ.อุดรธานี
1,272-0-37
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 5) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
9,784-0-15
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 7) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,832-1-16
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 8) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-1-59
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านโคก
    บ้านโคก (หมู่ 6) ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,804-0-83
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
    ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-3-62
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วโป่ง
    บ้านกิ่วโป่ง (หมู่ 2) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,897-0-24
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตะละใต้
    บ้านแม่ตะละใต้ (หมู่ 3) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,390-1-44
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ผาปู
    บ้านแม่ผาปู (หมู่ 1) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,560-1-64
2560 ป่าชุมชนบ้านผาหมอน
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
225-2-88
2560 ป่าชุมชนบ้านผาปู่จอม
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
17-2-20
2560 ป่าชุมชนบ้านสบก๋าย
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
14-1-73
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยปู
    บ้านห้วยปู (หมู่ 5) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,790-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แดดน้อย
    บ้านแม่แดดน้อย (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,220-3-92
2560 ป่าชุมชนบ้านเด่น
    บ้านเด่น (หมู่ 7) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-3-93
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองแดง (หมู่ 6) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,997-3-40
2560 ป่าชุมชนบ้านแจ่มน้อย
    บ้านแจ่มน้อย (หมู่ 5) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,137-0-12
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเจ็ดหน่วย
    บ้านหนองเจ็ดหน่วย (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,205-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านวัดจันทร์
    บ้านวัดจันทร์ (หมู่ 3) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,680-1-12
2560 ป่าชุมชนบ้านสันม่วง
    สันม่วง (หมู่ 2) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,166-2-76
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อม
    ห้วยฮ่อม (หมู่ 16) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
793-0-5
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองห่ายสามัคคี
    ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,020-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-0-78
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
    ห้วยม่วงฝั่งซ้าย (หมู่ 6) ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
247-0-65
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยพัฒนา
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,553-3-68
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
620-1-97
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าแดด
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
789-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านยางหลวง
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
293-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
107-1-64
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,174-0-68
2560 ป่าชุมชนบ้านทัพ
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-2-79
2560 ป่าชุมชนบ้านนาเรือน
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,348-3-36
2560 ป่าชุมชนบ้านยางหลวง
    ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
293-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านกองกาย
    บ้านกองกาย (หมู่ 10) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,578-2-52
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขี้มูกน้อย
    บ้านแม่ขี้มูกน้อย (หมู่ 13) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
317-2-97
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขี้มูก
    บ้านแม่ขี้มูก (หมู่ 1) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
202-3-71
2560 ป่าชุมชนบ้านขุนปอน-ห้วยวอก
    บ้านขุนปอน-ห้วยวอก (หมู่ 12) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,044-1-52
2560 ป่าชุมชนบ้านอมแรด
    ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
382-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านนากลาง
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
174-0-3
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ศึก
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
677-3-25
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยผักกูด
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
616-1-92
2560 ป่าชุมชนบ้านสบแม่สะต๊อบ
    ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
794-1-63
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เอาะ
    บ้านแม่เอาะ (หมู่ 10) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-2-40
2560 ป่าชุมชนบ้านสบวาก
    บ้านสบวาก (หมู่ 7) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,102-2-13
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่วาก
    บ้านแม่วาก (หมู่ 6) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-1-13
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่นาจร
    แม่นาจร (หมู่ 5) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
430-0-74
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่มุ
    บ้านแม่มุ (หมู่ 4) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
248-0-58
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่นาจรเหนือ
    บ้านแม่จรเหนือ (หมู่ 16) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-23
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ซา
    ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,873-1-17
2560 ป่าชุมชนบ้านพุยใต้
    บ้านพุยใต้ (หมู่ 12) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-57
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตูม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ตูม (หมู่ 4) ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
258-3-38
2560 ป่าชุมชนบ้านกองแขกเหนือ
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2,182-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านนายางดิน
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2,556-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วดอย
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3,802-1-20
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่คงคา
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,203-0-8
2560 ป่าชุมชนบ้านอมเม็ง
    ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
1,912-0-36
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เตาะ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่เตาะ (หมู่ 11) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-3-89
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะ
    บ้านแม่ก๊ะ (หมู่ 8) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-1-91
2560 ป่าชุมชนบ้านม่วงฆ้อง
    บ้านม่วงฆ้อง (หมู่ 3) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,035-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านสัน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสัน (หมู่ 10) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
628-1-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองงายใต้ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเมืองงายใต้ (หมู่ 2) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-3-82
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองงาย
    บ้านเมืองงาย (หมู่ 10) ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
396-2-46
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ซ้าย
    บ้านแม่ซ้าย (หมู่ 13) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,503-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยะ
    บ้านแม่ยะ (หมู่ 5) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
55-0-64
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    บ้านห้วยโจ้ (หมู่ 4) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
104-0-8
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แมะ
    แม่แมะ (หมู่ 11) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-1-3
2560 ป่าชุมชนบ้านปางมะโอ
    บ้านปางมะโอ (หมู่ 9) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,117-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าบง
    บ้านป่าบง (หมู่ 1) ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
135-3-86
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยเป้า
    บ้านห้วยเป้า (หมู่ 1) ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าสักงาม
    บ้านป่าสักงาม (หมู่ 1) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
35,913-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
    บ้านป่าป้อง (หมู่ 8) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,122-3-70
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หวาน
    ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
5,374-0-51
2560 ป่าชุมชนบ้านปางน้ำถุ
    บ้านปางน้ำถุ (หมู่ 1) ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,328-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหม้อ
    ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
8,849-3-24
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
535-2-76
2560 ป่าชุมชนบ้านปงแสงทอง
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
67-3-43
2560 ป่าชุมชนบ้านปงแสงทอง
    ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
67-3-43
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลอด
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
314-0-63
2560 ป่าชุมชนบ้านปางฮ่าง
    บ้านปางฮ่าง (หมู่ 1) ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
116-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวหลวง
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
28-1-41
2560 ป่าชุมชนบ้านปางฮ่าง
    ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
116-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านก๋ายน้อย
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
289-0-24
2560 ป่าชุมชนบ้านม่อนเงาะ
    ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
539-3-43
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองกึ้ด
    ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง จ.เชียงใหม่
406-2-31
2560 ป่าชุมชนห้วยฝักดาบ
    ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
259-2-64
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยส้มสุข
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
3,897-0-48
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
5,256-2-80
2560 ป่าชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
3,820-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองก๊ะ
    ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
3,027-2-32
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขิ
    บ้านแม่ขิ (หมู่ 4) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,915-0-32
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
697-2-82
2560 ป่าชุมชนบ้านบวกเต๋ย
    ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
167-2-90
2560 ป่าชุมชนบ้านกองขากน้อย
    ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
32-0-75
2560 ป่าชุมชนบ้านป้อก
    ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
443-0-11
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตุงติง
    ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
159-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ขาน
    ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
15-1-24
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองคีซูใน
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
43-1-58
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยางห้า
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
11-3-67
2560 ป่าชุมชนบ้านเด่นฮ่อม
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
36-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะใน
    ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
127-3-53
2560 ป่าชุมชนบ้านเวียงหวาย (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเวียงหวาย (หมู่ 9) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
58-1-79
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 15) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนชา
    ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่
30-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านปางปอย
    ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่
3,590-2-84
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าแงะ
    บ้านป่าแงะ (หมู่ 3) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
15-3-37
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า :
238-0-58
2560 ป่าชุมชนบ้านสันดอยนาค
    บ้านสันดอยนาค (หมู่ 14) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
367-1-51
2560 ป่าชุมชนบ้านเหมืองแร่
    บ้านเหมืองแร่ (หมู่ 6) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
345-3-42
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อม
    บ้านหนองอ้อม (หมู่ 11) ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-3-69
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองหนอง
    บ้านเมืองหนอง (หมู่ 10) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-10
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวงพัฒนา
    บ้านห้วยหลวงพัฒนา (หมู่ 13) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-3-2
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยคอกหมู
    บ้านห้วยคอกหมู (หมู่ 7) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-0-54
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สลัก
    บ้านแม่สลัก (หมู่ 6) ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
402-2-72
2560 ป่าชุมชนบ้านร่มไทย
    ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,438-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์งาม
    บ้านใหม่โพธิ์งาม (หมู่ 6) ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
873-0-28
2560 ป่าชุมชนบ้านสันฮกฟ้า
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
184-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปิด
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
503-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกี๋ยง
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
214-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
371-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
136-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปง
    ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
332-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งัด จ.เชียงใหม่
374-1-46
2560 ป่าชุมชนบ้านโรงวัว
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
655-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโท้ง
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
357-1-45
2560 ป่าชุมชนบ้านจอมแจ้ง
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
626-1-15
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
95-1-85
2560 ป่าชุมชนบ้านสันเหนือ
    ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-3-98
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,189-1-52
2560 ป่าชุมชนบ้านแพะแม่แฝก
    ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสันทราย จ.เชียงใหม่
684-2-80
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย จ.เชียงใหม่
574-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย จ.เชียงใหม่
600-3-64
2560 ป่าชุมชนบ้านพุย
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-67
2560 ป่าชุมชนบ้านวังกอง
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
436-1-65
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะนาม
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
12,456-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อหลวง
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
13,118-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อสะแง๋
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
11,513-0-44
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อพะแวน
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
4,998-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หืด
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
1,513-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วลม
    บ้านกิ่วลม (หมู่ 8), บ้านกิ่วลม (หมู่ 8) ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,031-3-29
2560 ป่าชุมชนบ้านเตียนอาง
    บ้านเตียนอาน (หมู่ 10), บ้านเตียนอาน (หมู่ 10), บ้านเตียนอาน (หมู่ 10) ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
111-3-39
2560 ป่าชุมชนบ้านขุน
    ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
13,131-0-80
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
146-3-34
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อสลี
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
551-2-70
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แวน
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
2,216-3-92
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทุ่งสน
    ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ลาย จ.เชียงใหม่
3,197-1-8
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
1,048-0-5
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่งูด
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
822-2-45
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ลายดวงจันทร์
    ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
869-1-32
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด จ.เชียงใหม่
321-2-43
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งคอกช้าง
    ทุ่งคอกช้าง (หมู่ 9) ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
321-2-43
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง
    ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-16
2560 ป่าชุมชนบ้านสบอมแฮด
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,340-1-32
2560 ป่าชุมชนบ้านยางเปาเหนือ
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,523-3-16
2560 ป่าชุมชนบ้านผาปูนดง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
2,666-0-60
2560 ป่าชุมชนบ้านยางเปาใต้
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,217-1-36
2560 ป่าชุมชนบ้านหลิม
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
3,055-3-80
2560 ป่าชุมชนบ้านมะหินหลวง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
4,525-1-60
2560 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
19,015-3-20
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว
    ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
165-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยดินหม้อ
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
434-3-52
2560 ป่าชุมชนบ้านสันต้นปิน
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
927-1-25
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าคา
    ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
1,028-1-88
2560 ป่าชุมชนบ้านสันต้นม่วง
    ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
289-3-97
2560 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
694-3-70
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลองหลวง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่หลองหลวง (หมู่ 3) ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
322-2-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หลองน้อย
    บ้านแม่หลองน้อย (หมู่ 2) ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
76-1-30
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเย็น
    ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-2-62
2560 ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็ก
    ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
213-0-10
2560 ป่าชุมชนบ้านสบวิน
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
62-2-66
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหยวก
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
88-2-85
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่มูต
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
84-1-63
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังผาปูน
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
236-1-35
2560 บ้านแม่สะป๊อก
    ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
121-1-51
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแก้ว
    ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
153-2-34
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จ.เชียงใหม่
118-1-27
2560 ป่าชุมชนออนกลางเหนือ
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
197-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านวาก
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
173-0-70
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหล่า
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
341-2-27
2560 ป่าชุมชนบ้านออนกลาง
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
197-0-40
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าไม้
    ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
174-0-63
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์8
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
924-1-35
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์4
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่
1,009-1-98
2560 ป่าชุมชนบ้านสหกรณ์
    ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน จ.เชียงใหม่
297-3-16
2560 ป่าชุมชนบ้านป้างิ้ว
    ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
6,746-0-88
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา จ.เชียงใหม่
9,631-3-33
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่บน
    ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
101-0-19
2560 บ้านหัวทุ่งสามัคคี
    บ้านหัวทุ่งสามัคคี (หมู่ 8) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,750-0-0
2560 บ้านผาลาด
    บ้านผาลาด (หมู่ 4) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,896-0-0
2560 บ้านโทกหัวช้าง
    บ้านโทกหัวข้าง (หมู่ 3) ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
2,272-0-0
2560 บ้านกล้วยแพะ
    บ้านกล้วยแพะ (หมู่ 2) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
932-0-0
2560 บ้านหัวฝาย
    บ้านหัวฝาย (หมู่ 4) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,877-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านทรายใต้
    ทรายใต้ (หมู่ 8) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
532-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง
    ไร่ศิลาทอง (หมู่ 10) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,384-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา
    ไร่พัฒนา (หมู่ 7) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
586-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว
    ม่อนเขาแก้ว (หมู่ 3) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
566-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแพะหนองแดง
    แพะหนองแดง (หมู่ 3) ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
25-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 9) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,176-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสบเฟือง
    สบเฟือง (หมู่ 2) ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
2,550-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังศรีภูมิ
    วังศรีภุูมิ (หมู่ 1) ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
351-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคมเขต 17
    บ้านนิคมเขต 17 (หมู่ 8) ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ จ.ลำปาง
4,864-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสบจาง (แปลงที่ 1-2)
    สบจาง (หมู่ 6) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,083-0-0
2560 บ้านทุ่งเลางาม
    บ้านทุ่งเลางาม (หมู่ 9) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,722-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสบเติ๋น
    สบเติ๋น (หมู่ 2) ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
2,240-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
    บ้านท่าด่าน (หมู่ 2) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
2,471-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังผู
    วังผู (หมู่ 5) ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
807-0-0
2560 บ้านทุ่งไผ่
    บ้านทุ่งไผ่ (หมู่ 4) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
1,516-0-0
2560 บ้านปงแพ่ง
    บ้านปงแพ่ง (หมู่ 2) ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
2,209-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโป่งน้ำร้อน แปลงที่ 1 (หมู่ 1), บ้านโป่งน้ำร้อน แปลงที่ 2 (หมู่ 1) ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
3,565-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังควาย
    บ้านวังควาย (หมู่ 6) ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
1,475-0-0
2560 บ้านร้อง
    บ้านร้อง (หมู่ 2) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
109-0-0
2560 บ้านร้องพัฒนา
    บ้านร้องพัฒนา (หมู่ 10) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
133-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านพร้าวหัวทุ่ง (ป่าห้วยแม่หิน)
    พร้าวหัวทุ่ง (หมู่ 8) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,800-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบ้านปงมะโอ
    บ้านปงมะโอ (หมู่ 4) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
1,050-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแหงเหนือ
    ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
200-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยทาก
    ห้วยทาก (หมู่ 3) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านปางหละ
    บ้านปางหละ แปลงที่ 2 (หมู่ 4), บ้านปางหละ แปลงที่ 1 (หมู่ 4) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
596-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบ้านหวด
    บ้านหวด (หมู่ 2) ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
250-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ตีบหลวง
    แม่ตีบหลวง (หมู่ 2) ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านดอกคำใต้
    ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
10,806-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านงิ้วงาม
    บ้านงิ้วงาม (หมู่ 4) ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
378-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่สุกสามัคคี
    บ้านแม่สุกสามัคคี (หมู่ 12) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
802-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรืองใต้
    บ้านศรีบุญเรืองใต้ (หมู่ 11) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
792-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่แพะ
    บ้านไผ่แพะ (หมู่ 5) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
4,528-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาไหม้
    บ้านนาไหม้ (หมู่ 2) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,060-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนางาม
    บ้านนางาม (หมู่ 3) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
111-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง
    ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
526-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแจ้คอน
    ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
503-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
2,075-0-0
2560 บ้านป่าบง-ฮ่องไฮ
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
57-0-0
2560 บ้านผาแดง
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
35-0-0
2560 บ้านบนทุ่ง
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
530-0-0
2560 บ้านผาดิน
    ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
35-0-0
2560 บ้านทัพป่าเส้า
    ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
867-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแพะใต้
    บ้านแพะใต้ (หมู่ 5) ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 3 จ.ลำปาง
515-0-0
2560 บ้านแม่โป่ง
    ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
597-0-0
2560 บ้านไผ่กลาง
    ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
66-0-0
2560 บ้านต้นผึ้ง
    ต้นผึ้ง (หมู่ 16) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
255-0-0
2560 บ้านห้วยน้ำ
    ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
332-0-0
2560 บ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 3) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านผาช่อ
    ผาช่อ (หมู่ 1) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
152-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าเหียง
    ป่าเหียง (หมู่ 8) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสารภี
    สารภี (หมู่ 6) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
383-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าลัน
    บ้านป่าลัน (หมู่ 5) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
108-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองทอง
    เมืองทอง (หมู่ 8) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,946-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปงถ้ำ
    ปงถ้ำ (หมู่ 3) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,051-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่เย็น (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่เย็น (หมู่ 4) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
773-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปงทอง
    ปงทอง (หมู่ 7) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
692-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านตึงเหนือ
    ตึงเหนือ (หมู่ 2) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
625-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง
    ร่มโพธิ์ทอง (หมู่ 9) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
940-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านตึงใต้
    ึตึงใต้ (หมู่ 1) ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
634-0-0
2560 บ้านหัวทุ่ง
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
578-0-0
2560 บ้านแม่สุขวังเหนือ
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
279-0-0
2560 บ้านใหม่หล่ายท่า
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
981-0-0
2560 บ้านป่าแขม
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
475-0-0
2560 บ้านแม่สุขใน
    ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
75-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนทราย
    ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
985-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
533-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะเด่นชัย
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
23-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะแล้ง
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
113-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะลุ่ม
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
20-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่วะน้ำดิบ
    แม่วะน้ำดิบ (หมู่ 3) ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
505-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
128-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะหลวง
    ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
143-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็กพัฒนา
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
173-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
198-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านดอนกลาง
    ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
142-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
172-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 7), บ้านหนองขาม (หมู่ 5), บ้านหนองขาม (หมู่ 6), บ้านหนองขาม (หมู่ 10) ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
243-3-4
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    ต.ดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
243-3-4
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองปอ
    ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
25-2-88
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง-บ้านเวียงชัย
    ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
30-2-20
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำคำ
    บ้านน้ำคำ (หมู่ 3) ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
900-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 4) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
400-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    บ้านคำเจริญ (หมู่ 15) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงขี้เหล็ก จ.ร้อยเอ็ด
500-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแก ม.7
    ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
53-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง ม.9
    ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
1,650-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 6
    ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
1,017-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9
    ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า :
815-1-19
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาตอง
    นาตอง (หมู่ 09) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
3,840-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา
    ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
6,180-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านอ้อย หมู่ที่ 10
    อ้อย (หมู่ 10) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
2,230-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านต้นหนุน
    ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
1,820-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย
    ป่ากล้วย (หมู่ 06) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,400-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านอ้อย หมู่ที่ 11
    อ้อย (หมู่ 11) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,180-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบุญเริง
    บุญเริง (หมู่ 04) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
1,043-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยอ้อย
    ปากห้วยอ้อย (หมู่ 05) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
12,310-0-0
2560 ป่าชุมชนป่ากล้วยใหม่
    ป่ากล้วยใหม่ (หมู่ 12), ป่ากล้วยใหม่ (หมู่ 12) ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
1,220-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่กระทิง
    แม่กระทิง (หมู่ 03) ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
5,210-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
440-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านม่วงเจริญ
    ม่วงเจริญ (หมู่ 07) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
250-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 03) ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
3,330-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแหลง
    แหลง (หมู่ 05) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,350-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    วังน้ำเย็น (หมู่ 01) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
1,050-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ปานใน
    แม่ปานใน (หมู่ 03) ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
80-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านกุญชรนิมิต
    กุญชรนิมิตร (หมู่ 05) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
320-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านกวางใหม่ถาวร
    ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
300-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านกวางใหม่
    ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
540-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านกวางใต้
    กวางใต้ (หมู่ 02) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
250-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    น้ำพุ (หมู่ 03) ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
510-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11
    ปางเคาะ (หมู่ 11) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน จ.แพร่
1,740-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางเคาะ หมู่ที่ 3
    ปางเคาะ (หมู่ 3) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปาน จ.แพร่
1,955-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านนาตอง
    นาตอง (หมู่ 10) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
1,320-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (หมู่ 12) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า :
550-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ
    ม่วงคำ (หมู่ 01) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,820-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำใต้
    ม่วงคำใต้ (หมู่ 10) ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
5,860-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าสักบน
    ป่าสักบน (หมู่ 08) ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า :
60-0-0
2560 บ้านวังฆ้อง
    วังฆ้อง (หมู่ 3) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2560 บ้านหลักลาย
    หลักลาย (หมู่ 8), แปลง 2 (หมู่ ), แปลง 3 (หมู่ ), แปลง 4 (หมู่ ) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
363-0-0
2560 บ้านห้วยหาด
    ห้วยหาด (หมู่ 7), แปลง2 (หมู่ ) ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
756-0-0
2560 บ้านสาลีก
    สาลีก (หมู่ 4) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-0
2560 บ้านโปร่ง
    โปร่ง (หมู่ 7) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
32-0-0
2560 บ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 9) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
153-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านผาเวียง(แปลงที่ 1-4)
    แปลง 2 (หมู่ ), แปลง 3 (หมู่ ), แปลง 4 (หมู่ ), บ้านผาเวียง แปลง 1 (หมู่ 5) ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
764-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 13
    บ้านลาด (หมู่ 13) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
149-3-66
2560 ป่าชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 7
    บ้านลาด (หมู่ 7) ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
135-2-55
2560 ป่าชุมชนบ้านกกมะค่า
    บ้านกกมะค่า (หมู่ 6) ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
96-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    บ้านทรัพย์เจริญ (หมู่ 11) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
370-0-50
2560 ป่าชุมชนบ้านคำไผ่
    บ้านคำไผ่ (หมู่ 14) ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-0-87
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 12) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.กาฬสินธุ์
2,336-2-73
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 5) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 จ.กาฬสินธุ์
2,214-3-94
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 4
    บ้านสวนผึ้ง (หมู่ 4) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
706-0-54
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนผึ้ง
    บ้านสวนผึ้ง (หมู่ 8) ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.กาฬสินธุ์
605-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 2
    ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงด่านแย้ จ.กาฬสินธุ์
744-3-25
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยแดง
    บ้านห้วยแดง (หมู่ 10) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
611-3-60
2560 ป่าชุมชนบ้านกุดหว้า
    บ้านกุดหว้า (หมู่ 13) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า :
1,616-3-97
2560 บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ 4
    แดนสวรรค์ (หมู่ 4), แดนสวรรค์ (หมู่ 4), แดนสวรรค์ (หมู่ 4) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 9
    โชคอำนวย (หมู่ 9), โชคอำนวย (หมู่ 9), โชคอำนวย (หมู่ 9) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
100-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านชาติพัฒนาชาติไทย หมู่ที่ 7
    ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
71-0-0
2560 บ้านสะท้อ (ปลงที่ 3)
    บ้านสะท้อ (หมู่ 6) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า :
27-0-67
2560 ป่าชุมชนบ้านสะท้อ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสะท้อ (หมู่ 6) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
88-2-15
2560 ป่าชุมชนบ้านนาต้นจั่น
    บ้านนาต้นจั่น (หมู่ 5) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
1,058-3-2
2560 ป่าชุมชนบ้านท่าชุม
    บ้านท่าซุม (หมู่ 2), บ้านท่าซุม (หมู่ 9) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-3-20
2560 ป่าชุมชนบ้านเชิงผา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเชิงผา (หมู่ 11) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
393-0-34
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ทุเลาใน
    บ้านทุเลาใน (หมู่ 9) ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
348-3-48
2560 ป่าชุมชนบ้านทองหลาง
    บ้านทองหลาง (หมู่ 1) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
12-0-91
2560 บ้านน้ำคบ
    บ้านน้ำคบ (หมู่ 4) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4,212-0-58
2560 บ้านหินประกาย
    หินประกาย (หมู่ 8) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
423-3-36
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่ดงเจริญ
    ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า :
1,087-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5) ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
337-0-60
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนเสาธง
    บ้านโนนเสาธง (หมู่ 6) ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
3,175-3-59
2560 ป่าชุมชนบ้านพลำ
    ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
39-0-38
2560 ป่าชุมชนบ้านซำอีเลิศ
    บ้านซำอีเลิศ (หมู่ 18) ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-3-45
2560 บ้านซำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านซำบอน (หมู่ 8) ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
378-3-13
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโจ้
    ห้วยโจ้ (หมู่ 11) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปากกอง
    ปากกอง (หมู่ 3) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,567-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันป่าหนาด
    สันป่าหนาด (หมู่ 5) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,275-0-0
2560 บ้านนาโป่ง
    นาโป่ง (หมู่ 6) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,488-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านนาเบี้ย
    นาเบี้ย (หมู่ 7) ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,227-0-0
2560 บ้านวังสำราญ
    บ้านวังสำราญ (หมู่ 6) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
1,823-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโป่งขาม
    โป่งขาม (หมู่ 4) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
904-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ปุ
    แม่ปุ (หมู่ 2) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
717-0-0
2560 บ้านแม่ปุแพะ
    แม่ปุแพะ (หมู่ 6) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
516-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไม้
    บ้านท่าไม้ (หมู่ 1) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
1,119-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านต้นธง
    ้ต้นธง (หมู่ 3) ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
673-0-0
2560 บ้านท่าต้นแหน
    บ้านท่าต้นแหน (หมู่ 2) ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
44-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองพัฒนา
    บ้านหนองพัฒนา (หมู่ 9) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
764-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านหนอง
    บ้านหนอง (หมู่ 4) ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,363-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ทาน หมู่ 9
    บ้านแม่ทาน แปลงที่ 2 (หมู่ 9), บ้านแม่ทาน แปลงที่ 1 (หมู่ 9) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,417-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเด่น
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,966-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ทาน หมู่ 7
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
202-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสันป่าเปา
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
2,089-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสบแม่นาง
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
260-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านด่าน
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
928-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่วะ
    ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,286-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านสันดอนแก้ว
    บ้านสันดอนแก้ว (หมู่ 1) ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,777-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง
    บ้านทุ่งรวงทอง (หมู่ 12) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
242-0-0
2560 บ้านแพะ
    บ้านแพะ (หมู่ 4) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
1,271-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านอ้อ
    บ้านอ้อ (หมู่ 2) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
5,634-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ยอง
    แม่ยอง (หมู่ 9) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,392-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางปง-ปางทราย
    ปางปง-ปางทราย (หมู่ 9) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหลวงเมืองปาน
    หลวงเมืองปาน (หมู่ 9) ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
66-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม้ลัว หมู่ที่ 6
    แม่ลัว (หมู่ 06) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
1,520-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่ลัว หมู่ที่ 4
    แม่ลัว (หมู่ 04) ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
400-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหอย
    ห้วยม้า (หมู่ 2), ห้วยม้า (หมู่ 3), ห้วยม้า (หมู่ 7), ห้วยม้า (หมู่ 11), ห้วยม้า (หมู่ 14), ห้วยหอย (หมู่ 07) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
30-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านนาแคม
    นาแคม (หมู่ 06) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า :
3,200-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเหนือเขาพัฒนา
    บ้านเหนือเขาพัฒนา (หมู่ 13) ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
156-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านพนมรอกใต้
    บ้านพนมรอกใต้ (หมู่ 9) ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาถ้ำเพดาน
    บ้านเขาถ้ำเพดาน (หมู่ 7) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อทอง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบ่อทอง (หมู่ 2) ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
745-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเขามะตูม (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเขามะตูม (หมู่ 15) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
4,200-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองปรือ (หมู่ 8) ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
357-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านพุต่อ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านพุต่อ (หมู่ 15) ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,813-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสวนพลู
    บ้านสวนพลู (หมู่ 5) ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านป่าคา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านป่าคา (หมู่ 13) ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,421-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านคลองเสลา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านคลองเสลา (หมู่ 2) ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,620-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านบึง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบึง (หมู่ 1) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
260-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาลูกโล่
    บ้านเขาลูกโล่ (หมู่ 1) ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
153-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา
    บ้านไร่พัฒนา (หมู่ 12) ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางมะละกอ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านปางมะละกอ (หมู่ 8) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,550-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านปางตาไว (แปลงที่ 1-3)
    ปางตาไว (หมู่ 4) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,060-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านคลองลึก (แปลงที่ 1-3)
    คลองลึก (หมู่ 2) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,050-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน)
    บ้านสันป่าป๋วย(ห้วยริน) (หมู่ 5) ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18,658-0-62
2560 ป่าชุมชนบ้านสามหมื่นต้นผึ้ง
    บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง (หมู่ 5) ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น จ.ตาก
128-1-76
2560 ป่าชุมชนบ้านทีโบ๊ะคี
    บ้านทีโบ๊ะคี (หมู่ 13) ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,006-0-2
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกฮู
    บ้านแม่ออกฮู (หมู่ 9) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,024-1-2
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่ออกผารู (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่ออกผารู (หมู่ 3) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,081-3-86
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละยาง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่หละยาง (หมู่ 2) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,048-2-49
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่หละ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านแม่หละ (หมู่ 1) ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-3-62
2560 ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด
    บ้านเนินสะอาด (หมู่ 12) ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์
1,070-0-42
2560 ป่าชุมชนบ้านธารทิพย์
    บ้านธารทิพย์ (หมู่ 11) ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์
532-3-42
2560 ป่าชุมชนบ้านถ้ำสมบัติ
    บ้านถ้ำสมบัติ (หมู่ 8) ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์
850-3-45
2560 ป่าชุมชนบ้านยางโด่
    บ้านยางโด่ (หมู่ 7) ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์
191-3-80
2560 ป่าชุมชนบ้านเรืองสำราญ
    เรืองสำราญ (หมู่ 12) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-3-33
2560 ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    บ้านสระแก้ว (หมู่ 10) ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์
383-0-38
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนดู่
    บ้านโนนดู่ (หมู่ 6) ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
727-3-2
2560 ป่าชุมชนบ้านวังอ่าง
    บ้านวังอ่าง (หมู่ 4) ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองข้างทางสาย ชัยวิบูลย์ จ.เพชรบูรณ์, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
69-3-51
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยกะโป๊ะ
    บ้านห้วยกะโป๊ะ (หมู่ 6) ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
553-0-93
2560 ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน
    บ้านหลักด่าน (หมู่ 2) ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
2,388-2-64
2560 ป่าชุมชนบ้านดงคล้อ
    บ้านดงคล้อ (หมู่ 6) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,391-3-1
2560 ป่าชุมชนบ้านวังกวาง
    บ้านวังกวาง (หมู่ 2) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
363-1-0
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ
    บ้านห้วยหินลับ (หมู่ 4) ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
172-1-85
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้อย
    บ้านทุ่งน้อย (หมู่ 11) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
349-3-83
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาวังสดึงษ์
    บ้านเขาวังสดึงษ์ (หมู่ 1) ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
185-2-11
2560 ป่าชุมชนบ้านรางเฆ่ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านรางเฆ่ (หมู่ 4) ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-65
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวค่าย
    บ้านหนองบัวค่าย (หมู่ 2) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-2-30
2560 ป่าชุมชนบ้านรางบัว (แปลงที่ 1-3)
    บ้านรางบัว (หมู่ 6) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
330-3-0
2560 ป่าชุมชนบ้านรางบัว
    ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า :
330-3-0
2560 บ้านเขาแก้ว
    ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-3-68
2560 บ้านนอก
    ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,856-2-32
2560 บ้านทุ่งละออง
    ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
    ประเภทป่า :
5,011-0-0
2560 บ้านใสยวน
    ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต
253-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาเพ-ลา
    เขาเพ-ลา (หมู่ 9) ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
50-3-72
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านปากช่อง
    ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
105-0-49
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านในช่อง
    ในช่อง (หมู่ 4) ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง จ.สุราษฎร์ธานี
373-1-19
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านวังลาน
    วังลาน (หมู่ 14) ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-3-6
2560 ป่าชุมชนบ้านนิคมผัง3
    นิคมผัง3 (หมู่ 3) ต.จ.ป.ร อ.กระบุรี จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำขาว จ.ระนอง
70-2-96
2560 ป่าชุมชนบ้านวังพุง
    บ้านวังพุง (หมู่ 3) ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
117-0-95
2560 ป่าชุมชนบ้านเขางาย
    บ้านเขางาย (หมู่ 6) ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพะโต๊ะ ป่าปั่งหวาน และป่าปากทรง จ.ชุมพร
151-1-65
2560 ป่าชุมชนบ้านไทยประจัน
    บ้านไทยประจัน (หมู่ 5) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
173-0-70
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    เขาขวาง (หมู่ 8) ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
583-3-10
2560 ป่าชุมชนบ้านถ้ำแก้ว
    บ้านถ้ำแก้ว (หมู่ 7) ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านซองกาเรีย
    บ้านซองกาเลีย (หมู่ 8) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,741-1-95
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาวัง
    บ้านใหม่เขาวัง (หมู่ 16) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-18
2560 ป่าชุมชนบ้านกิ่วแก้ว
    ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จุน จ.พะเยา, อื่น ๆ
70-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย (แปลงที่ 1-2)
    สันปูเลย (หมู่ 8) ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
1,716-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อส้ม และป่าดอยโป่งนก จ.พะเยา, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
772-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าใต้
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
202-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้าปันเจิง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
70-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่จว้า
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
303-0-0
2560 ป่าชุมชนแม่จว้ากลาง
    ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ จ.เชียงราย
421-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่สันติสุข
    ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
136-2-44
2560 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
89-2-24
2560 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
89-2-52
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สุริน (แปลงที่ 1-2)
    แม่สุริน (หมู่ 3) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27,978-2-88
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะเป่เหนือ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่สะเป่เหนือ (หมู่ 6) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,603-3-80
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะเป่ใต้
    บ้านแม่สะเป่ใต้ (หมู่ 4) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,346-2-27
2560 ป่าชุมชนบ้านขุนยวม
    บ้านขุนยวม (หมู่ 1) ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9,102-0-55
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยนา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านห้วยนา (หมู่ 5) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,001-2-42
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยต้นนุ่น (แปลงที่ 1-4)
    บ้านห้วยต้นนุ่น (หมู่ 4) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
19,011-3-72
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวเงา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหัวเงา (หมู่ 2) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,147-1-51
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งเลา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยโป่งเลา (หมู่ 4) ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,043-1-30
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยไก่ป่า (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยไก่ป่า (หมู่ 6) ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,867-1-39
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่อุมพาย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่อุมพาย (หมู่ 5) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,024-1-4
2560 ป่าชุมชนบ้านผาแดงหลวง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านผาแดงหลวง (หมู่ 2) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12,749-0-53
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวแม่โถ (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหัวแม่โถ (หมู่ 1) ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,231-2-34
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยห้อม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยห้อม (หมู่ 1) ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,641-0-88
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวลา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหัวลา (หมู่ 7) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,026-0-25
2560 ป่าชุมชนบ้านกะริคี (แปลงที่ 1-2)
    บ้านกะริคี (หมู่ 6) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
697-3-12
2560 ป่าชุมชนบ้านหัวดอย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหัวดอย (หมู่ 5) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,373-3-54
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่แป (แปลงที่ 1-2)
    บ้านแม่แป (หมู่ 2) ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,621-1-4
2560 ป่าชุมชนบ้านแม่สะปึ๋งเหนือ
    แม่สะปึ๋งเหนือ (หมู่ 3) ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,510-1-12
2560 ป่าชุมชนบ้านผาเผือก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านผาเผือก (หมู่ 10) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,107-2-12
2560 ป่าชุมชนบ้านห้วยเฮี้ยะ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านห้วยเฮี้ยะ (หมู่ 8) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,168-3-19
2560 ป่าชุมชนบ้านไม้ลัน
    บ้านไม้ลัน (หมู่ 7) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
519-3-88
2560 ป่าชุมชนบ้านปางคาม (แปลงที่ 1-3)
    บ้านปางคาม (หมู่ 2) ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
715-1-66
2560 ป่าชุมชนบ้านเมืองแพม
    บ้านเมืองแพม (หมู่ 5) ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
5,837-3-17
2560 ป่าชุมชนบ้านแอโก๋
    บ้านแอโก๋ (หมู่ 2) ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
967-3-67
2560 ป่าชุมชนบ้านโท้งนา (แปลงที่ 1-3)
    บ้านโท้งนา (หมู่ 6) ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
696-0-37
2560 ป่าชุมชนบ้านปุงยาม
    บ้านปุงยาม (หมู่ 5) ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
951-3-30
2560 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคียน
    บ้านทุ่งเคียน (หมู่ 13) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
277-1-64
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาโต๊ะบุญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาโต๊ะบุญ (หมู่ 4) ต.แพรกษา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านดงตากิต
    บ้านดงตากิต (หมู่ 2) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านพุหวาย
    บ้านพุหวาย (หมู่ 6) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
285-2-75
2560 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวกล่าง
    บ้านท่าไม้รวกล่าง (หมู่ 8) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
139-2-19
2560 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าไม้รวก (หมู่ 1) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
960-2-47
2560 ป่าชุมชนบ้านเขากระปุก (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเขากระปุก (หมู่ 3) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อประหัง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบ่อประหัง (หมู่ 4) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
473-3-48
2560 ป่าชุมชนบ้านจะโปรง
    บ้านจะโปรง (หมู่ 4) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
365-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโป่งตาเพชร
    บ้านโป่งตาเพชร (หมู่ 4) ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
353-3-29
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองปุหลก
    ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
61-3-28
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเหียง
    ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า :
96-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาวังทอง
    บ้านเขาวังทอง (หมู่ 7) ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า :
447-2-61
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านหนองแสง (หมู่ 15) ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
72-3-29
2560 บ้านหน้าช่อง
    บ้านหน้าช่อง (หมู่ 1) ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
    ประเภทป่า :
1,538-2-65
2560 ป่าชุมชนบ้านเกาะใหญ่
    บ้านเกาะใหญ่ (หมู่ 7) ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-1-44
2560 ป่าชุมชนบ้านวังยาว
    บ้านวังยาว (หมู่ 11) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-3-5
2560 ป่าชุมชนบ้านสะพานไทร
    บ้านสะพานไทร (หมู่ 10) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
136-2-42
2560 ป่าชุมชนบ้านควนอารี
    บ้านควนอารี (หมู่ 9) ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
47-2-87
2560 ป่าชุมชนบ้านโคกพลา
    บ้านโคกพลา (หมู่ 4) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
230-0-70
2560 สว.ใน
    ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2560 บ้านสามซอย
    ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
87-1-5
2560 บ้านราษฎร์ประสาน
    ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
101-1-1
2560 บ้านราษฎร์ประสาน
    ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
101-1-1
2560 บ้านนำ้ตก
    บ้านนำ้ตก (หมู่ 5) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
258-1-85
2560 บ้านโนนสมบูรณ์
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-1-62
2560 บ้านโนนสมบูรณ์
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-1-62
2560 บ้านภูเขาทอง
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-69
2560 บ้านต้นทุเรียน
    ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-2-51
2560 บ้านต้นทุเรียน
    บ้านตันทุเรียน (หมู่ 7) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
33-2-51
2560 บ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 2) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า :
88-0-69
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา
    ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
30-0-0
2560 บ้านป่าฝาง
    ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,708-0-0
2560 บ้านก่อ
    ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
126-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งฮี
    บ้านทุ่งฮี (หมู่ 1) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
98-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าสัก
    บ้านป่าสัก แปลงที่ 2 (หมู่ 7), บ้านป่าสัก แปลงที่ 1 (หมู่ 7) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
491-0-0
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งห้า
    บ้านทุ่งห้า (หมู่ 8) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวัง แปลงที่ 2 จ.ลำปาง
16-0-0
 
รวม
793,130-0-86 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :