หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 543 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2551 ป่าชุมชนบ้านซับหินขวาง
    บ้านซับหินขวาง (หมู่ 4) ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
131-1-47
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 6
    ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนตำบลยางราก บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 5
    ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1
    บ้านใหม่สามัคคี (หมู่ 1), บ้านโป่งสามหัว (หมู่ 2), บ้านซับม่วง (หมู่ 3), บ้านซับหินขวาง (หมู่ 4), บ้านหนองสองตอน (หมู่ 5), บ้านโศกดินแดง (หมู่ 6) ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
-
2551 ป่าชุมชนบ้านวังกา
    วังกา (หมู่ 1) ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท้องคุ้งเหนือ
    ท้องคุ้งเหนือ (หมู่ 1) ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่ขวาง
    ไผ่ขวาง (หมู่ 9) ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2551 ป่าชุมชนโคกหนองตะครอง
    หนองขมาน (หมู่ 1), โนนระเวียง (หมู่ 3), หนองโฮม (หมู่ 2), ถาวร (หมู่ 9) ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า :
2,980-2-81
2551 ป่าชุมชนบ้านปราสาททอง
    ปราสาททอง (หมู่ 11) ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
340-1-26
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเต็ง
    หนองเต็ง (หมู่ 6) ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
324-1-90
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองถนน
    หนองถนน (หมู่ 4) ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์
667-0-67
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 9) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
463-2-64
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    หนองน้ำใส (หมู่ 9) ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละเวี้ย และป่าหนองน้ำขุ่น จ.บุรีรัมย์
15-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตะลุมพุก
    หนองตะลุมพุก (หมู่ 7), หนองตะลุมพุก (หมู่ 3) ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก จ.บุรีรัมย์
3,426-0-76
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตะคร้อ
    หนองตะคร้อ (หมู่ 3) ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
149-3-62
2551 ป่าชุมชนบ้านปราสาทอำนวย
    ปราสาทอำนวย (หมู่ 11) ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
13-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกปราสาท
    โคกปราสาท (หมู่ 5) ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
125-0-85
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสาม
    หนองสาม (หมู่ 6) ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกงอย ป่าหนองตะคร้อ และป่าหนองย่างหมู จ.บุรีรัมย์
131-1-39
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม
    ไผ่งาม (หมู่ 12) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
65-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไร่สมบูรณ์
    ไร่สมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
143-1-96
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกกระเบื้อง
    โคกกระเบื้อง (หมู่ 13) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
369-0-39
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสุวรรณ
    โนนสุวรรณ (หมู่ 1) ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
46-1-46
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไข่เท่า
    หนองไข่เท่า (หมู่ 11) ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์
47-1-37
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำโจน
    บ้านน้ำโจน (หมู่ 8) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบึงตาต้า
    บ้านบึงตาต้า (หมู่ 2) ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด จ.ระยอง
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองซอง
    บ้านคลองซอง (หมู่ 6) ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง-เขาสมเส็ด จ.ระยอง
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาบุญ
    นาบุญ (หมู่ 18) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-2-31
2551 ป่าชุมชนบ้านตากแว้ง
    บ้านตากแว้ง (หมู่ 4) ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
98-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตากแว้งล่าง
    บ้านตากแว้งล่าง (หมู่ 7) ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองแอ่ง
    ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าไร่
    ป่าไร่ (หมู่ 14) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
357-1-31
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน (หมู่ 12) ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-1
2551 ป่าชุมชนบ้านพรมแสง
    บ้านพรมแสง (หมู่ 1) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-84
2551 ป่าชุมชนบ้านบุกล้วย
    บ้านบุกล้วย (หมู่ 4) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
327-0-33
2551 ป่าชุมชนบ้านบุเจริญ
    บ้านบุเจริญ (หมู่ 9) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
211-2-93
2551 ป่าชุมชนบ้านเนินหินตั้ง
    บ้านเนินหินตั้ง (หมู่ 10) ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
509-0-44
2551 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    บ้านวังน้ำเย็น (หมู่ 1) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
331-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก (ผักบุ้ง)
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 2) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
471-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองผักบุ้ง
    หนองผักบุ้ง (หมู่ 8) ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
527-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านมาบกราด
    บ้านมาบกราด (หมู่ 12) ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนพฤกษ์
    บ้านโนนพฤกษ์ (หมู่ 2) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
451-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตะกุดเครือปลอก
    บ้านตะกุดเครือปลอก (หมู่ 3) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-29
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกวัก
    บ้านหนองนกกวัก (หมู่ 7) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวตะแบง
    บ้านหนองบัวตะแบง (หมู่ 5) ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-3-4
2551 ป่าชุมชนหนองจระเข้หิน
    หนองจระเข้หิน (หมู่ 7) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสวนปอ
    บ้านสวนปอ (หมู่ 5) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
225-0-0
2551 ป่าชุมชนหลุ่งสมอ
    โนนเสมา (หมู่ 2), โนนเสมา (หมู่ 3), โนนมะนาว (หมู่ 4), หินโครพัฒนา (หมู่ 10) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนโพธิ์
    ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า :
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่ขาด
    บ้านไผ่ขาด (หมู่ 2), บ้านดอนโพธิ์ (หมู่ 3), บ้านหัวบึง (หมู่ 6) ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    บ้านหนองแก (หมู่ 7) ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
314-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขา
    บ้านหนองนกเขา (หมู่ 6) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-3-33
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งค่าป่าไม้แดง
    โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 2 (หมู่ 4), โป่งค่าป่าไม้แดง แปลงที่ 1 (หมู่ 4) ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
512-3-65
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวง
    เขาวง (หมู่ 5) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4,240-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านซับใหญ่
    ซับใหญ่ (หมู่ 7) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
240-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังสมบูรณ์
    วังสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านกระเบื้อง
    กระเบื้อง (หมู่ 15) ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
138-1-53
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านสารภี
    สารภี (หมู่ 1) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนใหญ่
    โนนใหญ่ (หมู่ 10) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
231-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านคำมณี (แปลงที่ 1-2)
    คำมณี (หมู่ 7) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
338-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหินห่อม (แปลงที่ 1-2)
    หินห่อม (หมู่ 5) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
311-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านไพรสวรรค์
    ไพรสวรรค์ (หมู่ 7) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
213-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกชัน
    โสกชัน (หมู่ 2) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
678-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านพะลอง
    พะลอง (หมู่ 4) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านกะลึง
    กะลึง (หมู่ 6) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหินห่อม (แปลงที่ 1)
    หินห่อม (หมู่ 5) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะโรง
    เกาะโรง (หมู่ 7) ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
272-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองผักไร
    บ้านหนองผักไร (หมู่ 10) ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
822-0-0
2551 ป่าชุมชนพระบึงใน
    พระบึงใน (หมู่ 10), พระบึงใน (หมู่ 10) ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,185-3-55
2551 ป่าชุมชนบ้านสองคร
    สองคร (หมู่ 4) ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
569-3-52
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำกง
    ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-1-8
2551 ป่าชุมชนบ้านซำภูทอง
    ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
10-3-56
2551 ป่าชุมชนบ้านต่างแคน
    ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
456-2-11
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
81-0-61
2551 บ้านคายสว่าง
    ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
81-0-61
2551 ป่าชุมชนบ้านเซิน
    ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
129-0-55
2551 บ้านสุขสำราญ
    ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
227-3-19
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนลาน
    โนนลาน (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-96
2551 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    หินลาด (หมู่ 14) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-3-31
2551 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    วังตอ (หมู่ 14) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
221-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองปอ
    หนองปอ (หมู่ 2) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-1-41
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 8) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกตลาดใหญ่ จ.ขอนแก่น
207-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
    บ้านฝางน้อย (หมู่ 9) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
660-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    หนองนกเขียน (หมู่ 7), หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-91
2551 ป่าชุมชนบ้านขนวน
    ขนวน (หมู่ 3) ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-1-15
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเรียง
    นาเรียง (หมู่ 5) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-2-59
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    โนนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-21
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    หัวดง (หมู่ 10) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-3-8
2551 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 15) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
97-3-61
2551 ป่าชุมชนบ้านนางาม
    นางาม (หมู่ 4) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
102-0-72
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวบาน
    หนองบัวบาน (หมู่ 5) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
51-0-56
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    หนองหว้า (หมู่ 13) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
189-3-27
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ หมู่ 9
    หัวนาคำ (หมู่ 9) ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล จ.กาฬสินธุ์
227-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไส้ไก่
    ไส้ไก่ (หมู่ 1) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น
210-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 7) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
144-0-5
2551 ป่าชุมชนบ้านคำนางปุ่ม
    คำนางปุ่ม (หมู่ 11) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
705-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 4) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 7) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
863-2-13
2551 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 6) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-1-14
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนเขียง
    ดอนเขียง (หมู่ 4) ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-5
2551 ป่าชุมชนบ้านโสกขาแก้ว
    โสกขาแก้ว (หมู่ 3) ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-3-25
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสวรรค์
    บ้านหนองสวรรค์ (หมู่ 5) ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2551 บ้านหนองโอน
    บ้านหนองโอน (หมู่ 7) ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 1) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบูรพา
    บ้านศรีบูรพา (หมู่ 10) ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกวิชัย
    บ้านโคกวิชัย (หมู่ 6) ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านดงหัน
    บ้านดงหัน (หมู่ 6) ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกแก
    บ้านโสกแก (หมู่ 5) ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังฮาง
    บ้านวังฮาง (หมู่ 2) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-2-75
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเยีย
    บ้านนาเยีย (หมู่ 9) ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
104-3-12
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาโด
    บ้านปลาโด (หมู่ 5) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนชัยศิลป์
    บ้านโนนชัยศิลป์ (หมู่ 7) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-1-82
2551 ป่าชุมชนบ้านดงแสนสุข
    บ้านดงแสนสุข (หมู่ 3) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-58
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้า
    บ้านป่าเป้า (หมู่ 2) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-0-54
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเป้าน้อย
    บ้านป่าเป่าน้อย (หมู่ 6) ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-73
2551 ป่าชุมชนบ้านสุขสบาย
    บ้านสุขสบาย (หมู่ 12) ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 2) ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-3-7
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ชัย
    บ้านโพธิ์ชัย (หมู่ 6) ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ท่าเมือง
    บ้านโพธิ์ท่าเมือง (หมู่ 7) ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเมืองไพร
    บ้านเมืองไพร (หมู่ 2) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
149-2-92
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดุม
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
224-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหัวช้าง
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
24-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องน้ำคำ
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
121-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเลิงแฝก
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
10-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบกขี้ยาง
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
155-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบกขี้ยาง
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
83-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศรีไคล
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
134-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านลือชัย
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
24-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทองพัฒนา
    ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขยุง จ.ศรีสะเกษ
135-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่7
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
184-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองมุก
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
222-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเทา
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
157-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่8
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
182-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อยหมู่6
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
185-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเมืองน้อย
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
182-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสวน
    ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหนองม่วง จ.ศรีสะเกษ
228-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 5) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
109-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบัว (แปลงที่ 2)
    ศรีบัว (หมู่ 12) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบัว (แปลงที่ 1-2)
    ศรีบัว (หมู่ 12) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 11) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 12) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
839-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแขม (แปลงที่ 2)
    แขม (หมู่ 5) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแขม (แปลงที่ 1-2)
    แขม (หมู่ 5) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
109-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไห
    ท่าไห (หมู่ 12) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
205-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 7) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
182-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหวาง (แปลงที่ 1-2)
    หวาง (หมู่ 6) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคอนเลียบ
    บ้านคอนเลียบ (หมู่ 3) ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไชยวานน้อย
    บ้านไชยวานน้อย (หมู่ 3) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-3-88
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 4) ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยางน้อย
    บ้านดงยางน้อย (หมู่ 5) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-2-26
2551 ป่าุชุมชนบ้านโนนตาล
    บ้านโนนตาล (หมู่ 9) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-1-72
2551 ป่าชุมชนบ้านไร่ทาม
    บ้านไร่ทาม (หมู่ 5) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
168-0-9
2551 ป่าชุมชนบ้านขอนแดง
    บ้านขอนแดง (หมู่ 2) ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-2-8
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 7) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
192-1-2
2551 ป่าชุมชนบ้านบง
    บ้านบง (หมู่ 11) ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-1-5
2551 บ้านหินโงมใต้ หมู่8
    ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2551 ป่่าชุมชนบ้านพร้าวใต้
    ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่น
    ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคำโป้งเป้ง
    ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก
    ดอนกอก (หมู่ 9) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-45
2551 บ้านสร้างพอก หมู่ที่ 1
    ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
    ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสังคมพัฒนา
    ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบง
    ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-67
2551 ป่าชุมชนบ้านนาตะแบง
    บ้านภูวง (หมู่ 6) ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-1-6
2551 ป่าชุมชนบ้านกองขากหลวง
    บ้านกองขากหลวง (หมู่ 7) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
991-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
    บ้านแท่นดอกไม้ (หมู่ 6) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
109-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบน
    บ้านบน (หมู่ 16) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
120-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนากบ
    บ้านนากบ (หมู่ 2) ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง จ.เชียงใหม่
1,130-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะลวงใน
    บ้านสะลวงใน (หมู่ 2) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะลวงนอก
    บ้านสะลวงนอก (หมู่ 3) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม จ.เชียงใหม่
107-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    บ้านหัวดง (หมู่ 10) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
548-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา-ป่ากล้วย
    บ้านท่าศาลา-ป่ากล้วย (หมู่ 4) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
7-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยคอก
    บ้านห้วยคอก (หมู่ 3) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
319-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    บ้านทรายมูล (หมู่ 5) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
9-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำริน
    บ้านน้ำริน (หมู่ 2) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
8-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแม่สาบ
    บ้านแม่สาบ (หมู่ 1) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง จ.เชียงใหม่
1,596-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง
    บ้านหัวทุ่ง (หมู่ 1) ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
333-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสัก
    บ้านนาสัก (หมู่ 4) ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) จ.ลำปาง
140-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบ้านดอนงาม
    บ้านดอนงาม (หมู่ 8) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
1,627-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 2) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เสริม จ.ลำปาง
2,101-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งคาเหนือ
    บ้านทุ่งคาเหนือ (หมู่ 4) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์
    โพนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 4) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-3-42
2551 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
    ฝางน้อย (หมู่ 10) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
    บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-75
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนศรีบุญเรือง
    โนนศรีบุญเรือง (หมู่ 8) ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
131-0-25
2551 ป่าชุมชนบ้านวังกุง
    ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-2-40
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
201-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหมากมาย
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้ว
    ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเหล่าศรีเชียงเหนือ
    ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
305-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสำโรงใหม่
    สำโรงใหม่ (หมู่ 12) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    สำโรง (หมู่ 11) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
118-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กใต้
    ขี้เหล็กใต้ (หมู่ 14) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสำโรงราษฎร์
    สำโรงราษฎร์ (หมู่ 13) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขี้ตุ่น
    ขี้ตุ่น (หมู่ 10) ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสำโรงและป่าปอพาน จ.มหาสารคาม
131-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหม่
    ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
131-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางโคก
    บ้านหนองกลางโคก (หมู่ 10) ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-2-12
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางโคก
    ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 1) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม
456-0-25
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 12) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม
137-0-50
2551 ป่าชุมชนบ้านร่วมใจ 2
    ร่วมใจ 2 (หมู่ 9) ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม
487-0-50
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองยางน้อย
    ดงดวน (หมู่ 3) ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-25
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศรีทอง
    โนนศรีทอง (หมู่ 7) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
305-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสิม
    หนองสิม (หมู่ 11) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านอุดรชัย
    อุดรชัย (หมู่ 14) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านภูเขาทอง
    ภูเขาทอง (หมู่ 1) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหิน
    หนองหิน (หมู่ 9) ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
300-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 10) ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
231-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านดงบัง
    ดงบัง (หมู่ 4) ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
231-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านเหล่าขุมมัน
    เหล่าขุมมัน (หมู่ 7) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด
700-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านเหล่าขุมมัน
    เหล่าขุมมัน (หมู่ 5) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านใหม่ชุมพร
    บ้านใหม่ชุมพร (หมู่ 11) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ 5
    บ้านขั้นไดใหญ่ หมู่ 5 (หมู่ 5) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-2-9
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขั้นไดใหญ่ ม.1 แปลง 2
    บ้านขั้นไดใหญ่ (หมู่ 1) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-1-74
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขั้นไดใหญ่ ม.1 แปลง 1
    บ้านขั้นไดใหญ่ (หมู่ 1) ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-1-54
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านหนองมุที
    บ้านหนองมุที (หมู่ 7) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-23
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านทองสัมฤทธิ์
    บ้านทองสัมฤทธิ์ (หมู่ 15) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,500-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกน้ำขาว
    บ้านโสกน้ำขาว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-1-73
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกน้ำขาว
    บ้านโสกน้ำขาว (หมู่ 5) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแดง
    บ้านแดง (หมู่ 17) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2551 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านเที่ยงนาเรียง
    บ้านเที่ยงนาเรียง (หมู่ 6) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบกน้อย
    บ้านบกน้อย (หมู่ 7) ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองชุม
    บ้านหนองชุม (หมู่ 15) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
283-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองชุม
    บ้านหนองชุม (หมู่ 15) ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
481-2-64
2551 ป่าชุมชนบ้านพรหมนิยม
    บ้านพรหมนิยม (หมู่ 7) ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-2-79
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    บ้านหนองลุมพุก (หมู่ 6) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองลุมพุก
    บ้านหนองลุมพุก (หมู่ 6) ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตาดพัฒนา
    บ้านตาดพัฒนา (หมู่ 13) ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,683-0-0
2551 ป่าชุมชนพนังหินฮาว
    หลุบเพ็ก (หมู่ 4), โสกมูลนาก (หมู่ 5), โคกไม้งาม (หมู่ 6), ห้วยยาง (หมู่ 7), ซับม่วงไข่ (หมู่ 9), ประชาแสนสุข (หมู่ 11), ห้วยยาง (หมู่ 12) ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 2 เขาตาสังข์)
    แก้งตาดไซ (หมู่ 7) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
220-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 1 เขาตาโกก)
    โนนทอง (หมู่ 7) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
174-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนหนองไฮ
    โนนหนองไฮ (หมู่ 5) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่นาเจริญ
    ใหม่นาเจริญ (หมู่ 9) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,650-0-0
2551 ป่าชุมชนริมพรม
    โนนทอง (หมู่ 11) ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
375-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงศ์พระจันทร์(แปลง 2 )
    บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ ) ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
863-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์(แปลง2)
    บ้านเขาวงพระจันทร์ (หมู่ 15) ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
863-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินราง
    หินราง (หมู่ 12) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินราง
    หินราง (หมู่ 12) ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
150-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองจะบก
    หนองจะบก (หมู่ 12) ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
412-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ(เขาพับ)
    โคกอนุ (หมู่ 9) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,400-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ(เขากลอย
    โคกอนุ (หมู่ 9) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
1,280-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์(แปลง1)
    เขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ 15) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์ (แปลง1)
    เขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ 15) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
143-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง
    ตาดรินทอง (หมู่ 6) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ
4,426-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห
    ห้วยไห (หมู่ 7) ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
104-0-0
2551 ป่าชุมชนพนังคำติ้ว
    บ้านหนองใหญ่ (หมู่ 5), โนนศิลาทอง (หมู่ 10) ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองจันลา-นาเจริญ
    คลองจันลา (หมู่ 6 ), นาเจริญ (หมู่ 11) ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,453-3-11
2551 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง
    แหลมทอง (หมู่ 1) ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2551 ป่าชุมชนภูกระต่าย
    หินเหิบ (หมู่ 4), ซับภูทอง (หมู่ 9) ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2551 ป่าชุมชนสร้างถ่อนอก
    บ้านสร้างถ่อนอก (หมู่ 1) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
705-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อใน
    บ้านสร้างถ่อใน (หมู่ 13) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,434-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนแคน
    บ้านโนนแคน (หมู่ 12) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
797-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อนอก
    บ้านสร้างถ่อนอก (หมู่ 11) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,190-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 10) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
986-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาคู
    บ้านนาคู (หมู่ 9) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,505-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    บ้านหนองไหล (หมู่ 8) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
407-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนแคน
    บ้านโนนแคน (หมู่ 7) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
822-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    บ้านหนองไหล (หมู่ 6) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,547-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคึมน้อย
    บ้านคึมน้อย (หมู่ 5) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
378-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคำข่า
    บ้านคำข่า (หมู่ 4) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,102-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อใน
    บ้านสร้างถ่อใน (หมู่ 3) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
804-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคำน้อย
    บ้าคำน้อย (หมู่ 2) ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,708-0-0
2551 บ้านดอนถืมตอง
    ดอนถืมตอง (หมู่ 6) ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-33
2551 บ้านนาม่วง
    นาม่วง (หมู่ 6) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2551 บ้านนาม่วง
    นาม่วง (หมู่ 6) ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2551 บ้านนาซาว
    นาซาว (หมู่ 1) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า :
170-0-0
2551 บ้านสะไมย์
    สะไมย์ (หมู่ 2) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
269-0-0
2551 บ้านนาซาว
    นาซาว (หมู่ 1) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2551 บ้านสะไมย์
    บ้านสะไมย์ (หมู่ 2) ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
269-0-0
2551 บ้านหนองโต้ม
    หนองโต่ม (หมู่ 8) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2551 บ้านหนองโต่ม
    หนองโต่ม (หมู่ 8) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
39-0-0
2551 บ้านสวกพัฒนา
    สวกพัฒนา (หมู่ 10) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2551 บ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 2) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2551 บ้านบ่อสวก
    บ่อสวก (หมู่ 1) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
389-0-0
2551 บ้านป่าคา
    ป่าคา (หมู่ 2) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
52-0-0
2551 บ้านสวกพัฒนา
    สวกพัฒนา (หมู่ 10) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
95-0-0
2551 บ้านบ่อสวก
    บ่อสวก (หมู่ 1) ต.สวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
389-0-0
2551 บ้านเหนือวัด
    เหนือวัด (หมู่ 2) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2551 บ้านดอนถืมตอง
    ดอนถืมตอง (หมู่ 6) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-33
2551 บ้านห้วยปุก
    ห้วยปุก (หมู่ 9) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2551 บ้านเหนือวัด
    เหนือวัด (หมู่ 2) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2551 บ้านห้วยปุก
    ห้วยปุก (หมู่ 9) ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2551 บ้านนาคา
    นาคา (หมู่ 4) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2551 บ้านนาคา
    นาคา (หมู่ 4) ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 บ้านห้วยซ้อ
    ห้วยซ้อ (หมู่ 1) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 บ้านห้วยซ้อ
    ห้วยซ้อ (หมู่ 1) ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
500-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านก้อ
    บ้านก้อ (หมู่ 3) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2551 บ้านบอน
    บอน (หมู่ 1) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2551 บ้านก้อ
    ก้อ (หมู่ 3) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2551 บ้านฝาย
    ฝาย (หมู่ 2) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 บ้านบอน
    บอน (หมู่ 1) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-0
2551 บ้านฝาย
    ฝาย (หมู่ 2) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
500-0-0
2551 บ้านดอนไชยพระบาท
    ดอนไชยพระบาท (หมู่ 7) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-0
2551 บ้านเมืองราม
    เมืองราม (หมู่ 4) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
194-3-43
2551 บ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 2) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-7
2551 บ้านนาเหลืองใน
    นาเหลืองใน (หมู่ 1) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-0-0
2551 บ้านนาเหลืองนอก
    นาเหลืองนอก (หมู่ 3) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
379-0-0
2551 บ้านนาเหลืองนอก
    นาเหลืองนอก (หมู่ 3) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
370-0-0
2551 บ้านดอนไชยพระบาท
    ดอนไชยพระบาท (หมู่ 7) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
65-0-0
2551 บ้านเมืองราม
    เมืองราม (หมู่ 4) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
131-2-18
2551 บ้านนาเหลืองใน
    ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-0-0
2551 บ้านห้วยม่วง
    ห้วยม่วง (หมู่ 2) ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ
    บ้านหนองแวงเหนือ (หมู่ 5) ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 ป่าชุมชนป่าโคกบักบาด-ดอนเจ้าปู่
    หนองอิเฒ่า-ดงน้อย (หมู่ 1) ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
408-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่านาเลา
    บ้านท่านาเลา (หมู่ 9) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,450-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง
    บ้านโพนแพง (หมู่ 5) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งนกแซว
    บ้านโป่งนกแซว (หมู่ 15) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,925-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์คำ
    บ้านโพธิ์คำ (หมู่ 9) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,175-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบัวสามัคคี
    บ้านบัสามัคคี (หมู่ 12) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,400-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบัวสามัคคี
    บ้านบัสามัคคี (หมู่ 6) ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง
    บ้านผึ้ง (หมู่ 4) ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
112-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 14) ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,550-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
49-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเวินพระบาท หมู่ที่ 1
    เวินพระบาท (หมู่ 1) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-38
2551 ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
    เชียงยืน (หมู่ 4), เชียงยืน (หมู่ 4) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-38
2551 ป่าชุมชนบ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ 2
    ยางนกเหาะ (หมู่ 2) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-37
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6
    โพนก่อ (หมู่ 6), โพนก่อ (หมู่ 6) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
498-1-75
2551 โครงการป่าชุมชน ภูพาน้อย บ้านพุ่มแก หมู่ที่ 2
    พุ่มแก (หมู่ 2) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
310-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 9
    โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9), โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
647-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1
    พุ่มแก (หมู่ 1) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8
    โนนจันทร์ (หมู่ 8) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
937-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ 4
    หนองหอยใหญ่ (หมู่ 4) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,456-1-84
2551 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
    ดงน้อย (หมู่ 9), ดงน้อย (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านนายาง หมู่ที่ 12
    นายาง (หมู่ 12) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
361-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโพนดู่ หมู่ที่ 3
    โพนดู่ (หมู่ 3), โพนดู่ (หมู่ 3) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
595-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านสีชมพู หมู่ที่ 1
    สีชมพู (หมู่ 1) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยสะพานสูง หมู่ที่ 6
    สะพานสูง (หมู่ 6), สะพานสูง (หมู่ 6) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
541-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 5) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
490-0-0
2551 ป่าภูพานน้อย บ้านสะพานสูงใต้ หมู่ที่ 7
    สะพานสูงใต้ (หมู่ 7) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
534-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    บ้านดงเย็น (หมู่ 1) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
54-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวาท
    บ้านโนนสวาท (หมู่ 6) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-2-33
2551 ป่าชุมชนบ้านนาสมบูรณ์
    บ้านนาสมบูรณ์ (หมู่ 10) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-1-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวาท
    บ้านโนนสวาท (หมู่ 11) ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงหลวง
    บ้านดงหลวง (หมู่ 10) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
148-0-99
2551 ป่าชุมชนบ้านดงหลวง
    บ้านดงหลวง (หมู่ 3) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
89-2-86
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองขอนแก่น
    บ้านหนองขอนแก่น (หมู่ 6) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-42
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนแดง
    บ้านโพนแดง (หมู่ 1) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-1-29
2551 ป่าชุมชนบ้านเลื่อนเจริญ
    บ้านเลื่อนเจริญ (หมู่ 4) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-57
2551 ป่าชุมชนบ้านนางนวล
    บ้านนางนวล (หมู่ 12) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหมากสุข
    บ้านหนองหมากสุข (หมู่ 9) ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-39
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำบ่อ
    บ้านน้ำบ่อ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
531-2-1
2551 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ
    บ้านเหล่าเหนือ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
302-3-27
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองยางน้อย
    บ้านหนองยางน้อย (หมู่ 5) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-3-91
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนชาด
    บ้านดอนชาด (หมู่ 4) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
100-2-22
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน
    บ้านโนนทัน (หมู่ 2) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
180-3-36
2551 ป่าชุมชนบ้านชะโนด
    บ้านชะโนด (หมู่ 1) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
48-1-34
2551 ป่าชุมชนบ้านชะโนดน้อย
    บ้านชะโนดน้อย (หมู่ 3) ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
146-3-54
2551 ป่าชุมชนตำบลคำชะอี (ศรีมงคล)
    บ้านศรีมงคล (หมู่ 8) ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
37-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านค้อ
    บ้านค้อ (หมู่ 11) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
231-1-33
2551 ป่าชุมชนบ้านดงยาง
    บ้านดงยาง (หมู่ 7) ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
448-3-74
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยไม้แป้น
    ห้วยไม้แป้น (หมู่ 5) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน จ.ตาก
754-3-92
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมี
    ห้วยหมี (หมู่ 11) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกลนแกน จ.ตาก
216-0-40
2551 ป่าชุมชนบ้านมหาวัน
    มหาวัน (หมู่ 1), ใหม่แม่โกนเกน (หมู่ 2), แม่โกนเกน (หมู่ 4), ห้วยน้ำขุ่น (หมู่ 8), มหาวงศ์ (หมู่ 9) ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
163-0-60
2551 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น หมุ่ที่ 8 ตำบลนาโบสถ์
    วังเจ้า (หมู่ 8) ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประดางและป่าวังก์เจ้า จ.ตาก
347-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่คลองอุดม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่คลองอุดม (หมู่ 7) ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.สุโขทัย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,045-1-59
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่คลองอุดม
    บ้านใหม่คลองอุดม (หมู่ 7) ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
142-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานกระบือ
    บ้านลานกระบือ (หมู่ 9) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า :
153-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน
    บ้านตลิ่งชัน (หมู่ 1) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
14,704-1-63
2551 ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชันใต้
    บ้านตลิ่งชันใต้ (หมู่ 8) ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
246-2-55
2551 ป่าชุมชนบ้านจิกตีนเนิน
    บ้านจิกตีนเนิน (หมู่ 3) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
155-3-73
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้กอง
    บ้านหนองไม้กอง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
875-0-82
2551 ป่าชุมชนบ้านเตาปูน
    บ้านเตาปูน (หมู่ 9) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
490-0-98
2551 ป่าชุมชนบ้านวังลึก
    บ้านวังลึก (หมู่ 1) ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
190-1-46
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตม
    บ้านหนองตม (หมู่ 6) ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
984-2-95
2551 บ้านแม่ฮู้ (แปลงที่ 2-3)
    บ้านแม่ฮู้ (หมู่ 5) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
116-0-50
2551 บ้านแม่ฮู้ (แปลงที่ 4)
    บ้านแม่ฮู้ (หมู่ 5) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า :
165-1-28
2551 ป่าชุมชนบ้านแม่ฮู้ (แปลงที่ 1)
    บ้านแม่ฮู้ (หมู่ 5) ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
193-2-84
2551 ป่าชุมชนบ้านปากคะยาง
    บ้านปากคะยาง (หมู่ 4) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
356-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลำโชค
    บ้านลำโชค (หมู่ 7) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังตามน
    วังตามน (หมู่ 6) ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,134-1-88
2551 ป่าชุมชนบ้านไผ่ตะล่อม
    คลองยาง (หมู่ 6) ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
152-3-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวเขา
    บ้านหัวเขา (หมู่ 9) ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
152-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคีและบ้านสามหลัง
    บ้านใหม่สามัคคีและบ้านสามหลัง (หมู่ 5) ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,402-3-95
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหินลาด
    ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
98-1-10
2551 บ้านเขาฟ้า
    เขาฟ้า (หมู่ 13) ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,228-2-11
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาไร่
    ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า :
18-1-21
2551 บ้านโป่งดินดำ
    โป่งดินดำ (หมู่ 26) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,099-0-94
2551 บ้านนาคล้อ
    บ้านนาคล้อ (หมู่ ) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
485-1-72
2551 บ้านนาเมือง
    บ้านนาเมือง (หมู่ 3) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
451-0-4
2551 บ้านนาตาด
    ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
689-3-37
2551 บ้านโนนนาซอน
    บ้านโนนนาซอน (หมู่ 4) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
257-0-40
2551 นาทุ่งใหญ่
    บ้านนาทุ่งใหญ่ (หมู่ 1) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,899-2-36
2551 บ้านบ่อโพธิ์
    บ้านบ่อโพธิ์ (หมู่ 1) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
1,485-1-10
2551 บ้านนาหล่ม
    ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโป่งแค จ.พิษณุโลก
8,743-3-14
2551 บ้านเขาน้อย (แปลงที่ 1,2)
    ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,397-2-17
2551 บ้านดินทองพัฒนา
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
351-1-50
2551 บ้านหนองตะแบก
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,038-1-70
2551 บ้านวังดินเหนียว
    วังดินเหนียว (หมู่ 3) ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
19-2-36
2551 ป่าชุมชนบ้านราชช้างขวัญ
    ราชช้างขวัญ (หมู่ 4) ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านราชช้างขวัญ
    ราชช้างขวัญ (หมู่ 1) ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเลา
    ป่าเลา (หมู่ 1) ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านชอน
    ชอน (หมู่ 4) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านปากน้ำใต้
    ปากน้ำใต้ (หมู่ 5) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านน้ำก้อพัฒนา
    น้ำก้อพัฒนา (หมู่ 15) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าเสน่ห์
    ป่าเสน่ห์ (หมู่ 14) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเฉลียงลับใต้
    เฉลียงลับใต้ (หมู่ 7) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเฉลียงลับ
    เฉลียงลับ (หมู่ 3) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านปากน้ำกลาง
    ปากน้ำกลาง (หมู่ 12) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านปากน้ำเหนือ
    ปากน้ำเหนือ (หมู่ 8) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยเห็น
    ห้วยเห็น (หมู่ 10) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาป่า
    นาป่า (หมู่ 1) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านปากน้ำพัฒนา
    ปากน้ำพัฒนา (หมู่ 17) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเฉลียงลับใหม่
    เฉลียงลับใหม่ (หมู่ 16) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 13) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองป่าสัก
    คลองป่าสัก (หมู่ 11) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านกกไทร
    กกไทร (หมู่ 9) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเฉลียงลับเหนือ
    เฉลียงลับเหนือ (หมู่ 6) ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
147-0-0
2551 บ้านท่าเมี่ยง
    ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังไทร
    วังไทร (หมู่ 4) ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านซับอีปุก
    ซับอีปุก (หมู่ 7) ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาถ้ำพัฒนา
    เขาถ้ำพัฒนา (หมู่ 9) ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาเพิ่มพัฒนา
    เขาเพิ่มพัฒนา (หมู่ 8) ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
297-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
    บ้านแม่เชียงรายลุ่ม (หมู่ 3) ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
24,000-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่วัฒนา
    บ้านใหม่วัฒนา (หมู่ 10) ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
583-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหลิ่งก้าน
    บ้านหลิ่งก้าน (หมู่ 3) ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-2-29
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่า
    บ้านเหล่า (หมู่ 10) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่แม่ปาง
    บ้านใหม่แม่ปาง (หมู่ 3) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-75
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าเวียง
    บ้านป่าเวียง (หมู่ 11) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
552-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยแมง หมู่ที่ 9
    ห้วยแมง (หมู่ 9) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านปางเกลือ
    บ้านปางเกลือ (หมู่ 4) ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
750-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
225-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเพชรผาลาด
    ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังหิน
    ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่คลองไทร
    ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
195-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองตะขาบ
    ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
275-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแร่
    ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองหวาย
    บ้านคลองหวาย (หมู่ 7) ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
480-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบ่อทราย
    ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
375-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานทองน้อย
    บ้านลานทองน้อย (หมู่ 12) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเสือ
    บ้านหนองเสือ (หมู่ 8), บ้านลานสะเดา (หมู่ 1), บ้านจันทร์มณี (หมู่ 9) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
1,000-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคุยป่ารัง
    บ้านวังควง (หมู่ 2), บ้านคุยป่ารัง (หมู่ 5) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
1,200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลานกระทิง
    บ้านลานกระทิง (หมู่ 4) ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าคูณ
    บ้านท่าคูณ (หมู่ 1) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา จ.กำแพงเพชร
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบง
    บ้านหนองบง (หมู่ 21) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
    บ้านใหม่พัฒนา (หมู่ 6) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
57-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระโห้
    หนองกระโห้ (หมู่ 7) ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-3-88
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,056-1-63
2551 ป่าชุมชนบ้านตลุกสัก หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน
    ตลุกสัก (หมู่ 13), แปลงที่ 1 (หมู่ ), แปลงที่ 2 (หมู่ ) ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
871-1-42
2551 ป่าชุมชนบ้านลานเต็ง
    ลานเต็ง (หมู่ 9) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,041-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านจัดสรร
    จัดสรร (ท่าโป่ง) (หมู่ 4), ป่ายางใต้ (หมู่ 1), สามเงา (หมู่ 2), จัดสรร (หมู่ 3), ป่ายางใหม่ (หมู่ 7) ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,127-3-34
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งนกเปล้า
    โป่งนกเปล้า (หมู่ 10) ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงเข็ม
    บ้านดงเข็ม (หมู่ 3) ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านซับปางช้าง
    ซับปางช้าง (หมู่ 5) ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
600-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินดาด
    หินดาด (หมู่ 6) ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านทุ่งนางาม
    ทุ่งนางาม (หมู่ 12) ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
467-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านซับไพเราะ
    ซับไพเราะ (หมู่ 3) ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำอ้อมใต้
    วังน้ำอ้อมใต้ (หมู่ 15) ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก
    ห้วยปลาดุก (หมู่ 7) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
226-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองรักษ์
    หนองรักษ์ (หมู่ 5) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินกอง
    หินกอง (หมู่ 1) ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบางส้าน
    บางส้าน (หมู่ 2) ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านช่องแบก
    ช่องแบก (หมู่ 1) ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
73-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอกแดง
    ดอกแดง (หมู่ 5) ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาหลัก และป่าเขาโตน จ.พังงา
136-3-60
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่โมกข์
    บ้านแม่โมกข์ (หมู่ 7) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
113-0-50
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านปากคู
    บ้านปากคู (หมู่ 3) ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-39
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านในเกาะ
    ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านคลองกัด
    ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
94-3-5
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาพระอินทร์
    ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
978-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแทง
    บ้านเขาแทง (หมู่ 12) ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาวง
    ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาชงโค
    บ้านเขาชงโค (หมู่ 12) ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านจำปาทอง
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านถ้ำผุด
    ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
312-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านทับคริสต์
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,664-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านควนพน
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
250-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านบางเตย
    ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำครอบน้ำ(แปลงที่ 2)
    ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
650-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุด
    บ้านอ่างน้ำผุด (หมู่ 13) ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
179-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านราชกรูด
    บ้านราชกรูด (หมู่ 3) ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำใส
    บ้านห้วยน้ำใส (หมู่ 4) ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านละออง
    บ้านละออง (หมู่ 1) ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง
    หนองกลางดง (หมู่ 6) ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส
    หนองน้ำใส (หมู่ 3) ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาหยอง
    เขาหยอง (หมู่ 12) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
183-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาส้ม
    เขาส้ม (หมู่ 7) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-2-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาหลาว
    เขาหลาว (หมู่ 5) ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 2) ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
256-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองปากทาง
    หนองปากทาง (หมู่ 6) ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาหินตั้งเฉลิมพระเกียรติ
    เขาหินตั้ง (หมู่ 2) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,049-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 13) ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านร่องปลาขาว
    บ้านร่องปลาขาว (หมู่ 7) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
212-0-81
2551 ป่าชุมชนบ้านสันสลี
    บ้านสันสลี (หมู่ 15) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโปร่งขาม
    บ้านโป่งขาม (หมู่ 16) ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนเจริญ
    บ้านดอยลาน (หมู่ 8) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
182-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
    บ้านโล๊ะป่าตุ้ม (หมู่ 7) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,250-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านจอมกิตติ
    บ้านจอมกิตติ (หมู่ 6) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสันทราย
    บ้านสันทราย (หมู่ 14) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
310-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสบลี
    บ้านสบลี (หมู่ 9) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
282-1-42
2551 ป่าชุมชนบ้านกระแล
    บ้านกระแล (หมู่ 7) ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านแม่ต๋ำน้ำตก
    บ้านแม่ต๋ำน้ำตก (หมู่ 6) ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเย้าแม่ต๋ำ
    บ้านเย้าแม่ต๋ำ (หมู่ 4) ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
69-0-14
2551 ป่าชุมชนบ้านทุ่งทราย
    ทุ่งทราย (หมู่ 3) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,472-0-3
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยเอียน
    ห้วยเอียน (หมู่ 6) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
800-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขวากเหนือ
    ขวากเหนือ (หมู่ 5) ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 6) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้าเหล่าเจริญราษฎร์
    เหล่าเจริญราษฎร์ (หมู่ 11) ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านป่าซางเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    ป่าซางเหนือ (หมู่ 4) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
379-1-91
2551 ป่าชุมชนบ้านโชคชัย
    โชคชัย (หมู่ 8) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,700-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าสำเภาเหนือ
    บ้านท่าสำเภาเหนือ (หมู่ 7) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
324-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าสำเภาใต้
    บ้านท่าสำเภาใต้ (หมู่ 4) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
211-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านอ้ายใหญ่
    บ้านอ้ายใหญ่ (หมู่ 2) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
539-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่าวัง
    ป่าชุมชนบ้านท่าวัง (หมู่ 9) ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านควนท้อน
    บ้านควนท้อน (หมู่ 12) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านควนหมอทอง
    บ้านควนหมอทอง (หมู่ 4) ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านลำสินธุ์เหนือ
    บ้านลำสินธุ์เหนือ (หมู่ 8) ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ากระทุ่ม
    บ้านท่ากระทุ่ม (หมู่ 7) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
44-2-70
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยผาก
    บ้านห้วยผาก (หมู่ 11) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
878-3-5
2551 ป่าชุมชนบ้านโพรงเข้
    บ้านโพรงเข้ (หมู่ 5) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,662-0-67
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ามะริด
    บ้านท่ามะริด (หมู่ 2) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
316-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งเกตุ
    บ้านโป่งเกตุ (หมู่ 9) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
473-3-38
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนตะเกียน
    ดอนตะเกียน (หมู่ 3) ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
    ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
281-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเมือง
    ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
565-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองเป่าปี่
    บ้านหนองเป่าปี่ (หมู่ 3) ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
162-0-0
2551 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านช้าง
    บ้านช้าง (หมู่ 7) ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-1-66
2551 ป่าชุมชนบ้านลานช้าง
    บ้านลานช้าง (หมู่ 8) ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนประ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด จ.นครศรีธรรมราช
34-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเคี่ยมงาม
    บ้านเคี่ยมงาม (หมู่ 11) ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรุพี จ.นครศรีธรรมราช
17-0-66
2551 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านคลองตูล
    บ้านคลองตูล (หมู่ 9) ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดินนา
    ดินนา (หมู่ 2) ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
274-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านพรุเตียว
    บ้านพรุเตียว (หมู่ 5) ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
455-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคีรีวงศ์ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านคีรีวงศ์ (หมู่ 6) ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
335-3-5
2551 ป่าชุมชนบ้านในยวนแขก (แปลงที่ 1)
    บ้านในยวนแขก (หมู่ 1) ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
76-3-88
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ามะปราง
    ท่ามะปราง (หมู่ 8) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้าง จ.สงขลา
21-1-44
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาพระ
    เขาพระ (หมู่ 11) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,680-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาสอยดาว
    เขาสอยดาว (หมู่ 10) ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว จ.สงขลา
24-3-78
2551 ป่าชุมชนบ้านสำนักหว้า
    สำนักหว้า (หมู่ 3) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุนป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง จ.สงขลา
34-3-92
2551 ป่าชุมชนบ้านมะหงัง
    บ้านมะหงัง (หมู่ 1) ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
110-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านสะพานวา
    บ้านสะพานวา (หมู่ 5) ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
38-3-49
2551 บ้านวังแตร้
    บ้านวังแตร้ (หมู่ 7) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2551 บ้านไทรทอง
    บ้านไทรทอง (หมู่ 6) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
17-0-0
2551 บ้านควนหินส้ม
    บ้านควนหินส้ม (หมู่ 7) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
27-0-0
2551 บ้านควนยนต์
    บ้านควนยนต์ (หมู่ 4) ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2551 บ้านหนองพลอง
    บ้านหนองพลอง (หมู่ 13) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคลองโตน
    บ้านคลองโตน (หมู่ 11) ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไอร์ปาโจ
    ไอร์ปาโจ (หมู่ 1) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านชุมทอง
    บ้านชุมทอง (หมู่ 6) ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านไอร์บาลอ
    ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
 
รวม
270,367-1-63 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :