หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 369 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2552 ป่าชุมชนบ้านซับน้ำหวาน
    บ้านซับน้ำหวาน (หมู่ 5) ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-56
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองปล้อง
    ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
437-1-26
2552 ป่าชุมชนบ้านซับกระบอก
    บ้านซับกระบอก (หมู่ 6) ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
259-1-95
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวดอน (แปลงที่ 1-2)
    หัวดอน (หมู่ 1) ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองศาลา
    ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 8) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
817-1-80
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาหินถ่าง
    บ้านเขาหินถ่าง (หมู่ 11) ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 11
    ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยกน้ำเป็น หมู่ที่ 1
    ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จ.ระยอง
342-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านชำโสม
    บ้าชำโสม (หมู่ 10) ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-2-44
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียนเฒ่า
    ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-1-23
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเนินท้ายวัด
    บ้านเนินท้ายวัด (หมู่ 2) ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
166-0-77
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้ว
    บ้านแก้ว (หมู่ 7) ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนใน
    บ้านสวนใน (หมู่ 9) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมแสง จ.ตราด
33-2-3
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านวังตัก
    บ้านวังตัก (หมู่ 9) ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมแสง จ.ตราด
37-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทางควาย
    บ้านทางควาย (หมู่ 4) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
763-1-36
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวข้าว
    โคกหัวข้าว (หมู่ 3) ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-57
2552 ป่าชุมชนบ้านแหลมเขาจันทร์
    บ้านแหลมเขาจันทร์ (หมู่ 3) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
62-1-42
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 12) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-1-53
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    บ้านหนองแก (หมู่ 2) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-2-57
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองคร้อ
    หนองคร้อ (หมู่ 11) ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-1-42
2552 ป่าชุมชนบ้านโนน
    บ้านโนน (หมู่ 3) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง จ.สระแก้ว
66-3-53
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองเทา
    บ้านหนองเทา (หมู่ 2) ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-3-11
2552 ป่าชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน
    บ้านภักดีแผ่นดิน (หมู่ 8) ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-76
2552 ป่าชุมชนบ้านศิลารัตน์พัฒนา
    ศิลารัตน์พัฒนา (หมู่ 6), ศิลารัตน์พัฒนา (หมู่ 6) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จ.สระแก้ว
467-3-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอ่างศิลา
    บ้านอ่างศิลา (หมู่ 5) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,827-0-33
2552 ป่าชุมชนบ้านกุดผือ
    บ้านกุดผือ (หมู่ 4) ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,782-1-38
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจะบก
    ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-3-22
2552 ป่าชุมชนบ้านบึงประเสริฐ
    บึงประเสริฐ (หมู่ 8) ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-1-19
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 10) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
79-2-95
2552 บ้านหนองบัวกลาง
    ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-71
2552 ป่าชุมชนบ้านซาด
    ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-29
2552 ป่าชุมชบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 7) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งจักราชแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
63-3-13
2552 ป่าชุมชนบ้านวังวารี
    วังวารี (หมู่ 5) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-1-39
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกศรีสุข
    โคกศรีสุข (หมู่ 15) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-1-12
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองโสน ม.2
    โคกหนองโสน (หมู่ 2) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-78
2552 ป่าชุมชนบ้านบุวังหว้า
    ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-1-44
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองโสน ม.3
    โคกหนองโสน (หมู่ 3) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-88
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ (หมู่ 9)
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 9) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-84
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวขาว
    หนองบัวขาว (หมู่ 13) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
41-3-84
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่มงคล
    ใหม่มงคล (หมู่ 11) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-1
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    หนองขาม (หมู่ 1) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
156-0-23
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองนกคุ่ม
    หนองนกคุ่ม (หมู่ 7) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
388-2-36
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแกเครือ
    หนองสะแกเครือ (หมู่ 2) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
217-2-70
2552 ป่าุชุมชนบ้านหนองแมว
    หนองแมว (หมู่ 10) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-47
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนเต็ง
    โนนเต็ง (หมู่ 5) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
471-2-91
2552 ป่าชุมชนบ้านจาน
    จาน (หมู่ 13) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
119-1-15
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง
    โคกพลวง (หมู่ 11) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
456-1-81
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวละเลิง
    ละเลิง (หมู่ 6) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
90-1-81
2552 ป่าชุมชนบ้านหินโคน
    หินโคน (หมู่ 1) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-3-81
2552 ป่าชุมชนบ้านปลาไหล
    ปลาไหล (หมู่ 9) ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    เขาหลัก (หมู่ 10) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
451-0-16
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
    หนองไม้แก่น (หมู่ 7) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
121-1-40
2552 ป่าชุมชนบ้านบึงทองหลาง
    บึงทองหลาง (หมู่ 9) ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก และป่าทับกวางแปลงที่ 2 จ.สระบุรี
57-1-52
2552 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์พร้อมจิตร
    โพธิ์พร้อมจิตร (หมู่ 2) ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
162-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพุขาม
    พุขาม (หมู่ 5) ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพลัด
    เขาพลัด (หมู่ 3) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโป่งสนวน
    โป่งสนวน (หมู่ 2) ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,964-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเกษตรกรก้าวหน้า
    เกษตรกรก้าวหน้า (หมู่ 14) ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง จ.สระบุรี
148-0-0
2552 ป่าชุมชนเมืองลับแล
    โคกวังวน (หมู่ 4), โคกสามัคคี (หมู่ 10) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
715-3-11
2552 ป่าชุมชนบ้านศิลาชัย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านศิลาชัย (หมู่ 13) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
224-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วง ด่านบักเหลื่อม,ดอนเจ้าปู่,ป่าช้า (แปลงที่ 1-3)
    บ้านดอนม่วง (หมู่ 2) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเกาะแกด
    บ้านเกาะแกด (หมู่ 8) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสำโรง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านสำโรง (หมู่ 5) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
98-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านกะเตียด
    บ้านกะเตียด (หมู่ 7) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาหินโหง่น (ป่าค่ายลูกเสือ)
    บ้านนาหินโหง่น (หมู่ 9) ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
323-0-0
2552 ป่าชุมชนป่าหนองเม็ก - หนองยาง
    บ้านทุ่งหนองแต้ (หมู่ 12) ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
266-0-0
2552 ป่าชุมชนหุบใหญ่
    งิ้ว (หมู่ 6), ใหม่นานิยม (หมู่ 7) ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,170-0-39
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้เสียบ
    โคกสำราญ (หมู่ 10), สุขศรีงาม (หมู่ 13), สวนพัฒนา (หมู่ 22) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,568-0-95
2552 ป่าชุมชนเขาตำแย
    บ้านดอนใหญ่ (หมู่ 1), สระพังโพด (หมู่ 2), ท่าเยี่ยม (หมู่ 4), พระบึง (หมู่ 5), กลาง (หมู่ 6), กระเชาะราก (หมู่ 7), บ่อปลา (หมู่ 3), มะกอกงาม (หมู่ 8), เพลิงหลง (หมู่ 9) ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,387-3-83
2552 ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 10), บ้านหนองเลาใหญ่ (หมู่ 11), บ้านหัวเขาพัฒนา (หมู่ 13), บ้านคำไฮ (หมู่ 15), บ้านโสกจานพัฒนา (หมู่ 17) ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา
7,864-1-15
2552 ป่าชุมชนตำบลหนองบุนนาก
    หนองรังกา (หมู่ 17) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
784-0-45
2552 ป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    แสนสุข (หมู่ 14) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-78
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง
    โคกพลวง (หมู่ 2) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-1-81
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองยายเทียม
    หนองยายเทียม (หมู่ 7) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-96
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบุนนาก
    หนองบุญนาก (หมู่ 1) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
43-0-78
2552 ป่าชุมชนบ้านวังไผ่ (โคกมะเขือหืน)
    บ้านวังไผ่ (หมู่ 12) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    วังตอ (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-2-31
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 1) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-45
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    หนองค้อ (หมู่ 13) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-1-7
2552 ป่าชุมชนบ้านกุดเชือก
    กุดเชือก (หมู่ 11) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-3-48
2552 ป่าชุมชนบ้านคำน้อย
    คำน้อย (หมู่ 4) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
512-3-78
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านน้อยตาลเลียน
    น้อยตาลเลียน (หมู่ 3) ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
529-0-8
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเม็กพัฒนา
    บ้านหนองเม็กพัฒนา (หมู่ 10) ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
2,551-3-84
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทมป่าข่า หมู่ที่3
    ทมป่าข่า (หมู่ 3) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
722-2-64
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม
    บ้านหนองไผ่ล้อม (หมู่ 8) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
575-1-8
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 2
    ท่มป่าข่า (หมู่ 2) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-2-28
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากหล่ำ
    บ้านห้วยหมากหล่ำ (หมู่ 6) ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทม และป่าข่า จ.อุดรธานี
163-1-64
2552 ป่าชุมชนบ้านบ่อปัทม์
    บ้านบ่อปัทม์ (หมู่ 4) ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-2-24
2552 ป่าชุมชนบ้านบุญมี หมู่ที่ 4
    บ้านบุญมี (หมู่ 4) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
95-0-8
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสีทอง
    บ้านทุ่งสีทอง (หมู่ 10) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,350-2-56
2552 ป่าชุมชนบ้านบุญมี
    บ้านบุญมี (หมู่ 5) ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
135-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อ
    บ้านสร้างถ่อ (หมู่ 2) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพับ
    บ้านพับ (หมู่ 7) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
    บ้านท่าศาลา (หมู่ 4) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านบาก
    บ้านบาก (หมู่ 2) ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านไฮตาก (ป่าช้า)
    บ้านโฮตาก (หมู่ 7) ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-83
2552 ป่าชุมชนบ้านตบหู (ป่าดอนปู่ตา)
    บ้านตบหู (หมู่ 8) ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนศิลา
    ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
189-0-0
2552 บ้านหนองด้วง
    ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
1,714-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหาน
    ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
364-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนามั่ง
    บ้านนามั่ง (หมู่ 4) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
74-2-13
2552 ป่าชุมชนบ้านชาด
    บ้านชาด (หมู่ 6) ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
238-1-25
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนบาก
    บ้านดอนบาก (หมู่ 3) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-2-71
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนเดื่อ
    บ้านดอนเดื่อ (หมู่ 4) ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน
    บ้านตลิ่งชัน (หมู่ 5) ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-1-9
2552 บ้านไทย
    ไทย (หมู่ 2) ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-2-87
2552 ป่าชุมชนบ้านเขตอุดมศักดิ์
    บ้านเขตอุดมศักดิ์ (หมู่ 13) ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-0-0
2552 บ้านกกเกลือ
    บ้านกกเกลือ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย (หมู่ 6) ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-2-97
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านเลยวังไสย์
    บ้านเลยวังไสย์ (หมู่ 1) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 9) ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเวียงแหง
    บ้านเวียงแหง (หมู่ 4) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
24-0-86
2552 ป่าชุมชนบ้านปางควาย
    บ้านปางควาย (หมู่ 9) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
1,049-0-15
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหก
    บ้านห้วยหก (หมู่ 5) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
365-0-97
2552 ป่าชุมชนบ้านกองลมใหม่
    บ้านกองลมใหม่ (หมู่ 10) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
629-0-68
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 3) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
839-0-73
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    บ้านแม่หาด (หมู่ 1) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
662-0-57
2552 ป่าชุมชนบ้านสันปูเลย
    บ้านสันปูเลย (หมู่ 2) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงมะปินหวาน
    บ้านดงมะปินหวาน (หมู่ 8) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
203-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านศรีปทุม
    บ้านศรีปทุม (หมู่ 9) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
197-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเด่นไม้ซุง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเด่นไม้ซุง (หมู่ 14) ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
16,845-0-0
2552 บ้านหนองบัวทอง
    หนองบัวทอง (หมู่ 10) ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-44
2552 ป่าชุมชนบ้านไชยา
    ไชยา (หมู่ 4) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
742-2-76
2552 ป่าชุมชนบ้านดงมุข
    ดงมุข (หมู่ 6) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-64
2552 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 1) ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-0-48
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงินเหนือ
    หนองบัวเงินเหนือ (หมู่ 18) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-0-94
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็ก
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
140-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองเหล็กพัฒนา
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
150-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนกลาง
    ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 13) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
127-0-39
2552 โครงการป่าชุมชน บ้านอาราง
    อาราง (หมู่ 8) ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
413-1-57
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 16) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-3-94
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 1) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
102-3-94
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงแดง
    ดงแดง (หมู่ 14) ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-3-43
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 3) ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุโมงและป่าหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด
600-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่
    หนองบัวใหญ่ (หมู่ 4) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
702-0-99
2552 ป่าชุมชนบ้านสามแยกวังเสือ (วัดป่าศรีอุดม)
    บ้านสามแยกวังเสือ (หมู่ 9) ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยเสลา
    บ้านห้วยเสลา (หมู่ 3) ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
234-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ 6
    บ้านหนองนางตุ้ม (หมู่ 6) ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-2-20
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านบาก หมู่ 8
    บ้านบาก (หมู่ 8) ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-3-88
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองคำ หมู่ 3
    บ้านหนองคำ หมู่ 3 (หมู่ 3) ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
55-3-48
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแขนศอก หมู่ 6
    บ้านคำแขนศอก (หมู่ 6) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
492-1-34
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแขนศอก หมู่ 6
    บ้านคำแขนศอก (หมู่ 6) ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,680-1-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเรือ หมู่ 2
    บ้านหนองเรือ (หมู่ 2) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
311-3-24
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน หมู่ 1
    บ้านหนองบอน (หมู่ 1) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบอน หมู่ 1
    บ้านหนองบอน (หมู่ 1) ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเกี้ยงเก่า หมู่ 4
    บ้านเกี้ยงเก่า (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหนองบัวและป่านาทม จ.ยโสธร, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
285-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเลา หมู่ 11
    บ้านคำเลา (หมู่ 11) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-3-56
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแซง หมู่ 3
    บ้านหนองแซง (หมู่ 3) ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านย่อ หมู่ 2
    บ้านย่อ (หมู่ 2) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านย่อ หมู่ 1
    บ้านย่อ (หมู่ 1) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-2-75
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ 3
    บ้านหนองแสง (หมู่ 3) ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนม่วง หมู่ 7
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 7) ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนม่วง หมู่ 2
    บ้านโนนม่วง (หมู่ 2) ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
74-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านโนนฟักทอง
    โนนฟักทอง (หมู่ 4) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
1,490-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านเรือ
    เรือ (หมู่ 9) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
926-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านกุดศรีภูมิ
    กุดศรีภูมิ (หมู่ 8) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
521-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนโพธิ์งาม
    สามสวนโพธิ์งาม (หมู่ 17) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
630-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนกลาง
    สามสวนกลาง (หมู่ ) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
840-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนใต้
    สามสวนใต้ (หมู่ 9) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
650-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านสามสวนเหนือ
    สามสวนเหนือ (หมู่ 4) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
600-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านเรือ หมู่ที่ 2
    เรือ (หมู่ 2) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
650-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านโนนสังข์
    โนนสังข์ (หมู่ 7) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
961-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านโนนสาทร
    โนนสาทร (หมู่ 5) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
696-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านกุดยม
    กุดยม (หมู่ 3) ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า :
1,124-0-0
2552 ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านนกเขาทอง
    นกเขาทอง (หมู่ 4) ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
622-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองข่า
    ป่าชุมชนบ้านหนองข่า (หมู่ 1) ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
327-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนิคม
    บ้านนิคม (หมู่ 5) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำโพน(แปลง129ไร่)
    บ้านคำโพน(แปลง129ไร่) (หมู่ 3) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
129-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำโพน(แปลง22ไร่)
    บ้านคำโพน(แปลง22ไร่) (หมู่ 3) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโค้งอร่าม
    ป่าชุมชนบ้านโค้งอร่าม (หมู่ 2) ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
162-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 7) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    บ้านโนนสำราญ (หมู่ 8) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาหว้า
    บ้านนาหว้า (หมู่ 2) ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำน้อยแปลง 1-2
    บ้านคำน้อย (32ไร่) (หมู่ 5) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วย (แปลง58ไร่)
    บ้านห้วย (หมู่ 1) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
58-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วย (47ไร่)
    บ้านห้วย(47ไร่) (หมู่ 1) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
47-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสว่างใต้
    บ้านสว่างใต้ (หมู่ 3) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาผาง
    บ้านนาผาง (หมู่ 6) ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2552 บ้านครองเจริญ หมู่ 8 ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง
    ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
112-0-0
2552 บ้านโนนประดู่ หมู่ 5 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง
    โนนประดู่ (หมู่ 5) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
221-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งกกทัน
    ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
121-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 3) ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2552 บ้านวังหมอ
    วังหมอ (หมู่ 1) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-0-0
2552 บ้านหาดปลาแห้ง
    บ้านหาดปลาแห้ง (หมู่ 9) ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2552 บ้านป่าต้าง
    บ้านป่าต้าง (หมู่ 6) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2552 บ้านคือ
    คือ (หมู่ 7) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2552 บ้านดู่
    ดู่ (หมู่ 5) ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านวังยาว
    ป่าคาหลวง (หมู่ 3) ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านหัวเมือง
    บ้านหัวเมือง (หมู่ 1) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-0-0
2552 บ้านน้ำหก
    น้ำหก (หมู่ 8) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7,000-0-0
2552 บ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 9) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,500-0-0
2552 บ้านทุ่งเจริญ
    บ้านทุ่งเจริญ (หมู่ 2) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2552 บ้านทุ่งทอง
    บ้านทุ่งทอง (หมู่ 1) ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านดอยงาม
    บ้านดอยงาม (หมู่ 10) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2552 บ้านตากล้า
    บ้านตากล้า (หมู่ 13) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 บ้านบ่อแก้ว
    บ่อแก้ว (หมู่ 5) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,740-0-0
2552 บ้านป่าแพะ
    บ้านป่าแพะ (หมู่ 14) ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2552 บ้านป่าแลว
    ป่าแลว (หมู่ 1) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
550-0-0
2552 บ้านหลวงเจริญราษฎร์
    หลวงเจริญราษฎร (หมู่ 9) ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
500-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองอิเฒ่า
    บ้านหนองอิเฒ่า (หมู่ 1) ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
408-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงเค็ง
    บ้านดงเค็ง (หมู่ 4) ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก
    บ้านนาเชือก (หมู่ 11) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านบ้านวังฝั่งแดง
    บ้านวังฝั่งแดง (หมู่ 8) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
189-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านถ้ำปลา
    บ้านถ้ำปลา (หมู่ 11) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกใส
    บ้านโคกใส (หมู่ 5) ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
82-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังมะพลับ
    บ้านวังมะพลับ (หมู่ 7) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านปลาขาว
    บ้านปลาขาว (หมู่ 6) ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,425-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเชือก
    ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำบ่อ
    ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองผักเทียม
    ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกสมบูรณ์
    ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
70-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศรีไคลใหม่
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศรีไคล
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
148-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่
    ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยหิน
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำเจริญ
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยแสง
    ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วงพัฒนา
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
136-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเที่ยง
    ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองตาล
    ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำก้าว
    ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
109-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
    ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศิลา
    ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวลใน
    ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-68
2552 ป่าชุมชนบ้านอ้อมแก้วน้อย
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่ไชยา
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านปู่พึ้ม
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
274-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนประดู่
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนใหญ่
    ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกุง
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
39-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนกุงพัฒนา
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2552 โครงป่าชุมชนบ้านโนนสามัคคี
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเชียงสือใหญ่
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
27-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอุดมวัฒนา
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเชียงสือน้อย
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าสาวคอย
    ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนาคำกลาง
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
6-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านด่านตึง
    ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
27-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนสวรรค์
    ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฉอ จ.สกลนคร
6-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาโป่ง หมู่ที่ 4
    นาโป่ง (หมู่ 4), นาโป่ง (หมู่ 4), นาโป่ง (หมู่ 4) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,317-2-38
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23
    หนองเดิ่น (หมู่ 23), หนองเดิ่น (หมู่ 23) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
139-0-39
2552 ป่าชุมชนบ้านปากบัง หมู่ที่ 2
    ปากบัง (หมู่ 2), ปากบัง (หมู่ 2) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
188-3-58
2552 ป่าชุมชนบ้านสุขเกษม หมู่ที่7
    สุขเกษม (หมู่ 7), สุขเกษม (หมู่ 7) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกป่งเปื่อย
    บ้านโคกส่งเปือย (หมู่ 10) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-3-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำแฮด
    บ้านคำแฮด (หมู่ 4) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกป่งเปือย
    บ้านโคกป่งเปือย (หมู่ 7) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-1-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง
    บ้านโพนสว่าง (หมู่ 6), บ้านโพนสว่าง (หมู่ 14) ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    บ้านป่าแดง (หมู่ 11) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านกกแดง
    บ้านกกแดง (หมู่ 1) ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเหล่านางาม
    บ้านเหล่านางาม (หมู่ 12) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคำเชียงสา
    บ้านคำเชียงสา (หมู่ 7) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
492-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าเตย
    บ้านป่าเตย (หมู่ 3) ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอุ่มไผ่
    บ้านอุ่มไผ่ (หมู่ 3) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 6) ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-3-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ไทร
    บ้านโพธิ์ไทร (หมู่ 7) ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-2-0
2552 ป่าชุมชบ้านนายาง
    บ้านนายาง (หมู่ 5) ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-1-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    บ้านโนนสะอาด (หมู่ 7) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
68-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาสะเม็ง
    บ้านนาสะเม็ง (หมู่ 2) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาสะเม็ง
    บ้านนาสะเม็ง (หมู่ 1) ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองเชียงทอง
    คลองเชียงทอง (หมู่ 2) ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,407-3-27
2552 ป่าชุมชนบ้านวังโคนเปือย
    บ้านวังโคนเปือย (หมู่ 7) ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
398-1-89
2552 ป้่าชุมชนบ้านเชิงคีรี
    บ้านเชิงคีรี (หมู่ 3) ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
755-1-47
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าด่าน
    บ้านท่าด่าน (หมู่ 10), ป่างิ้ว (หมู่ 1), ป่างิ้ว (หมู่ 5), แม่ราก (หมู่ 2), แม่ราก (หมู่ 11) ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย, อื่น ๆ
1,413-1-89
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่สำใต้
    บ้านแม่สำใต้ (หมู่ 1) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
435-2-28
2552 ป่าชุมชนบ้านภูนก
    บ้านภูนก (หมู่ 44) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
1,211-3-92
2552 ป่าชุมชนบ้านปลายนา
    บ้านปลายนา (หมู่ 3) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
1,646-2-51
2552 บ้านภูนกใต้
    บ้านภูนกใต้ (หมู่ 13) ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
436-2-12
2552 บ้านนาลานข้าว
    ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
941-3-8
2552 บ้านนาวงฆ้อง
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
278-2-11
2552 บ้านโป่งสอ
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
566-2-8
2552 บ้านโปร่งเบี้ย
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
195-1-35
2552 บ้านน้ำกุ่ม
    ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแควน้อยฝังซ้าย จ.พิษณุโลก
517-3-56
2552 ป่าชุมชนบ้านสวนแตง
    ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
385-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพระ
    ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะนอก
    บ้านแม่เตี๊ยะนอก (หมู่ 8) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เลิมและป่าแม่ปะ จ.ลำปาง
3,478-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปราบ
    บ้านนาปราบ (หมู่ 3) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
360-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนายางเหนือ
    บ้านนายางเหนือ (หมู่ 10) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สะเลียม จ.ลำปาง
5,677-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านกาด
    บ้านกาด (หมู่ 1) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,109-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านปลายนา
    บ้านปลายนา (หมู่ 7) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
345-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกงาม
    บ้านโคกงาม (หมู่ 15) ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย จ.อุตรดิตถ์
250-0-0
2552 ป่าชุมชนตำบลแม่หล่าย
    บุญเจริญ (หมู่ 1), แม่หล่าย (หมู่ 2), แม่หล่ายกาซ้อง (หมู่ 3), แม่หล่ายกาซ้อง (หมู่ 4), แม่หล่าย (หมู่ 5), แม่หล่ายศรีวิจัย (หมู่ 6) ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 14
    น้ำโค้ง (หมู่ 14) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
74-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำชำ
    น้ำชำ (หมู่ 2) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
103-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำโค้ง
    น้ำโค้ง (หมู่ 1) ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านไผ่แก้ว
    บ้านไผ่แก้ว (หมู่ 20) ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
815-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะขาช้าง
    ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า :
120-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสวนป่า
    บ้านสวนป่า (หมู่ 20) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
868-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาผาลาด
    ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านแม่ระมาด
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านน้ำดี
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
900-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 2) ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่พัฒนา
    บ้านหนองใหญ่พัฒนา (หมู่ 7) ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาตำแย และป่าเขาราวเทียน จ.อุทัยธานี
350-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    บ้านหนองขาม (หมู่ 11) ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าสน
    บ้านป่าสน (หมู่ 17) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านบุ่งตะคร้อ
    บุ่งตะคร้อ (หมู่ 13) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
470-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
    บ้านใหม่ชัยมงคล (หมู่ 24) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านมอรังงาม (แปลงที่ 1-2)
    บ้านมอรังงาม (หมู่ 22) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
129-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังใหม่
    บ้านวังใหม่ (หมู่ 19) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านทุ่งธารทอง
    บ้านทุ่งธารทอง (หมู่ 16) ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านไหล่ประดา
    บ้านไหล่ประดา (หมู่ 5) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
189-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองแต้ว
    บ้านคลองแต้ว (หมู่ 4) ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองร่ม
    หนองร่ม (หมู่ 5) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า :
828-1-32
2552 ป่าชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ 12 ตำบลวังประจบ
    สะพานสอง (หมู่ 12) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
167-3-50
2552 ป่าชุมชนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1 ตำบลยกกระบัตร
    คลองไม้แดง (หมู่ 1), แปลงที่ 2 (หมู่ ), แปลงที่ 1 (หมู่ ) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,120-1-41
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 4) ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,020-1-36
2552 ป่าชุมชนบ้านสวนผึ้ง
    สวนผึ้ง (หมู่ 1) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
400-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาล่อม (แปลงที่ 1- 2)
    บ้านเขาล่อม (หมู่ 1) ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
707-3-60
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเวียงประสาน
    ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
181-0-74
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาหมอน
    บ้านเขาหมอน (หมู่ 8) ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
85-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านนาแค
    ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,625-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไท
    ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
125-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านถ้ำเล่ย์
    บ้านถ้ำเล่ย์ (หมู่ 10) ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
85-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสระแก้ว
    บ้านสระแก้ว (หมู่ 8) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
472-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านพรรั้ง
    บ้านพรรั้ง (หมู่ 2) ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
260-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งคา
    บ้านทุ่งคา (หมู่ 1) ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
35-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านควน
    ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน
    บ้านพรุระกำหวาน (หมู่ 4), บ้านพรุระกำหวาน (หมู่ 4) ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จ.ชุมพร
137-3-62
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า
    หนองมะค่า (หมู่ 8) ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
125-2-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 1) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
505-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำตก
    บ้านโป่งน้ำตก (หมู่ 7) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
103-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดอยสมบูรณ์
    บ้านดอยสมบูรณ์ (หมู่ 12) ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮ้อม
    บ้านห้วยฮ้อม (หมู่ 10) ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,200-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 16) ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,230-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสันเจริญ
    บ้านสันเจริญ (หมู่ 8) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
106-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล
    บ้านศรีมงคล (หมู่ 12) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
454-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเกี๋ยงใต้
    บ้านเกี๋ยงใต้ (หมู่ 3) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
50-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านร่องบอน
    บ้านร่องบอน (หมู่ 12) ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
450-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังชมภู
    บ้านวังชมภู (หมู่ 15) ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
13-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงสุวรรณ
    ดงสุวรรณ (หมู่ 5) ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,488-0-89
2552 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนมูล
    บ้านศรีดอนมูล (หมู่ 19) ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
105-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านป่าซางพัฒนา
    บ้านป่าซางพัฒนา (หมู่ 15) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านจะบูสี
    จะบูสี (หมู่ 5) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,000-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอาแบ
    บ้านอาแบ (หมู่ 7) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,750-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านอาแหละ
    บ้านอาแหละ (หมู่ 2) ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,300-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดงมหาวัน
    บ้านดงมหาวัน (หมู่ 1) ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    บ้านใหม่ (หมู่ 5) ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
254-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาย่า
    บ้านเขาย่า (หมู่ 6) ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุม
    บ้านสระสี่มุม (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
1,475-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    บ้านหนองหว้า (หมู่ 1) ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังมะละกอ
    บ้านวังมะละกอ (หมู่ 1) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
336-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    บ้านถ้ำเสือ (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
772-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพระลาย
    บ้านเขาพระลาย (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,591-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพุสวรรค์
    บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
4,975-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
332-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวลัย
    ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,024-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านมะค่าสี่ซอง
    บ้านมะค่าสี่ซอง (หมู่ 5) ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
256-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง
    บ้านหนองกลางดง (หมู่ 7) ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
652-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 4) ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
246-0-0
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านในวัง
    บ้านในวัง (หมู่ 8) ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
46-3-67
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านทุ่งขวัญแก้ว
    บ้านทุ่งขวัญแก้ว (หมู่ 6) ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองค็อง จ.นครศรีธรรมราช
23-3-42
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านตลาดอาทิตย์
    บ้านตลาดอาทิตย์ (หมู่ 4) ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-3-13
2552 โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่บ้านทับแขก
    บ้านทับแขก (หมู่ 10) ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองค็อง จ.นครศรีธรรมราช
339-1-94
2552 ป่าชุมชนบ้านในยวนแขก (แปลงที่ 2)
    บ้านในยวนแขก (หมู่ 1) ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
72-2-48
2552 ป่าชุมชนบ้านต้นไทร
    ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-2-35
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยโอน
    บ้านห้วยโอน (หมู่ 9) ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
289-0-57
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวทาง
    บ้านหัวทาง (หมู่ ) ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
588-2-92
2552 ป่าชุมชนบ้านขุมทรัพย์
    บ้านขุมทรัพย์ (หมู่ 4) ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
244-3-32
2552 บ้านทุ่งสำราญ
    บ้านทุ่งสำราญ (หมู่ 6) ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองปะเหลียน และป่าคลองท่าบ้า จ.ตรัง
408-0-40
2552 บ้านไม้ฝาด
    บ้านไม้ฝาด (หมู่ 3) ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
36-1-89
2552 โครงการป่าชุมชนบ้านสอวอนอก
    สอวอนอก (หมู่ 2) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12
    จุฬาภรณ์พัฒนา 12 (หมู่ 13) ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
96-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
    วังน้ำเย็น (หมู่ 10) ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
 
รวม
193,948-0-75 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :