หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 507 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2558 ป่าชุมชนบ้านสันตีเหล็ก
    บ้านสันตีเหล็ก (หมู่ 11) ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-23
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 2) ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
346-0-5
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด
    บ้านเขาสามยอด (หมู่ 7) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ จ.ลพบุรี
668-0-5
2558 ป่าชุมชนบ้านตลาดโพธิ์
    ตลาดโพธิ์ (หมู่ 1) ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-83
2558 ป่าชุมชนบ้านโพทะเล
    โพทะเล (หมู่ 5) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองรี
    บ้านหนองรี (หมู่ 2) ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านมาบลำบิด
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
422-1-78.5
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโสม
    ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเรือแตก จ.ชลบุรี
948-3-41
2558 ป่าชุมชนบ้านเขามดง่าม
    เขามดง่าม (หมู่ 4) ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองตะเคียน
    คลองตะเคียน (หมู่ 3) ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาชะอางค์
    เขาชะอางค์ (หมู่ 2) ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยายหมาด
    หนองยายหมาด (หมู่ 9) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-3-63
2558 ป่าชุมชนบ้านแปลง
    แปลง (หมู่ 11) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด
    ภูดร-ห้วยมะหาด (หมู่ 7) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
18-2-13
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาวังไทร
    เขาวังไทร (หมู่ 9) ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรเอน
    ไทรเอน (หมู่ 8) ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาหินตั้ง จ.ระยอง
827-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังอีแอ่น
    วังอีแอ่น (หมู่ 1) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
29-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าเส้น
    บ้านท่าเส้น (หมู่ 8) ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบรรทัด จ.ตราด
153-0-29
2558 ป่าชุมชนบ้านมะนาว
    มะนาว (หมู่ 1) ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้) จ.ตราด
1,449-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสุ่งเจริญ
    สุ่งเจริญ (หมู่ 9) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
26-1-34
2558 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์งาม
    โพธิ์งาม (หมู่ 4) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-3-26
2558 ป่าชุมชนบ้านโง้ง
    โง้ง (หมู่ 2) ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-2-50
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าระพา
    ท่าระพา (หมู่ 5) ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสักท่าระพา จ.สระแก้ว
38-0-78
2558 ป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม 03
    ทับทิมสยาม 03 (หมู่ 9) ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาพระยา จ.สระแก้ว, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-3-51
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองแก่นมะเกลือ
    หนองแก่นมะเกลือ (หมู่ 13) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
1,165-0-38
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งกำแพง
    โป่งกำแพง (หมู่ 18) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
675-3-36
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองแหน
    หนองแหน แปลงที่ 1 (หมู่ 6), หนองแหน แปลงที่ 2 (หมู่ 6) ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-1-50
2558 ป่าชุมชนบ้านมณีโชติ
    มณีโชติ (หมู่ 1) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 จ.สระบุรี
90-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 15) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,151-3-20
2558 ป่าชุมชนตำบลตูม
    บ้านโนนวังหิน (หมู่ 2), บ้านโคกมะม่วง(โนนตากแดด) (หมู่ 1), บ้านหนองปลิง (หมู่ 3), บ้านสะแกงาม (หมู่ 4), บ้านทุ่งเสาธง (หมู่ 5), บ้านบุพระเมือง (หมู่ 6), บ้านใหม่ป่าตะแบก (หมู่ 7), บ้านพรหมราช (หมู่ 8), บ้านตูม (หมู่ 9), กุดวิวาท (หมู่ 10), บ้านสวนหมาก (หมู่ 11), บ้านบุโพธิ์ (หมู่ 12), บ้านหนองจอก (หมู่ 13), บ้านสวนหอม (หมู่ 14), บ้านวังวารีวน (หมู่ 16), บ้านดอนจันทร์ (หมู่ 15) ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,442-1-87
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง
    แหลมทอง (หมู่ 3) ต.แหลมทอง อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
108-1-97
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสุรินทร์
    บ้านนาสุรินทร์ (หมู่ 7) ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู
796-1-48
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปิง
    หนองปิง (หมู่ 10) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
478-3-54
2558 ป่าชุมชนบ้านตอกแป้น
    ตอกแป้น (หมู่ 9) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสำราญ จ.ขอนแก่น
105-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบึงกลาง
    บึงกลาง (หมู่ 7) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-2-79
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคู
    นาคู (หมู่ 3) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
48-0-8
2558 ป่าชุมชนบ้านนายม
    นายม (หมู่ 2) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลาน
    บ้านลาน (หมู่ 4), บ้านลาน (หมู่ 5), บ้านลาน (หมู่ 6) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
151-2-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองร้านหญ้า
    บ้านหนองร้านหญ้า (หมู่ 5) ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-1-5
2558 ป่าชุมชนบ้านโสกนาค
    โสกนาค (หมู่ 8) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโนนน้ำแบ่ง จ.ขอนแก่น
310-3-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    หินฮาว (หมู่ 7) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
194-3-42
2558 ป่าชุมชนบ้านนาสวน
    นาสวน (หมู่ 10) ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
72-0-27
2558 ป่าชุมชนโคกหนองขาม
    ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
77-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหินร่อง
    หินร่อง (หมู่ 9) ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
276-3-49
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนพันชาด
    ดอนพันชาด (หมู่ 3) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
282-3-4
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮวก
    ห้วยฮวก (หมู่ 2) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
392-0-50
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา
    หนองขามพัฒนา (หมู่ 13) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
295-2-18
2558 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    โคกกลาง (หมู่ 6) ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
309-3-11
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำหมากคูณ
    คำหมากคูณ (หมู่ 4) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
315-3-4
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 5) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
805-2-28
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงจุมพล
    หนองแวงจุมพล (หมู่ 7) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
684-0-35
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
    โนนโพธิ์ (หมู่ 4) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแสงอร่าม
    บ้านแสงอร่าม (หมู่ 11) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,654-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงศรีชมภู
    บ้านหนองแวงศรีชมภู (หมู่ 8) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
919-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงพัฒนา
    บ้านหนองแวงพัฒนา (หมู่ 9) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,168-0-0
2558 โครงการป่าชุมนบ้านโคกล่าม
    โคกล่าม (หมู่ 3) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,000-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 2) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ
    กุดหมากไฟ (หมู่ 1) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    บ้านหนองแสง (หมู่ 6) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
1,457-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดน้ำใส
    บ้านกุดน้ำใส (หมู่ 5) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
724-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแวงศรีวิไล
    ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี
818-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบะยาว หมู่ที่ 1
    บะยาว (หมู่ 1) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
32-1-32
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบะยาว หมู่ที่ 12
    บะยาว (หมู่ 12) ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
51-3-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำยางน้อย
    คำยางน้อย (หมู่ 12) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
164-2-9
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านวังทอง
    วังทอง (หมู่ 9) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,548-0-36
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำไฮ
    คำไฮ (หมู่ 2) ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และป่าหนองหญ้าไขย จ.อุดรธานี
1,099-1-24
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านปากหมัน
    ปากหมัน (หมู่ 4) ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,997-1-60
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม
    บุ่งกุ่ม (หมู่ 1) ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
4,105-0-72
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง
    บุ่ง (หมู่ 6) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,546-1-32
2558 โครงการป่ชุมชนบ้านนาแห้วเก่า
    นาแห้วเก่า (หมู่ 1) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,419-2-52
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโป่งกูด
    บ้านโป่งกูด (หมู่ 4) ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,565-1-37
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวนา
    บ้านหัวนา (หมู่ 3) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,063-3-69
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าก่อ
    บ้านป่าก่อ (หมู่ 2) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
1,603-3-70
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนาปอ
    นาปอ (หมู่ 4) ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
2,111-1-63
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนาด
    หนาด (หมู่ 1) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-3-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องเม็ก
    ร่องเม็ก (หมู่ 7) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
76-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป้า
    บ้านเป้า (หมู่ 3) ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
190-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสูง
    บ้านหนองสูง (หมู่ 7) ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 จ.มุกดาหาร
268-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบวกห้า
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
119-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากอม่วง
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
475-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
    ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
126-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะแพด
    ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
493-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่แอน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปลามัน
    ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
409-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นสารภี
    ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
595-0-86
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไซ
    บ้านหนองไซ (หมู่ 14) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,504-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายทอง
    บ้านทรายทอง (หมู่ 16) ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเหมืองจี้ และป่าสันป่าสัก จ.ลำพูน
2,500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทาปลาดุก
    บ้านทาปลาดุก (หมู่ 5) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหน้าสถานี
    บ้านหน้าสถานี (หมู่ 11) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
803-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีทรายมูล
    บ้านศรีทรายมูล (หมู่ 9) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,764-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี
    ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,534-0-0
2558 โครงการบ้านทุ่งโจ้
    ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
76-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสบค่อม
    บ้านสบค่อม (หมู่ 1) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
277-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่รุ่งเจริญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่รุ่งเจริญ (หมู่ 8) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
132-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านค่าหลวง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านค่าหลวง (หมู่ 4) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
135-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านค่ากลาง (แปลงที่ 1-3)
    ค่ากลาง (หมู่ 2), ค่ากลาง 2 (หมู่ ), ค่ากลาง 3 (หมู่ ) ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา จ.ลำปาง
908-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าสี (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าสี (หมู่ 2) ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง
8,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านป่าแข
    บ้านป่าแข (หมู่ 7) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เรียง จ.ลำปาง
4,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่เตาปูน
    ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ไฮ จ.ลำปาง
4,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นมื่น
    บ้านต้นมื่น (หมู่ 8) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป๊าะ
    บ้านเป๊าะ (หมู่ 5) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
426-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่นาแช่
    บ้านใหม่นาแช่ (หมู่ 2) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
545-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเป๊าะทอง
    บ้านเป๊าะทอง (หมู่ 10) ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จ.ลำปาง
664-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านข่อย
    บ้านร้อง (หมู่ 4) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่โป่ง จ.ลำปาง
2,330-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าเจริญ
    ท่าเจริญ (หมู่ 9) ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
2,510-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านขุนแหง
    ขุนแหง (หมู่ 7) ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
3,074-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง
    บ้านทุ่งโป่ง (หมู่ 6) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
554-0-0
2558 บ้านแม่งอน
    บ้านแม่งอน (หมู่ 5) ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
263-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่สงเหนือ
    บ้านแม่สงเหนือ (หมู่ 6) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
679-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งตุ้น
    ทุ่งตุ้น (หมู่ 13) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่สุขป่าสัก
    บ้านแม่สุขป่าสัก (หมู่ 9) ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
189-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองเชียงราน
    บ้านหนองเชียงราน (หมู่ 12) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,800-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเกาะหลวง
    บ้านทุ่งเกาะหลวง (หมู่ 8) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,678-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่พุ
    บ้านแม่พุเหนือ (หมู่ 5) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,277-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านกุ่มเนิ้ง
    บ้านกุ่มเนิ้ง (หมู่ 3) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
6,682-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสันป่ามอญ
    บ้านสันป่ามอญ (หมู่ 5) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
3,285-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวน้ำ
    บ้านหัวน้ำ (หมู่ 1) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
14,587-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่มอกกลาง
    บ้านแม่มอกกลาง (หมู่ 2) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
5,866-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวน้ำพัฒนา
    บ้านหัวน้ำพัฒนา (หมู่ 9) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
18,655-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 4) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มอก จ.ลำปาง
5,153-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่พุเหนือ (แปลงที่ 1-2)
    แม่พุเหนือ (หมู่ 13) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
2,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหอรบ
    บ้านหอรบ (หมู่ 9) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
1,646-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่มอกใต้
    บ้านแม่มอกใต้ (หมู่ 6) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า :
11,482-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นอุดม
    เด่นอุดม (หมู่ 7) ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,583-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โดกสว่าง (หมู่ 2) ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
104-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปลิงและบ้านโคกสี
    หนองปลิง (หมู่ 6), โคกสี (หมู่ 5) ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
239-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหมากมาย
    ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-0-0
2558 ป่าชุมชนป่าโคกหนองคลอง
    กู่ทอง (หมู่ 8), ใหม่บัวบาน (หมู่ 14), โจด (หมู่ 9) ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
865-0-0
2558 ป่าชุมชนป่าโคกหนองเม็ก-หนองฮี
    เสือเฒ่า (หมู่ 15), เสือเฒ่า (หมู่ 6), เข็ง (หมู่ 7), เข็งพัฒนา (หมู่ 12), เข็งใหม่พัฒนา (หมู่ 14) ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
967-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน
    ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,406-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน
    หนองทิศสอน (หมู่ 5) ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,406-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีเจริญ
    ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
265-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 15
    ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 19
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
210-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 18
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
213-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิมใหม่ หมู่ที่ 17
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
208-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใหม่
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิม หมู่ที่ 7
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-3-54
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 15
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 10
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่ใหม่ หมู่ที่ 14
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
208-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิมใหม่ หมู่ที่ 17
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 19
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
210-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 18
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
213-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสิม หมู่ที่ 7
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า :
163-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมะโบ่ หมู่ที่ 8
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
215-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 10
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยางใหม่ หมู่ที่ 13
    ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-0
2558 ป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,241-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงเค็งแสบง
    ดงเค็งแสบง (หมู่ 9) ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 1) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-3-21
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 3) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-1-40
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านสิงห์โคก
    สิงห์โคก (หมู่ 10) ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-2-43
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านข่าใหญ่
    ข่าใหญ่ (หมู่ 3), ข่าน้อย (หมู่ 4), ข่าใหญ่ (หมู่ 10) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
645-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 11) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-1-69
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 9) ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
329-1-45
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 3) ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
510-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านคำแดง
    คำแดง (หมู่ 10) ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเป็ดก่า จ.ร้อยเอ็ด
1,100-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหันและโคกสูง จ.ร้อยเอ็ด
280-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 12) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคำ
    นาคำ (หมู่ 8) ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำก้าว ม.4
    คำก้าว (หมู่ 4) ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านจำปา ม.2
    จำปา (หมู่ 2) ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
444-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลุมพุก
    ลุมพุก (หมู่ 1) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
981-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพรพูลสุข
    พรพูลสุข (หมู่ 5) ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
359-3-57
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีสมบูรณ์
    ศรีสมบูรณ์ (หมู่ 3) ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงปอและดงบังอี่ จ.ยโสธร
1,365-0-0
2558 ป่าชุมชนตำบลธาตุทอง
    ธาตุ (หมู่ 1), หนองกุงใหม่ (หมู่ 3), ธาตุกลาง (หมู่ 9), หนองกุงศรี (หมู่ 7), ธาตุทอง (หมู่ 10) ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูหยวก จ.ชัยภูมิ
6,500-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองเอี่ยน
    หนองเอี่ยน (หมู่ 9) ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง จ.หนองบัวลำภู
248-0-60
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งส่วย
    ทุ่งส่วย (หมู่ 10), ทุ่งส่วย (หมู่ 10) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
64-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 2
    พันเชิง (หมู่ 02) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
57-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพระธาตุช่อแฮ
    พระธาตุช่อแฮ (หมู่ 11) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
73-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านมุ้ง หมู่ที่ 1
    มุ้ง (หมู่ 01) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพันเชิง หมู่ที่ 3
    พันเชิง (หมู่ 03) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใน หมู่ที่ 12
    ใน (หมู่ 12) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นไคร้
    ต้นไคร้ (หมู่ 5), ต้นไคร้ (หมู่ 05) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปง
    ปง (หมู่ 7), ปง (หมู่ 07) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใน หมู่ที่ 6
    ใน (หมู่ 6), ใน (หมู่ 06) ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
60-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก
    ห้วยโรงนอก (หมู่ 3) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
1,390-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุสูง
    น้ำพุสูง (หมู่ 5) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนไชย หมูที่ 10
    ศรีดอนไชย (หมู่ 10) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
720-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากจอก
    ปากจอก (หมู่ 11) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
320-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่ปากจอก
    ใหม่ปากจอก (หมู่ 9) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
490-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากจอก หมู่ที่ 3
    ปากจอก (หมู่ 3) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป๋น จ.แพร่
1,400-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านศรีดอนไชย
    ศรีดอนไชย (หมู่ 1) ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
720-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยกูด
    ห้วยกูด (หมู่ 5) ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
820-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10
    ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จั๊วะและป่าแม่มาน จ.แพร่
60-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว
    บ่อแก้ว (หมู่ 4) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน จ.แพร่
360-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไทรย้อย
    ไทรย้อย (หมู่ 12) ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
90-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำแรม
    แม่แรม (หมู่ 4), แม่แรม (หมู่ 04) ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
780-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6
    ลองลือบุญ (หมู่ 6), ลองลือบุญ (หมู่ 06) ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
210-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังดิน
    วังดิน (หมู่ 09) ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
2,680-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว
    ดอนแก้ว (หมู่ 06) ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
910-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ใหม่ (หมู่ 7) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
168-0-45
2558 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    หนอง (หมู่ 10) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,826-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองเตา
    หนองเตา (หมู่ 5) ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
229-2-23
2558 ป่าชุมชนบ้านนากอก
    นากอก (หมู่ 6) ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาแฮน
    นาแฮน (หมู่ 4) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-3-97
2558 ป่าชุมชนบ้านจอมจันทร์
    จอมจันทร์ (หมู่ 1) ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-5
2558 ป่าชุมชนบ้านวังว้า
    บ้านวังว้า (หมู่ 5) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
857-2-81
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองผุก
    บ้านหนองผุก (หมู่ 10) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,723-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา
    เด่นพัฒนา (หมู่ 12) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด จ.น่าน
2,135-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนสบเปือ
    ดอนสบเปือ (หมู่ 7) ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
548-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหางทุ่ง
    หางทุ่ง (หมู่ 3) ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,287-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งขาม
    โป่งขาม (หมู่ 10) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
564-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง
    โพนแพง (หมู่ 10) ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำเมย
    คำเมย (หมู่ 5) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนภูถ้ำพระ
    หัวนาคำ (หมู่ 6) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 11) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำสมบูรณ์
    คำสมบูรณ์ (หมู่ 4) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาบอน
    บ้านนาบอน (หมู่ 1) ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,570-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    โคกสว่าง (หมู่ 9) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
180-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนเบ็ญ
    โนนเบ็ญ (หมู่ 11) ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-26
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแดง
    โพนแดง (หมู่ 8) ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-47
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงเก่า
    นาเพียงเก่า (หมู่ 2) ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-3-38
2558 ป่าชุมชนบ้านแสนพัน หมู่ที่ 11
    แสนพัน (หมู่ 11) ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-2-68
2558 ป่าชุมชนบ้านแสนพัน หมู่ที่ 6
    ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-2-58
2558 ป่าชุมชนบ้านบึง
    บึง (หมู่ 5) ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 5) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-6
2558 ป่าชุมชนบ้านคางฮุง
    คางฮุง (หมู่ 6) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพอกใหญ่
    พอกใหญ่ (หมู่ 7) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-63
2558 ป่าชุมชนบ้านพอกใหญ่สามัคคี
    ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-51
2558 ป่าชุมชนบ้านบดมาด
    บดมาด (หมู่ 4) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-99
2558 ป่าชุมชนบ้านเจริญศิลป์
    เจริญศิลป์ (หมู่ 9) ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาซอน
    นาซอน (หมู่ 6) ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองสนม หมู่ที่ 5
    หนองสนม (หมู่ 5) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-97
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคอย
    นาคอย (หมู่ 13) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-3-42
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19
    โพนแพง (หมู่ 19) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านก่อ
    ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
116-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 6
    โพนแพง (หมู่ 6) ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ดอนดู่ (หมู่ 4) ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-4
2558 ป่าชุมชนบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 12) ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-2-75
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา หมู่ที่ 10
    โนนจำปา (หมู่ 10) ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนจำปา หมูที่ 2
    ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
607-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    ตากแดด (หมู่ 4) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาเลา
    นาเลา (หมู่ 6) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำคำ
    หนองน้ำคำ (หมู่ 3) ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-2-93
2558 ป่าชุมชนบ้านนาตาล
    นาตาล (หมู่ 3) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-3-8
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนเจริญ
    โนนเจริญ (หมู่ 6) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
594-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านม่วงคำ
    ม่วงคำ (หมู่ 4) ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหลุบเลาพัฒนา
    หลุบเลาพัฒนา (หมู่ 10) ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร
449-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 5
    ไทยสามัคคี (หมู่ 5), ไทยสามัคคี (หมู่ 5), ไทยสามัคคี (หมู่ 5), ไทยสามัคคี (หมู่ 5) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-1-9
2558 ป่าชุมชนบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 11
    โชคอำนวย (หมู่ 11) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม
42-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองแซง หมู่ที่ 8
    หนองแซง (หมู่ 8), หนองแซง (หมู่ 8) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-3-86
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนชมภู หมู่ที่ 4
    โนนชมภู (หมู่ 4) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม
42-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 10
    คำสว่าง (หมู่ 10) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม
46-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุม หมู่ที่ 11
    นาชุม (หมู่ 11), นาชุม (หมู่ 11) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-43
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคอย หมู่ที่ 6
    นาคอย (หมู่ 6), นาคอย (หมู่ 6), นาคอย (หมู่ 6) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
79-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5
    นาอินทร์ (หมู่ 5), นาอินทร์ (หมู่ 5) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-1-63
2558 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี หมู่ที่ 7
    จอมศรี (หมู่ 7), จอมศรี (หมู่ 7), จอมศรี (หมู่ 7) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-0
2558 บ้านนาชุม หมู่ที่ 2
    นาชุม (หมู่ 2) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-3-73
2558 ป่าชุมชนบ้านอีอูด หมู่ที่ 3
    อีอูด (หมู่ 3), อีอูด (หมู่ 3) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-2-17
2558 บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1
    นาเดื่อ (หมู่ 1) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-2-67
2558 ป่าชุมชนบ้านนาโอ หมู่ที่ 4
    นาโอ (หมู่ 4), นาโอ (หมู่ 4), นาโอ (หมู่ 4) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
263-3-68
2558 ป่าชุมชนบ้านสามขา
    สามขา (หมู่ 2) ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
178-2-73
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ (แปลงที่ ๑-๒)
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 9) ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
154-1-64
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนป่าแคน
    ดอนป่าแคน (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน จ.มุกดาหาร
257-0-49
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
827-2-28
2558 ป่าชุมชนบ้านลานทอง
    ลานทอง (หมู่ 11) ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
513-3-41
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    เขาขวาง (หมู่ 13) ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
518-2-6
2558 ป่าชุมชนบ้านวังเด่น
    วังเด่น (หมู่ 7) ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-86
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้กอง
    บ้านหนองไม้กอง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย, อื่น ๆ
843-2-90
2558 ป่าชุมชนบ้านเตาปูน
    บ้านเตาปูน (หมู่ 9) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
559-1-87
2558 ป่าชุมชนบ้านนาขุนเจริญ
    นาขุนเจริญ (หมู่ 7) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
116-0-4
2558 ป่าชุมชนบ้านวังลึก
    ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
202-0-54
2558 ป่าชุมชนบ้านวังลึก
    ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
202-0-54
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 7) ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-3-21
2558 ป่าชุมชนบ้านตอสัก
    บ้านตอสัก (หมู่ 13) ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
731-0-43
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมเจริญสุข
    บ้านแหลมเจริญสุข (หมู่ 8) ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
798-1-55
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
    บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 1) ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้ จ.สุโขทัย
633-2-85
2558 ป่าชุมชนบ้านลำโชค
    ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย
383-2-40
2558 บ้านวังตามน
    ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
2,268-0-44
2558 ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง
    ท่าต้นธง (หมู่ 1) ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย
2,924-1-97
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ (แปลง 2)
    ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
64-2-18
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ (แปลง 3)
    ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
66-1-14
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำดิบ (แปลง 1)
    บ้านน้ำดิบ (หมู่ 10) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พันลำ และป่าแม่มอก จ.สุโขทัย
43-1-64
2558 ป่าชุมชนบ้านรุกขมูล
    บ้านรุกขมูล (หมู่ 11) ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-0-89
2558 บ้านร้องหวายฝาด
    ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
327-2-5
2558 บ้านน้ำดั้น
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
81-2-82
2558 บ้านแก่งหว้า
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
95-1-98
2558 บ้านน้ำตาก
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
5,272-1-13
2558 บ้านหนองกะท้าว
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-0-35
2558 บ้านนาหนอง
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
3,310-3-36
2558 บ้านแก่งไฮ
    แก่งไฮ (หมู่ 11) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,118-3-67
2558 บ้านเนินกลาง
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,237-3-40
2558 บ้านหลังเขา
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,229-1-92
2558 บ้านห้วยเซิม
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
827-0-60
2558 บ้านเนินพลวง
    เนินพลวง (หมู่ 22) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,632-2-75
2558 บ้านหนองหิน
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
29-3-42
2558 บ้านเกษตรสุข
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
42-0-81
2558 บ้านเกษตรสมบูรณ์
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
293-0-86
2558 บ้านถ้ำพริก
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
263-2-38
2558 บ้านบางกลางท่าวพัฒนา
    ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
276-0-45
2558 บ้านป่าบง
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
10,825-0-6
2558 บ้านใหม่ไทยเจริญ
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
4,993-2-86
2558 บ้านใหม่อนามัย
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
101-0-61
2558 บ้านน้ำเลา
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก
9,382-0-4
2558 บ้านโคกคล้าย
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
507-1-28
2558 บ้านโคกเนินทอง
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
251-0-0
2558 บ้านแก่งบัวคำ
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
461-3-40
2558 บ้านสวนเมี่ยง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
91-0-35
2558 บ้านห้วยหมากหล่ำ
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
89-1-24
2558 บ้านเนินช้างแทง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
132-0-10
2558 บ้านหนองขาหย่าง
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
2,151-3-41
2558 บ้านโคกใหญ่
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
778-3-92
2558 บ้านน้อย
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
37-3-96
2558 บ้านเนินหนองบัว
    ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
765-2-15
2558 บ้านนาตาจูม
    ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสวนเมี่ยง จ.พิษณุโลก
1,320-3-56
2558 บ้านไร่
    ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
142-0-0
2558 บ้านทับยายเชียง
    ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
308-0-0
2558 บ้านชาน
    บ้านชาน (หมู่ 5) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก
564-0-0
2558 บ้านดอนม่วง
    ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-57
2558 บ้านใหม่ชัยมงคล
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,480-0-52
2558 บ้านเขาชี
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
4,492-1-11
2558 บ้านทุ่งเอี้ยง
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
3,625-2-6
2558 บ้านใหม่พนมทอง
    ใหม่พนมทอง (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
6,683-3-49
2558 บ้านนาเหนือ
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,646-1-51
2558 บ้านน้ำยาง
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก
1,976-3-36
2558 บ้านซำทองพัฒนา
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
3,685-2-72
2558 บ้านแก่งกุลาเหนือ
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ำเข็ก จ.พิษณุโลก
324-2-31
2558 บ้านบ่อ
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จ.พิษณุโลก
1,273-3-70
2558 บ้านวังกะบาก
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,774-0-67
2558 บ้านแก่งจูงนาง
    ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
2,462-3-19
2558 บ้านหนองเต่า
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,001-1-72
2558 บ้านเนินคล้อ
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
850-3-61
2558 บ้านปลวกง่าม
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,859-0-4
2558 บ้านชมพูใต้
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,130-3-62
2558 บ้านน้ำปาด
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
2,511-1-24
2558 บ้านชมพูเหนือ
    ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,405-2-81
2558 บ้านวังยาง
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก
1,677-3-43
2558 บ้านคลองตะเคียน
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,254-2-73
2558 บ้านทุ่งนาดี
    ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย จ.พิษณุโลก, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,432-3-63
2558 ป่าชุมชนบ้านวังเรือน
    ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2558 บ้านไร่ยาน หมู่ที่ 10 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านไร่ยาน (หมู่ 10) ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
3,046-0-0
2558 บ้านมิตรใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านมิตรใหม่ (หมู่ 9) ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
1,375-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อทองพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายดง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2558 บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านลาดน้อย (หมู่ 13) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
284-0-0
2558 บ้านกกจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านกกจั่น (หมู่ 6) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
529-0-0
2558 บ้านผาทองใต้ หมู่ที่ 28 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านผาทองใต้ (หมู่ 28) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
398-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยตูมใต้
    ห้วยตูมใต้ (หมู่ 17), ห้วยตูมใต้ (หมู่ 17) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
295-0-0
2558 บ้านผาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ผาทอง (หมู่ 8), ผาทอง (หมู่ 8) ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
267-0-0
2558 บ้านโคกสาร หมู่ที่ 5 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโคกสาร (หมู่ 5) ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
544-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะใน
    บ้านแม่เตี๊ยะใน (หมู่ 1) ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
6,022-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำโท้ง
    บ้านน้ำโท้ง (หมู่ 1) ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
134-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแท่นดอกไม้
    บ้านแท่นดอกไม้ (หมู่ 13) ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อาบ จ.ลำปาง
1,550-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    ห้วยไร่ (หมู่ 4) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาปังกลาง
    ผาปังกลาง (หมู่ 3) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
800-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง
    ผาปังหลวง (หมู่ 2) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
977-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาริน
    นาริน (หมู่ 1) ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พริก จ.ลำปาง
6,874-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปงกา
    บ้านปงกา (หมู่ 3) ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทาน จ.ลำปาง
3,635-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดง
    บ้านดง (หมู่ 2) ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จ.ลำปาง
1,120-0-0
2558 บ้านปางวัว
    บ้านปางวัว (หมู่ 7) ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
330-0-0
2558 บ้านวังขวัญ
    บ้านวังขวัญ (หมู่ 9) ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
160-0-0
2558 บ้านท้องลับแลพัฒนา
    บ้านท้องลับแลพัฒนา (หมู่ 10) ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยม้า
    ห้วยม้า (หมู่ 13) ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่กำปอง จ.แพร่
770-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่แคม
    แม่แคม (หมู่ 7) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,440-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเหนือ
    ทุ่งเหนือ (หมู่ 3) ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
110-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาขวาง(แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขาขวาง (หมู่ 4) ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
535-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาค้างคาว
    เขาค้างคาว (หมู่ 5) ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
149-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดงมัน
    ดงมัน (หมู่ 15) ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,700-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านซับตะเคียน (แปลงที่ 1-2) ต่ออายุ
    บ้านซับตะเคียน (หมู่ 11) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,773-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านวังใหญ่
    บ้านวังใหญ่ (หมู่ 17) ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
75-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านทรัพย์โพธิ์ทอง
    บ้านทรัพย์โพธิ์ทอง (หมู่ 18) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
13-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านรัศมีสร้างสรรค์
    บ้านรัศมีสร้างสรรค์ (หมู่ 24) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
115-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านใหม่ไทรทอง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่ไทรทอง (หมู่ 19) ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
125-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านชุมตาบงหนึ่ง
    บ้านชุมตาบงหนึ่ง (หมู่ 7) ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
171-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหินตุ้ม
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
505-0-0
2558 ป่าชุมนบ้านห้วยหนามตะเข้
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยป่าปก
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
270-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุบอน
    ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,769-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย
    ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
193-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่ใหม่
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
970-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
126-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
1,509-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้อย
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
1,342-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคุ้มเกล้า
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
884-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเจดีย์
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
315-1-0
2558 ป่าฃุมชนบ้านน้อย
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
159-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านกระแหน่
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
948-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดง
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
209-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านน้ำพุ
    ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
299-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาว
    ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
614-2-23
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่พริก
    ไร่พริก (หมู่ 7) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,115-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    วังตอ (หมู่ 6) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน จ.อุทัยธานี
894-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยบง
    ห้วยบง (หมู่ 5) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากวย และป่าห้วยกระเวน จ.อุทัยธานี
1,111-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาตาโพ
    นาตาโพ (หมู่ 3) ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพุวันดี ป่าห้วยกระเสียว และป่าเขาราวเทียน จ.อุทัยธานี
1,149-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว
    เขาเขียว (หมู่ 14) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,952-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านไผ่งาม
    ไผ่งาม (หมู่ 10) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
1,329-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านละว้า
    ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
250-2-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม
    บ้านเขาวังเยี่ยม (หมู่ 9) ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
165-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบึงหล่ม
    บึงหล่ม (หมู่ 6) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม
    สามัคคีธรรม (หมู่ 16) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
1,300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหล่มชัย
    หล่มชัย (หมู่ 23), ใหม่วงศ์เจริญ (หมู่ 20), สุขสำราญ (หมู่ 8) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
672-0-78
2558 ป่าชุมชนบ้านรวงผึ้งพัฒนา
    บ้านรวงผึ้งพัฒนา (หมู่ 17) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองใหญ่ใหม่
    บ้านคลองใหญ่ใหม่ (หมู่ 24) ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
300-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองไพร
    บ้านคลองไพร (หมู่ 4) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน
    โป่งน้ำร้อน (หมู่ 2) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
2,736-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ากระบาก
    บ้านท่ากระบาก (หมู่ 6) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
211-0-33
2558 ป่าชุมชนบ้านคลองสมบูรณ์
    คลองสมบูรณ์ (หมู่ 5) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
1,645-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแปลงสี่
    บ้านแปลงสี่ (หมู่ 8) ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมาก และป่าคลองขลุง จ.กำแพงเพชร
435-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเพชรนิยม
    เพชรนิยม (หมู่ 2) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร
459-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำใส (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหนองน้ำใส (หมู่ 6) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
170-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองราง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านหนองราง (หมู่ 5) ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
365-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่โพธิ์พัฒนา
    ใหม่โพธิ์พัฒนา (หมู่ 9), ใหม่โพธิ์พัฒนา (หมู่ 9) ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองหว้ยทราย จ.กำแพงเพชร
4,584-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่วงค์เขาทอง (แปลงที่ 1-7)
    บ้านใหม่วงค์เขาทอง (หมู่ 11) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,058-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเพชรเจริญ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเพชรเจริญ (หมู่ 3) ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
279-3-34
2558 ป่าชุมชนบ้านโพรงตะเข้
    โพรงตะเข้ (หมู่ 9) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,700-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    โป่งแดง (หมู่ 2) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,513-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 1) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,643-0-49
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวใต้
    หนองบัวใต้ (หมู่ 2) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลานสาง จ.ตาก
137-3-52
2558 ป่าชุมชนบ้านลานสอ
    ลานสอ (หมู่ 4) ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
1,566-2-26
2558 บ้านหนองปลา หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านหนองปลา (หมู่ 1) ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
1,317-0-0
2558 บ้านนาดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านนาดง (หมู่ 2) ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า :
462-0-0
2558 บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านโนนสาวเอ้ (หมู่ 7) ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
479-0-0
2558 บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2558 บ้านอีสานสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
337-0-0
2558 บ้านนาข้าวดอ หมู่ที่5 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    นาข้าวดอ (หมู่ 5), วังโบสถ์ (หมู่ 6), วังประสาน (หมู่ 9), อีสานสามัคคี (หมู่ 8) ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-0-0
2558 บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านห้วยตลาด (หมู่ 7) ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำกงและป่าคลองตะโก จ.เพชรบูรณ์
24-0-0
2558 บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
    ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง จ.เพชรบูรณ์
1,420-0-0
2558 บ้านมุกโต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    บ้านมุกโต (หมู่ 3) ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู จ.เพชรบูรณ์
2,494-0-0
2558 บ้านห้วยจำปา
    ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
373-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุม่วง (แปลงที่ 1-2)
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,775-0-0
2558 บ้านแก้มอ้น
    ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
387-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบ่อเก่าบน
    บ่อเก่าบน (หมู่ 7) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
1,533-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยแห้ง
    ห้วยแห้ง (หมู่ 5) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
393-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม
    ท่ามะขาม (หมู่ 2) ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี
6,044-1-0
2558 ป่าชุมชนบ้านบางเท่าแม่
    บางเท่าแม่ (หมู่ 1) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
2,000-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนา
    นา (หมู่ 6) ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาต่อ จ.กระบี่
261-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพลับ
    ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี, อื่น ๆ
51-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาพุดทอง
    เขาพุดทอง (หมู่ 14) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
170-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากเฒ่า
    ปากเฒ่า (หมู่ 9) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
312-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปากหลาว
    ปากหลาว (หมู่ 6) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแก่นมะพร้าว
    แก่นมะพร้าว (หมู่ 5) ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
341-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทรายแดง
    บ้านทรายแดง (หมู่ 1) ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อ และป่าสลุย จ.ชุมพร
303-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฝ่ายเขา
    บ้านฝ่ายเขา (หมู่ 10) ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
173-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านช่องสะท้อน
    ช่องสะท้อน (หมู่ 5) ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
487-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านท้องครก
    ท้องครก (หมู่ 13) ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านถ้ำใน
    บ้านถ้ำใน (หมู่ 9) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
161-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเล็บกะรอก
    บ้านเล็บกะรอก (หมู่ 10) ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
97-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเกาะแก้ว
    บ้านเกาะแก้ว (หมู่ 4) ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเนิน
    บ้านเนิน (หมู่ 16), บ้านเนิน (หมู่ 16) ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า :
63-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยศาลา
    บ้านห้วยศาลา (หมู่ 7) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
772-0-37
2558 ป่าชุมชนบ้านตากแดด
    บ้านตากแดด (หมู่ 2) ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
428-2-10
2558 ป่าชุมชนบ้านจำป่าหวายทุ่ง
    จำป่าหวายทุ่ง (หมู่ 11), แม่ร่องขุย (หมู่ 10) ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ร่องขุย จ.พะเยา
1,500-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยสารภี (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยสารภี (หมู่ 12) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ, ป่าสงวนแห่งชาติ
100-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านฟ้าสีทอง
    ฟ้าสีทอง (หมู่ 11) ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,584-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านแท่นคำพัฒนา
    แท่นคำพัฒนา (หมู่ 16) ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
314-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปางวัว
    ปางวัว (หมู่ 19) ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
724-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ทุ่งหลวง (หมู่ 9) ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยบ่อ จ.เชียงราย
228-1-52
2558 ป่าชุมชนบ้านร่องเจริญ
    ร่องเจริญ (หมู่ 11) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
200-2-78
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยน่าน
    ห้วยน่าน (หมู่ 4) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
674-0-32
2558 ป่าชุมชนบ้านจำไคร้
    จำไคร้ (หมู่ 9) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
576-0-40
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองข่วง
    บ้านหนองข่วง (หมู่ 1) ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
324-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว
    ภูเขาแก้ว (หมู่ 8) ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง จ.เชียงราย
731-0-32
2558 ป่าชุมชนบ้านวังอวน
    วังอวน (หมู่ 6) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
301-2-56
2558 ป่าชุมชนบ้านวังผา
    วังผา (หมู่ 2) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
324-1-52
2558 ป่าชุมชนบ้านวังศิลา
    วังศิลา (หมู่ 8) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
99-2-44
2558 ป่าชุมชนบ้านวังน้อย
    วังน้อย (หมู่ 5) ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
775-0-80
2558 ป่าชุมชนบ้านสันต้นเปา
    สันต้นเปา (หมู่ 1) ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,287-2-68
2558 ป่าชุมชนบ้านโล๊ะ
    โล๊ะ (หมู่ 4) ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา จ.เชียงราย
330-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองยาวพัฒนา
    บ้านหนองยาวพัฒนา (หมู่ 12) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งขวา จ.เชียงราย
250-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งใหม่
    ห้วยโป่งใหม่ (หมู่ 19) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ จ.เชียงราย
1,151-3-4
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่ง
    บ้านห้วยโป่ง (หมู่ 5) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ำพุง จ.เชียงราย
1,170-1-72
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยหมากเอียกเหนือ
    ห้วยหมากเอียกเหนือ (หมู่ 8) ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,076-1-40
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่เลียบ
    แม่เลียบ (หมู่ 2) ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกฝั่งขวา จ.เชียงราย
1,692-1-16
2558 ป่าชุมชนบ้านหลวง
    หลวง (หมู่ 8) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงา และป่าแม่สำเพ็ง จ.แม่ฮ่องสอน
617-3-58
2558 ป่าชุมชนบ้านต่อแพ
    ต่อแพ (หมู่ 1) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เงา และป่าแม่สำเพ็ง จ.แม่ฮ่องสอน
1,770-1-49
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่ออ
    แม่ออ (หมู่ 4) ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน
1,779-1-14
2558 ป่าชุมชนบ้านหัวปอน
    หัวปอน (หมู่ 1) ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน
1,180-0-50
2558 ป่าชุมชนบ้านแม่หาด
    แม่หาด (หมู่ 6) ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน
1,039-3-28
2558 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
    บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ 5) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
347-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุพลูบน
    บ้านพุพลูบน (หมู่ 4) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
304-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง
    โค้งตาบาง (หมู่ 10) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง จ.เพชรบุรี
3,276-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาอ่างแก้ว
    บ้านเขาอ่างแก้ว (หมู่ 13) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
5,045-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาน้ำหยด
    บ้านผาน้ำหยด (หมู่ 14) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,325-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหุบเฉลา
    บ้านหุบเฉลา (หมู่ 8) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
376-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านวังวน
    บ้านวังวน (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
621-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนป่าควนหรั่ง
    ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ จ.นครศรีธรรมราช
80-2-51
2558 ป่าชุมชนบ้านควนหนองหงส์
    ควนหนองหงส์ (หมู่ 3) ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-0
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนทราย
    ดอนทราย (หมู่ 2) ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-96
2558 ป่าชุมชนบ้านนิคมพัฒนา
    นิคมพัฒนา (หมู่ 7) ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน ป่าคลองปอม จ.สงขลา
546-2-45
2558 ป่าชุมชนบ้านบูเก็ตยามู
    บูเก็ตยามู (หมู่ 7) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
54-3-70
2558 ป่าชุมชนบ้านนาปริก
    นาปริก (หมู่ 9) ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-1-18
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
    ทุ่งใหญ่ (หมู่ 8) ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
135-1-95
2558 ป่าชุมชนบ้านไร่ออก
    ไร่ออก (หมู่ 5) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
41-3-96
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมมะขาม
    แหลมมะขาม (หมู่ 5) ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย จ.ตรัง
1,067-0-75
2558 ป่าชุมชนบ้านกะลาเส
    กะลาเส (หมู่ 2) ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
67-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านควนเห็นเล
    ควนเห็นเล (หมู่ 1) ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
94-0-72
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ทุ่งหลวง (หมู่ 7) ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายควน ป่าสายคลองร่มเมือง และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง จ.ตรัง
550-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น
    ทุ่งขมิ้น (หมู่ 6) ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นตาล
    ต้นตาล (หมู่ 2) ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบูงอ จ.นราธิวาส
173-2-0
2558 ป่าไผ่
    ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-0-84
2558 บ้านป่าไผ่
    บ้านป่าไผ่ (หมู่ 2) ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
110-0-84
2558 บ้านไอตีมุง
    ไอตีมุง (หมู่ 4) ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
48-1-32
2558 ไอตีมุง
    ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-1-32
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุมแสง
    ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
638-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านต้นฮ่าง
    บา้นต้นฮ่าง (หมู่ 4) ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
426-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหาดแฟน
    ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั้งซ้าย จ.พะเยา
527-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านอิงโค้ง
    ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั้งซ้าย จ.พะเยา
713-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหม่
    ต. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
131-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง
    ผาตั้ง (หมู่ 6) ต. อ.ปง จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านปงสนุก
    ปงสนุก (หมู่ 2) ต. อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
746-0-0
 
รวม
489,569-2-24.5 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :