หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 372 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนบ้านน้ำยืน
    บ้านน้ำยืน (หมู่ 6) ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
89-0-89
2560 ป่าชุมชนบ้านสร้างหอม
    บ้านสร้างหอม (หมู่ 22) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,245-2-47
2560 ป่าชุมชนบ้านบัวยาง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบัวยาง (หมู่ 8) ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-3-41
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองเม็ก (แปลงที่ 1-9)
    บ้านหนองเม็ก (หมู่ 2) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
663-3-94
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองก่าน
    บ้านหนองก่าน (หมู่ 12) ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-3-41
2560 ป่าชุมชนบ้านนาสะแบง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านนาสะแบง (หมู่ 4) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-28
2560 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    บ้านไทรงาม (หมู่ 8) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-56
2560 ป่าชุมชนบ้านถ้ำตาลาว
    บ้านถ้ำตาลาว (หมู่ 14) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-2-46
2560 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อ (แปลงที่ 1-2)
    บ้านสร้างถ่อ (หมู่ 5) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
535-3-26
2560 ป่าชุมชนบ้านโนนขวาว (แปลงที่ 1-2)
    บ้านโนนขวาว (หมู่ 4) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ป่าสงวนแห่งชาติ
44-3-84
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหมู (แปลงที่ 2)
    ดอนหมู (หมู่ 10) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนาซีและป่าขี้แลน จ.อุบลราชธานี
380-1-63
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านคำข่า
    คำข่า (หมู่ 1) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
362-2-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหมู (แปลงที่ 3)
    ดอนหมู (หมู่ 10) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนาซีและป่าขี้แลน จ.อุบลราชธานี
16-1-72
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหมู (แปลงที่ 1)
    ดอนหมู (หมู่ 10) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-2-65
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนตะมุน (แปลงที่ 2)
    ดอนตะมุน (หมู่ 9) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
53-3-70
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง (แปลงที่3)
    หนองบัวแดง (หมู่ 3) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-22
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง (แปลงที่2)
    หนองบัวแดง (หมู่ 3) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-2-35
2557 ป่าชุมชนบ้านแคน (แปลงที่ 3)
    แคน (หมู่ 4) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-1-59
2557 ป่าชุมชนบ้านแคน (แปลงที่ 1)
    แคน (หมู่ 4) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
423-3-49
2557 ป่าชุมชนบ้านแคน (แปลงที่ 2)
    แคน (หมู่ 4) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-43
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง (แปลงที่1)
    หนองบัวแดง (หมู่ 3) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-2-65
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง (แปลงที่4)
    หนองบัวแดง (หมู่ 3) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-2-38
2557 ป่าชุมชนบ้านแคน (แปลงที่ 4)
    แคน (หมู่ 4) ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-91
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านยาง (แปลงที่1)
    ยาง (หมู่ 2) ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-3-18
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านยาง (แปลงที่2)
    ยาง (หมู่ 2) ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-78
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านจานตะโนน
    จานตะโนน (หมู่ 10) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผักขา จ.อุบลราชธานี
755-3-59
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนตะมุน (แปลงที่ 1)
    ดอนตะมุน (หมู่ 9) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงนาซีและป่าขี้แลน จ.อุบลราชธานี
109-3-27
2556 ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่2)
    กุดเชียงมุน (หมู่ 8) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-43
2556 ป่าชุมชนบ้านคำน้ำอ้อม
    คำน้ำอ้อม (หมู่ 17) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-0-69
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าแขม (แปลงที่3)
    ป่าแขม (หมู่ 2) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
44-1-60
2556 ป่าชุมชนบ้านขอนแป้น
    ขอนแป้น (หมู่ 9) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
27-3-55
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าแขม (แปลงที่2)
    บ้านป่าแขม (หมู่ 2) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-1-27
2556 ป่าชุมชนบ้านป่าแขม (แปลงที่1)
    ป่าแขม (หมู่ 2) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-2-27
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านขามเปี้ย (แปลงที่1)
    ขามเปี้ย (หมู่ 1) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
390-2-86
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านนาตาหมุด
    นาตาหมุด (หมู่ 6) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
234-0-21
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านขามเปี้ย (แปลงที่2)
    ขามเปี้ย (หมู่ 1) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
66-2-35
2556 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำแดง
    น้ำคำแดง (หมู่ 5) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
427-0-54
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 2)
    ทุ่งมณี (หมู่ 8) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
295-1-14
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 1)
    ทุ่งมณี (หมู่ 8) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
202-1-17
2556 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมณี (แปลงที่ 3)
    ทุ่งมณี (หมู่ 8) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
25-2-32
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
    หนองผักแว่น (หมู่ 9) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
440-1-71
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านบอน (แปลงที่ 1)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-3-98
2556 โครงการป่าชุมชนบ้านบอน (แปลงที่ 2)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-0-8
2556 ป่าชุมชนบ้านกุดเชียงมุน (แปลงที่1)
    กุดเชียงมุน (หมู่ 8) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-46
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อ (แปลงที่ 1)
    บ้านค้อ (หมู่ 7) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-2-65
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยซันใต้
    ห้วยซันใต้ (หมู่ 12) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
64-1-83
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านค้อ (แปลงที่ 2)
    ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-1-46
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านคอแลน
    คอแลน (หมู่ 18) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,502-3-17
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย (แปลงที่ 2)
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 4) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
53-1-89
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยทราย (แปลงที่ 1)
    บ้านห้วยทราย (หมู่ 14) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
642-0-84
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอยตก (แปลง 3)
    บ้านท่างอยตก (หมู่ 15) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-3-64
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 1)
    ดอนชาด (หมู่ 3) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-3-79
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านห่องซัน (แปลง 1)
    ห่องซัน (หมู่ 9), ห่องซัน (หมู่ 9) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
117-0-64
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอยตก (แปลง 1)
    ท่างอยตก (หมู่ 15) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-1-82
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด (แปลง 2)
    บ้านดอนชาด (หมู่ 3) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
478-3-34
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอยตก (แปลง 2)
    บ้านท่างอยตก (หมู่ 15) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-0-48
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 5) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
446-0-66
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าสนามชัย
    ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
257-1-17
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    โคกใหญ่ (หมู่ 14) ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-2-47
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านแข้ด่อน
    แข้ด่อน (หมู่ 1) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-30
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านผาสุก
    บ้านผาสุก (หมู่ 7) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
617-0-46
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคูขาด
    บ้านคูขาด (หมู่ 2) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
584-0-18
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบก (แปลงที่ 2)
    บ้านบก (หมู่ 3) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบก (แปลงที่ 1)
    บ้านบก (หมู่ 3) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-0-39
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโนน
    บ้านโนน (หมู่ 1) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
249-2-66
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนเหนือ
    บ้านนาโหนนเหนือ (หมู่ 2) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
536-0-30
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนน้อย (แปลงที่ 2)
    บ้านนาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
26-2-99
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนน้อย (แปลงที่ 1)
    บ้านนาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโหนนน้อย (แปลงที่ 3)
    บ้านนาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
71-3-86
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่างอย
    บ้านท่างอย (หมู่ 6) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
420-3-59
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านวังกางฮุง
    ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
275-3-86
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านน้ำคำ
    ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
905-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนาหว้าใต้
    บ้านนาหว้าใต้ (หมู่ 3) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,914-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำจ้าว
    บ้านคำจ้าว (หมู่ 3) ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
692-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง (แปลงที่ 1)
    บ้านบุ่ง (หมู่ 4) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-1-67
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเปือย
    บ้านเปือย (หมู่ 3) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
91-0-25
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่ง (แปลงที่ 2)
    บ้านบุ่ง (หมู่ 4) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-2-40
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำพ่อปลา (แปลงที่ 1)
    บ้านคำพ่อปลา (หมู่ 9) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-1-6
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำพ่อปลา (แปลงที่ 2)
    บ้านคำพ่อปลา (หมู่ 9) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-2-6
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    บ้านขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
107-3-66
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านจานเขื่อง
    บ้านจานเขื่อง (หมู่ 8) ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
244-1-65
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม
    บ้านหนองหล่ม (หมู่ 9) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
67-0-33
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำหมี
    บ้านคำหมี (หมู่ 8) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
132-1-68
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านบก (แปลงที่ 2)
    ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
-
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านถ่อน
    ถ่อน (หมู่ 2) ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
407-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนทรายน้อย
    โนนทรายน้อย (หมู่ 5) ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
469-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศาลา (แปลงที่ 2)
    โนนศาลา (หมู่ 9) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
139-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนศาลา(แปลงที่1)
    โนนศาลา (หมู่ 9) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
726-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่3)
    บัวเทิง (หมู่ 4) ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-3-86
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านกุดตากล้า
    กุดตากล้า (หมู่ 4) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
620-0-0
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาด
    ท่าลาด (หมู่ 10) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
629-0-21
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่2)
    บัวเทิง (หมู่ 4) ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-2-72
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่1)
    บัวเทิง (หมู่ 4) ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-1-70
2553 โครงการป่าชุมชนบ้านปากบุ่ง
    ปากบุ่ง (หมู่ 4) ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
204-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านศิลาชัย (แปลงที่ 1-2)
    บ้านศิลาชัย (หมู่ 13) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
224-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านห้วยเสลา
    บ้านห้วยเสลา (หมู่ 3) ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
234-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเกาะแกด
    บ้านเกาะแกด (หมู่ 8) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสำโรง (แปลงที่ 1-3)
    บ้านสำโรง (หมู่ 5) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
98-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านกะเตียด
    บ้านกะเตียด (หมู่ 7) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านนาหินโหง่น (ป่าค่ายลูกเสือ)
    บ้านนาหินโหง่น (หมู่ 9) ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
323-0-0
2552 ป่าชุมชนป่าหนองเม็ก - หนองยาง
    บ้านทุ่งหนองแต้ (หมู่ 12) ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
266-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อ
    บ้านสร้างถ่อ (หมู่ 2) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพับ
    บ้านพับ (หมู่ 7) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
    บ้านท่าศาลา (หมู่ 4) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านบาก
    บ้านบาก (หมู่ 2) ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านไฮตาก (ป่าช้า)
    บ้านโฮตาก (หมู่ 7) ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-83
2552 ป่าชุมชนบ้านตบหู (ป่าดอนปู่ตา)
    บ้านตบหู (หมู่ 8) ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสามแยกวังเสือ (วัดป่าศรีอุดม)
    บ้านสามแยกวังเสือ (หมู่ 9) ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วง ด่านบักเหลื่อม,ดอนเจ้าปู่,ป่าช้า (แปลงที่ 1-3)
    บ้านดอนม่วง (หมู่ 2) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
88-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านคำมณี (แปลงที่ 1-2)
    คำมณี (หมู่ 7) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
338-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าไห
    ท่าไห (หมู่ 12) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
205-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านสารภี
    สารภี (หมู่ 1) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหินห่อม (แปลงที่ 1)
    หินห่อม (หมู่ 5) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านกะลึง
    กะลึง (หมู่ 6) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
163-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านพะลอง
    พะลอง (หมู่ 4) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโสกชัน
    โสกชัน (หมู่ 2) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
678-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านไพรสวรรค์
    ไพรสวรรค์ (หมู่ 7) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
213-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหินห่อม (แปลงที่ 1-2)
    หินห่อม (หมู่ 5) ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
311-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านเกาะโรง
    เกาะโรง (หมู่ 7) ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
272-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบัว (แปลงที่ 1-2)
    ศรีบัว (หมู่ 12) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านศรีบัว (แปลงที่ 2)
    ศรีบัว (หมู่ 12) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ขามป้อม (หมู่ 5) ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
109-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านดงยาง
    ดงยาง (หมู่ 12) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
839-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 11) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแขม (แปลงที่ 1-2)
    แขม (หมู่ 5) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
109-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านแขม (แปลงที่ 2)
    แขม (หมู่ 5) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหวาง (แปลงที่ 1-2)
    หวาง (หมู่ 6) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 7) ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
182-0-0
2551 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนใหญ่
    โนนใหญ่ (หมู่ 10) ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
231-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนห้วยทีใต้
    ห้วยทีใต้ (หมู่ 8) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยสำราญ
    ห้วยสำราญ (หมู่ 6) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านขุมคำ (แปลงที่ 1-3)
    ขุมคำ (หมู่ 9) ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
265-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่างาม
    เหล่างาม (หมู่ 6) ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
178-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านนาดง (แปลงที่ 1-3)
    นาดง (หมู่ 8) ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
151-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 11) ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
670-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโบกม่วง
    โบกม่วง (หมู่ 6) ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านลาดเจริญ
    ลาดเจริญ (หมู่ 10) ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
258-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านสมสะอาด (แปลงที่ 1-2)
    สมสะอาด (หมู่ 1) ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนดวน
    โพนดวน (หมู่ 3) ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านสองคอน
    สองคอน (หมู่ 10) ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านเสาเล้า (แปลงที่ 1-3)
    เสาเล้า (หมู่ 9) ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
144-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านประหูต
    ประหูต (หมู่ 3) ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
213-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งคล้า (แปลงที่ 1-2)
    บุ้งคล้า (หมู่ 5) ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนดงทำเล
    แก้งกกก่อ (หมู่ 6) ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
419-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงขุมคำ
    นกเขียน (หมู่ 12) ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4,697-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูน้อย ป่าช้า-ดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    นาเลิน (หมู่ 1) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
214-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงกระบาก-ดงหนองยาง (แปลงที่ 2)
    หนองไข่นก (หมู่ 1) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูหลักดิน
    ร่องคันแยง (หมู่ 6) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
866-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูทุ่งวง
    นาห้าง (หมู่ 2) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,605-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนโคกทำเล
    นาขาม (หมู่ 4) ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,897-0-0
2549 โครงการป่าภูสุวรรณ
    ห้วยน้ำใส (หมู่ 7) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,014-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านทุ่งหนองใหญ่
    ทุ่งหนองใหญ่ (หมู่ 8) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
110-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านห้วยเดื่อ
    ห้วยเดื่อ (หมู่ 7) ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านป่าเลา (แปลงที่ 1-2)
    ป่าเลา (หมู่ 6) ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าศาลปู่ตา-วัดถ้ำค้อ
    อ่างประดู่ (หมู่ 6) ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
697-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบะเตเม
    สระคำ (หมู่ 6) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงขุมคำ
    แก้งอะฮวน (ม.6,9) (หมู่ ) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,199-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูใหญ่
    ห้วยยาง (หมู่ 10) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,967-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าช้า-ดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    นาบะหว้า (หมู่ 13) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนภูพระแก้ว
    นาหว้า (หมู่ 2) ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,816-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าภูขาม
    ร่องเข (หมู่ 4) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,744-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนบ้านนาเจริญ
    นาเจริญ (หมู่ 1) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,137-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนโคกทำเลเลี้ยงสัตว์
    สวาสดิ์ (หมู่ 5) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,403-0-0
2549 โครงการป่าชุมชนป่าดงกระบาก-ดงหนองยาง (แปลงที่ 1)
    หนองไข่นก (หมู่ 1) ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
338-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนวัดป่าบ้านโนนป่าเลา
    โนนป่าเลา (หมู่ 6) ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2548 โครงการป่าชุมชน วัดบ้านหนองครก
    หนองครก (หมู่ 11) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนที่ทำเลี้ยงสัตว์บ้านศรีทอง
    ศรีทอง (หมู่ 7) ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-2-32
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    คำบาก (หมู่ 6) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 1)
    โป่งยอ (หมู่ 11) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 2)
    โป่งยอ (หมู่ 11) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างหอม (ป่าช้าป่าดอนปู่ตา) (แปลงที่ 1-2)
    สร้างหอม (หมู่ 7) ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    โนนค้อ (หมู่ 1) ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยปอ (หมู่ 7) ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านโนนบาก
    โนนบาก (หมู่ 11) ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์-ป่าช้าบ้านเล้า (แปลงที่ 2)
    เล้า (หมู่ 4) ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่โคกหนองแสง บ้านบ่อคุณ ม.7 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล
    บ่อคุณ (หมู่ 7) ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนบักหนา
    ดอนงัว (หมู่ 4) ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
57-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าคำเดือยไก่ บ้านใหม่เจริญ หมู่ 7 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
    ใหม่เจริญ (หมู่ 7) ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
145-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนโคกป่าหองไห
    น้ำคำ (หมู่ 4) ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
183-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    นาห้วยแดง (หมู่ 5) ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าคำห้วยบง
    พัฒนา (หมู่ 8) ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    ตากแดด (หมู่ 4) ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
186-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูดิน
    ม่วง (หมู่ 8) ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
305-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนที่ทำเลเลี้ยงสัตว์
    กุง (หมู่ 5) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
165-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์-ป่าช้าบ้านเล้า (แปลงที่ 1)
    เล้า (หมู่ 4) ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปูตาบ้านทม (แปลงที่ 1)
    ทม (หมู่ 5) ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปูตาบ้านทม (แปลงที่ 2)
    ทม (หมู่ 5) ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    พระโรจน์ (หมู่ 5) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงหนองบัว - ป่าดงหนองเมือง (แปลงที่ 1-2)
    หนองเมือง (หมู่ 4) ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
270-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงปอ
    ดอนติ้ว (หมู่ 11) ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
527-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าโคกกลาง - ป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ (แปลงที่ 1)
    หนองคู (หมู่ 3) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าโคกกลาง - ป่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ (แปลงที่ 2)
    หนองคู (หมู่ 3) ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    บุ่งคำ (หมู่ 4) ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
293-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าโคกบากดินแดง
    เดื่อโดม (หมู่ 5) ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
573-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปู่ตาบ้านม่วงโคน (แปลงที่ 1-2)
    ม่วงโคน (หมู่ 1) ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านเชียงแก้ว ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม
    เชียงแก้ว (หมู่ 4) ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้า - ป่าดอนปู่ตาบ้านคำหว้า (แปลงที่ 1-2)
    คำหว้า (หมู่ 1) ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าภูเขาเงิน
    สร้างกุง (หมู่ 4) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
800-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงอีงอน
    จอมปลวกสูง (หมู่ 8) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
360-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ บ้านหว้าน
    หว้าน (หมู่ 2) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
161-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าภูดินและป่าดอนเจ้าปู่ (แปลงที่ 1)
    แดง (หมู่ 2) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
279-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงหนองแคน
    ใหม่แสนสุข (หมู่ 12) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
453-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านนาดี (แปลงที่ 1-2)
    นาดี (หมู่ 4) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนดงหนองแวง
    โนนสว่าง (หมู่ 6) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    ยางกระเดา (หมู่ 2) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    ท่าเมืองเหนือ (หมู่ 9) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์และป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
    หนองหิน (หมู่ 9) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าภูกระจีน
    นาพะเนียงออ (หมู่ 5) ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
910-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูโหล่น
    ฟ้าห่วนเหนือ (หมู่ 13) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
348-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูโหล่นบ้านป่ากุงใหญ่
    ป่ากุงใหญ่ (หมู่ 4) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านนาโป่งโพน
    นาโป่งโพน (หมู่ 7) ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดงภูโหล่น
    คำหมาใน (หมู่ 3) ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1)
    หัวทุ่ง (หมู่ 2) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 2)
    หัวทุ่ง (หมู่ 2) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 3)
    หัวทุ่ง (หมู่ 2) ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนป่าช้าเก่า บ้านนาซาว หมู่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
    นาซาว (หมู่ 2) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-0
2548 โครงการป่าชุมชนบ้านตาโอ่ง
    ตาโอ่ง (หมู่ 5) ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
210-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนกลาง
    พอกน้อย (หมู่ 2) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    คำข่า (หมู่ 1) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
518-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าดอนสร้างคำ
    สมดี (หมู่ 5) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าประชาชื่น
    โนนสำราญ (หมู่ 7) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนบาก
    ศรีสุวรรณ (หมู่ 9) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนน้อย หมู่ 1 ตำบลบุ่งหวาย
    โนนน้อย (หมู่ 1) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    โนนบอนกลาง (หมู่ 13) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
83-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 14) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านทุ่งบอนเหนือ
    ทุ่งบอนเหนือ (หมู่ 16) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดงยางเฒ่า
    ทางสาย (หมู่ 5) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าโคกทราย
    นาโพธิ์เหนือ (หมู่ 1) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
959-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าโคกสนามบิน บ้านเลิงบาก ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
    เลิงบาก (หมู่ 3) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าเหล่าฝ้าย
    โนนสวาง (หมู่ 4) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
242-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าโคกสนามบิน
    ศรีอุดม (หมู่ 8) ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านชาดฮี
    ชาดฮี (หมู่ 5) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าโคกสนาม
    นางาม (หมู่ 6) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนนจิก หมู่ 2 ต.นาคาย อ.ตาลสุม
    โนนจิก (หมู่ 2) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านดอนขวาง ตำบลนาคายอำเภอตาลสุม
    ดอนขวาง (หมู่ 5) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าหนองมั่ง
    โคกคลาย (หมู่ 7) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
218-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านคำฮี หมู่ 10 ต.นาคาย อ.ตาลสุม
    คำฮี (หมู่ 10) ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านสว่าง ม.2 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    สว่าง (หมู่ 2) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์ บ้านดอนผึ้ง ม.5 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    ดอนผึ้ง (หมู่ 5) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองผือ ม.6 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    หนองผือ (หมู่ 6) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะบ้านโพนงาม
    โพนงาม (หมู่ 7) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
68-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโพนเมือง ม.8 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง
    โพนเมือง (หมู่ 8) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้า บ้านสร้างศรีสมบัติ
    สว่างศรีสมบัติ (หมู่ 10) ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านดงบังไต้
    ดงบังใต้ (หมู่ 9) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
89-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา
    แคน (หมู่ 1) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าหนองหัวลิง
    โนนยาง (หมู่ 4) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนกลาง (ทิ่ทำเลเลี้ยงสัตว์)
    หนองสิม (หมู่ 14) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านวังไฮ
    วังไฮ (หมู่ 7) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดงเปือย
    วังพระ (หมู่ 8) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าบ้านโนนดอนกลอย
    โนนดอนกลอย (หมู่ 9) ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดงเก่า
    แสง (หมู่ 1) ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านสระสมิง - คำไฮน้อย
    สระสมิง (หมู่ 5) ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
158-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์
    อ้น (หมู่ 10) ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านจานไหล
    จานไหล (หมู่ 4) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
425-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนโนนตาโดย
    หนองจาน (หมู่ 4) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านกุดลาด หมู่ 2 ต.กุดลาด อ.เมือง
    กุลลาด (หมู่ 2) ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านกุดลาด
    กุลลาด (หมู่ 9) ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    ขี้เหล็ก (หมู่ 2) ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองตอแก้ว
    หนองตอแก้ว (หมู่ 4) ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านผึ้งโดม
    ผึ้งโดม (หมู่ 4) ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
122-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะ
    แพงใต้ (หมู่ 9) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าบ้านคำสมิง
    คำสมิง (หมู่ 3) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
146-0-0
2547 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    เป้า (หมู่ 3) ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนชาด
    ดอนชาด (หมู่ 3) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
208-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านคำหมี
    คำหมี (หมู่ 8) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
132-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าที่สาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 2)
    ห่องซัน (หมู่ 9) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าดอนปู่ตา
    คำขวาง (หมู่ 5) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1)
    แต้ (หมู่ 6) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 2)
    แต้ (หมู่ 6) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ดอนปู่ตา (แปลงที่ 1)
    แค (หมู่ 2) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าป่าดอนปู่ดอนปู่ตา (แปลงที่ 2)
    แค (หมู่ 2) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนเค็ง
    โนนเค็ง (หมู่ 4) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านแฮ
    แฮ (หมู่ 1) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนามแท่ง
    หนามแท่ง (หมู่ 3) ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
81-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านขัวไม้แก่น
    ขัวไม้แก่น (หมู่ 2) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนดอนเจ้าปู่
    หนองกินเพล (หมู่ 3) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าโนนม่วง
    หนองกินเพล (หมู่ 8) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะ (แปลงที่ 1)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะ (แปลงที่ 2)
    บอน (หมู่ 1) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
276-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณประโยชน์
    ห่องยูง (หมู่ 4) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้า,ป่าดอนปู่ตาบ้านค้อบอน (แปลงที่ 1)
    ค้อบอน (หมู่ 3) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้า,ป่าดอนปู่ตาบ้านค้อบอน (แปลงที่ 2)
    ค้อบอน (หมู่ 3) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านบอน
    บอน (หมู่ 2) ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าดงชำผึงชำไห
    เชือก (หมู่ 5) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
446-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองขอนหนองเพียววงค์-สวนสงฆ์
    หนองขอน (หมู่ 6) ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนห้วยน้ำยาง
    ทุ่งขุนใหญ่ (หมู่ 3) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
91-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7
    โพนงาม (หมู่ 7) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
450-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณะบ้านตะบ่าย (แปลงที่ 1-2)
    ตะบ่าย (หมู่ 1) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ (ป่าช้า,ป่าดอนปู่ตา) (แปลงที่ 1)
    ไร่ (หมู่ 4) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ (ป่าช้า,ป่าดอนปู่ตา) (แปลงที่ 2)
    ไร่ (หมู่ 4) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
33-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านตาแหลว (ดอนเจ้าปู่)
    ตาแหลว (หมู่ 12) ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะบ้านหนองฮี (แปลงที่ 1)
    หนองฮี (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าสาธารณะบ้านหนองฮี (แปลงที่ 2)
    หนองฮี (หมู่ 2) ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าโคก - ป่าช้าบ้านแดงหม้อ
    บุตร (หมู่ 3) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนบ้านบุตร หมู่ 4
    บุตร (หมู่ 4) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
98-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านทุ่ง
    ทุ่ง (หมู่ 5) ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    คูขาด (หมู่ 2) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
687-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนดงสนามบิน
    คูขาด (หมู่ 3) ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-0-0
2546 โครงการป่าชุมชนป่าช้าที่สาธารณประโยชน์ (แปลงที่ 1)
    ห่องซัน (หมู่ 9) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-0-0
2545 ป่าชุมชนป่าเหล่าข้าว
    ป่าสน (หมู่ 5) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
593-1-12
2545 ป่าชุมชนป่าดงสีสุก
    โนนรัง (หมู่ 1) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
221-1-16
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลหนองสะโนน
    หนองสะโนน(1,13,15) (หมู่ 1) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,460-1-49
2545 ป่าชุมชนป่าดอนป่าช้า (แปลง 2)
    ขามเปี้ย (ม.1,4) (หมู่ 1) ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
64-1-74
2545 ป่าชุมชนป่าหินโหง่น
    โป่งน้อย (หมู่ 4) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
106-3-20
2545 ป่าชุมชนป่าโนนอีโลน
    ห้วยหวาย (หมู่ 9) ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-75
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทีเหนือ(ป่าดงสามส้วม - ดงขุมคำ) (แปลงที่ 1)
    ห้วยทีเหนือ (หมู่ 7) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
542-3-60
2545 ป่าชุมชนบ้านห้วยทีเหนือ(ป่าดงสามส้วม - ดงขุมคำ) (แปลงที่ 2)
    ห้วยทีเหนือ (หมู่ 7) ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-59
2545 ป่าชุมชนป่าดงกระบาก
    ผาสุก (หมู่ 7) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
943-1-0
2545 ป่าชุมชนป่าดงท่าโม่
    เดือยไก่ (หมู่ 7) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-54
2545 ป่าชุมชนป่าดงเก้าต้น
    ทุ่งใต้ (หมู่ 4) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
302-2-80
2545 ป่าชุมชนป่าดงหนอง
    ฟากทุ่ง (หมู่ 9) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-2-77
2545 ป่าชุมชนป่าโนนเอียด
    โนนรัง (หมู่ 1) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
246-3-15
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    ท่างอย (หมู่ 6) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
385-3-73
2545 ป่าชุมชนป่าดงทำเลเลี้ยงสัตว์
    ท่างอยตก (หมู่ 7) ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-75
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโอด
    โอด (หมู่ 3) ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-5
2545 ป่าชุมชนดงดอนตูมบ้านหนองแสง
    หนองแสง (หมู่ 7) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-1-36
2545 ป่าชุมชนดงหนองตอ
    นาคำเจริญ (หมู่ 8) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
144-0-60
2545 ป่าชุมชนป่าดอนกุง
    นาตาหมุด (หมู่ 6) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
251-3-84
2545 ป่าชุมชนโคกหนองมะแซว
    นาขมิ้น (หมู่ 6) ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-0-71
2545 ป่าชุมชนบ้านท่าบ่อ(ป่าดอนเม้า)
    ท่าบ่อ(ม.1,2) (หมู่ 1) ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
656-3-49
2545 ป่าชุมชนบ้านชาด
    ชาด (หมู่ 3) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,262-1-51
2545 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา
    ดงบาก (หมู่ 9) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
311-1-95
2545 ป่าชุมชนสะเนงรัง (แปลงที่ 1)
    ดงบาก (หมู่ 9) ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-0-14
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 1)
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-10
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 2)
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
191-3-88
2545 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์ใต้ (แปลงที่ 3)
    นาโพธิ์ใต้ (หมู่ 2) ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-1-51
2545 ป่าชุมชนป่าดงบาก
    ดงบาก (หมู่ 4) ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
524-2-35
2545 ป่าชุมชนป่าดงบ้านเก่า-ป่าดงธาตุ
    หัวดอน (ม.1,2,3) (หมู่ 1) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
328-1-66
2545 ป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    วังอ้อ (หมู่ 9) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,595-0-67
2545 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโพธิ์เงิน
    โพธิ์เงิน (หมู่ 12) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-85
2544 ป่าชุมชนบ้านน้ำคำน้อย (แปลงที่ 1-4)
    ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,196-3-0
2544 ป่าชุมชนป่ากุดกระเสียนดงชี
    ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
400-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำเกิ่ง
    ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
288-0-26
2544 ป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์-บ้านนาหนองล้ำ
    ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
250-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าสาธารณประโยชน์บ้านนาหนองล้ำ
    ยางธาตุ (หมู่ 5) ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
250-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนดงสวนหญ้า
    โนนตาล (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
220-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนหนองประทาย
    สมบูรณ์ (หมู่ 8) ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
231-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าโนนหุ่ง
    นาโหนนเหนือ (หมู่ 2) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
310-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงทำเล
    นาโหนนน้อย (หมู่ 5) ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
380-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงป่าช้า
    สร้างขุนศรี (หมู่ 1) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านสร้างเม็ก
    สร้างเม็ก (หมู่ 4) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านโนนแดง
    โนนแดง (หมู่ 5) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านบ่งมั่ง
    บ่งมั่ง (หมู่ 7) ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านกลาง
    กลาง (หมู่ 1) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-15
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านกระบูน
    กระบูน (หมู่ 3) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าช้าบ้านเหล่าแดง
    เหล่าแดง (หมู่ 8) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-67
2544 ป่าชุมชนป่าดงหนองอีเฒ่า
    ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงปู่ตา
    น้ำคำ (หมู่ 3) ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
148-0-12
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    จานตะโนน (หมู่ 11) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
250-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    สำลาก (หมู่ 12) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
380-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงยาง
    จานตะโนน (หมู่ 10) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
835-0-0
2544 โครงการป่าชุมชนป่าดงน้ำคำ
    คำเกิ่ง (หมู่ 9) ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
260-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    โพนงาม (หมู่ 1) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
650-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงนาแก
    โนนธาตุ (หมู่ 5) ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนหุ่ง
    โนนหุ่ง (หมู่ 4) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    อุดมชาติ (หมู่ 9) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    ส้มเสี้ยว (หมู่ 7) ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหาด
    หาด (หมู่ 6) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโสกชัน
    หนองมะแซว (หมู่ 4) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโสกชัน
    ทุ่งนกเขียน (หมู่ 11) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
120-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านคำไหล
    คำไหล (หมู่ 3) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าโสกชัน
    หาดน้อย (หมู่ 16) ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
250-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนดงผักขา
    ท่าสนามชัย (หมู่ 13) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
200-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงป่าช้า
    หนองบ่อ (หมู่ 1) ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    คำไฮ (หมู่ 4) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
175-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงใหญ่
    ทัน (หมู่ 5) ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    แก้งซาว (หมู่ 3) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
575-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    นาผาย (หมู่ 5) ต.โนนรัง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,050-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    หนองห้าง (หมู่ 7) ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
776-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าสีสุก
    อีต้อม (หมู่ 6) ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
714-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าดงหนองครัว
    เม็กใหญ่ (หมู่ 4) ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนป่าบุณฑริก
    หนองแสง (หมู่ 7) ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-0
 
รวม
97,021-1-79 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :