หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 310 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านทรายมูล
    ทรายมูล (หมู่ 7) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
55-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแขนนาง
    แขนนาง (หมู่ 4) ต.โคกสี อ. วังยาง จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคำผักแพว
    คำผักแพว (หมู่ 8) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำก่ำน้อย
    น้ำก่ำน้อย (หมู่ 17), น้ำก่ำน้อย (หมู่ 17) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสระพังทอง
    สระพังทอง (หมู่ 12) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสันติสุข
    สันติสุข (หมู่ 14) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
12-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกน้อย
    โคกน้อย (หมู่ 15) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า :
6-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรายมูล
    ใหม่ทรายมูล (หมู่ 20) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
8-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านแก่งโพธิ์
    แก่งโพธิ์ (หมู่ 2) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านดอนข้าวหลามเหนือ
    ดอนข้าวหลามเหนือ (หมู่ 16) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคับพวง
    คับพวง (หมู่ 4) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำก่ำใต้
    น้ำก่ำใต้ (หมู่ 3) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคำเจริญ
    นาคำเจริญ (หมู่ 13) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านทู้
    ทู้ (หมู่ 6) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำก่ำเหนือ
    น้ำก่ำเหนือ (หมู่ 10) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนสังข์
    โนนสังข์ (หมู่ 11) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา
    น้ำก่ำใหม่พัฒนา (หมู่ 18) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
19-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกอนามัย
    โคกอนามัย (หมู่ 11) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาบัว
    นาบัว (หมู่ 13) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแซง
    หนองแซง (หมู่ 8) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาม่วงท่า
    นาม่วงท่า (หมู่ 4) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาบัว
    นาบัว (หมู่ 5) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาโดนใหม่
    นาโดนใหม่ (หมู่ 7) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาม่วงทุ่ง
    นาม่วงทุ่ง (หมู่ 3) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาบัว
    นาบัว (หมู่ 14) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกหินแห่
    โคกหินแห่ (หมู่ 9) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านเนินน้ำคำ
    เนินน้ำคำ (หมู่ 10), เนินน้ำคำ (หมู่ 10) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านชลประทาน
    ชลประทาน (หมู่ 15), ชลประทาน (หมู่ 15) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกหินแห่
    โคกหินแห่ (หมู่ 1) ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองยอ
    หนองยอ (หมู่ 9), หนองยอ (หมู่ 9) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
59-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านสองคอน
    สองคอน (หมู่ 10) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านดงอีนำ
    ดงอินำ (หมู่ 11), ดงอินำ (หมู่ 11) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าจำปา
    ท่าจำปา (หมู่ 12) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าเจริญ
    ท่าเจริญ (หมู่ 13) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านพระซอง
    พระซอง (หมู่ 2) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
0-2-56
2562 ป่าชุมชนบ้านนาสีนวล
    นาสีนวล (หมู่ 5) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
14-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่งทอง
    นาทุ่งทอง (หมู่ 16) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านพระซอง
    พระซอง (หมู่ 3) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-3-0
2562 ป่าชุมชนบ้านบ่อดอกซ้อน
    บ่อดอกซ้อน (หมู่ 8) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
11-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าวัด
    ท่าวัด (หมู่ 14), ท่าวัด (หมู่ 14) ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 5) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 5) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านส้มป่อย
    ส้มป่อย (หมู่ 6) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์
    หนองสังข์ (หมู่ 7) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์
    หนองสังข์ (หมู่ 1) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านคำเม็ก
    คำเม็ก (หมู่ 3) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองห้าง
    หนองห้าง (หมู่ 4) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาฉันทะ
    นาฉันทะ (หมู่ 5) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคู่เหนือ
    คู่เหนือ (หมู่ 8) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
41-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคู่น้อย
    นาคู่น้อย (หมู่ 9) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองหอยน้อย
    หนองหอยน้อย (หมู่ 10), หนองหอยน้อย (หมู่ 10) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-1-36
2562 ป่าชุมชนบ้านคำอ้อม
    คำอ้อม (หมู่ 11) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำบ่อ
    น้ำบ่อ (หมู่ 6) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2562 ป่าชุมชนบ้านนาคู่ใต้
    นาคู่ใต้ (หมู่ 7) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-2-51
2562 ป่าชุมชนบ้านคำอ้อม
    คำอ้อม (หมู่ 3), คำอ้อม (หมู่ 3) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
29-3-87
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำก่ำกลาง
    น้ำก่ำกลาง (หมู่ 1) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านน้อยหัวบึง หมู่ที่ 6
    น้อยหังบึง (หมู่ 6) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 7
    นาเหนือ (หมู่ 7) ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
295-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านโหนโห่ หมู่ที่ 6
    โหนโห่ (หมู่ 6), โหนโห่ (หมู่ 6), โหนโห่ (หมู่ 6) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
226-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 8
    เหล่าหนาด (หมู่ 8), เหล่าหนาด (หมู่ 8) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
286-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านนากระเสริม หมู่ที่ 10
    นากระเสริม (หมู่ 10), นากระเสริม (หมู่ 10), นากระเสริม (หมู่ 10) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-2-59
2561 ป่าชุมชนบ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 2
    หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2), หนองสาหร่าย (หมู่ 2) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,414-0-94
2561 ป่าชุมชนบ้านพนอมเหนือ หมู่ที่ 5
    พนอมเหนือ (หมู่ 5), พนอมเหนือ (หมู่ 5) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-0-0
2561 ป่าชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 9
    ดง (หมู่ 9), ดง (หมู่ 9) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
155-2-53
2560 ป่าชุมชนบ้านชาติพัฒนาชาติไทย หมู่ที่ 7
    ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7), ชาติพัฒนาชาติไทย (หมู่ 7) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
71-0-0
2560 บ้านแดนสวรรค์ หมู่ที่ 4
    แดนสวรรค์ (หมู่ 4), แดนสวรรค์ (หมู่ 4), แดนสวรรค์ (หมู่ 4) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 9
    โชคอำนวย (หมู่ 9), โชคอำนวย (หมู่ 9), โชคอำนวย (หมู่ 9) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
100-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนาฝักปอด หมู่ที่ 3
    นาฝักปอด (หมู่ 3), นาฝักปอด (หมู่ 3) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-71
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านนางัว หมู่ที่ 1
    นางัว (หมู่ 1), นางัว (หมู่ 1) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
951-1-37
2559 ป่าชุมชนบ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7
    กุดสะกอย (หมู่ 7), กุดสะกอย (หมู่ 7), กุดสะกอย (หมู่ 7) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
236-3-18
2559 ป่าชุมชนบ้านน้อยทวย หมู่ที่ 11
    น้อยทวย (หมู่ 11), น้อยทวย (หมู่ 11) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
239-2-92
2559 ป่าชุมชนบ้านกะเสริม หมู่ที่ 6
    กะเสริม (หมู่ 6) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
546-3-54
2559 ป่าชุมชนบ้านตาล หมู่ที่ 2
    ตาล (หมู่ 2) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
451-2-49
2559 ป่าชุมชนบ้านคำฮาก หมู่ที่ 10
    คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10), คำฮาก (หมู่ 10) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
180-3-36
2559 ป่าชุมชนบ้านคำพอก หมู่ที่ 4
    คำพอก (หมู่ 4) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
77-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6
    ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6), ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6), ท่าดอกแก้ว (หมู่ 6) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-1-54
2559 ป่าชุมชนบ้านพะทาย หมู่ที่ 6
    พะทาย (หมู่ 6), พะทาย (หมู่ 6) ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
244-0-43
2559 ป่าชุมชนบ้านพะทาย หมู่ที่ 3
    พะทาย (หมู่ 3) ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
278-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม หมู่ที่ 5
    โนนงาม (หมู่ 5), โนนงาม (หมู่ 5) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
24-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 3
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 3) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 1
    อุ่มเหม้า (หมู่ 1) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
194-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ 8
    นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8), นิคมทหารผ่านศึก (หมู่ 8) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.นครพนม
66-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโสกแมว หมู่ที่ 2
    โสกแมว (หมู่ 2) ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านตาล หมู่ที่ 9
    ตาล (หมู่ 9), ตาล (หมู่ 9) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-3-64
2559 ป่าชุมชนบ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ 5
    กุดกุ่มใหญ่ (หมู่ 5), กุดกุ่มใหญ่ (หมู่ 5) ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
89-1-10
2558 ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 5
    ไทยสามัคคี (หมู่ 5), ไทยสามัคคี (หมู่ 5), ไทยสามัคคี (หมู่ 5), ไทยสามัคคี (หมู่ 5) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-1-9
2558 ป่าชุมชนบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 10
    คำสว่าง (หมู่ 10) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม
46-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโนนชมภู หมู่ที่ 4
    โนนชมภู (หมู่ 4) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม
42-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองแซง หมู่ที่ 8
    หนองแซง (หมู่ 8), หนองแซง (หมู่ 8) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-3-86
2558 ป่าชุมชนบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 11
    โชคอำนวย (หมู่ 11) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม
42-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาโอ หมู่ที่ 4
    นาโอ (หมู่ 4), นาโอ (หมู่ 4), นาโอ (หมู่ 4) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
263-3-68
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุม หมู่ที่ 11
    นาชุม (หมู่ 11), นาชุม (หมู่ 11) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
96-0-43
2558 ป่าชุมชนบ้านอีอูด หมู่ที่ 3
    อีอูด (หมู่ 3), อีอูด (หมู่ 3) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-2-17
2558 บ้านนาชุม หมู่ที่ 2
    นาชุม (หมู่ 2) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
232-3-73
2558 ป่าชุมชนบ้านจอมศรี หมู่ที่ 7
    จอมศรี (หมู่ 7), จอมศรี (หมู่ 7), จอมศรี (หมู่ 7) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
172-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5
    นาอินทร์ (หมู่ 5), นาอินทร์ (หมู่ 5) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-1-63
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคอย หมู่ที่ 6
    นาคอย (หมู่ 6), นาคอย (หมู่ 6), นาคอย (หมู่ 6) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
79-0-0
2558 บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1
    นาเดื่อ (หมู่ 1) ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-2-67
2557 ป่าชุมชนบ้านใหม่วังเซือม หมู่ที่ 9
    ใหม่วังเชื่อม (หมู่ 9) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จ.นครพนม
30-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5
    บ้านดอนดู่ (หมู่ 5) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-9
2557 ป่าชุมชนบ้านสร้างติ้ว หมู่ที่ 7
    สร้างติ้ว (หมู่ 7) ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-46
2557 ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9
    ต้นผึ้ง (หมู่ 9) ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-3-55
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8
    หมากเฟือง (หมู่ 8), หมากเฟือง (หมู่ 8), หมากเฟือง (หมู่ 8) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองบัวโค้ง จ.นครพนม
65-3-36
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1
    หนองบ่อ (หมู่ 1) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
53-1-19
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2
    หนองบ่อ (หมู่ 2) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-1-88
2557 ป่าชุมชนบ้านยางคำ หมู่ที่ 4
    ยางคำ (หมู่ 4) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
58-0-24
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 12
    หนองบ่อน้อย (หมู่ 12) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
105-1-78
2557 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6
    โพนงาม (หมู่ 6), โพนงาม (หมู่ 6) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-2-13
2557 ป่าชุมชนบ้านนากุง หมู่ที่ 10
    นากุง (หมู่ 10), นากุง (หมู่ 10), นากุง (หมู่ 10) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
84-1-71
2557 ป่าชุมชนบ้านดงขวาง หมู่ที่ 5
    ดงขวาง (หมู่ 5) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-18
2557 ป่าชุมชนบ้านดินดำ หมู่ที่ 7
    ดินดำ (หมู่ 7), ดินดำ (หมู่ 7) ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-1-18
2557 ป่าชุมชนบ้านคำพี้ หมู่ที่ 1
    บ้านคำพี้ (หมู่ 1), บ้านคำพี้ (หมู่ 1), บ้านคำพี้ (หมู่ 1) ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-3-36
2557 ป่าชุมชนบ้านนาผือ หมู่ที่ 3
    บ้านนาผือ (หมู่ 3), บ้านนาผือ (หมู่ 3), บ้านนาผือ (หมู่ 3) ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-88
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านคำพี้น้อย หมู่ที่ 5
    คำพี้น้อย (หมู่ 5), คำพี้น้อย (หมู่ 5) ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-3-78
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 6
    บ้านกลาง (หมู่ 6) ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-0-64
2557 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 5
    ดงน้อย (หมู่ 5), ดงน้อย (หมู่ 5), ดงน้อย (หมู่ 5), ดงน้อย (หมู่ 5), ดงน้อย (หมู่ 5) ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
922-1-46
2557 ป่าชุมชนบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 13
    ศรีเวินชัย (หมู่ 13), ศรีเวินชัย (หมู่ 13) ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,232-2-38
2557 ป่าชุมชนบ้านตาลปากน้ำ หมู่ที่ 11
    ตาลปากน้ำ (หมู่ 11) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
610-0-4
2555 ป่าชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 11
    บุ่ง (หมู่ 11), บุ่ง (หมู่ 11), บุ่ง (หมู่ 11) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
742-3-94
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6
    โนนอุดมดี (หมู่ 6) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านพิมาน หมู่ที่ 3
    พิมาน (หมู่ 3) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-0-73
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ 7
    หนองดู่ใต้ (หมู่ 7) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
220-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาโด หมู่ที่ 7
    ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
60-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าส้มปอย หมู่ที่ 8
    เหล่าส้มปอย (หมู่ 8) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านพันห่าว ม.13
    พันห่าว (หมู่ 13), พันห่าว (หมู่ 13) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-3-6
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 12
    นาสามัคคี (หมู่ 12) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9
    ท่าพันโฮง (หมู่ 9) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
790-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 5
    หมูม้น (หมู่ 5), หมูม้น (หมู่ 5) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
219-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 14
    ท่าพันโฮง (หมู่ 14) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
337-0-0
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2
    ดอนแดง (หมู่ 2), ดอนแดง (หมู่ 2) ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
385-3-18
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7
    ดอนหลวง (หมู่ 7), ดอนหลวง (หมู่ 7) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
749-2-54
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหมูม้น หมู่ที่ 4
    หมูม้น (หมู่ 4), หมูม้น (หมู่ 4) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-0-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3
    ดอนแฮด (หมู่ 3), ดอนแฮด (หมู่ 3), ดอนแฮด (หมู่ 3) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
437-3-14
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเตย หมู่ที่ 2
    ดอนเตย (หมู่ 2) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-16
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนเตย หมู่ที่ 1
    ดอนเตย (หมู่ 1) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
144-3-78
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกสี หมู่ที่ 8
    โคกสี (หมู่ 8), โคกสี (หมู่ 8), โคกสี (หมู่ 8) ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-54
2555 โครงการป่าชุมชนบ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5
    หาดทรายเพ (หมู่ 5) ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนาโดน หมู่ที่4
    นาโดน (หมู่ 4) ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
117-0-89
2554 ป่าชุมชนบ้านวังโน หมู่ที่ 2
    วังโน (หมู่ 2) ต.วังยาง อ. วังยาง จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 1
    นางาม (หมู่ 1) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
63-0-78
2554 ป่าชุมชนบ้านนามะเขือ หมู่ที่ 2
    นามะเขือ (หมู่ 2), นามะเขือ (หมู่ 2) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-51
2554 ป่าชุมชนบ้านนามะเขือ หมู่ที่ 1
    นามะเขือ (หมู่ 1), นามะเขือ (หมู่ 1) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
115-1-46
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5
    หนองแสง (หมู่ 5) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-83
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9
    นางิ้ว (หมู่ 9) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-2-91
2554 ป่าชุมชนบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7
    โพนสว่าง (หมู่ 7) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
75-1-24
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8
    หนองบัวคำ (หมู่ 8), หนองบัวคำ (หมู่ 8) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
217-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 11
    หนองบัวคำ (หมู่ 11) ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-0-97
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11
    ท่าแต้ (หมู่ 11), ท่าแต้ (หมู่ 11), ท่าแต้ (หมู่ 11) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
100-2-98
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านคำเตย หมู่ที่ 7
    คำเตย (หมู่ 7), คำเตย (หมู่ 7), คำเตย (หมู่ 7) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
77-3-39
2554 ป่าชุมชนบ้านโพนค้อ หมู่ที่ 4
    โพนค้อ (หมู่ 4), โพนค้อ (หมู่ 4) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
495-0-72
2554 ป่าชุมชนบ้านยางงอย หมู่ที่ 3,10
    ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 10), ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 3), ยางงอย (หมู่ 10), ยางงอย (หมู่ 10), ยางงอย (หมู่ 10) ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,927-1-68
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองนางเลิง หมู่ที่ 8
    หนองนางเลิง (หมู่ 8), หนองนางเลิง (หมู่ 8) ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,051-3-48
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4
    โคกก่อง (หมู่ 4), โคกก่อง (หมู่ 4), โคกก่อง (หมู่ 4) ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
147-1-90
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5
    หนองแสง (หมู่ 5) ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม
25-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4
    หนองผักตบ (หมู่ 4) ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม
31-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านดงหมู่ที่ 8
    ดง (หมู่ 8), ดง (หมู่ 8), ดง (หมู่ 8) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
916-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10
    ท่าศาลา (หมู่ 10) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
330-0-0
2554 ป่าชุมชมบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 14
    ดอนสวรรค์ (หมู่ 14) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
823-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 5
    ขามเตี้ยน้อย (หมู่ 5), ขามเตี้ยน้อย (หมู่ 5) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
56-3-36
2554 ป่าชุมชนบ้านวังหมากเห็บ หมู่ที่ 11
    วังหมากเห็บ (หมู่ 11), วังหมากเห็บ (หมู่ 11) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
86-0-56
2554 ป่าชุมชนบ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6
    โคกนาดี (หมู่ 6), โคกนาดี (หมู่ 6) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
411-0-82
2554 ป่าชุมชนบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7
    ทุ่งน้อย (หมู่ 5), ทุ่งน้อย (หมู่ 5), ทุ่งน้อย (หมู่ 5) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
255-2-28
2554 ป่าชุมชนบ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 3
    นาขมิ้น (หมู่ 3), นาขมิ้น (หมู่ 3) ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
270-2-87
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านเหล่าบะดา หมู่ที่ 5
    เหล่าบะดา (หมู่ 5) ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-2-81
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 9
    โพนพัฒนา (หมู่ 9) ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-66
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านสามแยก หมู่ที่ 6
    สามแยก (หมู่ 6), สามแยก (หมู่ 6), สามแยก (หมู่ 6) ต.วังยาง อ. วังยาง จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
159-2-94
2554 ป่าชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 5
    กอก (หมู่ 5), กอก (หมู่ 5) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-2-86
2553 ป่าชุมชนบ้านอูนนา หมู่ที่ 3
    อูนนา (หมู่ 3), อูนนา (หมู่ 3) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
207-1-45
2553 ป่าชุมชนบ้านอูนนา หมู่ที่ 11
    อูนนา (หมู่ 11), อูนนา (หมู่ 11), อูนนา (หมู่ 11) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
508-2-73
2553 ป่าชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 7
    สามัคคี (หมู่ 7), สามัคคี (หมู่ 7) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
656-0-99
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองโอ่ง หมู่ที่ 1
    หนองโอ่ง (หมู่ 1), หนองโอ่ง (หมู่ 1) ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
63-1-78
2553 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ หมู่ที่ 7
    ดอนปอ (หมู่ 7) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
108-1-16
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองดุด หมู่ที่ 8
    หนองดุด (หมู่ 8) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองดุด หมู่ที่ 6
    หนองดุด (หมู่ 6) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-3-34
2553 ป่าชุมชนบ้านดอนปอ หมู่ที่ 14
    ดอนปอ (หมู่ 14), ดอนปอ (หมู่ 14) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
138-0-72
2552 ป่าชุมชนบ้านนาโป่ง หมู่ที่ 4
    นาโป่ง (หมู่ 4), นาโป่ง (หมู่ 4), นาโป่ง (หมู่ 4) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,317-2-38
2552 ป่าชุมชนบ้านปากบัง หมู่ที่ 2
    ปากบัง (หมู่ 2), ปากบัง (หมู่ 2) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
188-3-58
2552 ป่าชุมชนบ้านสุขเกษม หมู่ที่7
    สุขเกษม (หมู่ 7), สุขเกษม (หมู่ 7) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองเดิ่นพัฒนา หมู่ที่ 23
    หนองเดิ่น (หมู่ 23), หนองเดิ่น (หมู่ 23) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
139-0-39
2551 ป่าชุมชนบ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ 2
    ยางนกเหาะ (หมู่ 2) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-37
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านสีชมพู หมู่ที่ 1
    สีชมพู (หมู่ 1) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
600-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเวินพระบาท หมู่ที่ 1
    เวินพระบาท (หมู่ 1) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-38
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนก่อ หมู่ที่ 6
    โพนก่อ (หมู่ 6), โพนก่อ (หมู่ 6) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
498-1-75
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโพนดู่ หมู่ที่ 3
    โพนดู่ (หมู่ 3), โพนดู่ (หมู่ 3) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
595-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านนายาง หมู่ที่ 12
    นายาง (หมู่ 12) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
361-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
    ดงน้อย (หมู่ 9), ดงน้อย (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ 4
    หนองหอยใหญ่ (หมู่ 4) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,456-1-84
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8
    โนนจันทร์ (หมู่ 8) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
937-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านพุ่มแก หมู่ที่ 1
    พุ่มแก (หมู่ 1) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
200-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยบ้านโคกสวัสดิ์ หมู่ที่ 9
    โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9), โคกสวัสดิ์ (หมู่ 9) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
647-0-0
2551 โครงการป่าชุมชน ภูพาน้อย บ้านพุ่มแก หมู่ที่ 2
    พุ่มแก (หมู่ 2) ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
310-0-0
2551 ป่าภูพานน้อย บ้านสะพานสูงใต้ หมู่ที่ 7
    สะพานสูงใต้ (หมู่ 7) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
534-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 5) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
490-0-0
2551 ป่าชุมชนภูพานน้อยสะพานสูง หมู่ที่ 6
    สะพานสูง (หมู่ 6), สะพานสูง (หมู่ 6) ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
541-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
    เชียงยืน (หมู่ 4), เชียงยืน (หมู่ 4) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-3-38
2550 ป่าชุมชนบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7
    ดงสว่าง (หมู่ 7), ดงสว่าง (หมู่ 7) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่ 1 จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
478-3-8
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 10
    แสนสำราญ (หมู่ 10), แสนสำราญ (หมู่ 10) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมา จ.นครพนม
431-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านน้อยชลประทาน หมู่ที่ 9
    น้อยชลประทาน (หมู่ 9), น้อยชลประทาน (หมู่ 9), น้อยชลประทาน (หมู่ 9) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
40-3-67
2550 ป่าชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 7
    ม่วง (หมู่ 7), ม่วง (หมู่ 7) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
304-3-62
2550 ป่าชุมชนบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
    นาสีดา (หมู่ 6), นาสีดา (หมู่ 6), นาสีดา (หมู่ 6) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
113-1-41
2550 ป่าชุมชนบ้านเนินบ่อทอง หมู่ที่ 16
    เนินบ่อทอง (หมู่ 16) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-1-50
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบาก หมู่ที่ 15
    หนองบาก (หมู่ 15) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-3-43
2550 ป่าชุมชนบ้านหินแฮ่ หมู่ที่ 12
    หินแฮ่ (หมู่ 12) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
601-0-19
2550 ป่าชุมชนป่าช้าบ้านโพนแดงใหญ่ หมู่ที่ 9
    โพนแดงใหญ่ (หมู่ 9) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
20-2-7
2550 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 10
    บะหว้า (หมู่ 10), บะหว้า (หมู่ 10) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-1-31
2550 ป่าชุมชนบ้านสะพัง หมู่ที่ 7
    สะพัง (หมู่ 7) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6
    ดอนพัฒนา (หมู่ 6), ดอนพัฒนา (หมู่ 6) ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
171-2-37
2550 ป่าชุมชนภูกระแต บ้านนาคำ หมู่ที่ 13
    บ้านนาคำ (หมู่ 13), บ้านนาคำ (หมู่ 13) ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
127-2-3
2550 ป่าชุมชนบ้านนานอ หมู่ที่ 12
    นานอ (หมู่ 12), นานอ (หมู่ 12) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
191-3-37
2550 ป่าชุมชนบ้านคำแม่นาง หมู่ที่ 2
    คำแม่นาง (หมู่ 2), คำแม่นาง (หมู่ 2), คำแม่นาง (หมู่ 2), คำแม่นาง (หมู่ 2) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
803-0-44
2550 ป่าบ้านสามแยก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
    บ้านสามแยก (หมู่ 4), บ้านสามแยก (หมู่ 4), บ้านสามแยก (หมู่ 4) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,202-0-16
2550 โครงการป่าชุมชน เทพนิมิตร หมู่ที่ 9
    เทพนิมิตร (หมู่ 9) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
166-0-81
2550 ป่าชุมชนบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 7
    ชัยมงคล (หมู่ 7), ชัยมงคล (หมู่ 7) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมา จ.นครพนม
431-0-0
2550 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองซน หมู่ที่ 1
    หนองซน (หมู่ 1), หนองซน (หมู่ 1), หนองซน (หมู่ 1), หนองซน (หมู่ 1) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,116-2-10
2550 โครงการป่าชุมชน บ้านนานอ หมู่ที่ 3
    บ้านนานอ (หมู่ 3), บ้านนานอ (หมู่ 3) ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเมา จ.นครพนม
680-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสุขเจริญ หมู่ที่ 10
    สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10), สุขเจริญ (หมู่ 10) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
187-3-41
2549 ป่าชุมชนบ้านคำสว่างน้อย หมู่ที่ 5
    คำสว่างน้อย (หมู่ 5) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม
1,300-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโพนตูม หมู่ที่ 6
    โพนตูม (หมู่ 6) ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโพนตูมและป่านางุม จ.นครพนม
400-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังตามัว หมู่ที่ 9
    วังตามัว (หมู่ 9), วังตามัว (หมู่ 9) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปาก จ.นครพนม
440-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าหนองแก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9
    หนองแวง (หมู่ 9) ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
22-2-51
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
303-1-77
2547 ป่าชุมชนป่าหนองเม็ก บ้านชะโนด หมู่ที่ 8
    ชะโนด (หมู่ 8) ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-3-27
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้วน หมู่ที่ 7
    อ้วน (หมู่ 7) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
37-2-69
2547 ป่าชุมชนดอนไก่โก บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4
    ท่าบ่อ (หมู่ 4) ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
169-0-17
2547 ป่าชุมชนดอนบอง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6
    ท่าบ่อ (หมู่ 6) ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-2-29
2547 ป่าชุมชนบ้านอ้วน หมู่ที่ 4
    อ้วน (หมู่ 4) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,200-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปากยาม หมูที่ 4
    ปากยาม (หมู่ 4) ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
35-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านพรเจริญ-วังตามัว
    พรเจริญ-วังตามัว (หมู่ 7) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
959-1-83
2546 ป่าชุมชนบ้านนาน้อย หมู่ที่ 3
    นาน้อย (หมู่ 3) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-2-99
2546 ป่าชุมชนบ้านสีทน หมู่ที่ 7
    สีทน (หมู่ 7) ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-0-38
2546 ป่าชุมชนบ้านสีทน หมู่ที่ 3
    สีทน (หมู่ 3) ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-2-1
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก หมู่ที่ 3
    นาเชือก (หมู่ 3) ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
107-3-25
2546 ป่าชุมชนบ้านนาเชือก หมู่ที่ 4
    นาเชือก (หมู่ 4) ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
95-2-24
2546 ป่าชุมชนบ้านหาดกวน หมู่ที่ 13
    หาดกวน (หมู่ 13) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-22
2546 ป่าชุมชนบ้านแก้วปัดโป่ง หมู่ที่ 15
    แก้วปัดโป่ง (หมู่ 15) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
16-3-67
2546 ป่าชุมชนบ้านพนอมทุ่ง หมู่ที่ 4
    พนอมทุ่ง (หมู่ 4) ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
128-3-19
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนแดงน้อย หมู่ที่ 8
    โพนแดงน้อย (หมู่ 8) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-0-68
2546 ป่าชุมชนบ้านแก้ง หมู่ที่ 2
    แก้ง (หมู่ 2) ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
99-1-1
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5
    ห้วยทราย (หมู่ 5) ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
59-3-1
2546 ป่าชุมชนบ้านโพนแพง หมู่ที่ 7
    โพนแพง (หมู่ 7) ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
41-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดงก้อม หมู่ที่ 8
    ดงก้อม (หมู่ 8) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-2-89
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5
    โคกสว่าง (หมู่ 5) ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-0-0
2546 ป่าชุมชนป่าดงคัดเค้า บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6
    ใหม่โพธิ์ศรี (หมู่ 6) ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
862-3-14
2546 ป่าชุมชนป่าหนองปลาดุก บ้านอูนยางคำ หมู่ที่ 13
    อูนยางคำ (หมู่ 13) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
112-2-39
2546 ป่าชุมชนป่าโคกกลาง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
    หนองบัว (หมู่ 10) ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
136-0-81
2546 ป่าชุมชนบ้านม่วง หมู่ที่ 1
    ม่วง (หมู่ 1), ม่วง (หมู่ 1), ม่วง (หมู่ 1) ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
397-0-91
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนศาลา หมู่ที่ 1
    ดอนศาลา (หมู่ 1) ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-47
2546 ป่าชุมชนบ้านวังสิม หมู่ที่ 6
    วังสิม (หมู่ 6) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
93-1-42
2545 ป่าชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 3
    โพนงาม (หมู่ 3) ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
114-0-90
2545 ป่าชุมชนบ้านนาหมากมี้ หมู่ที่ 5
    นาหมากมี้ (หมู่ 5) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-99
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 7
    หนองหญ้าไซ (หมู่ 7) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-1-94
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-63
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7
    ดอนม่วง (หมู่ 7) ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
114-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบุ่งเวียน หมู่ที่ 9
    บุ่งเวียน (หมู่ 9) ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
430-1-33
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
    หนองบัว (หมู่ 1) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
27-1-30
2545 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2
    โพธิ์ตาก (หมู่ 2) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-51
2545 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1
    โคกสูง (หมู่ 1) ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-1-16
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4
    หนองบัว (หมู่ 4) ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-2-34
2545 ป่าชุมชนบ้านวังม่วง หมู่ที่ 5
    วังม่วง (หมู่ 5) ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10
    ดอนติ้ว (หมู่ 10), ดอนติ้ว (หมู่ 10) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
197-3-7
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 10
    ดอนดู่ (หมู่ 10) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
171-2-65
2545 ป่าชุมชนบ้านปากทวย หมู่ที่ 5
    ปากทวย (หมู่ 5) ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-3-77
2545 โครงการป่าชุมชนบ้านอ่างคำ หมู่ที่ 5
    อ่างคำ (หมู่ 5) ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
103-2-59
2544 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 15
    ผึ้ง (หมู่ 15) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-1-48
2544 ป่าชุมชนบ้านนาผักหม หมู่ที่ 2
    นาผักหม (หมู่ 2) ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-34
2544 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 13
    ผึ้ง (หมู่ 13) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
92-2-16
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
    วังกระแส (หมู่ 3) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
54-0-69
2544 ป่าชุมชนบ้านชะโงม หมู่ที่ 5
    ชะโงม (หมู่ 5) ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17
    ทุ่งมน (หมู่ 17) ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
122-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2
    โพนสวรรค์ (หมู่ 2) ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
448-0-11
2544 ป่าชุมชนบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 6
    คำสว่าง (หมู่ 6), คำสว่าง (หมู่ 6), คำสว่าง (หมู่ 6) ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกาแปลงที่2 จ.นครพนม, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,044-3-26
2544 ป่าชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 6
    วังโพธิ์ (หมู่ 6) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
76-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโพนทา หมู่ที่ 2
    โพนทา (หมู่ 2), โพนทา (หมู่ 2) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
316-3-97
2544 ป่าชุมชนบ้านนาเรียง หมู่ที่ 7
    นาเรียง (หมู่ 7) ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแดง หมู่ที่ 8
    ดอนแดง (หมู่ 8) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
199-2-55
2544 ป่าชุมชนบ้านท่าจำปา หมู่ที่ 2
    ท่าจำปา (หมู่ 2), ท่าจำปา (หมู่ 2) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
943-1-80
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 15
    ดอนแดงน้อย (หมู่ 15) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
124-2-33
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9
    ห้วยพระ (หมู่ 9) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-82
2544 ป่าชุมชนป่าดงกระแส บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12
    นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12), นาดอกไม้ (หมู่ 12) ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,924-3-93
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 1
    รามราช (หมู่ 1) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
221-1-32
2544 ป่าชุมชนป่าดงคำเฮือ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5
    หนองไฮ (หมู่ 5) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,245-3-80
2544 ป่าขุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 14
    รามราช (หมู่ 14) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
147-1-25
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 2
    รามราช (หมู่ 2) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-1-93
2544 ป่าชุมชนบ้านรามราช หมู่ที่ 17
    รามราช (หมู่ 17) ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
211-3-75
2544 ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9
    ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9), ดงป่ายูง (หมู่ 9) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
140-3-37
2544 ป่าชุมชนบ้านดงยอใต้ หมู่ที่ 7
    ดงยอใต้ (หมู่ 7) ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-80
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนข้าวหลาม หมู่ที่ 9
    ดอนข้าวหลาม (หมู่ 9) ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
80-0-61
2544 ป่าชุมชนบ้านนางามใต้ หมู่ที่ 4
    นางามใต้ (หมู่ 4) ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่1
    ค้อ (หมู่ 1) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
71-2-27
2544 ป่าชุมชนบ้านวังกระแส หมู่ที่ 4
    วังกระแส (หมู่ 4) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
177-0-25
2543 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง(ป่าช้าไตรอุทิศ) หมู่ที่ 1
    ผึ้ง (หมู่ 1) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
328-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห หมู่ที่ 11
    ห้วยไห (หมู่ 11) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนหนองสูงแข้-หนองหวาย บ้านหนาด หมู่ที่ 11
    หนาด (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 3
    โคกกุง (หมู่ 3) ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 12
    วังโพธิ์ (หมู่ 8), วังโพธิ์ (หมู่ 8), วังโพธิ์ (หมู่ 8) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
653-2-5
2543 ป่าชุมชนบ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ 8
    วังโพธิ์ (หมู่ 8) ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5
    สร้างแป้น (หมู่ 5) ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2
    หนองสังข์ (หมู่ 2) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 8
    หนองสังข์ (หมู่ 8) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 10
    หนองสังข์ (หมู่ 10) ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนาคู่ หมู่ที่ 2
    นาคู่ (หมู่ 2) ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนากระทึม หมู่ที่ 4
    นากระทึม (หมู่ 4) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12
    โนนสะอาด (หมู่ 12) ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1
    ท่าเรือ (หมู่ 1), ท่าเรือ (หมู่ 1) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
111-1-96
2543 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 7
    บะหว้า (หมู่ 7) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,122-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5
    บะหว้า (หมู่ 5) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2
    ท่าเรือ (หมู่ 2) ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านขว้างคลี หมู่ที่ 10
    ขว้างคลี (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยไห หมู่ที่ 4
    ห้วยไห (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านผึ้ง หมู่ที่ 2
    ผึ้ง (หมู่ 2) ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
 
รวม
64,303-3-72 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :