หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 114 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2561 บ้านรางจิก
    ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
85-0-0
2561 บ้านหนองปืนแตก
    บ้านหนองปืนแตก (หมู่ 4) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
116-0-0
2561 บ้านหนองจิก
    บ้านหนองจิก (หมู่ 1) ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
195-0-0
2561 บ้านเขาสะแก
    บ้านเขาสะแก (หมู่ 4) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
186-0-0
2561 บ้านทับคางบน
    บ้านทับคางบน (หมู่ 4) ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
96-0-0
2561 บ้านโป่งเก้งพัฒนา
    บ้านโป่งเก้งพัฒนา (หมู่ 8) ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
260-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านเขากระปุก (แปลงที่ 1-3)
    บ้านเขากระปุก (หมู่ 3) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
112-3-9
2560 ป่าชุมชนบ้านดงตากิต
    บ้านดงตากิต (หมู่ 2) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
175-0-0
2560 ป่าชุมชนบ้านพุหวาย
    บ้านพุหวาย (หมู่ 6) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
285-2-75
2560 ป่าชุมชนบ้านบ่อประหัง (แปลงที่ 1-2)
    บ้านบ่อประหัง (หมู่ 4) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
473-3-48
2560 ป่าชุมชนบ้านโป่งตาเพชร
    บ้านโป่งตาเพชร (หมู่ 4) ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
353-3-29
2560 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวกล่าง
    บ้านท่าไม้รวกล่าง (หมู่ 8) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
139-2-19
2560 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าไม้รวก (หมู่ 1) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
960-2-47
2560 ป่าชุมชนบ้านจะโปรง
    บ้านจะโปรง (หมู่ 4) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
365-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวก
    ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
960-2-47
2559 ป่าชุมชนบ้านท่าไม้รวกล่าง
    ท่าไม้รวกล่าง (หมู่ 8) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
139-2-19
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองเขาอ่อน
    บ้านหนองเขาอ่อน (หมู่ 4) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
976-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองโรงล่าง
    บ้านหนองโรงล่าง (หมู่ 12) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, อื่น ๆ
757-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านเขากระปุก
    ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
112-3-9
2559 ป่าชุมชนบ้านบ่อประหัง
    ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
473-3-48
2559 ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์
    บ้านน้ำทรัพย์ (หมู่ 9) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,700-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านหนองมะกอก
    ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านโป่งตาเพชร
    โป่งตาเพชร (หมู่ 4) ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
353-3-29
2559 ป่าชุมชนบ้านนากรวย
    บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 5) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
162-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านบ้านพุไทร
    บ้านพุไทร (หมู่ 3) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
270-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 6) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
280-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านห้วยเกษม
    บ้านห้วยเกษม (หมู่ 2) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
321-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านลิ้นช้าง
    บ้านลิ้นช้าง (หมู่ 3) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
600-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านพุหวาย
    ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
285-2-75
2558 ป่าชุมชนบ้านวังวน
    บ้านวังวน (หมู่ 2) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
621-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหุบเฉลา
    บ้านหุบเฉลา (หมู่ 8) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
376-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านเขาอ่างแก้ว
    บ้านเขาอ่างแก้ว (หมู่ 13) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
5,045-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
    บ้านพุน้ำร้อน (หมู่ 5) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
347-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านผาน้ำหยด
    บ้านผาน้ำหยด (หมู่ 14) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,325-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง
    โค้งตาบาง (หมู่ 10) ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง จ.เพชรบุรี
3,276-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านพุพลูบน
    บ้านพุพลูบน (หมู่ 4) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
304-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านเขาบันได
    บ้านเขาบันได (หมู่ 7) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
511-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านพุพลูล่าง
    บ้านพุพลูล่าง (หมู่ 3) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
150-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสะแกงาม
    บ้านสะแกงาม (หมู่ 8) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
580-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 3) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
75-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านห้วยหินเพลิง
    ห้วยหินเพลิง (หมู่ 10) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง จ.เพชรบุรี
369-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแก
    บ้านหนองสะแก (หมู่ 5) ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
155-0-0
2554 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าตะคร้อเหนือ
    ท่าตะคร้อเหนือ (หมู่ 8) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
217-0-0
2554 ป่าชุมชนบ้านเทพราช
    บ้านเทพราช (หมู่ 3) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
206-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    บ้านหนองหญ้าปล้อง (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
382-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านท่าเสลา
    บ้านท่าเสลา (หมู่ 1) ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
92-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านพุสวรรค์
    บ้านพุสวรรค์ (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
4,975-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    บ้านหนองบัว (หมู่ 1) ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
332-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
    บ้านถ้ำเสือ (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
772-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุม
    บ้านสระสี่มุม (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
1,475-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังมะละกอ
    บ้านวังมะละกอ (หมู่ 1) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
336-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    บ้านหนองหว้า (หมู่ 1) ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาพระลาย
    บ้านเขาพระลาย (หมู่ 1) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,591-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนตะเกียน
    ดอนตะเกียน (หมู่ 3) ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโป่งเกตุ
    บ้านโป่งเกตุ (หมู่ 9) ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
473-3-38
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ามะริด
    บ้านท่ามะริด (หมู่ 2) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
316-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านห้วยผาก
    บ้านห้วยผาก (หมู่ 11) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
878-3-5
2551 ป่าชุมชนบ้านโพรงเข้
    บ้านโพรงเข้ (หมู่ 5) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,662-0-67
2551 ป่าชุมชนบ้านท่ากระทุ่ม
    บ้านท่ากระทุ่ม (หมู่ 7) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
44-2-70
2550 ป่าชุมชนบ้านยางชุม
    บ้านยางชุม (หมู่ 6) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
532-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังข้าวสาร
    วังข้าวสาร (หมู่ 10) ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,365-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านลำตะเคียน
    ลำตะเคียน (หมู่ 4) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8,655-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านห้วยสัตว์ใหญ่
    ห้วยสัตว์ใหญ่ (หมู่ 7) ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุบอน
    พุบอน (หมู่ 14) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2548 ปาชุมชนบ้านแม่คะเมย
    แม่คะเมย (หมู่ 5) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี
1,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านพุตูม
    พุตูม (หมู่ 5) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,095-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดอนตะโก
    ดอนตะโก (หมู่ 5) ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    หนองโสน (หมู่ 3) ต.ห้วยข้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านบ่อตะกั่ว
    บ่อตะกั่ว (หมู่ 3) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่โคก
    ไร่โคก (หมู่ 1) ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-2-5
2548 ป่าชุมชนบ้านโป่ง
    โป่ง (หมู่ 4) ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1-3-0
2548 ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด
    โป่งสลอด (หมู่ 6) ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
1,500-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านไร่ถิ่นน้อย
    ไร่ถิ่นน้อย (หมู่ 6) ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-0-28
2548 ป่าชุมชนบ้านละหานใหญ่
    ละหานใหญ่ (หมู่ 5) ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านดงห้วยหลวง
    ดงห้วยหลวง (หมู่ 6) ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
1,000-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านกวย
    กวย (หมู่ 2) ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านระหารป่าพลู
    ระหารป่าพลู (หมู่ 7) ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-68
2547 ป่าชุมชนบ้านระหารน้อย
    ระหารน้อย (หมู่ 2) ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    หนองแก (หมู่ 10) ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
20-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านฝั่งท่า
    ฝั่งท่า (หมู่ 8) ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคล็ด
    ทุ่งเคล็ด (หมู่ 3) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-2-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขากะปุกพัฒนา
    เขากะปุกพัฒนา (หมู่ 7) ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-0-5
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองข้าวนก
    หนองข้าวนก (หมู่ 4) ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขาม
    ทุ่งขาม (หมู่ 1) ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    ทุ่งหลวง (หมู่ 2) ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านช้างแทงกระจาด
    ช้างแทงกระจาด (หมู่ 2) ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-2-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองจิก
    หนองจิก (หมู่ 6) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
473-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยลึก
    ห้วยลึก (หมู่ 3) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไร่มะนาว
    ไร่มะนาว (หมู่ 1) ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแม่เบื้อ
    แม่เบื้อ (หมู่ 7) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
468-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านห้วยตะแกะ
    ห้วยตะแกะ (หมู่ 5) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี
257-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเขาปากช่อง
    เขาปากช่อง (หมู่ 7) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแก้ว
    หนองแก้ว (หมู่ 5) ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
4-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านสองพี่น้อง (แปลงที่ 1-4)
    สองพี่น้อง (หมู่ 1) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,154-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านต้นเกตุ
    ต้นเกตุ (หมู่ 13) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชัฎหลังเต่า
    ชัฎหลังเต่า (หมู่ 7) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเคล็ด
    ทุ่งเคล็ด (หมู่ 5) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองรี
    หนองรี (หมู่ 3) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมะไฟ
    หนองมะไฟ (หมู่ 7) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,000-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำดำ
    หนองน้ำดำ (หมู่ 4) ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
237-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระสังข์ (แปลงที่ 1-2)
    ห้วยกระสังข์ (หมู่ 7) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
574-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหงษ์
    หนองหงษ์ (หมู่ 2) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก(แปลง 1-2)
    ห้วยปลาดุก (หมู่ 5) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
381-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขากลิ้ง
    เขากลิ้ง (หมู่ 11) ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโป่งอิฐ
    โป่งอิฐ (หมู่ 6) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
295-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองไก่เถื่อน
    หนองไก่เถื่อน (หมู่ 4) ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
668-2-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนวัดเขาชมพู
    ท่าตะคร้อ (หมู่ 2) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านพุบอน
    บ้านพุบอน (หมู่ 6) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
82-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านสามเรือน
    บ้านสามเรือน (หมู่ 4) ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,542-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนสำนักสงฆ์โค้งสวรรค์
    เขาย้อยบน (หมู่ 2) ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังหิน
    วังหิน (หมู่ 5) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
40-3-0
2543 ป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมชนสำนักสงฆ์เขากระทิง
    บ้านอ่างศิลา (โป่งดำ) (หมู่ 1) ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,378-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพุม่วง
    บ้านพุม่วง (หมู่ 6) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า :
2-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านห้วยรางโพธิ์
    ห้วยรางโพธิ์ (หมู่ 6) ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
128-2-0
 
รวม
69,210-2-40 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :