หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 212 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านคำแค
    บ้านคำแค (หมู่ 2), บ้านม่วงคำ (หมู่ 12) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านเบิดใหญ่
    เบิดใหญ่ (หมู่ 6) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์งาม
    โพธิ์งาม (หมู่ 12) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-2-60
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้างประทาย
    สร้างประทาย (หมู่ 10) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านบุญเพียง
    บุญเพียง (หมู่ 15) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-52
2562 ป่าชุมชนบ้านสร้างอ่าง
    สร้างอ่าง (หมู่ 7) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-2-97
2562 ป่าชุนชนบ้านสวยหลง
    สวยหลง (หมู่ 4) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-60
2562 ป่าชุมชนบ้านนาอ่าง
    นาอ่าง (หมู่ 2) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-46
2562 ป่าชุมชนโพนสว่าง
    โพนสว่าง (หมู่ 3) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
7-0-4
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 9) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-1-0
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 8) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-83
2562 ป่าชุมชนบ้านวังเทียม
    วังเทียม (หมู่ 6) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
154-0-8
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกคำ
    โคกคำ (หมู่ 2) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-2-76
2562 ป่าชุมชนบ้านหม้วย
    หม้วย (หมู่ 9) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-49
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง
    โคกก่อง (หมู่ 10) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-26
2562 ป่าชุมชนบ้านเชือก
    เชือก (หมู่ 7) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-1-16
2562 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
    บ้านโพธิ์ทอง (หมู่ 13) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
31-0-66
2562 ป่าชุมชนบ้านเก่าน้อย
    บ้านเก่าน้อย (หมู่ 4) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-3-71
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    หนองผือ (หมู่ 7) ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-46
2562 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 2) ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-15
2562 ป่าชุมขนบ้านโนนศิลา
    โนนศิลา (หมู่ 2) ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-69
2562 ป่าชุมชนบ้านราษฎร์สามัคคี
    ราษฎร์สามัคคี (หมู่ 7) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-0-14
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดุ
    นาดุ (หมู่ 4) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2-0-57
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสร้าง
    สมสร้าง (หมู่ 6) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
34-0-48
2562 ป่าชุมชนบ้านนาตาล
    นาตาล (หมู่ 6), นาตาลใหม่ (หมู่ 21) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-83
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงใหม่
    นาเพียงใหม่ (หมู่ 22), นาเมือง (หมู่ 23), นาเพียงใหญ่ (หมู่ 8), เสริมสุข (หมู่ 19) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
137-3-93
2562 ป่าชุมชนบ้านเวิน
    ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-1-72
2562 ป่าชุมชนบ้านปักหมู
    บ้านปักหมู (หมู่ 11) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-3-57
2562 ป่าชุมชนบ้านดงม่วย
    ดงม่วย (หมู่ 6) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-40
2562 ป่าชุมชนบ้านน้ำโล้
    น้ำโล้ (หมู่ 12) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-3-73
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทัน
    บ้านโพนทัน (หมู่ 8), บ้านโพนสว่าง (หมู่ 16) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-1-38
2562 ป่าชุมชนบ้านข้องไก่
    ข้องไก่ (หมู่ 5) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-10
2562 ป่าชุมชนบ้านชุมช้าง
    บ้านชุมช้าง (หมู่ 4) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2-3-2
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแหวน
    บ้านหนองแหวน (หมู่ 4) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
69-2-16
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    โนนทอง (หมู่ 8) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
57-2-24
2562 ป่าชุมชนบ้านนาตาลเหนือ
    นาตาลเหนือ (หมู่ 2) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
33-3-38
2562 ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง
    บ้านทุ่งหลวง (หมู่ 1), บ้านขาม (หมู่ 9) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านร่องแกม
    บ้านร่องแกม (หมู่ 7) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
47-0-64
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำเย็น
    บ้านห้วยน้ำเย็น (หมู่ 3) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
28-0-33
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกหัวภู
    บ้านโคกหัวภู (หมู่ 8) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-2-34
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่าเจริญ
    เหล่าเจริญ (หมู่ 10) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-3-48
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนตาล
    โนนตาล (หมู่ 6) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
4-1-74
2562 ป่าชุมชนบ้านนาเมย
    นาเมย (หมู่ 7) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
26-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านโคกสว่าง
    บ้านโคกสว่าง (หมู่ 11), บ้านโคกคอย (หมู่ 6) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-13
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแอก
    หนองแอก (หมู่ 6) ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-5
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน
    หนองแคน (หมู่ 5) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
39-1-20
2562 ป่าชุมชนบ้านเหล่า
    เหล่า (หมู่ 1) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
73-0-60
2562 ป่าชุมชนบ้านหาดสั่ง
    หาดสั่ง (หมู่ 6) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า :
10-0-82
2562 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำมอก
    บ้านวังน้ำมอก (หมู่ 5) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
269-1-31
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยช้างเผือก
    ห้วยช้างเผือก (หมู่ 9) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
217-1-12
2562 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
    นาโพธิ์ (หมู่ 4) ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
25-1-37
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไซงัว
    ห้วยไซงัว (หมู่ 5) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
557-0-86
2562 ป่าชุมชนบ้านดงต้อง
    ดงต้อง (หมู่ 6) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
443-2-17
2562 ป่าชุมชนบ้านผาตั้ง
    ผาตั้ง (หมู่ 1) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
657-1-83
2562 ป่าชุมชนบ้านนาโคก
    นาโคก (หมู่ 4) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
519-3-96
2562 ป่าชุมชนบ้านเทากลาง
    เทากลาง (หมู่ 4) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
369-3-14
2562 ป่าชุมชนบ้านนางิ้ว
    นางิ้ว (หมู่ 7) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
1,196-1-8
2562 ป่าชุมชนบ้านซำเจียง
    ซำเจียง (หมู่ 2) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
19-2-70
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนหวาย
    โพนหวาย (หมู่ 7) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2562 ชุมชนบ้านนาไหม
    นาไหม (หมู่ 12) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
24-0-29
2562 ป่าชุมชนบ้านเหมือดแอ่
    เหมือดแอ่ (หมู่ 5) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
46-1-86
2562 ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด
    สมสะอาด (หมู่ 7) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-1-21
2562 ป่าชุมชนบ้านนากอ
    นากอ (หมู่ 6) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-1-14
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหลี่
    ดงหลี่ (หมู่ 3) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3-1-44
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนดู่
    โนนดู่ (หมู่ 8) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
29-1-42
2562 ป่าชุมชนบ้านดงหนองบอน
    ดงหนองบอน (หมู่ 13) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
23-0-61
2562 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก
    ขี้เหล็ก (หมู่ 4) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-2-57
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ห้วยทราย (หมู่ 11) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-2-0
2562 ป่าชุมชนบ้านจับไม้
    บ้านจับไม้ (หมู่ 3) ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-0-95
2562 ป่าชุมชนหนองหลวง
    บ้านหนองหลวง (หมู่ 1) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
15-2-78
2562 ป่าชุมชนบ้านกุดแคน
    กุดแคน (หมู่ 3) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13-0-56
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนมีชัย
    บ้านโนนมีชัย (หมู่ 11) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-1-60
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าหลวง
    บ้านท่าหลวง (หมู่ 6) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-43
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนแสงทอง
    โนนแสงทอง (หมู่ 13) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
2-3-3
2562 ป่าชุมชนบ้านท่าคำบง
    ท่าคำบง (หมู่ 5), คำศิลา (หมู่ 14) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
10-0-5
2562 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง
    โพนทอง (หมู่ 4) ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
42-0-54
2562 ป่าชุมชนบ้านคำชิ
    คำชิ (หมู่ 2) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-65
2562 ป่าชุมชนบ้านนาดูน
    นาดูน (หมู่ 4) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-75
2562 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงิน
    บ้านหนองบัวเงิน (หมู่ 3) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-0-72
2562 ป่าชุมชนบ้านคำสะอาด
    คำสะอาด (หมู่ 6), บูรพา (หมู่ 11), คำแก้ว (หมู่ 12) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1-2-85
2562 ป่าชุมชนบ้านโนนต้อง
    โนนต้อง (หมู่ 4) ต. อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-3-69
2561 ป่าชุมชนบ้านดงนาคำ
    ดงนาคำ (หมู่ 5) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-2-58
2561 ป่าชุมชนบ้านตอแก
    บ้านตอแก (หมู่ 3) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-1-46
2561 ป่าชุมชนบ้านสุวรรณภูมิ
    สุวรรณภูมิ (หมู่ 8) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านอยู่ดีมีสุข
    อยู่ดีมีสุข (หมู่ 12), ตัวอย่าง (หมู่ 24) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
28-0-76
2561 ป่าชุมชนบ้านอ่างเก็บน้ำ
    อ่างเก็บน้ำ (หมู่ 7) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
31-0-92
2561 ป่าชุมชนบ้านนาเพียงน้อย
    นาเพียง (หมู่ 9) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-58
2561 ป่าชุมชนบ้านทุ่งธาต
    ทุ่งธาตุ (หมู่ 10) ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
17-2-65
2561 ป่าชุมชนบ้านดงกำพี้
    บ้านดงกำพี้ (หมู่ 7) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
66-0-78
2561 ป่าชุมชนบ้านสุขสำราญ
    ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
35-1-78
2561 ป่าชุมชนบ้านต้อนเหนือ
    ต้อนเหนือ (หมู่ 7) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
12-1-17
2561 ป่าชุมชนบ้านแป้น
    ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
371-1-32
2561 ป่าชุมชนบ้านแป้นใหม่
    แป้นใหม่ (หมู่ 17) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-3-21
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    บ้านโพธิ์ศรี (หมู่ 12) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
24-2-43
2561 ป่าชุมชนบ้านกุดแกลบ
    กุดแกลบ (หมู่ 4) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
56-0-46
2561 ป่าชุมชนบ้านสระพังคำ
    บ้านสระพังคำ (หมู่ 16) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-0-81
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยคู่
    ห้วยคู่ (หมู่ 14) ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-1-97
2561 ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี
    โพธิ์ศรี (หมู่ 3) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
36-2-49
2561 ป่าชุมชนบ้านปากโสม
    ปากน้ำโสม (หมู่ 2) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
632-3-2
2561 ป่าชุมชนบ้านไทยพัฒนา
    ไทยพัฒนา (หมู่ 7) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
171-3-53
2561 ป่าชุมชนบ้านลำภูพาน
    ลำภูพาน (หมู่ 3) ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
620-2-80
2561 ป่าชุมชนบ้านหนอง
    บ้านหนอง (หมู่ 3) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
58-0-15
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยค้อ
    ห้วยค้อ (หมู่ 4) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
456-2-89
2561 ป่าชุมชนบ้านม่วง
    บ้านม่วง (หมู่ 2) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
117-0-79
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    โนนสว่าง (หมู่ 6) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
56-1-54
2561 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    บ้านโนนแดง (หมู่ 7) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า :
25-2-60
2561 ป่าชุมชนบ้านหมากหุ่ง
    บ้านหมากหุ่ง (หมู่ 9) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
6-1-47
2561 ป่าชุมชนบ้านนาดง
    นาดง (หมู่ 2) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-3-86
2559 ป่าชุมชนบ้านนาจันทร์
    นาจันทร์ (หมู่ 8) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
72-0-0
2559 โครงการป่าชุมชนบ้านดงดาล
    ดงดาล (หมู่ 4) ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2559 ป่าชุมชนบ้านภูเขาทอง
    บ้านภูเขาทอง (หมู่ 7) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านหนาด
    หนาด (หมู่ 1) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
90-3-0
2558 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องเม็ก
    ร่องเม็ก (หมู่ 7) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
76-1-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านสร้างนางขาว
    ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
46-0-0
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านต่างคำวิทยา
    บ้านต่างคำวิทยา (หมู่ 14) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านไชยา
    ไชยา (หมู่ 4) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
742-2-76
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวเงินเหนือ
    หนองบัวเงินเหนือ (หมู่ 18) ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
103-0-94
2552 ป่าชุมชนบ้านนาดี
    นาดี (หมู่ 1) ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
78-0-48
2552 ป่าชุมชนบ้านดงมุข
    ดงมุข (หมู่ 6) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-64
2551 ป่่าชุมชนบ้านพร้าวใต้
    ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2551 บ้านหินโงมใต้ หมู่8
    ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนกอก
    ดอนกอก (หมู่ 9) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
118-0-45
2551 ป่าชุมชนบ้านคำโป้งเป้ง
    ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
14-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหมื่น
    ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-0-0
2551 บ้านสร้างพอก หมู่ที่ 1
    ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
10-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านบง
    ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
9-3-67
2551 ป่าชุมชนบ้านสังคมพัฒนา
    ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโพนสวรรค์
    โพนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
300-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาทราย
    นาทราย (หมู่ 4) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
21-3-42
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
    ฝางน้อย (หมู่ 10) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
50-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า
    ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
5-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยไฮ
    ห้วยไฮ (หมู่ 10) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
1,500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ
    ไทยเจริญ (หมู่ 4) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
125-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสะพานพุทธ
    ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
45-0-0
2550 บ้านห้วยหินขาว
    ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
891-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านขุมคำ
    ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
30-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านดงเหล่า
    ดงเหล่า (หมู่ 8) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
300-0-0
2550 ป่าุชุมชนบ้านดอนไผ่
    ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
7-0-75
2550 บ้านดอนขนุน
    ดอนขนุน (หมู่ 5) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
500-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านจำปาทอง
    ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
70-0-0
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6
    หนองแสง (หมู่ 6) ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
117-0-24
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเทาใต้ หมู่ที่ 3
    เทาใต้ (หมู่ 3) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
83-2-32
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2
    หนองเค็ม (หมู่ 2) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-2-0
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนเรียง หมู่ที่ 3
    โนนเรียง (หมู่ 3) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-1-0
2549 พัฒนาป่าชุมชนบ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7
    ฟ้าประทาน (หมู่ 7) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย
32-3-28
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 6
    เหล่า (หมู่ 6) ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
43-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 16
    ยูงทอง (หมู่ 16) ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านบอน หมู่ที่ 4
    บอน (หมู่ 4) ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านพวก หมู่ที่ 5
    พวก (หมู่ 5) ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-50
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงเวร หมู่ที่ 5
    ดงเวร (หมู่ 5) ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาชุมช้าง หมู่ที่ 5
    นาชุมช้าง (หมู่ 5) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-16
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 2
    นาสิงห์ (หมู่ 2) ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านตาลชุม หมู่ที่ 3
    ตาลสุม (หมู่ 3) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนบก หมู่ที่ 10
    ดอนบก (หมู่ 10) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
150-0-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาทับไฮ หมู่ที่ 1
    นาทับไฮ (หมู่ 1) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-3-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนภูทอง หมู่ที่ 7
    โนนภูทอง (หมู่ 7) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-3-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนดู่เหนือ หมู่ที่ 9
    โนนดู่เหนือ (หมู่ 9) ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
18-3-0
2548 พัฒนาป่าชุมชนบ้านรัตนวาปี หมู่ที่ 11
    รัตนวาปี (หมู่ 11) ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกก
    หนองกก (หมู่ 6) ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 6) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคก
    โคก (หมู่ 9) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านถ่อน
    ถ่อน (หมู่ 8) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
52-3-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกเจริญ
    โคกเจริญ (หมู่ 16) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกุง
    หนองกุง (หมู่ 10) ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านเหล่าต่างคำ
    เหล่าต่างคำ (หมู่ 1) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านท่าหนองพันทา
    ท่าหนองพันทา (หมู่ 5) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาสวรรค์
    นาสวรรค์ (หมู่ 10) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-2-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนามน
    นามน (หมู่ 9) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโคกเสือดาว
    โคกเสือดาว (หมู่ 4) ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
8-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านคำอินแปลง
    คำอินแปลง (หมู่ 5) ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านหาดทรายทอง
    หาดทรายทอง (หมู่ 7) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
8-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านพระบาท
    พระบาท (หมู่ 1) ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านวังมน
    วังมน (หมู่ 5) ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
99-0-20
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6
    ดงป่าเปลือย (หมู่ 6) ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-2-0
2547 บ้านนาบอน หมู่ที่ 5
    ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
36-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านนาบอน หมู่ที่ 8
    ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
9-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านผาแดง หมู่ที่ 3
    ผาแดง (หมู่ 3) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
7-1-32
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6
    ม่วงน้ำไพร (หมู่ 6) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
21-3-36
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านดงนาเทา
    ดงนาเทา (หมู่ 8) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านโนนธงชัย
    โนนธงชัย (หมู่ 13) ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-3-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดงแสนแผง
    ดงแสนแผง (หมู่ 2) ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านสมสนุก
    สมสนุก (หมู่ 5) ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-3-39
2547 พัฒนาป่าชุมชนบ้านคำป่าก้าว
    คำป่าก้าว (หมู่ 10) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาคลอง
    นาคลอง (หมู่ 9) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านวังยางใต้
    วังยางใต้ (หมู่ 4) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
15-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านไร่
    ไร่ (หมู่ 5) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
9-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเชียงอาด
    เชียงอาด (หมู่ 4) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
34-0-0
2546 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    หนองขาม (หมู่ 10) ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองแดง
    หนองแดง (หมู่ 6) ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
37-1-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเวียงแก้ว
    เวียงแก้ว (หมู่ 8) ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเม็ก
    เม็ก (หมู่ 2) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเดื่อ
    เดื่อ (หมู่ 3) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านภู่
    ภู่ (หมู่ 5) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-1-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดอนสนุก
    ดอนสนุก (หมู่ 4) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-0
2545 โครงกาป่าชุมชนบ้านโคกสำราญ
    โคกสำราญ (หมู่ 4) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-0-50
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านบกหวาน
    บกหวาน (หมู่ 2) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านโพนตาล
    โพนตาล (หมู่ 3) ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
217-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านดาวเรือง(แปลง1-2)
    ดาวเรือง (หมู่ 6) ต.สองห้อง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2545 โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านเมืองบาง
    เมืองบาง (หมู่ 1) ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
5-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนหมู
    ดอนหมู (หมู่ 5) ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
700-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    คำบอน (หมู่ 8) ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย
50-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านต่างคำ (แปลง 1-2)
    ต่างคำ (หมู่ 2) ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดอนขม
    ดอนขม (หมู่ 8) ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
22-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนสดใส
    ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
123-0-42
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านนาน้ำพราย (โนนสดใส หมู่ที่ 9)
    บ้านนาน้ำพราย (หมู่ 1), บ้านโนนสดใส (หมู่ 9) ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
123-0-42
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอั้ว หมู่ที่ 5
    บ้านหนองอั้ว (หมู่ 5) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
446-1-6
2543 ป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง หมู่ที่ 8
    ภูพนังม่วง (หมู่ 8) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,267-1-12
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 1
    บ้านแก้งใหม่ (หมู่ 4) ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
550-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 10
    บ้านโพนทอง (หมู่ 10) ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
50-0-0
2543 โครงการป่าชุมชนบ้านร่องโน หมู่ที่ 6
    บ้านร่องโน (หมู่ 6) ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหลวง จ.หนองคาย, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
 
รวม
21,268-1-68 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :