หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 77 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองแกผักพฤกษ์
    ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
51-3-80
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาท่าพระ
    ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
120-2-24
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองสีฟัน
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
39-3-87
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-1-77
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยสอง
    ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
828-1-0
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่สวนลาว
    ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
787-3-91
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านห้วยงูพัฒนา
    ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
26-2-97
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองกระเบา
    ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
38-3-4
2562 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองน้อย
    ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
70-0-15
2561 โครงการป่าชุมชนหนองแจง
    ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-2-89
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองมะโมง
    ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
169-0-57
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านไพรนกยูง
    ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
812-0-24
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านบ่อพระ
    บ่อพระ (หมู่ 1) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
83-1-57
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านนมโฑ
    ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
45-0-9
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว
    ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-62
2561 โครงการป่าชุมชนเขาสรรพยา
    ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
143-0-94
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองอ้ายสาม
    ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
81-2-65
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านท่าลาภ
    ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
44-2-10
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านธรรมามูลใต้วัด
    ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
799-1-69
2561 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองโสน
    ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
287-0-70
2560 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม
    ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,125-3-87
2560 ป่าชุมชนบ้านบุ่งฝาง
    บุ่งฝาง (หมู่ 10) ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
780-3-4
2560 โครงการป่าชุมชนบ้านชัฏปลาไหล
    ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
1,870-1-53
2559 ป่าชุมชนคนสะพานหิน
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
30-2-88
2558 ป่าชุมชนบ้านโป่งกำแพง
    โป่งกำแพง (หมู่ 18) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
675-3-36
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองแก่นมะเกลือ
    หนองแก่นมะเกลือ (หมู่ 13) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
1,165-0-38
2557 ป่าชุมชนบ้านดักคะนนพัฒนา
    ดักคะนนพัฒนา (หมู่ 10) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
42-0-4
2557 ป่าชุมชนบ้านวังน้ำขาว
    ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
997-0-57
2556 ป่าชุมชนบ้านเขาโพธิ์งาม แปลง 1-2
    เขาโพธิ์งาม (หมู่ 4) ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
229-2-11
2555 ป่าชุมชนบ้านเชียน
    บ้านเชียน (หมู่ 6) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
376-3-74
2555 ป่าชุมชนบ้านย่าสร้อย
    ย่าสร้อย (หมู่ 8) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
387-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านกลำ
    บ้านกลำ (หมู่ 5) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,069-2-7
2555 บ้านธรรมามูลเหนือวัด
    ธรรมมามูลเหนือวัด (หมู่ 2) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
623-0-84
2555 ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม
    บ้านเขาแหลม (หมู่ 5) ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
647-3-90
2554 ป่าชุมชนบ้านดงมะเขือ แปลงที่ 1-2
    ดงมะเขือ (หมู่ 10) ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
264-2-18
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
    หนองไม้แก่น (หมู่ 7) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
121-1-40
2552 ป่าชุมชนบ้านเขาหลัก
    เขาหลัก (หมู่ 10) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
451-0-16
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองแก
    บ้านหนองแก (หมู่ 7) ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
314-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขา
    บ้านหนองนกเขา (หมู่ 6) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-3-33
2550 ป่าชุมชนป่าเขาราวเทียน
    บุทางรถ (หมู่ 5) ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
1,741-0-62
2549 ป่าหมู่บ้านเขาหลัก (บ้านน้ำพุ)
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
545-0-0
2549 บ้านหนองกะทะ (ป่าหมู่บ้านดงเพกา)
    ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
566-3-48
2549 ป่าหมู่บ้านเขาหลัก (บ้านพุน้อย)
    พุน้อย (หมู่ 5) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลม ป่าเขาหลัก จ.ชัยนาท
307-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเขาหนองน้ำใส
    ตลุกรัง (หมู่ 10) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-1-17
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวรอ (ป่าชุมชนหนองชะโดและบ้านเขาขยาย)
    ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
75-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาขยาย (ป่าชุมชนหนองชะโดและบ้านเขาขยาย)
    เขาขยาย (หมู่ 4) ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
380-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดักคะนน
    ดักคะนน (หมู่ 3) ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
26-2-18
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนไร่ (ป่าชุมชนหลวงพ่อดัด)
    ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
75-2-46
2547 ป่าชุมชนเขาหนองหลวง(เขารำแพน)
    รางจิก (หมู่ 7) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
134-0-0
2547 ป่าชุมชนบึงปากสพ(บึงห้วยหอม)
    หนองแค (หมู่ 1) ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
123-3-61
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองกาเหลือง
    หนองกาเหลือง (หมู่ 17) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง (ป่าชุมชนหลวงพ่อดัด)
    แหลมทอง (หมู่ 1) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
272-1-1
2546 ป่าชุมชนบ้านชัฎฝาง
    ชัฎฝาง (หมู่ 10) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
356-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองน้อย
    หนองน้อย (หมู่ 2) ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
36-3-74
2546 ป่าชุมชนบ้านหาดกองสิน (ป่าชุมชนหนองชะโดและบ้านเขาขยาย)
    ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า :
75-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านปากคลองแพรก
    ปากคลองแพรก (หมู่ 3) ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
180-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังไผ่
    วังไผ่ (หมู่ 2) ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
287-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหลังดอน
    หลังดอน (หมู่ 7) ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
43-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย
    เข้าน้อย (หมู่ 15) ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
412-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านไทย
    ไทย (หมู่ 5) ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
25-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านบ่อลึก
    บ่อลึก (หมู่ 6) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
168-1-99
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองมณฑล
    หนองมณฑล (หมู่ 12) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
674-1-55
2545 ป่าชุมชนบ้านคุ้งสำเภา
    คุ้งสำเภา (หมู่ 4) ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
120-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพงษ์
    ทุ่งพงษ์ (หมู่ 8) ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
13-2-9
2544 ป่าชุมชนบ้านเที่ยงแท้
    เที่ยงแท้ (หมู่ 1) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกง
    หนองกง (หมู่ 11) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
670-1-14
2544 ป่าชุมชนบ้านเขาไพร
    เขาไพร (หมู่ 9) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
322-2-16
2544 ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์
    ร่มโพธิ์ (หมู่ 11) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
293-1-36
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 1) ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
287-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
    หนองม่วง (หมู่ 2) ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2543 ป่าชุมชนบึงตาครุฑ
    บ้านท่าแร่ (หมู่ 3) ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหางกรวด
    บ้านหางกรวด (หมู่ 6) ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2543 ป่าชุมชนบ้านภิรมย์สุข
    ภิรมย์สุข (หมู่ 9) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลม ป่าเขาหลัก จ.ชัยนาท
707-2-47
2543 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
    บ้านทุ่งโพธิ์ (หมู่ 1) ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองหอย
    บ้านหนองหอย (หมู่ 3) ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านนางลือ
    บ้านนางลือ (หมู่ 2) ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
-
2542 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
    บ้านเขาราวเทียนทอง (หมู่ 10) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
243-2-50
 
รวม
24,999-1-74 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :