หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 109 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ระวาง
    บ้านห้วยแม่ระวาง (หมู่ 3) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
270-1-43
2562 ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่
    บ้านห้วยไร่ (หมู่ 9) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
962-1-33
2561 ป่าชุมชนบ้านห้วยปากคอก
    บ้านห้วยปากคอก (หมู่ 7) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,442-2-53
2561 ป่าชุมชนบ้านท่าทุ่งนา (แปลงที่ 1-2)
    บ้านท่าทุ่งนา (หมู่ 2) ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,417-0-40
2561 ป่าชุมชนบ้านตีนตก
    บ้านตีนตก (หมู่ 1) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
6,076-0-58
2561 ป่าชุมชนบ้านเขาเหล็ก (แปลงที่ 1-2)
    บ้านเขเหล็ก (หมู่ 5) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,528-2-80
2561 ป่าชุมชนบ้านกุยแหย่
    บ้านกุยแหย่ (หมู่ 2) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,005-1-75
2561 ป่าชุมชนบ้านประจำไม้
    บ้านประจำไม้ (หมู่ 4) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
570-1-41
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่
    บ้านไร่ (หมู่ 6) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,252-3-91
2561 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเดื่อ
    บ้านท่ามะเดื่อ (หมู่ 1) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
100-3-48
2561 ป่าชุมชนบ้านปากลำปิล๊อก
    บ้านปากลำปิล๊อก (หมู่ 2) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
857-1-6
2561 ป่าชุมชนบ้านไร่ป้า
    บ้านไร่ป้า (หมู่ 5) ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-0-37
2560 ป่าชุมชนบ้านถ้ำแก้ว
    บ้านถ้ำแก้ว (หมู่ 7) ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
212-2-60
2560 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาวัง
    บ้านใหม่เขาวัง (หมู่ 16) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-2-18
2560 ป่าชุมชนบ้านซองกาเรีย
    บ้านซองกาเลีย (หมู่ 8) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,741-1-95
2560 ป่าชุมชนบ้านเขาขวาง
    เขาขวาง (หมู่ 8) ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
583-3-10
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองแก-หนองกระออม
    หนองแก (หมู่ 5), หนองกะออม (หมู่ 9) ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,023-2-69
2557 ป่าชุมชนบ้านสะพานลาว
    สะพานลาว (หมู่ 2) ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,603-2-65
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านท่ากระดาน
    ท่ากระดาน (หมู่ 2) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,002-0-75
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านหนองไผ่
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 1) ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-3-83
2557 โครงการป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี
    บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5), บ้านสระเศรษฐี (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
461-3-25
2556 บ้านห้วยสะพานสามัคคี
    ห้วยสะพาน (หมู่ 2) ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,094-2-29
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
    หนองสองห้อง (หมู่ 5) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
99-3-55
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองโป่ง
    หนองโป่ง (หมู่ 4) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
311-2-44
2553 ป่าชุมขนบ้านสมเด็จเจริญ (แปลง 1-2)
    สมเด็จเจริญ (หมู่ 6) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,428-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น (แปลงที่ 1-2)
    บ้านใหม่ (หมู่ 7) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
718-0-0
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง (แปลงที่ 1-3)
    หนองปลิง (หมู่ 7) ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนแสลบ และป่าเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
1,501-1-8
2553 ป่าชุมชนบ้านพยอมงาม
    พยอมงาม (หมู่ 1) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
521-3-91
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 1) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
505-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านเขาหินตั้งเฉลิมพระเกียรติ
    เขาหินตั้ง (หมู่ 2) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,049-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยองคต
    ห้วยองคต (หมู่ 7) ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
114-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหินงามพุพลู (แปลงที่ 1-3)
    หินงามพุพลู (หมู่ 11) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
627-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า (แปลง 1-2)
    หนองมะค่า (หมู่ 9) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,015-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ (แปลง 1-2)
    ห้วยใหญ่ (หมู่ 13) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,981-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลง 1-3)
    หนองใหญ่ (หมู่ 11) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
1,689-0-11
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองรัง (แปลง 1-5)
    หนองรัง (หมู่ 21) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
374-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังยาง (แปลงที่ 1-3)
    วังยาง (หมู่ 7) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
640-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านกระพร้อยสองข้าม (แปลง 1-4)
    กระพร้อยสองข้าม (หมู่ 6) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
1,187-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านชุกกระเพรา
    ชุกกระเพรา (หมู่ 9) ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
447-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 4) ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
224-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโป่งช้าง (แปลง 1-5)
    โป่งช้าง (หมู่ 5) ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
418-0-0
2550 ป่าชุมชาบ้านท่าไม้ยาว
    ท่าไม้ยาว (หมู่ 6) ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านคอเขา (แปลง 1-2)
    คอเขา (หมู่ 4) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโกรกตารอด (แปลง 1-3)
    โกรกตารอด (หมู่ 6) ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
289-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหวังใหม่
    หวังใหม่ (หมู่ 14) ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
56-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านสระกลอย
    สระกลอย (หมู่ 5) ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
1,199-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านรางเฆ่ (แปลง 1-3)
    รางเฆ่ (หมู่ 6) ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
996-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านเขานางพิมพ์ (แปลง 1-5)
    เขานางพิมพ์ (หมู่ 10) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
1,255-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังดุม (แปลง 1-3)
    วังดุม (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
884-0-0
2550 ป่าชุมขนบ้านหนองตะโก (แปลง 1-2)
    หนองตะโก (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
323-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านช่องไม้รัด (แปลง 1-2)
    ช่องไม้รัด (หมู่ 6) ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
777-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านวังแย้ (แปลง 1-2)
    วังแย้ (หมู่ 8) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
694-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านห้วยหวาย
    ห้วยหวาย (หมู่ 3) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
4,030-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านหนองกร่าง
    หนองกร่าง (หมู่ 9) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
590-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเทพมงคล
    เทพมงคล (แปลงที่ 1-3) (หมู่ 12) ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,536-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเขาสน
    เขาสน (หมู่ 15) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,214-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์
    เขาวงษ์ทรัพย์ (หมู่ 20) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
846-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านช่องกลิ้ง-ช่องกรด
    ช่องกลิ้ง-ช่องกรด (หมู่ 8) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
3,523-0-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านพุน้อย
    พุน้อย (หมู่ 7) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
434-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านห้วยกระทะทอง (วังน้ำเขียว)
    ห้วยกระทะทอง (วังน้ำเขียว) (หมู่ 5) ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
687-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านยางโทน แปลงที่ 2
    บ้านยางโทน (หมู่ 3) ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,347-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านพุเตย
    พุเตย (หมู่ 8), พุราด (หมู่ 11) ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
187-2-0
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านเสรีธรรม
    เสรีธรรม (แปลงที่ 1-4) (หมู่ 8) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี
2,522-2-10
2549 หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯบ้านสามัคคีธรรม
    สามัคคีธรรม (หมู่ 5) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
954-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหม่องกระแทะ
    หม่องกระแทะ (หมู่ 5) ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
319-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโป่ง-แจงเตี้ย
    ทุ่งโป่ง (หมู่ 17) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
453-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านยางโทน แปลงที่ 1
    ยางโทน (หมู่ 3) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
560-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองตาเดช
    หนองตาเดช (หมู่ 14) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
457-0-0
2548 บ้านห้วยผาก72 พรรษามหาราชินี (แปลง 1-3)
    ห้วยผาก (หมู่ 19) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
718-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเขือ
    นาตามิ่ง (หมู่ 3), นาใหม่ (หมู่ 5), วังไผ่ (หมู่ 4), หนองตาหยอด (หมู่ 6), หนองมะเขือ (หมู่ 1), หนองมะสังข์ (หมู่ 7), อ่างหิน (หมู่ 8), หนองโก (หมู่ 10), วังสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
106-1-0
2547 ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี บ้านหนองไผ่
    หนองไผ่ (หมู่ 3) ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6-0-0
2547 ป่าชุมชนเขาแย้(ลำตะเพิน)
    ไร่พัฒนา (หมู่ 9), ลำตะเพิน (หมู่ 5), หนองกระทุ่ม (หมู่ 4), หนองรี (หมู่ 2) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
101-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านลำพระยา
    ลำพระยา (หมู่ 10) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
116-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านชายทุ่งเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษามหาราชินี
    ชายทุ่ง (หมู่ 9) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
223-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งมะเซอย่อร่วมใจ
    ทุ่งมะเซอย่อ (หมู่ 4) ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
87-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท้ายเหมือง
    ท้ายเหมือง (หมู่ 3) ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
161-0-80
2547 ป่าชุมชนบ้านท่ามะเดื่อ
    ท่ามะเดื่อ (หมู่ 2) ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
38-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแกใน
    หนองแกใน (หมู่ 1) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
118-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านบ่อทอง
    บ่อทอง (หมู่ 9) ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
192-0-0
2546 ป่าชุมชนเขาพ่อปู่
    ตลุงเหนือ (หมู่ 3), น้ำโจน (หมู่ 6), โป่งไหม (หมู่ 4), หนองแกแดง (หมู่ 8), หนองไก่เหลือง (หมู่ 7), หนองตาก้าย (หมู่ 1), หนองประดู่ (หมู่ 2), หนองปรือ (หมู่ 5), หนองมะสังข์ (หมู่ 10), เหียงงาม (หมู่ 9) ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
550-3-0
2546 ป่าชุมชนเขาจ้าว(บ้านลำอีซู) แปลงที่ 1-2
    ลำอีซู (หมู่ 7), หินดาดทอง (หมู่ 3) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
466-2-0
2546 ป่าชุมชนโป่งรี
    โป่งรี (หมู่ 6) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
159-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง(เขาพราน)
    หนองโรง (หมู่ 8) ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
299-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพุรวก แปลง 1-2
    พุรวก (หมู่ 7) ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,432-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน
    ชัฎน้ำเิงิน (หมู่ 8) ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,446-0-91
2545 ป่าชุมชนบ้านหลังเขา แปลงที่ 1-2
    หลังเขา (หมู่ 6) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,670-0-79
2545 ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี
    ช่องแคบ (หมู่ 1) ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
385-2-40
2545 ป่าชุมชนบ้านโป่งเจริญ
    โป่งเจริญ (หมู่ 4) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
320-1-87
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหวาย
    หนองหวาย (หมู่ 3) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
193-3-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเฉลิมพระเกียรติบ้านพุรวก-บ้านนพเก้า
    พุรวก (หมู่ 7) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
134-3-0
2544 ป่าุชุมชนบ้านเขามุสิ
    เขามุสิ (หมู่ 10) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
2,630-2-45
2544 ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ-บ้านหนองหูช้าง
    หนองหูช้าง (หมู่ 12) ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,341-0-0
2544 ป่าขุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์ (แปลงที่ 1-2)
    เขาวงพระจันทร์ (หมู่ 3) ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
137-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองจั่น (แปลงที่ 1-2)
    หนองจั่น (หมู่ 4) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
184-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม-บ้านหนองสระ
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 7), หนองสระ (หมู่ 15) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านช่องกลิ้ง-ช่องกรด
    ช่องกลิ้ง-ช่องกรด (หมู่ 8) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ (แปลงที่ 1-2)
    หนองใหญ่ (หมู่ 4) ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
82-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเขานางสางหัว
    เขานางสางหัว (หมู่ 12) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
218-0-0
2544 บ้านหนองงูเหลือม (แปลง 1-2)
    หนองงูเหลือม (หมู่ 3) ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
83-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหาดงิ้ว
    หาดงิ้ว (หมู่ 5) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
45-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านพุหว้า
    พุหว้า (หมู่ 7) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเขาพัง
    เขาพัง (หมู่ 3) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
30-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองปลา แปลง 1-3
    หนองปลา (หมู่ 2) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
41-3-19
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองขอน
    หนองขอน (หมู่ 4) ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่งระเบิด
    แก่งระเบิด (หมู่ 4) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
585-2-49
2543 ป่าชุมชนบ้านพุไม้แดง
    พุไม้แดง (หมู่ 5) ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
16-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือ
    หนองปรือ (หมู่ 4) ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
115-0-52
2543 ป่าชุมชนบ้านวังสิงห์
    วังสิงห์ (หมู่ 2) ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
1,638-1-94
2543 ป่าชุมชนบ้านวังกระแจะ
    วังกระแจะ (หมู่ 6) ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
303-0-60
 
รวม
95,858-2-49 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :