หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
คำค้น :
จำนวน 211 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน
2560 ป่าชุมชนพลสงคราม
    บ้านหนองหัวแรด (หมู่ 6), บ้านมะรุม (หมู่ 7), บ้านหญ้าคา (หมู่ 5) ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-2-80
2560 ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนู
    โคกโสกขี้หนู (หมู่ 1), กุดน้ำใส (หมู่ 10), ใหม่ทะเมนชัย (หมู่ 6) ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,240-2-83
2559 ป่าชุมชนบ้านสวนพัฒนา
    บ้านสวนพัฒนา (หมู่ 22) ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
84-1-57
2559 ป่าชุมชนภูหลวง
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 2), บ้านปอแดง (หมู่ 4), บ้านหนองกก (หมู่ 7), บ้านหนองหว้า (หมู่ 8), บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 9), บ้านโนนแดง (หมู่ 1), บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 10), บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 3), บ้านหลุมเงิน (หมู่ 5), บ้านหลุมหิน (หมู่ 6) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,718-1-78
2559 บ้านบุหัวช้าง
    บุหัวช้าง (หมู่ 9) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
266-2-47
2559 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้เสียบ
    โคกสำราญ (หมู่ 10), สุขศรีงาม (หมู่ 13), สวนพัฒนา (หมู่ 22) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
1,568-0-95
2559 ป่าชุมชนบ้านสุขศรีงาม
    บ้านสุขศรีงาม (หมู่ 13) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
64-0-41
2559 ป่าชุมชนบ้านหินลับ
    หินลับ (หมู่ 12) ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
397-1-34
2559 ป่าชุมชนโคกบึงปรือ
    หลุง (หมู่ 1), โนนโบสถ์ (หมู่ 7), ไทรทอง (หมู่ 12) ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,712-3-47
2559 ป่าชุมชนบ้านซับสะเดา
    ซับสะเดา (หมู่ 11), ซับหญ้าคา (หมู่ 14) ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
592-0-78
2559 ป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติฯ
    บ้านไผ่ (หมู่ 4), บ้านไผ่ (หมู่ 6) ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,180-1-67
2558 ป่าชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
    ใหม่สามัคคี (หมู่ 15) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,151-3-20
2558 ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง
    แหลมทอง (หมู่ 3) ต.แหลมทอง อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
108-1-97
2558 ป่าชุมชนตำบลตูม
    บ้านโนนวังหิน (หมู่ 2), บ้านโคกมะม่วง(โนนตากแดด) (หมู่ 1), บ้านหนองปลิง (หมู่ 3), บ้านสะแกงาม (หมู่ 4), บ้านทุ่งเสาธง (หมู่ 5), บ้านบุพระเมือง (หมู่ 6), บ้านใหม่ป่าตะแบก (หมู่ 7), บ้านพรหมราช (หมู่ 8), บ้านตูม (หมู่ 9), กุดวิวาท (หมู่ 10), บ้านสวนหมาก (หมู่ 11), บ้านบุโพธิ์ (หมู่ 12), บ้านหนองจอก (หมู่ 13), บ้านสวนหอม (หมู่ 14), บ้านวังวารีวน (หมู่ 16), บ้านดอนจันทร์ (หมู่ 15) ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,442-1-87
2557 ป่าชุมชนขามโสนมงคล
    โคกหนองโสน (หมู่ 2), ขาม (หมู่ 7), หินมงคล (หมู่ 8) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช จ.นครราชสีมา
4,537-0-44
2557 ป่าชุมชนบ้านโจด-หนองสะเดา
    โจด (หมู่ 4), หนองสะเดา (หมู่ 11) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
237-2-11
2557 ป่าชุมชนโคกหนองรังกา
    มะค่า (หมู่ 7) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,269-0-60
2557 ป่าชุมชนตำบลสุขเกษม
    โคกสะอาด (หมู่ 1), ปลายดาบ (หมู่ 2), หนองชุมแสง (หมู่ 3), พุปลาไหล (หมู่ 4), หนองโดน (หมู่ 5), บุพรมราช (หมู่ 6), ป่าโจด (หมู่ 7), หนองขอน (หมู่ 8), บุเจ็ก (หมู่ 9), สะพานตะเคียน (หมู่ 10), โรงงานน้ำตาล (หมู่ 11) ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,449-0-56
2557 ป่าชุมชนบ้านดอยเจดีย์
    ดอยเจดีย์ (หมู่ 5) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
877-2-59
2557 ป่าชุมชนโคกหนองกระทุ่ม
    สระขี้ตุ่น (หมู่ 6), สระสมบูรณ์ (หมู่ 13) ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,364-3-59
2557 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกระเต็น
    หนองนกกระเต็น (หมู่ 16) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
79-2-21
2557 ป่าุชมชนป่าหนองประดู่
    บ้านจั่น (หมู่ 3), บ้านจั่นสันติสุข (หมู่ 13) ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
559-2-96
2557 ป่าชุมชนช้างตกตาย
    สายทองพัฒนา (หมู่ 1), วังยายทอง (หมู่ 4), เมืองทอง (หมู่ 5), มาบพลวง บ้านปี 43 ต่ออายุปี 57 ไม่มี (หมู่ 9), แสงทอง (หมู่ 10), คลองขามป้อม (หมู่ 6), วังม่วงสามัคคี (หมู่ 7) ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
1,297-1-14
2556 ป่าุชมชนตำบลหนองบัวสะอาด
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 2), สระครก (หมู่ 3), คลองพฤกษ์ (หมู่ 4) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
392-3-45
2556 บ้านสระพะเนียด
    สระพะเนียด (หมู่ 10) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
61-0-94
2556 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวสะอาด
    หนองบัวสะอาด (หมู่ 1) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
634-0-21
2556 บ้านกระพี้
    กระพี้ (หมู่ 5) ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
687-2-82
2556 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
633-2-39
2556 ป่าชุมชนตำบลท่าลาดขาว
    ท่าลาดขาว (หมู่ 2), ท่าลาดขาว (หมู่ 3), โคกกระสังข์ (หมู่ 4), บึงพระ (หมู่ 5), บึงพระ (หมู่ 7), บึงไทย (หมู่ 9), สระพระ (หมู่ 10), หนองแปลน (หมู่ 11) ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า :
1,635-3-62
2555 บ้านหนองเม็ก
    หนองเม็ก (หมู่ 9) ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
218-2-45
2555 บ้านใหม่ซับระวิง
    บ้านใหม่ซับระวิง (หมู่ 9) ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
215-0-20
2555 ป่าชุมชนบ้านอุบลพัฒนา
    บ้านอุบลพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
374-2-42
2555 บ้านนากลาง-นากลางพัฒนา
    นากลางพัฒนา (หมู่ 9), นากลาง (หมู่ 1) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
367-3-28
2555 บุตาต้อง
    บุตาต้อง (หมู่ 7) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
230-0-65
2554 ป่าชุมชนอุดมทรัพย์พัฒนา
    ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากช่องและป่าหมูสี จ.นครราชสีมา
155-0-76
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองพลวง
    บ้านหนองพลวง (หมู่ 3) ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
247-1-51
2554 ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง-ห้วยยาง
    ห้วยยาง (หมู่ 7), หนองม่วง (หมู่ 12) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
152-1-64
2554 บ้านตะคร้อเหนือ-ตะคร้อใต้
    ตะคร้อเหนือ (หมู่ 2), ตะคร้อใต้ (หมู่ 9) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำลำฉมวก จ.นครราชสีมา
503-2-12
2554 บ้านโคกสะอาด
    บ้านโคกสะอาด (หมู่ 6) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-2-3
2554 บ้านบุตะเภา
    ทับสวาย (หมู่ 6) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
46-1-91
2553 ป่าชุมชนโคกสันติสุข
    บ้านโคกสันติสุข (หมู่ 9) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
357-3-29
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกเกริ่นร่มเย็น
    บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น (หมู่ 13) ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
182-0-48
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองพลอง
    หนองพลอง (หมู่ 4) ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
130-3-72
2553 ป่าชุมชนไผ่หัวนาดง
    เก่า (หมู่ 1), น้อย (หมู่ 7) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
398-1-38
2553 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งเหนือ
    บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
671-0-12
2553 ป่าชุมชนเจียบกลาง
    น้อย (หมู่ 3), ด่านนอก (หมู่ 4), มะขามน้อย (หมู่ 5), ด่านเหนือ (หมู่ 7) ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,844-2-65
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองพลวง
    หนองพลวง (หมู่ 8) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
298-0-33
2553 ป่าชุมชนบ้านบุสนวนนอก
    บุสนวนนอก (หมู่ 7) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-0-10
2553 ป่าชุมชนบ้านโคกตะพาบ
    โคกตะพาบ (หมู่ 3), โนนตาล (หมู่ 14) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
214-1-54
2553 ป่าชุมชนโคกหนองไผ่
    หนองบง (หมู่ 12), หนองสมอ (หมู่ 14) ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
234-3-99
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองแคทราย
    บ้านหนองแคทราย (หมู่ 3) ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
162-0-23
2553 บ้านหนองปุ๊ก
    มะเดื่อ (หมู่ 1) ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-2-64
2553 ป่าชุมชนบ้านหนองโบสถ์
    บ้านหนองโบสถ์ (หมู่ 16) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
166-3-76
2552 ป่าชุมชนบ้านบึงประเสริฐ
    บึงประเสริฐ (หมู่ 8) ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
79-1-19
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจะบก
    ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
42-3-22
2552 บ้านหนองบัวกลาง
    ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
65-1-71
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองจอก
    หนองจอก (หมู่ 10) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง, ป่าสงวนแห่งชาติ
79-2-95
2552 ป่าชุมชนบ้านใหม่มงคล
    ใหม่มงคล (หมู่ 11) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-3-1
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวขาว
    หนองบัวขาว (หมู่ 13) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
41-3-84
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ (หมู่ 9)
    บ้านหนองไผ่ (หมู่ 9) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
45-1-84
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองโสน ม.3
    โคกหนองโสน (หมู่ 3) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
7-2-88
2552 ป่าชุมชนบ้านบุวังหว้า
    ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
49-1-44
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกหนองโสน ม.2
    โคกหนองโสน (หมู่ 2) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
71-0-78
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกศรีสุข
    โคกศรีสุข (หมู่ 15) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
17-1-12
2552 ป่าชุมชนบ้านวังวารี
    วังวารี (หมู่ 5) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
11-1-39
2552 ป่าชุมชบ้านขาม
    ขาม (หมู่ 7) ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็งจักราชแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
63-3-13
2552 ป่าชุมชนบ้านซาด
    ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
15-0-29
2552 ป่าชุมชนบ้านจาน
    จาน (หมู่ 13) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
119-1-15
2552 ป่าชุมชนบ้านโนนเต็ง
    โนนเต็ง (หมู่ 5) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
471-2-91
2552 ป่าุชุมชนบ้านหนองแมว
    หนองแมว (หมู่ 10) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
28-0-47
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแกเครือ
    หนองสะแกเครือ (หมู่ 2) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
217-2-70
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองนกคุ่ม
    หนองนกคุ่ม (หมู่ 7) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
388-2-36
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองขาม
    หนองขาม (หมู่ 1) ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
156-0-23
2552 ป่าชุมชนบ้านหินโคน
    หินโคน (หมู่ 1) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
82-3-81
2552 ป่าชุมชนบ้านหัวละเลิง
    ละเลิง (หมู่ 6) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
90-1-81
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง
    โคกพลวง (หมู่ 11) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าช้างและป่าหินดาษ จ.นครราชสีมา
456-1-81
2552 ป่าชุมชนเมืองลับแล
    โคกวังวน (หมู่ 4), โคกสามัคคี (หมู่ 10) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
715-3-11
2552 ป่าชุมชนหุบใหญ่
    งิ้ว (หมู่ 6), ใหม่นานิยม (หมู่ 7) ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,170-0-39
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้เสียบ
    โคกสำราญ (หมู่ 10), สุขศรีงาม (หมู่ 13), สวนพัฒนา (หมู่ 22) ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
1,568-0-95
2552 ป่าชุมชนเขาตำแย
    บ้านดอนใหญ่ (หมู่ 1), สระพังโพด (หมู่ 2), ท่าเยี่ยม (หมู่ 4), พระบึง (หมู่ 5), กลาง (หมู่ 6), กระเชาะราก (หมู่ 7), บ่อปลา (หมู่ 3), มะกอกงาม (หมู่ 8), เพลิงหลง (หมู่ 9) ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
6,387-3-83
2552 ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว
    บ้านห้วยไผ่ (หมู่ 10), บ้านหนองเลาใหญ่ (หมู่ 11), บ้านหัวเขาพัฒนา (หมู่ 13), บ้านคำไฮ (หมู่ 15), บ้านโสกจานพัฒนา (หมู่ 17) ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา
7,864-1-15
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองบุนนาก
    หนองบุญนาก (หมู่ 1) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
43-0-78
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองยายเทียม
    หนองยายเทียม (หมู่ 7) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
15-0-96
2552 ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง
    โคกพลวง (หมู่ 2) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
16-1-81
2552 ป่าชุมชนบ้านแสนสุข
    แสนสุข (หมู่ 14) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
68-0-78
2552 ป่าชุมชนตำบลหนองบุนนาก
    หนองรังกา (หมู่ 17) ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
784-0-45
2552 ป่าชุมชนบ้านวังไผ่ (โคกมะเขือหืน)
    บ้านวังไผ่ (หมู่ 12) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
254-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านมาบกราด
    บ้านมาบกราด (หมู่ 12) ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
400-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกกวัก
    บ้านหนองนกกวัก (หมู่ 7) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
8-3-0
2551 ป่าชุมชนบ้านตะกุดเครือปลอก
    บ้านตะกุดเครือปลอก (หมู่ 3) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
18-2-29
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนพฤกษ์
    บ้านโนนพฤกษ์ (หมู่ 2) ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
451-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวตะแบง
    บ้านหนองบัวตะแบง (หมู่ 5) ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
48-3-4
2551 ป่าชุมชนบ้านสองคร
    สองคร (หมู่ 4) ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
569-3-52
2551 ป่าชุมชนบ้านสวนปอ
    บ้านสวนปอ (หมู่ 5) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
225-0-0
2551 ป่าชุมชนหนองจระเข้หิน
    หนองจระเข้หิน (หมู่ 7) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
60-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองผักไร
    บ้านหนองผักไร (หมู่ 10) ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
822-0-0
2551 ป่าชุมชนพระบึงใน
    พระบึงใน (หมู่ 10), พระบึงใน (หมู่ 10) ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
3,185-3-55
2551 ป่าชุมชนหลุ่งสมอ
    โนนเสมา (หมู่ 2), โนนเสมา (หมู่ 3), โนนมะนาว (หมู่ 4), หินโครพัฒนา (หมู่ 10) ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
78-0-0
2550 ป่าชุมชนโคกหนองงาช้าง
    บึงทับปรางค์ (หมู่ 9), บึงทับปรางค์ (หมู่ 10), หนองสำโรง (หมู่ 11), โพธิ์ทอง (หมู่ 12) ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
415-0-67.2
2550 ป่าชุมชนภูหลวงเหนือ
    บ้านโนนแดง (หมู่ 1), บ้านปอแดง (หมู่ 4), บ้านหลุมเงิน (หมู่ 5), บ้านหลุมหิน (หมู่ 6), บ้านหนองกก (หมู่ 7) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
2,699-3-81
2550 ป่าชุมชนภูหลวงใต้
    บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 2), บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 3), บ้านหนองหว้า (หมู่ 8), บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 9), บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 10) ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
3,348-0-28
2549 ป่าชุมชนภูพนา
    มอสุวรรณ (หมู่ 22) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
460-0-0
2549 ป่าชุมชนเขาแดนลาว
    บ้านหินเพิง (หมู่ 9), บ้านภูผาทอง (หมู่ 10), บ้านไทยสงบ (หมู่ 13), บ้านซับไทร (หมู่ 16), บ้านวังไทรงาม (หมู่ 18) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
2,147-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านป่าช้าหนองข่า
    หนองข่า (หมู่ 8) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนดู่
    โนนดู่ (หมู่ 3) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
25-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม
    หนองทุ่ม (หมู่ 7) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
630-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองบัว
    หนองบัว (หมู่ 4) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านสองห้อง
    สองห้อง (หมู่ 9) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านโนนหาด
    โนนหาด (หมู่ 6) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
430-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหัวฝาย
    หัวฝาย (หมู่ 16) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
12-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองแวงน้อย
    หนองแวงน้อย (หมู่ 12) ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
40-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านพันธ์เจริญ
    พันธุ์เจริญ (หมู่ 12) ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนา
    ใหม่พัฒนา (หมู่ 13) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,610-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านภูดินทอง
    ภูดินทอง (หมู่ 15) ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
2,317-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านหนองโก
    หนองโก (หมู่ 18) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
32-0-0
2548 ป่าชุมชนป่ามะค่าคุก (แปลงที่ 1-2)
    มะค่าคุก (หมู่ 1) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
813-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านยาง บ้านหนองตะคองใหญ่ บ้านโนนยอ
    ตะคองใหญ่ (หมู่ 5), โนนยอ (หมู่ 8), ยาง (หมู่ 2) ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
300-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านเขว้า
    เขว้า (หมู่ 7) ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
23-0-0
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านประดู่
    ประดู่ (หมู่ 3) ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
180-0-0
2548 ป่าชุมชนป่าประดู่งาม
    ห้วยน้ำเค็ม (หมู่ 8) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
1,713-0-0
2548 ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
    หนองกระทุ่ม (หมู่ 7) ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
630-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองหวาย
    หนองขาม (หมู่ 8) ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
137-1-0
2547 ป่าชุมชนหนองเกล็ดลิ้น
    หนองสะแก (หมู่ 4), หนองสะแกงาม (หมู่ 15) ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
75-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกทำเล
    ทุ่งแหลมทอง (หมู่ 17), หนองตายา (หมู่ 16), หนองบัวทุ่ง (หมู่ 5), หัวแหลม (หมู่ 6) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
321-3-28
2547 ป่าชุมชนบ้านตะโกโคก
    ตะโกโคก (หมู่ 4) ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
496-0-97
2547 ป่าชุมชนบ้านตะหนอด
    โกรกพัฒนา (หมู่ 9), ตะหนอด (หมู่ 6) ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
113-1-0
2547 ป่าชุมชนหนองหว้า
    เครือวัลย์ (หมู่ 12) ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
150-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองโน-หนองไผ่
    หนองโน (หมู่ 7), หนองไผ่ (หมู่ 6) ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
140-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองซาด
    หัวฝาย (หมู่ 13) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
127-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองจาน
    หนองพลอง (หมู่ 3) ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองปรือพัฒนา
    หนองปรือพัฒนา (หมู่ 14) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
13-0-48
2547 ป่าชุมชนป่าโคกกุง
    หนองแสง (หมู่ 7), หลุ่งประดู่สามัคคี (หมู่ 12) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
406-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสุวรรณ
    โนนสุวรรณ (หมู่ 2) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
28-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าใหญ่
    ทับสวาย (หมู่ 1), ทับสวายพัฒนา (หมู่ 2) ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2546 ป่าชุมชนวัดป่าธรรมชาติ
    หนองชุมแสง (หมู่ 11) ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
134-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกหนองกระทุ่ม
    ดอนกลาง (หมู่ 3), หินร่อง (หมู่ 15) ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
280-0-0
2546 ป่าชุมชนดอนตาโม่
    ห้วยทราย (หมู่ 6) ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
330-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกอีจ้อย
    โนนเต็ง (หมู่ 1), โนนไร่พัฒนา (หมู่ 7), ใหม่บัวทอง (หมู่ 11) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
175-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกไหลโหล่
    หนองกก (หมู่ 2) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
130-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านไทยสามัคคี
    บ้านไทยสามัคคี (หมู่ 14) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
119-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกสระแดง
    หนองกระทุ่มเตียน (หมู่ 6) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
85-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านสะพานหิน
    สะพานหิน (หมู่ 8) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
137-0-0
2546 ป่าชุมชนโคกเกริ่น
    ถนนถั่ว (หมู่ 9), สี่เหลี่ยม (หมู่ 2) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
293-3-54
2546 ป่าชุมชนบ้านกลึง
    กลึง (หมู่ 5) ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
44-0-0
2546 ป่าชุมชนทำนบหลวง
    ตลุกสาหร่าย (หมู่ 5) ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
185-1-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าดอนหัน-แปลงป่าช้าบ้านวังโป่ง
    วังโป่งเหนือ (หมู่ 11) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
431-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านวังโป่งแปลงป่าโนนขามแป้ง-แปลงป่าหนองหมากเฮ่า
    วังโป่ง (หมู่ 6) ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
19-3-35
2545 ป่าชุมชนป่าช้าหนองตาสิม
    นากลาง (หมู่ 1) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
90-3-0
2545 ป่าชุมชนป่าหนองมากูต
    ท่าหินงม (หมู่ 22) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
173-3-30
2545 โครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าบ้านยุบอีปูน
    ยุบอีปูน (หมู่ 4), อุบลพัฒนา (หมู่ 14) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
500-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านใหม่เจริญธรรม
    ใหม่เจริญธรรม (หมู่ 10) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
22-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านเทพประทานพร
    เทพประทานพร (หมู่ 19) ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
212-0-0
2545 ป่าชุมชนหนองปักใจ
    นากลาง (หมู่ 5) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
276-2-15
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
    หนองหลักศิลา (หมู่ 5) ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
556-2-65
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองสรวง
    หนองสรวง (หมู่ 1), หนองสรวงสามัคคี (หมู่ 6), หนองสรวงสันติสุข (หมู่ 9) ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
142-2-41
2544 ป่าชุมชนบ้านซับพังโพด
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 11) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
70-2-0
2544 ป่าชุมชนตำบลกุดโบสถ์
    บ้านกุดโบสถ์ (หมู่ 1), บ้านท่าเยี่ยม (หมู่ 2), บ้านหนองลุมปุ๊ก (หมู่ 3), บ้านโคกเตาเหล็ก (หมู่ 4), บ้านสมบัติเจริญ (หมู่ 6), บ้านหนองแดง (หมู่ 7), บ้านโคกโจด (หมู่ 8), บ้านดอนโบสถ์ (หมู่ 9), บ้านใหม่โนนทอง (หมู่ 11), บ้านดอนไร่ (หมู่ 12), บ้านสมบัติพัฒนา (หมู่ 13), บ้านหนองบัวแดง (หมู่ 14), บ้านเตาเหล็กท่าช้าง (หมู่ 15), บ้านดอนโบสถ์พัฒนา (หมู่ 16) ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงอีจานใหญ่ จ.นครราชสีมา
1,302-3-5
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง
    โนนแดง (หมู่ 4) ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโครงการรถไฟเมืองคง และป่าบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
75-0-0
2544 บ้านอ้อ-หนองเชือก-หนองอ้อ
    บ้านอ้อ (หมู่ 13), บ้านหนองเชือก (หมู่ 5), บ้านหนองอ้อ (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
623-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองดู่
    หนองดู่ (หมู่ 10) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
608-3-60
2544 ป่าชุมชนบ้านหินแร่
    หนองอ้อ (หมู่ 8), หินแร่ (หมู่ 6) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
600-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกละหอก-โคกเขมร
    ช่องแมว แปลง 1-2 (หมู่ 3) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
420-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนรัง-ปอแดง
    โนนรัง (หมู่ 21), ปอแดง (หมู่ 10) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
87-3-17
2544 ป่าชุมชนโคกหนองประดู่
    วังสนวน (หมู่ 6) ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
500-0-0
2544 ป่าชุนชนหนองสระแกแปน
    ไทรงาม (หมู่ 9), หนองไทร (หมู่ 4) ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
21-2-0
2544 ป่าชุมชนหนองสะแกแปน
    หนองไทร (หมู่ 4), ไทรงาม (หมู่ 9) ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
43-0-75
2544 ป่าชุมชนบ้านขามโนนสันติ
    ขามโนนสันติ (หมู่ 9) ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
10-0-0
2544 ป่าชุมชนอนุรักษ์โนนหญ้านาง
    โนนหญ้านาง (หมู่ 8) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
250-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสำราญ
    โนนสำราญ (หมู่ 9) ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
232-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    กู่ศิลาขันธ์ (หมู่ 4) ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
195-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกซาด-โคกรักษ์
    โคกซาด (หมู่ 9), โคกรักษ์ (หมู่ 11) ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
97-1-88
2544 ป่าชุมชนนาตะคุ
    นาตะคุ (หมู่ 6) ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
94-2-0
2544 ป่าชุมชนอ่างลูกนก
    หนองม่วงใหญ่ (หมู่ 1) ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : อื่น ๆ
400-0-0
2544 ป่าชุมชนรังเตี้ย
    โคกพลวง (หมู่ 9) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
200-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองผักโพด
    หนองผักโพด (หมู่ 5) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
150-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกเพชร-หนองโกสีย์
    หนองโกสีย์ (หมู่ 8), โคกเพชร (หมู่ 10) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
90-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านเมืองรัง
    เมืองรัง (หมู่ 3) ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา, อื่น ๆ
90-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองม่วงตาฮิง
    หนองม่วงตาฮิง (หมู่ 7) ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
150-0-0
2544 ป่าชุมชนหนองหิน-หนองโน
    สองคร (หมู่ 4) ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา
564-3-52
2544 ป่าชุมชนบ้านซับพงโพด
    ซับพงโพด (หมู่ 11) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
70-2-0
2543 ป่าชุมชนมาบป่ากุง
    หนองโป่ง (หมู่ 3) ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
360-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกรังจืด
    ไทยเจริญ (หมู่ 8) ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
61-0-0
2543 ป่าชุมชนปลักอีแรต-โนนวัด
    บ้านปลักอีแรต (หมู่ ), บ้านโนนวัด (หมู่ ) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
105-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองจาน
    หนองจาน (หมู่ 9) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
1,200-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองมะเขือน้อย
    หนองมะเขือน้อย (หมู่ 4) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
57-3-0
2543 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    กุดพิมาน (หมู่ 11) ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
100-0-0
2543 ป่าชุมชนมาบกราด
    ดอนใหญ่ (หมู่ 4) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
150-2-0
2543 ป่าชุมชนโคกกราดงาม
    โคกกระพี้ทอง (หมู่ 11) ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
152-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านซับไทรทอง
    ซับไทรทอง (หมู่ 13) ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
150-0-0
2543 ป่าชุมชนท่าวังไทร
    บ้านท่าวังไทร (หมู่ 2), บ้านบุกระทิง (หมู่ 17), บ้านวังไผ่ทอง (หมู่ 21) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
340-2-60
2543 ป่าชุมชนบ้านไทรงาม
    ไทรงาม (หมู่ 7) ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
24-0-0
2543 ป่าชุมชนดอนโบสถ์
    หนองโพธิ์ (หมู่ 2) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
88-0-0
2543 ป่าชุมชนสาธาร
    หัวสระ (หมู่ 4) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
323-1-85
2543 ป่าชุมชนป่าหนองไผ่ หนองตะครอง
    ศิลาทอง (หมู่ 10) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
900-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าสาธาร
    หัวสระ (หมู่ 4) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
323-1-85
2543 ป่าชุมชนป่าหนองพรม-โคกผักหวาน
    โนนสมบูรณ์ (หมู่ 7) ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
160-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเกาะแหลม
    เกาะแหลม (หมู่ 3) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
269-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกเ็พ็ก
    มะค่างาม (หมู่ 4) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
350-0-0
2543 ป่าชุมชนป่าโคกเพ็ก
    มะค่างาม (หมู่ 4) ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
350-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเป็ด
    หนองนกเป็ด (หมู่ 9) ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
85-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
146-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองจานใต้
    หนองจานใต้ (หมู่ 12) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
780-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองแสงพัฒนา-บ้านสี่เหลี่ยม-บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
    สี่เหลี่ยม (หมู่ 2), สี่เหลี่ยมน้อย (หมู่ 13), หนองแสงพัฒนา (หมู่ 18) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
300-0-25
2542 ป่าชุมชนหนองมะเขือใหญ่
    หนองมะเขือใหญ่ (หมู่ 5) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
120-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านดงหลบ
    ดงหลบ (หมู่ 7) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
12-0-0
2542 ป่าชุมชนหนองโอด
    หนองโอด (หมู่ 6) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
150-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง-บ้านไพล
    หนองแวง (หมู่ 5), ไพล (หมู่ 4) ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
80-0-0
2542 ป่าชุมชนบ้านอ้อ-อุดมสิน
    อ้อ (หมู่ 2), อุดมสิน (หมู่ 8) ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
65-0-0
2542 ป่าชุมชนหนองสาธารณ์
    ตะเคียน (หมู่ 1) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
600-0-0
2542 ป่าชุมชนหนองชิงโค
    หนองชิงโค (หมู่ 11) ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
32-1-1
2542 ป่าชุมชนโคกกุง
    โนนกอก (หมู่ 8) ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
    ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
400-0-0
 
รวม
116,254-1-1.2 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :